Rüya Tabirleri – Z Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

ZAHİT OLMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda zahit olduğunuzu görmenin dört tâbiri vardır:

1-Dünyadan yüz çevirmek

2-İnziva

3-Daima ibâdetle meşgul olmak

4-Kimseye tamah etmemek.

İbni Sirîn: Zahit olduğunuzu ve bir tekkede zahitlerle birlikte oturduğunuzu görmek, dünyevî işleri terk edip âhiret işlerine yöneleceğinize…

Aynı yerden ayrılıp dışarı çıktığınızı görmek, dünyevî şeylere düşkün olacağınıza işârettir.

 

ZAMBAK [Bot.]

İbni Sirîn: Mevsiminde zambak görmek, elinize bir şey geçeceğine veya bir çocuğunuzun olacağına…

Zambağı dalından koparılmış olarak görmek, üzüntü ve sıkıntı göreceğinize…

Dalından zambak koparıp kocanıza verdiğinizi görmek, kocanızın sizi boşayacağına veya hizmetinizde çalışan bir hizmetçi varsa, işinden ayrılacağına işârettir.

Kirmanî: Birinin size bir demet zambak verdiğini görmek, zambağı veren kimseyle aranızda bir tartışma çıkacağına işârettir.

 

ZAYIFLIK, ZAAF

İbni Sirîn: Başınızda zayıflık hissetmek, saygınlığınızın azalacağına…

Gözünüzde zayıflık hissetmek, kızınızın veya eşinizin vefat edeceğine…

Burnunuzda zayıflık hissetmek, saygınlığınızın azalacağına…

Ağzınızda zayıflık hissetmek, rızkınızın azalacağına…

Boynunuzda zayıflık hissetmek, boynunuzda sahiplerine teslim etmeniz gereken emanetler olduğuna…

Omzunuzda zayıflık hissetmek, eşinizin rencide olacağına veya oğlunuzun ya da kardeşinizin işlerinin kötüye gideceğine…

Bileğinizde zayıflık hissetmek, kızınızın durumunun kötüye gideceğine…

Göğsünüzde zayıflık hissetmek, cömert olmayacağınıza…

Karnınızda zayıflık hissetmek, basiretinizin zayıflayacağına…

Baldırınızda zayıflık hissetmek, halk arasında öncü biri olarak tanınan bir akrabanızın durumunun kötüye gideceğine…

Bütün vücudunuzda zayıflık hissetmek, fakirlik ve üzüntüye işârettir.

Çağdaş Ulema: Zayıf kadın görmek, aşk hayatınızdaki başarıya…

Zayıf erkek görmek, eski arzularınız konusunda hoş olmayan bir durumla karşılaşacağınıza…

Zayıf olmak veya zayıflamak, arzu ettiğiniz hedefe ulaşacağınıza…

Aşırı derecede zayıf olduğunuzu görmek, hedeflediğiniz durumdan daha da öteye geçeceğinize, ancak zarar göreceğinize…

Kendinizi zayıflarken görmek, olumsuz bir durumla karşılaşacağınıza…

Başkalarını zayıflarken görmek, yakın gelecekte büyük bir servet elde edeceğinize işârettir.

 

ZEBERCET, YEŞİMTAŞI

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda zebercet görmenin üç tâbiri vardır:

1-Mutluluk

2-Menfaat

3-Mal.

İbni Sirîn: Zebercet görmek, hayra…

Zebercetten yapılmış bir yüzüğünüz olduğunu görmek, evleneceğinize…

Bol miktarda zebercede sahip olduğunuzu görmek, kadınlardan yana mal elde edeceğinize…

Zebercedinizin kaybolduğunu görmek, malınızın azalacağına işârettir.

 

ZEBUR

İbni Sirîn: Rüyâda [ezberden] Zebur okuduğunuzu görmek, Allah’a yöneleceğinize ve hayır işler yapacağınıza…

Zebur’u üzerinden okuduğunuzu görmek, zahit ve dindar biri olacağınıza ve hayır işler yapacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Zebur yazdığınızı görmek, menfaat elde edeceğiniz bir işle meşgul olacağınıza…

Zebur okumak, kendinize güzel bir iş bulacağınıza işârettir.

 

ZEHİR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda zehir görmenin beş tâbiri vardır:

1-Haram mal

2-İşlerin kötüye gitmesi

3-Üzüntü ve sıkıntı

4-Öfkeyi yatıştırmak

5-Zahmetle elde edilen mal.

Allâme Meclisî: Zehir içmek, haram rızk elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Zehir, haram mala, savaşa ve haksız yere adam öldürmeye…

Zehir içtiğinizi görmek, içtiğiniz zehir miktarınca haram mal yiyeceğinize veya haksız yere kan dökeceğinize…

Zehir içtikten sonra vücudunuzda ödem oluştuğunu görmek, haram mal elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Bedeninize zehir bulaştığını görmek, bir iş konusunda aşırı hırs göstereceğinize veya bâzı tâbircilere göre size bir söz isnat edeceklerine ve o sözden dolayı bir işi yapmak zorunda bırakılacağınıza…

Vücudunuzun zehirden etkilendiğini görmek, gördüğünüz zarar miktarınca zahmetle mal elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Zehir içmek, her an bir tehlikeyle karşılaşabileceğinize…

Birine zehir verdiğinizi görmek, bedbahtlığa işârettir.

 

ZEKÂT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda zekât vermenin altı tâbiri vardır:

1-Müjde

2-Hayır ve bereket

3-Aydınlık

4-Hacetlerinizin reva olması

5-Üzüntüden kurtulmak

6-Malda artış.

İbni Sirîn: Zekât vermek, malınızın artacağına…

Fitre zekâtı vermek, borçluysanız borcunuzu ödeyeceğinize, hastaysanız iyileşeceğinize, düşmanınız varsa ona galip geleceğinize, genişliğe çıkacağınıza ve namaz kılıp Allah’ı tespih edeceğinize işârettir. “Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar, namazlarında huşu içindedirler.” 217

Kirmanî: Zekât vermek, malınızın güvende olduğuna ve bu yolda belaların uzaklaştırıldığına işârettir. Nitekim Resul-i Ekrem [s.a.a] şöyle buyurmaktadır: “Mallarınızı zekât vererek koruyunuz.”

Câbir Mağribî: Zekât vermek, malınızın çoğalacağına işârettir.

 

ZENCEFİL [Bot.]

İbni Sirîn: Zencefil görmek veya yemek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir. Bâzı tâbircilere göre ise husumet veya tartışma demektir.

 

ZENGİNLİK

Çağdaş Ulema: Zengin olmak, büyük miktarda para kaybedeceğinize işârettir.

 

ZERDALİ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Zerdali mevsiminde zerdali görmek, hastalığa…

Mevsimi dışında zerdali görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Tatlı zerdali yemek, menfaate işârettir.

İbni Sirîn: Zerdali mevsiminde tatlı zerdali yediğinizi görmek, yediğiniz zerdali miktarınca elinize para geçeceğine…

Ekşi zerdali yemek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Kirmanî: Zerdali çekirdeğinin tadına baktığınızı görmek, acıysa üzüntüye, tatlıysa asaletsiz bir kişiden menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

ZERDÜŞT, MECUSİ

İbni Sirîn: Rüyâda Zerdüşt olduğunuzu görmek, dünyaya düşkün olacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Mecusilikten dönüp tekrar Müslüman olduğunuzu görmek, günahlarınızdan dolayı tövbe edip tekrar hayır işlerle meşgul olacağınıza işârettir.

 

ZEYTİN

Müellif: İri ve siyah zeytin görmek veya yemek üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Câbir Mağribî: Ekmekle birlikte zeytin yemek, zahmetle elde edilecek az miktarda hayra işârettir.

 

ZIRH

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda zırh görmenin altı tâbiri vardır:

1-Büyüklük

2-Güvence, sığınak

3-Kuvvet

4-Mal

5-Geçim

6-Dünya ve âhiret hayatında esenlik.

Zırh yapıp satan kimse, insanlara edep öğreten kimseye işârettir.

İbni Sirîn: Zırh giymek, zırhın temizlik ve şeffaflığına göre desteğe…

Bir zırhınız olduğunu görmek, ailenizle birlikte düşmanların şerrinden güvende olduğunuza…

Üzerinizde zırh olduğunu görmek, sağlam bir yapıya sahip olduğunuza ve düşmanların sizi alt edemeyeceğine…

Zırhla beraber savaş silahı kuşandığınızı görmek, münafıkların ve insanların şerrinden güvende kalacağınıza…

Zırh kuşandığınızı görmek, düşmanın şerrinden güvende kalacağınıza…

Bir atın veya zırhın üzerinde oturduğunuzu görmek, işinizin sağlamlaşacağına ve düşmana galip geleceğinize…

Zırhınızın zayi olduğunu görmek, düşmana yenik düşeceğinize…

Birinin size zırh verdiğini ve onu alıp kuşandığınızı görmek, zırhı veren kişinin size düşman kesileceğine ve düşmanınıza yardım edeceğine işârettir.

Kirmanî: Kendinize ait bir zırh görmek, yakınlarınızın ve düşmanlarınızın şerrinden güvende olacağınıza…

Zırhla beraber silahınızın da olduğunu görmek, insanların şerrinden ve dostlarınızın hilesinden güvende kalacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Zırh kuşanarak ordunun arasında at koşturduğunuzu görmek, bahtınızın açılacağına ve işinizin yoluna gireceğine…

Zırhınızın atın üzerinden düştüğünü ve zayi olduğunu görmek, bir namertlik sonucu düşmanlara yenik düşeceğinize işârettir.

 

ZIRNIK

İbni Sirîn: Zırnık görmek, sıkıntı ve hastalığa…

Zırnık yemek, hastalanacağınıza…

Zırnık aldığınızı, sattığınızı veya aldığınız zırnıkların kaybolduğunu görmek, hastalık ve sıkıntıdan güvende kalacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Zırnık madeni bulmak veya evinize çuvallar dolusu zırnık taşıdığınızı görmek, çok fazla gelir elde edeceğinize, ancak bu gelirleri hastalık için harcayacağınıza…

Herhangi bir yerden sarı zırnık topladığınızı görmek, yolculukta hastalığa yakalanacağınıza işârettir.

 

ZİFT

İbni Sirîn: Zift, rızka…

Ziftiniz olduğunu görmek, sahip olduğunuz zift miktarınca mal bulacağınıza…

Zift yediğinizi görmek, yediğiniz zift miktarınca haram mal elde edeceğinize işârettir.

 

ZİL

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda zil görmenin dört tâbiri vardır:

1-Kötü haber

2-Boş ve gereksiz söz

3-Dünya malı

4-Üzüntü ve sıkıntı.

Müellif: Zil çalmak, kötü bir söz işiteceğinize…

Zille birlikte çeşitli müzik aletleri çalmak, musibete uğrayacağınıza…

Zilin kırıldığını görmek, yalan konuşmalarınızdan dolayı tövbe edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Zil sesi duymak, servete…

Zil görmek, bir işe kalkışacağınıza, ama başarılı olamayacağınıza…

Zil çalmak, farkında olmadan bir kişiyi sevindireceğinize işârettir.

 

ZİNCİR

Allâme Meclisî: Rüyâda zincir ve pranga görmek, küfre işârettir. “Biz, onların boyunlarına zincir geçirdik. O zincirler çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır.” 218

İbni Sirîn: Zincir, günah ve isyana…

Boynunuza zincir vurulduğunu görmek, kâfir olarak öleceğinize…

[Üzerinizdeki] zinciri koparıp attığınızı görmek, günahlarınızdan dolayı tövbe edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Elinize zincir bağlandığını görmek, cimri ve eli sıkı biri olduğunuza işârettir. “Yahudiler, Allah’ın eli bağlıdır, dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilakis, Allah’ın eli açıktır, dilediği gibi verir.” 219

Câbir Mağribî: Boynunuza zincir bağlandığını görmek, birilerine haksızlık ettiğinize ve üzerinizde kul hakkı olduğuna…

Kollarınıza zincir bağlandığını görmek, başkalarının mallarına el uzatacağınıza ve haram yemekten sakınmayacağınıza…

Ayaklarınıza zincir bağlandığını görmek, başkalarının evinde bozgunculuk yapacağınıza veya günah işleyeceğinize işârettir.

 

ZİYARETÇİ

Çağdaş Ulema: Rüyâda ziyaretçi, herhangi bir konuda uyarı anlamına gelir.

Ziyaretçi görmek, dünyaya fazla bel bağladığınıza ve bu konuda dikkatli olmanız gerektiğine…

Kendinizi ziyâretçi olarak görmek, kendi isteğinizle veya zorla yalnızlığa itileceğinize işârettir.

 

ZULÜM

İbni Sirîn: Size zulmedildiğini görmek, zulmeden kişiye karşı zafer elde edeceğinize…

Başkasına zulmettiğinizi görmek, zulüm gören kimsenin zafer elde edeceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Zulüm görmediğiniz halde mazlum düştüğünüzü görmek, zalim biri olacağınıza işârettir.

 

ZÜMRÜT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda zümrüt görmenin beş tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Kardeş

3-Helal mal

4-Güzel kadın

5-Güzel söz.

Zümrüt ne kadar güzel olursa, yukarıda açıklanan şeyler de bir o kadar güzel olur.

İbni Sirîn: Zümrüt, evlada veya kardeşe veyahut da helal mal elde edeceğinize…

Zümrüde sahip olmak, evladınızın veya kardeşinizin vefat edeceğine veya sizden uzaklaşacaklarına veyahut da malınızı kaybedeceğinize işârettir.

Kirmanî: Zümrüt, dinî inanca yorulur. Zümrütte görülen her türlü eksiklik veya fazlalık dinî inançtaki eksiklik veya fazlalığa işârettir.

Câbir Mağribî: Zümrüt, kadına işârettir. Kimi tâbircilere göre ise güzel söz demektir.

 [217]-Müminun, 1 ve 2.

 [218]-Yasin, 8.

 [219]-Maide, 64.