Kuran-ı Kerim – Zilzâl Suresi Türkçe Meali

ZİLZÂL SÛRESİ  CÜZ: 30, SÛRE: 99

ZİLZÂL SÛRESİ
Medine’de inmiştir; 8 ayettir.

İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir:
“İza Zulzilet Sûresi’ni okumaktan usanmayın.
Kimin nafile namazlarındaki kıraati
bu sûre olursa, Allah onu asla depreme
yakalatmaz; deprem, yıldırım ve dünyanın
afetlerinden hiçbir afetle de ölmez. Öldüğünde
de cennete götürülmesine emredilir.
Allah azze ve celle ona şöyle der: Ey kulum!
Sana cennetimi mubah kıldım; neresinde
istersen, engelsiz ve yasaksız olarak oraya
yerleş.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) el-Kâfî’de de
bu hadis, daha geniş bir içerikle yer almıştır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Yeryüzü o şiddetli sarsıntısıyla sarsılınca,
2. Yer kendi ağır yüklerini (ölüleri) çıkarınca,
3. Ve insan “Ne oluyor buna?!” deyince,
4-5. İşte o gün yer, Rabbin ona vahyettiği
için kendi haberlerini anlatır.
6. İşte o gün insanlar, yaptıkları kendilerine
gösterilsin diye dağınık şekilde (kabirlerden)
çıkarlar.
7. Kim zerre ağırlığında bir hayır yapmışsa,
onu görür.
8. Kim de zerre ağırlığında bir kötülük
yapmışsa, onu görür.