Rüya Tabirleri – Y Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

YAĞ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda [temiz ve] güzel yağ görmenin altı tâbiri vardır:

1-Güzel kadın

2-Güzel cariye

3-Güzel övgü

4-Menfaat

5-Güzel sözler

6-Güzel mizaçlar.

Kokmuş yağların üç tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Münafık

3-Çirkin ve kaba söz.

Taze yağ görmenin ise dört tâbiri vardır:

1-Helal mal

2-Doğru tanıklık

3-İlim

4-Güzel geçim.

Allâme Meclisî: Yağ görmek, zenginliğe işârettir.

Müellif: Taze yağ, helal kazanç demektir. Buna göre, eti helal olan her hayvanın yağı helal mala…

Taze yağ görmek, malınızın bereketli olacağına…

Taze yağ yemek, yediğiniz yağ miktarınca mal elde edeceğinize…

Yağ çıkarmak ve yağcılık [yağ imalatı] yapmak, insanların övgüsünü kazanacağınıza ve adınızın iyilikle anılacağına işârettir.

İbni Sirîn: Yağ, nimet ve mal demektir. Bâzı tâbircilere göre ise mirasa işârettir.

Sığır yağı görmek veya yemek, hem mal hem miras bulacağınıza…

Zeytin, susam ve kuyruk yağları, ilim, hikmet ve bilgi elde edeceğinize…

Menekşe yağı, bir çiftçiden elde edilecek menfaate…

Nergis yağı, bir köylüden elde edilecek menfaate…

Hoş kokulu çiçek yağları, övgüye, aynı yağların bozuk ve kokuşmuş olduğunu görmek ise, yergiye…

Vücudunuzun tamamının yağa bulaştığını görmek, hastalanacağınıza…

Başınıza yağ sürdüğünüzü görmek, dünya süsüyle süsleneceğinize…

Vücut yağı görmek, durumunuzu ve işlerinizi yoluna koyacak kişiye…

Vücudunuzdaki yağın kuruduğunu görmek, işlerinizi yoluna koyacak arkadaşınızın sizden uzaklaşacağına veya öleceğine…

Kuyruk yağı görmek, hayır, menfaat ve rahatlığa…

Eti helal olan hayvanlardan herhangi birinin kuyruğunu yemek, helal mal elde edeceğinize…

Çiğ kuyrukyağı yemek, şüpheli malınız olduğuna…

Pişmiş kuyrukyağı yemek, düşmanınızın malını yiyeceğinize işârettir.

Kirmanî: Başınıza, yere dökülecek kadar yağ sürdüğünüzü görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Birinin başınıza yağ sürdüğünü görmek, başınıza yağ süren kişinin herhangi bir işte size hile yapacağına…

Vücut yağı görmek, akrabalara ve ev halkına…

Vücut yağınızın arttığını ve sertleştiğini görmek, akrabalarınızın veya ev halkının durumlarının kötüye gideceğine…

Zeytinyağı görmek, hayır ve berekete…

Zeytinden yağ çıkardığınızı ve yediğinizi görmek, yediğiniz zeytinyağı miktarınca hayır ve menfaat elde edeceğinize işârettir.

Câbir: Yağ yemek veya başınıza yağ sürmek, ziynet, fazlası ise üzüntü ve sıkıntı demektir.

Göğsünüze yağ sürdüğünüzü görmek, yalan yere yemin edeceğinize işârettir.

İsmail Eş’as: Zeytinyağı dışında bütün yağlar üzüntü ve sıkıntıya…

Zeytinyağı yemek, mal elde edeceğinize…

Bedeninize zeytinyağı sürdüğünüzü görmek, yalan yere yemin edeceğinize ve verdiğiniz sözün aksini yapacağınıza…

Elbisenize yağ bulaştığını görmek, üzüntüye işârettir.

 

YAĞMUR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yağmur yağdığını görmenin on iki tâbiri vardır:

1-Rahmet

2-Bereket

3-Yardım dilemek

4-Sıkıntı ve hastalık

5-Bela

6-Vesile

7-Kan dökmek

8-Fitne

9-Kıtlık

10-Güvende olmak

11-Küfür

12-Yalan.

Hz. Danyal [a.s]: Her yere yağmur yağdığını görmek, Allah’ın kullarına olan rahmet ve bereketini gösterir. “O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır.” 211

Yağmur yağarken yağmur görmek, iyiye…

Halk tarafından yağmur duâsı okunduktan sonra yağmur görmek, daha iyiye…

Bir bölgeye yağdığını, başka bölgelere yağmadığını görmek, bölge halkına isabet edecek hastalık, sıkıntı ve zorluklara…

Hafif yağmur yağdığını görmek, bölge halkı için hayır ve berekete…

Yılın veya ayın ilk gününde yağmur yağdığını görmek, o yıl veya o ay içerisinde bolluk ve bereket görüleceğine…

Sağanak ve siyah yağmur yağdığını görmek, ölümcül bir hastalığa ve bu hastalık yüzünden ölüneceğine işârettir.

Allâme Meclisî: Yağmur, rahmet demektir.

Yağmur yağdığını görmek, bulunduğunuz bölgede ucuzluk olacağına…

Yağmurun sadece bir bölgeye yağdığını görmek, o bölgeye bir ordunun yerleşeceğine ve insanlara zulmedeceğine…

Rüzgârlı havada yağmur yağdığını görmek, geçiminizin iyi olacağına, helal rızk elde edeceğinize ve genişliğe çıkacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Yağmur suyuna dokunmak, korktuğunuz bir şeyden güvende olacağınıza…

Üzerinize yağmur yağdığını görmek, yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculuktan kazançla döneceğinize…

Halkın üzerine tufan gibi yağmur yağdığını görmek, bölgede ani ölümlerin baş göstereceğine…

Yağmurun her damlasından bir melodinin çıktığını görmek, saygınlığınızın artacağına…

Derelerin dolup taşacağı şekilde sağanak yağmur yağdığını ve bu yağmurdan etkilenmediğinizi görmek, söz sahibi bir kişinin size öfkeleneceğine ama size bir zararının dokunmayacağına…

Bardaktan boşalırcasına gökten su aktığını görmek, bölgede çıkacak hastalıklara ve ilahî azaba işârettir.

Kirmanî: Gökyüzünden bir şeylerin yağdığını görmek, yağan şeyin türüne göre tâbir edilir.

Yağmur yerine bal yağdığını görmek, bolluğa…

Berrak ve saf yağmursuyu içtiğinizi görmek, içtiğiniz su miktarınca hayır ve rahatlığa…

İçtiğiniz yağmur suyunun siyah/ bulanık ve tatsız olduğunu görmek, içtiğiniz su miktarınca üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Yağmur görmek, her zamanki durumunuzdan daha iyi bir durumla karşılaşacağınıza…

Yağmurda ıslanmak, bahtınızın açılacağına ve hiç ummadığınız bir mutluluk elde edeceğinize…

Güneşli havada yağmur görmek, sevinç gözyaşları dökeceğinize işârettir.

 

YAĞMURLUK

Allâme Meclisî: Yağmurluk görmek, kuvvet bulacağınıza ve geçiminizin rahat olacağına işârettir.

İbni Sirîn: Üzerinizde yağmurluk olduğunu ve padişahın hizmetinde bulunduğunuzu görmek, adınızın insanlar arasında hayırla anılacağına işârettir.

Kirmanî: Yün, keten veya pamuktan yapılmış yeşil renkli yağmurluğunuz olduğunu görmek, hayra…

Sarı yağmurluk, hastalık ve sıkıntıya…

Mor yağmurluk, isyan ve günaha…

Beyaz yağmurluk, bir yerden elinize geçecek hayra işârettir.

 

YAHUDİ OLMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Yahudi olduğunuzu görmek, zor bir işle karşılaşacağınıza ve dinî hükümlerle muhalefet edeceğinize…

Ateşperest [Mecusi] görmek, dünya işlerine aldanacağınıza ve âhiretten gafil olacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Yahudi olduğunuzu görmek, bidat yolunda olduğunuza, Yahudilere yardım edeceğinize ve onların sözlerini yerine getireceğinize…

Yahudi, Hıristiyan, müşrik ya da putperest olduğunuzu görmek, dalalet ve sapıklık içinde olduğunuza, Allah’a yalan yere bühtanda bulunacağınıza…

Yahudi, Hıristiyan, müşrik ya da putperestken tövbe edip tekrar Müslüman olduğunuzu görmek, büyük bir günaha müptela olacağınıza ve daha sonra tövbe edeceğinize…

Hangi dine döndüğünüzü veya hangi yöne doğru namaz kıldığınızı bilmemek, bir çıkmaza gireceğinize ve acizlik içerisinde ne yapacağınızı şaşıracağınıza işârettir.

 

YAKUT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yakut görmenin dört tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Cariye

3-Nimet

4-Kız çocuğu.

İbni Sirîn: Yakut, kadına…

Ateşte bir yakutunuz olduğunu görmek, büyük bir kadınla evleneceğinize veya bir kız çocuğunuz olacağına…

Kızıl veya yeşil yakut, güzel kadına…

Yakut bulmak, hacetinizin reva olacağına…

Çok sayıda yakuta sahip olduğunuzu görmek, bol kazanç elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Çok sayıda yakutunuz olduğunu görmek, gördüğünüz yakutlar kadar mal elde edeceğinize…

Tanıdık birinin size bir parça yakut verdiğini görmek, akrabalarınızdan bir bayanla evleneceğinize işârettir.

 

YAMAÇ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yamaç görmenin dört tâbiri vardır:

1-Yükseklik

2-Mal

3-Kuvvet

4-Güçlülük, sağlamlık.

İbni Sirîn: Çukur bir yerde veya bir dağın yamacında oturmak, makam elde edeceğinize…

Bir yamacın üzerinde durduğunuzu görmek, büyük bir şahsın yardımıyla mal ve saygınlık elde edeceğinize…

Aynı yamacın kendi mülkünüz olduğunu görmek, büyük bir şahsın sizi alt edeceğine, malınızı elinizden alacağına ve sizin yerinize geçeceğine…

Bir kısmı sizin olan yamaçlar görmek, gördüğünüz yamaç miktarınca mal ve büyüklük elde edeceğinize…

Yamaçtan aşağı düştüğünüzü veya birinin sizi yamaçtan aşağı ittiğini görmek, büyük bir şahıs tarafından zarar göreceğinize…

Zahmetle yamaca tırmandığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

YAMAMAK

Çağdaş Ulema: Herhangi bir şeyi yamamak, fakirliğe işârettir.

 

YANAK, BENİZ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yanak, iyilik ve mutluluğa, çirkin yanak ise üzüntü, sıkıntı ve hastalığa işârettir.

İbni Sirîn: Yanak, insanların aydınlık içinde olacaklarına…

Yanağınızın temiz ve bakımlı olduğunu görmek, insanlar arasında şöhret bulacağınıza ve saygınlık elde edeceğinize…

Yanağınızın karardığını veya sarardığını görmek, bunun aksine tâbir edilir.

Kirmanî: Yanak görmek, insanlar arasındaki nüfuzunuza veya süsünüze…

Yanağınızda bir kusur olduğunu görmek, nüfuzunuzda veya süsünüzde eksiklik olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Yanağınızda kıl olduğunu görmek, borçlanacağınıza…

Yanağınızın kızardığını görmek, mutlu olacağınıza…

Yanağınızın sarardığını görmek, hastalanacağınıza…

Yanağınızın karardığını veya koyulaştığını görmek, eşinizden yana üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

 

YANARDAĞ

Çağdaş Ulema: Yanardağ, tehlike demektir.

Yanardağ görmek, bir iş konusunda davranışlarınız yüzünden sorun yaşayacağınıza işârettir.

 

YAPRAK

İbni Sirîn: Mevsiminde ağaçta yaprak görmek, ahlaka…

Ağaçtan yeşil yaprak koparmak veya başkasının size yeşil yaprak verdiğini görmek, ahlakınızın güzel olduğuna işârettir.

Kirmanî: Ağaçtan taze yaprak kopardığınızı görmek, kopardığınız miktar kadar elinize para geçeceğine işâret eder.

Câbir Mağribî: Tatlı meyve ağaçlarının yaprağı güzel ahlaka, ekşi meyve ağaçlarının yaprağı ise kötü ahlaka yorulur.

Çağdaş Ulema: Ağaç veya bitki yaprağı görmek, doğadaki değişikliklere…

Kitap yaprağı görmek, ilim öğreneceğinize…

Yeşil ve güzel yapraklar görmek, bir arzunuzun gerçekleşeceğine…

Renkli veya solgun yapraklar görmek, endişe ve ümitsizliğe…

Yaprakların döküldüğünü görmek, sıkıntı ve bedbahtlığa işârettir.

 

YARA, YARALAMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yara görmenin üç tâbiri vardır:

1-Zafer

2-Hayır ve menfaat

3-Malda azalma.

Yaralanmanın üç tâbiri vardır:

1-Mal

2-Menfaat

3-Hoş olmayan söz.

Müellif: Birinin vücudunuzu yaraladığını, ama bedeninizden kan gelmediğini görmek, yaralayan kişinin size doğru bir söz söyleyeceğine ve bunun karşısında cevap vermekten aciz kalacağınıza…

Aldığınız yaradan kan geldiğini görmek, sizi yaralayan kişiye yalan söyleyeceğinize veya ona acı sözler sarf edeceğinize…

Vücudunuzda çok sayıda yara olduğunu görmek, malınızda eksiklik olacağına veya işlediğiniz günahlardan dolayı tövbe edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Yara aldığınızı ama kan çıkmadığını görmek,  sizi vuran kimseye karşı galip geleceğinize ve menfaat elde edeceğinize…

Yaranızdan kan geldiğini ve üzerinizin battığını görmek, haram mal bulacağınıza işârettir.

Kirmanî: Bir darbeyle yaralandığınızı ve bedeninizin kan revan içinde kaldığını görmek, yaradan akan kan miktarınca malınızın azalacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Birini yaraladığınızı görmek, zor bir işle karşılaşacağınıza…

Aynı yaradan kan geldiğini görmek, birinin size yalan söyleyeceğine, daha sonra o yalanın ortaya çıkacağına…

Yaranın şiştiğini görmek, geçiminizin iyi olacağına, gelirinizin artacağına, ancak dostlarınızdan ve akrabalarınızdan ayrı yaşayacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Yaralı olmak veya yarayı kaldırmak, gafletinizden doğan bir sorunla karşılaşacağınıza, ancak daha sonra kendinizi toparlayıp bu sorundan kurtulacağınıza…

Birini yaralamak, bâzı kimselerin kötü düşüncelerini önceden sezeceğinize…

Çok sayıda yaralı görmek, zahmetli, zor ve boş bir iş yapacağınıza işârettir.

 

YARASA

Müellif: Yarasa görmek, yoldan çıkan insanlara…

Bir yarasanız olduğunu görmek, sapkın kişilerle dost olduğunuza…

Yarasanızın elinizden uçup gittiğini görmek, sapık bir kişinin sizinle arkadaşlıktan ayrılacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Yarasa görmek, tehlikeli bir işle karşılaşacağınıza…

Yarasa yakalamak, bir süre sonra durumunuzun düzeleceğine veya hasta bir yakınınız varsa iyileşeceğine…

Çok sayıda yarasa görmek, iyi bir ekonomik girişim gerçekleştireceğinize işârettir.

 

YARGIÇ, KADI

Hz. Danyal [a.s]: Yargıç görmek, ilim ehli olacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Liyakatiniz olmadığı halde yargıç olduğunuzu görmek, bir belaya uğrayacağınıza ve bunun neticesinde malınızı kaybedeceğinize veya ilim ehliyseniz, gerçek hayatta yargıç olacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Bir yargıcın size şefkatle baktığını görmek, menfaat elde edeceğinize…

Öfkeyle baktığını görmek, üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

 

YASEMİN [Bot.]

İbni Sirîn: Yasemin, zengin ve kötü huylu kadına…

Beyaz yasemin görmek, akıbeti iyi olan kadına…

Mevsiminde yasemin görmek, talihli çocuğa…

Dalından yasemin koparmak, üzüntüye…

Tanıdık birinin size yasemin verdiğini görmek, o kimseyle ayrılacağınıza işârettir.

 

YASTIK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yastık görmenin beş tâbiri vardır:

1-Hizmetkâr

2-Cariye

3-Riyaset

4-İnanç güzelliği

5-Dindarlık ve adalet.

Allâme Meclisî: Yastık, mutluluğa işârettir.

İbni Sirîn: Yastık, hizmetkâra…

Yeşil ve yeni bir yastık aldığınızı veya başkasının size verdiğini görmek, sâlih ve takvalı bir işçiyi istihdam edeceğinize…

Yastığınızın kirli, siyah veya sarı olduğunu görmek, yukarıdakinin aksine…

Yastığınızın yırtıldığını, yandığını veya kaybolduğunu görmek, bir işçinizin kaybolacağına, kaçacağına veya bir sıkıntıya işârettir.

Çağdaş Ulema: Yastık satın almak, yorgun olduğunuza ve dinlenmeniz gerektiğine…

Bir yastığın üzerine uzanmak, zor bir durumla karşılaşacağınıza ve birilerinden yardım alacağınıza işârettir.

 

YAŞLANMAK

İbni Sirîn: Sakalınızın ağardığını ve yaşlandığınızı görmek, saygınlık ve izzetinizin artacağına…

Hiç tanımadığınız yaşlı bir adamı sevinçli görmek, bir dostunuzun yardımıyla muradınıza ereceğinize ve üzüntüden kurtulacağınıza…

Tanımadığınız yaşlı bir adamı üzgün görmek, yukarıdaki rüyânın aksine tâbir edilir.

Câbir Mağribî: Gerçek hayatta yaşlı olduğunuz halde gençleştiğinizi görmek, saygınlığınızın azalacağına ve dünyaya aldanacağınıza…

Gerçek hayatta genç veya çocuk olduğunuz halde yaşlandığınızı görmek, saygınlığınızın artacağına işârettir.

 

YATAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yatak görmenin dört tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Cariye

3-Velâyet

4-Geçim, menfaat ve esenlik.

Hz. Danyal [a.s]: Kendinize ait yeşil yatak görmek, takvalı ve dindar bir bayanla evleneceğinize…

Kendinize ait kırmızı yatak görmek, eşinizin uyumsuz ve ahlaksız biri olduğuna…

Eski yatağınızın yenilendiğini görmek, eşinizin kötü huyunu terk edeceğine ve güzel bir ahlaka sahip olacağına…

Yeni yatağınızın eskidiğini görmek, yukarıdaki rüyânın aksine…

Yeşil renk yatağınızın kırmızıya dönüştüğünü görmek, eşinizin iyiliği bırakıp fenalığı seçeceğine…

Kırmızı renk yatağınızın yeşile dönüştüğünü görmek, yukarıdaki rüyânın aksine…

Kırmızı renk yatağın beyaz veya sarıya dönüştüğünü görmek, eşinizin günahtan tövbe edeceğine, ancak ölüm döşeğine düşecek kadar ağır bir hastalığa yakalanacağına…

Yatağınızın hiç bilmediğiniz bir yerde olduğunu görmek, bir yer satın alıp orada ziraat edeceğinize veya bâzı tâbircilere göre miras elde edeceğinize…

Yatakta uyuduğunuzu görmek, rahatlık ve kolaylığa…

Havada duran bir yatağın üzerinde uyuduğunuzu görmek, bir kadın sayesinde makam ve büyüklük elde edeceğinize…

Yatağınızın yırtıldığını görmek, eşinizin kötü yolda olduğuna veya bâzı tâbircilere göre onun vefat edeceğine işârettir.

Allâme Meclisî: Yatak görmek, kabilenizin genişleyeceğine ve saygınlık elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Yatak, kadın demektir. Kadının iyi veya kötü oluşu, rüyâda görülen yatağa bağlıdır.

Yatak satın almak, değiştirmek veya bir yataktan başka bir yatağa geçmek, başka bir kadınla evlenmek istediğinize ve ilk eşinizi boşayacağınıza…

Eski yatağınızdan daha iyi veya daha kötü bir yatak edinmek, ilk eşinizi boşayıp başka bir kadınla evlenmek istediğinize veya eşinizin sizden uzaklaşacağına veyahut da birden fazla eşiniz varsa eşlerinizden birinin vefat edeceğine işârettir.

Kirmanî: Kendinizi kime ait olduğunu bilmediğiniz bir yatakta görmek, yatağın değeri kadar zarar göreceğinize…

Yatağınızın meçhul bir tahtın üzerine serildiğini ve üzerinde oturduğunuzu görmek, makam elde edeceğinize ve düşmanınızı alt edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Yatak görmek, velâyet ve esenlik demektir: “Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar.” 212

Yatağı evden dışarı attıktan sonra tekrar eve getirmek, eşinizi boşayacağınıza ve boşanma iddeti sona ermeden onu tekrar eve getireceğinize…

Kendinizi birden fazla yatağın üzerinde görmek, yatak sayısınca evlilik gerçekleştireceğinize…

Yatağınızın evde veya bir kuyuda olduğunu ve oradan dışarı çıkaramadığınızı görmek, eşinizin sizden rencide olacağına ve bu sıkıntıdan bir daha kurtulamayacağınıza…

Yumuşak bir yatak üzerinde uyuduğunuzu görmek, o yılın sizin için oldukça bereketli geçeceğine…

Yün yatak görmek, zengin bir kadınla evleneceğinize…

Yatağınızın yırtıldığını veya yandığını görmek, ecelinizin yaklaştığına veya eşinizin imanının zayıflığına

İpek yatağınızı kumaş yatakla değiştirdiğinizi görmek, fasık eşinizi boşayıp iyi bir kadınla evleneceğinize…

Yatağınızın havada asılı durduğunu görmek, iş kariyerinizin yükseleceğine ve bahtınızın açılacağına…

Yatağınızın havadan yere düştüğünü görmek, eşinizin bir hastalığa yakalanacağına, ancak çabuk iyileşeceğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Boş yatak görmek, birinin öleceğine…

Yatak hazırlamak, mutlu bir aile yaşantınız olacağına…

Temiz bir yatakta uzanmak, hayatınızdan memnun olduğunuza…

Kirli bir yatakta uzanmak, hayatınızdan memnun olmadığınıza…

Yatakta yatamamak, anlaşmazlık yaşayacağınıza…

Yatakta bir çocukla uyumak, arzularınızın gerçekleşeceğine işârettir.

 

YAY

Allâme Meclisî: Yay çektiğinizi görmek, yolculuğa çıkacağınıza…

Birinin size yay verdiğini görmek, bir erkek çocuğunuz olacağına…

Yayınızın kırıldığını görmek, musibet göreceğinize…

Yayınızı sattığınızı görmek, bir cezaya çarpıtılacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Ok ve yaya sahip olmak, kazançlı bir yolculuk geçireceğinize…

Birinin size yay verdiğini görmek, bir erkek çocuğunuz veya kardeşiniz olacağına…

Yayla ok attığınızı görmek, hak bir sözü söylenmesi uygun olmayan bir biçimde söyleyeceğinize…

Birine yay verdiğinizi, sattığınızı veya yayın kaybolduğunu görmek, eşinizden ayrılacağınıza işârettir.

 

YAZ

İbni Sirîn: Havanın aşırı derecede sıcak olduğunu görmek, bölge halkına söz sahibi biri tarafından hayır ve menfaat ulaşacağına…

Yaz mevsiminde yaz olduğunu görmek, şansınızın ve saygınlığınızın artacağına, işinizin iyiye gideceğine…

Başka bir mevsimde olduğunuz halde yaz mevsimini görmek, yukarıdakinin aksine tâbir edilir.

 

YAZMAK, YAZI YAZMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yazı yazmanın dört tâbiri vardır:

1-Hayır

2-Mal ve nimet

3-Hileyle elde edilen mal

4-Görevden alınma.

Hz. Danyal [a.s]: Yazı yazmak, insanlardan hile yoluyla elde edilen mala işârettir.

Allâme Meclisî: Yazı yazdığınızı veya okuduğunuzu görmek, Sâdık bir dost edineceğinize ve Resul-i Ekrem’in [s.a.a] bir sünnetini yerine getireceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Tanıdık bir âlimin yazı yazdığını görmek, o kimsenin menfaat elde edeceğine…

Şiir veya roman yazdığınızı görmek, dünya işiyle meşgul olacağınıza ve âhiretinizi unutacağınıza…

Kurân, duâ vs. yazmak, hayır ve bereket elde edeceğinize…

Dindarlıkta öncü bir şahsiyete mektup yazdığınızı görmek, hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Fesat işlerde öncü olan bir şahsiyete mektup yazdığınızı görmek, yaptıklarınızdan tövbe etmeniz gerektiğine…

Kırmızı kalemle yazı yazdığınızı görmek, dünya zevkleriyle meşgul olacağınıza…

Sarı kalemle yazı yazdığınızı görmek, hastalanacağınıza…

Yeşil kalemle yazı yazdığınızı görmek, adınızın iyilikle anılacağına…

Mavi veya gümüş renkli bir kalemle yazı yazdığınızı görmek, söz sahibi birinden menfaat elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Kalemle yazı yazmak, pek yakında iyi bir haber alacağınıza işârettir.

 

YELLENMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yellenmenin dört tâbiri vardır:

1-Çirkin söz

2-Suçu teşhir etme

3-Kınanacak bir iş yapmak

4-Rezillik.

Kasıtlı olarak yellenmek, dinî inancınızın ve davranışlarınızın kötüye gideceğine işârettir.

İbni Sirîn: Bir kalabalığın içerisinde herkesin işiteceği şekilde yellenmek, söyleyeceğiniz çirkin bir söz yüzünden halk tarafından kınanacağınıza ve insanlar arasında rezil duruma düşeceğinize…

Sesi işitilecek şekilde hafifçe yellenmek, yukarıdakinin aksine işârettir.

Kirmanî: Herkesin işiteceği şekilde ve kötü kokuyla birlikte yüksek sesli yellenmek, halkın sizi ayıplayacağına ve azarlayacağına…

Sesli ama kokusuz yellenmek, çıkarınızın olduğu faydasız bir işi terk edeceğinize…

Kasıtlı olarak yellendiğinizi, insanların bu halinize güldüğünü ve bu yüzden utandığınızı görmek, meslek edinmediğiniz farklı bir iş aracılığıyla geçiminizin sağlanacağına işârettir.

 

YELPAZE

Çağdaş Ulema: Rüyâda yelpaze, gerçek maksatların gizlenmesi anlamına gelir.

 

YEMEK, YİYECEK

Hz. Danyal [a.s]: Rüyâda tadı hoş olmayan ve zor yenen her türlü yiyecek, sıkıntı ve üzüntüye…

Ekşi yiyecekler, hastalığa…

Leziz yiyecekler, geçim konusunda genişliğe işârettir.

Müellif: Koyun etiyle pişirilmiş lezzetli sulu yemek, menfaate işârettir.

İbni Sirîn: Tadı ve kokusu hoş olan her türlü yiyecek hayra, kötü yiyecekler ise şerre yorulur. Buna göre rüyâda sarımsak veya soğan soymak üzüntü ve sıkıntıya, acı ve tatsız şeyler yemek perişanlığa işârettir.

Kirmanî: Leziz şeyler yemek, mutluluğa, ekşi ve acı şeyler yemek ise sıkıntı ve üzüntüye işâret eder.

Câbir Mağribî: İyi pişmiş ve etleri yumuşamış sulu yemek, hayra…

İyi pişmemiş ve etleri henüz sert olan sulu yemek, üzüntü ve sıkıntıya…

Evinizdeki tüm yiyecekleri yediğinizi görmek, ecelinizin yaklaştığına…

Kendi yiyeceğinizi bir ölünün yediğini görmek, o yiyeceğin pahalanacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Çok acele yemek yediğinizi görmek, dikkatsizlik ve sorumsuzluğunuz yüzünden gözden düşeceğinize…

Az yemek yediğinizi görmek, herhangi bir şeyden dolayı pişman olacağınıza…

Yemek yemek istediğinizi, ancak yiyecek bir şey bulamadığınızı görmek, yaşantınızda birtakım değişiklikler olacağına işârettir.

 

YEMİN

Allâme Meclisî: Yemin ettiğinizi görmek, Allah’a olan ahdinizi bozacağınıza işârettir. “Allah’a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların âhirette bir payı yoktur. Kıyâmet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.” 213

İbni Sirîn: Doğru yere yemin etmek, güzel bir iş yapacağınıza, size verilen bir emaneti sahibine geri vereceğinize, doğru bir tanıklıkta bulunacağınıza, hayır işler yapacağınıza veya korktuğunuz bir şeyden güvende kalacağınıza…

Yalan yere yemin etmek, Allah’ı gazaplandıracak bir iş yaptığınıza veya yapacağınıza, dünya ve âhiret nimetlerinden mahrum kalacağınıza, bu yüzden bir an evvel tövbe etmeniz gerektiğine işârettir. “Allah’ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi ? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Bilerek yalan yere yemin ediyorlar.” 214

Câbir Mağribî: Doğru yere yemin ettiğinizi görmek, edeceğiniz bir yeminden dolayı zarar görmeyeceğinize, bilakis faydalanacağınıza…

Aynı rüyânın aksini görmek, zararlarla karşılaşacağınıza işârettir.

 

YENGEÇ

Allâme Meclisî: Yengeç görmek, tamahkâr ancak hayırsever biriyle dost olacağınıza…

Yengeç eti yemek, bahtınızın açılacağına ve gelir elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Yengeç, huysuz, sabırsız ve kinci birine…

Yengeç yakalamak, huysuz ve sabırsız biriyle arkadaş olacağınıza, az da olsa ondan menfaat sağlayacağınıza…

Yengeç öldürmek, yukarıda özellikleri belirtilen bir dostunuz varsa, ondan ayrılacağınıza…

Yengeç eti yemek, kötü bir meslekle mal elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Bir yengeciniz olduğunu görmek, ağırbaşlı, ama uyumsuz bir arkadaşınızdan iyilik göreceğinize…

Yengeç eti yemek, yediğiniz et miktarınca birinden mal elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Yengeç görmek, bâzı ticarî işlerinizde geri adım atacağınıza…

Yengeç yakalamak, zor bir işi geride bıraktığınızdan dolayı ödül alacağınıza…

Yengeç yemek, durumunuzun iyiye gideceğine işârettir.

 

YER, ZEMİN

Çağdaş Ulema: Yerin siyah olduğunu görmek, üzüntü ve kedere…

Yerin sarı olduğunu veya güneşin yere ışıdığını görmek, mutluluğa…

Yere oturduğunuzu ve yerin soğuk olduğunu görmek, sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine…

Yere uzandığınızı ve güneşlendiğinizi görmek, bir grupla geziye çıkacağınıza ve güzel vakit geçireceğinize işârettir.

 

YERKÜRE

Çağdaş Ulema: Yerküreyi görmek, bekârsanız pek yakında mutlu bir evlilik yaşayacağınıza, evliyseniz psikolojik olarak sizi rahatlatacak bir yolculuğa çıkacağınıza işârettir.

 

YEŞİLLİK, ÇİMENLİK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yeşillik görmenin dört tâbiri vardır:

1-İslam

2-Din

3-İnanç konusunda sağlamlık

4-Takva.

İbni Sirîn: Yeşillik, dinî inanca yorulur. Yeşillikler ne kadar bol ve temiz olursa, dindarlığınız da bir o kadar iyi demektir. Solgun ve sararmış çimenlikler ise bunun aksinedir.

Yeşillik görmek, sağlık ve sıhhate…

Mevsiminde yeşillik görmek, dinî inancınıza…

Kendinize ait arazide bol miktarda yeşillik görmek, iffet ve hayâya…

Tatsız veya acı yeşillikler yemek, önceki tâbirin aksine…

Tadı güzel yeşillikler yemek, bolluğa ve helal rızka…

Yeşil bir arazinin ortasına yerleştiğinizi görmek, dinî inancınız konusunda sabit kalacağınıza…

Ölmüş bir kimseyi yeşillikler arasında/çimenlikte görmek, ölen kimsenin uhrevî durumunun iyi olduğuna veya işlerinizin düzene gireceğine ve âhiret sevabı elde edeceğinize…

Başkasına ait çimenlik görmek, takvalı ve dindar kişilerle arkadaş olacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Mevsiminde yeşillik yemek, züht ve takvaya işârettir.

Çağdaş Ulema: Yemyeşil otlak/çimenlik görmek, mutluluğa…

Kurumuş otlak/ çimenlik görmek, bâzı konularda tembelleşeceğinize ve tahammülünüzün azalacağına…

Çimenliğe uzanmak, pek dikkat edilmeyen ve adından söz edilmeyen bir şeyin ansızın değer kazanacağına işârettir.

 

YETİM

Çağdaş Ulema: Yetim görmek, çok güvendiğiniz biri tarafından habersizce terk edileceğinize…

Yetim olmak, gerektiğinde her zaman güvenebileceğiniz vefalı bir dost bulacağınıza işârettir.

 

YIKAMAK, YIKANMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda soğuk suyla yıkandığınızı görmenin dört tâbiri vardır:

1-Tövbe

2-Akıbet

3-Hapisten kurtulmak

4-Korkudan güvende olmak.

Sıcak suyla yıkanmak, üzüntü ve hastalığa işârettir.

Elinizi ve yüzünüzü yıkamanın ise sekiz tâbiri vardır:

1-Murada ermek

2-Hastalıktan kurtulmak

3-Hapisten kurtulmak

4-Dindarlık

5-Hacca gitmek

6-Üzüntüden kurtulmak

7-Korkudan güvende olmak

8- Hacetlerin reva olması.

Elinizi ve yüzünüzü yıkarken bir âlimin yüzüne bakmak, gördüğünüz âlimin vesilesiyle tövbe edeceğinize işârettir.

Allâme Meclisî: Elinizi ve ayağınızı yıkadığınızı görmek, elde etmeyi umduğunuz bir şey konusunda umudunuzu yitireceğinize veya akrabalarınızdan ayrılacağınıza işârettir.

Müellif: Başınızı veya bedeninizi akarsu, havuz suyu veya deniz suyuyla yıkamak, üzgünseniz sevineceğinize, hapisteyseniz serbest kalacağınıza, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve hastaysanız iyileşeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Elinizi ve yüzünüzü tamamen berrak suyla yıkadığınızı görmek, arzu ettiğiniz şeyin gerçekleşeceğine ve muradınıza ereceğinize…

Elinizi ve yüzünüzü kirli suyla yıkadığınızı, ama tam olarak yıkamadığınızı görmek, arzu ettiğiniz şeyin gerçekleşmeyeceğine…

Düşmanınızın bir çeşmede elini ve yüzünü tamamen berrak suyla yıkadığını görmek, üzgünseniz sevineceğinize, korku içindeyseniz esenliğe çıkacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve tutsaksanız özgürlüğünüze kavuşacağınıza…

Elinizi ve yüzünüzü yıkmadan [abdest almadan] namaz kıldığınızı görmek, dinî inancınızın zayıf olduğuna ve mal varlığınızı kaybedeceğinize işârettir.

Kirmanî: İki elinizle yüzünüzü yıkadığınızı görmek, dostunuzdan veya halkınızdan yardım isteyeceğinize ve saygınlık kazanmak için çaba sarf edeceğinize…

Elinizi ve yüzünü yıkadıktan [abdestten] sonra yellendiğinizi ve abdestinizin bozulduğunu görmek, işinizin kötüye gideceğine…

Kendi cenazenizi yıkadığınızı görmek, akrabalarınızın üzüntüden kurtulacaklarına…

Yellendikten sonra elinizi-yüzünüzü yıkayıp tekrar abdest aldığınızı, namaz kıldığınızı, ancak namazınızı tamamlamadığınızı görmek, ecelinizin yaklaştığına işârettir. Aynı rüyâda namaz kılmamış olmak tâbir bakımından daha iyidir.

Çağdaş Ulema: Ilık suda yıkanmak, refah içinde bir şehir yaşantısı sürdüreceğinize…

Sıcak suda yıkanmak, hastalığa…

Soğuk suda yıkanmak, düşmana galip geleceğinize…

Duru suda yıkanmak, saadet ve mutluluğa…

Bulanık suda yıkanmak, maddî zarara işârettir.

 

YILAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yılan görmenin on tâbiri vardır:

1-Gizli düşman

2-Geçim

3-Esenlik

4-Yöneticilik

5-Ordu komutanlığı

6-Baht

7-Kadın

8-Murat

9-Erkek evlat

10-Sel.

Allâme Meclisî: Yılan görmek, cimri bir arkadaş edineceğinize…

Yılan eti yemek, mal ve menfaat elde edeceğinize…

Yılanla dövüştüğünüzü ve onu alt ettiğinizi görmek, düşmana galip geleceğinize…

Yılanı bir sandığa veya torbaya koyduğunuzu veya kucağınıza aldığınızı görmek, mal ve menfaat elde edeceğinize…

Evinize yılan girdiğini görmek, bir sıkıntı yaşayacağınıza…

Yılan öldürmek, düşmanı öldüreceğinize veya etkisiz hâle getireceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Yılan, gizli düşmana yorulur.

Evde yılan olduğunu görmek, gizli düşmanınızın aileden biri olduğuna…

Çölde yılan görmek, düşmanınızın yabancı olduğuna…

Yılanla boğuştuğunuzu görmek, düşmanla husumet edeceğinize…

Yılanın size galip geldiğini görmek, düşmanınıza yenik düşeceğinize…

Sizin yılana galip geldiğinizi görmek, düşmanınızı alt edeceğinize…

Yılan eti yediğinizi görmek, hükümet işlerinde yüksek bir mevkie geleceğinize…

Yılanı ikiye ayırdığınızı görmek, düşmanınızın malını yiyeceğinize…

Ölmüş bir yılan görmek, bir afetin sizden uzaklaşacağına işârettir.

Kirmanî: Beyaz bir yılan yakaladığınızı görmek, büyüklüğe…

Yılanın sizden kaçtığını görmek, düşmanınızın zayıf olduğuna…

Siyah yılanlar görmek, düşmanınızın çokluğuna…

Yeşil yılan görmek, düşmanınızın zahit ve sâlih biri olduğuna…

Sarı yılan görmek, düşmanınızın hasta olduğuna…

Kırmızı yılan görmek, düşmanınızın zevke düşkün biri olduğuna…

Etrafınıza çok sayıda yılan toplandığını görmek, akrabalarınızın size düşman olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Ağzınızdan, burnunuzdan, kulağınızdan vs. yılan çıktığını görmek, çocuklarınızın size düşman olduğuna veya olacağına…

Herhangi bir zarar görmeden yılan yakalamak, saygınlık kazanacağınıza, muradınıza ereceğinize ve arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Yılan görmek, bir entrikaya karşı dikkatli olmanız gerektiğine…

Yılan tarafından sokulmak, bir kimsenin hile ve entrikaları yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza…

Kobra yılanı görmek, aşkta mutluluğa ve evlilikte tehlikeye…

Kobra yılanı tarafından ısırılmak, kötü arkadaşlardan veya arkadaşlıklardan uzak durmanız gerektiğine, aksi takdirde zarar göreceğinize işârettir.

 

YILDIRIM, ŞİMŞEK

Çağdaş Ulema: Rüyâda yıldırım veya şimşek görmek, birtakım olaylar karşısında ani reaksiyonlar göstereceğinize, mali zarar, gam, dert, aile içi huzursuzluk, ticarette hoşnutsuzluk vb. gibi sorunlarla karşılaşacağınıza…

Başınızın veya evinizin üzerinde şimşek çaktığını görmek, maddî zarara uğrayacağınıza…

Üzerinize yıldırım düştüğünü ancak size bir zarar vermediğini görmek, üstesinden gelebileceğiniz bir tehlikeyle karşılaşacağınıza…

Üzerinize yıldırım düştüğünü ve size zarar verdiğini görmek, hiç beklemediğiniz bir sorunla karşılaşacağınıza veya hoşunuza gitmeyecek bir haber alacağınıza…

Yıldırımı nur şeklinde görmek, mal ve nimet elde edeceğinize…

Şimşek görmek, bir dostunuzla tekrar görüşeceğinize ve sevineceğinize…

Şimşek çarpması görmek, zarar ve ziyana işârettir.

 

YILDIZ, YILDIZLAR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yıldızları görmenin dokuz tâbiri vardır:

1-Fakihler

2-Âlim

3-Kadılar

4-Halifeler

5-Vezirler

6-Kâtipler

7-Haznedarlar

8-Savaşçılar

9-Öğrenciler.

Hz. Danyal [a.s]: Yıldızlar, halk arasında önde gelen kimselere…

Bir yıldızın sizinle konuştuğunu görmek, saygınlık elde edeceğinize işârettir.

Allâme Meclisî: Yıldız görmek, dost, kabile, kardeş ve evlada…

Evinizin önüne yıldız düştüğünü görmek, izzet ve makamınızın artacağına veya bir erkek çocuğunuzun olacağına işârettir.

İbni Sirîn: Parlak yıldızlar âlimlere yorulur.

Yıldızların titreştiklerini görmek, söz sahibi kimseler arasında kargaşa yaşanacağına…

Başınıza gökten yıldız düştüğünü görmek, düşen yıldızın ışığı kadar söz sahibi birinden mal elde edeceğinize…

Evinizde yıldız olduğunu görmek, çok sayıda çocuğunuz olacağına…

Parlak bir yıldızın yere düştüğünü ve ışığının kaybolduğunu görmek, bulunduğunuz bölgede yaşayan büyük bir âliminin vefat edeceğine işârettir.

Kirmanî: Yıldızların birbirleriyle çarpıştıklarını görmek, bulunduğunuz bölgede savaş veya çatışma olacağına…

Yıldızları yakalayıp eteğinize doldurduğunuzu görmek, mal elde edeceğinize…

İnsanlara yönlerini bulmada yardımcı olan yıldızlar görmek, hayır, büyüklük ve menfaate…

Bâzı insanların taptıkları yıldızları görmek, kötülüğe işârettir.

Câbir Mağribî: Bir yıldızın hemen yanınıza düştüğünü görmek, saygın ve değerli bir evladınız olduğuna…

Bir yıldızın evinize ışık saçtığını görmek, neslinizin çoğalacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Parlak yıldızlar görmek, iyi bir haber işiteceğinize…

Mat yıldızlar görmek, birtakım gizemli olaylarla karşılaşacağınıza işârettir.

 

YIRTMAK

Çağdaş Ulema: Yazı içeren şeyler yırtmak, hoş olmayan haberler alacağınıza…

Diğer şeyleri yırtmak, yapınıza uygun olmayan bir görevi yapmak zorunda kalacağınıza işârettir.

 

YOĞURT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yoğurt görmek, bir yolculuktan gelir elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Tatlı yoğurt menfaate, ekşi yoğurt ise üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Kirmanî: Tatlı yoğurt yemek, helal mala işârettir.

 

YOL

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yol görmenin beş tâbiri vardır:

1-Dünya/dünyalık

2-Huzur

3-Güzel iş

4-Hayır ve bereket

5-Kolaylık ve halkın rahatlığı.

İbni Sirîn: Yol görmek, dine ve dinde doğruluğa, dinî ve dünyevî konularda doğru yolu aramaya…

Anayolda yürüdüğünüzü görmek, din yoluna gireceğinize…

Bir grup insanı doğru yola hidâyet ettiğinizi görmek, bir topluluğu doğru yola hidâyet edeceğinize…

Yolunuzu şaşırdığınızı görmek, dinî ve dünyevî konularda şaşkınlığa düşeceğinize işârettir.

Kirmanî: Yorulmaksızın bir yolda ilerlediğinizi görmek, birinde hakkınız kalmışsa, onu alacağınıza…

Birinin sizi doğru yoldan yanlış yola götürdüğünü görmek, yalan-yanlış şeylerle oyalandırılacağınıza…

Karanlık bir gecede caddede yürüdüğünüzü ve yolunuzu kaybettiğinizi görmek, hiçbir şeyden bıkmaksızın doğru yolu bulacağınıza…

Çok sayıda yol görmek ve hangi yoldan gideceğinizi bilememek, din konusunda şaşkınlık içerisinde olacağınıza ve inançsız kimselerle arkadaş olacağınıza…

Yolunuzu kaybettiğinizi, nereye gideceğinizi bilemediğinizi, derken Resul-i Ekrem’in [s.a.a] sağ elinizden tutup sizi bir yere götürdüğünü, ama akşam olunca yolunuzu tekrar kaybettiğinizi görmek, hakkın size gizli kalacağına…

Bilinçli bir şekilde yoldan çıktığınızı görmek, düşmanınıza hile yapacağınıza…

Yolda yürürken yanınıza bir kadının geldiğini ve onun yüzünden yolunuzu değiştirdiğinizi görmek, dünyaya aldanacağınıza, dinî inancınızın zarar göreceğine ve hayır yolunu terk edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Yolunuzun üzerinde güzel bitkiler ve yeşillikler olduğunu görmek, inancınızın saflığına ve güzelliğine…

Emniyetsiz bir yolda yürüdüğünüzü görmek, dinî veya dünyevî bir işinizde çıkmaza gireceğinize ve ne yapacağınızı şaşıracağınıza…

Birini yoldan çıkardığınızı görmek, fesat işler yapacağınıza işârettir.

İsmail Eş’as: Düz yol Müslümanlığa ve inancınızın doğruluğuna, eğri yol ise bunun aksine işâret eder.

 

YOLCU, GEZGİN

Çağdaş Ulema: Yolcu görmek, yolculuğu çıkacağınıza veya yurtdışından bir misafiriniz geleceğine…

Sevinçli bir yolcuyla karşılaşmak, dinlence ve eğlenceye…

Fakir bir yolcuyla karşılaşmak, ümitsizliğe işârettir.

 

YOLCULUK

İbni Sirîn: Yolculuk ettiğiniz yerin bulunduğunuz yerden daha güzel olduğunu görmek, durumunuzun iyiye gideceğine…

Aynı yerin bulunduğunuz yerden daha kötü olduğunu görmek, bunun aksine tâbir edilir.

Kirmanî: Yolculuğa çıktığınızı, ama nereye gittiğinizi bilmemek, eşinizden ayrılacağınıza veya bir evden başka bir eve gideceğinize…

Bir toplulukla vedalaşmaya giderken onların da vedalaşmaya geldiklerini görmek, durumunuzun kötüye gideceğine, daha sonra tekrar düzeleceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Hazırlıklı bir şekilde yolculuk ettiğinizi görmek, işinizin düzeleceğine, bunun aksini görmek ise, işinizin bozulacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Yolculuğa çıkmak, değişken dostluklara…

Otomobil, tren veya uçakla yolculuk etmek, kötü bir facianın pençesinden kurtulacağınıza işârettir.

 

YORGAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yorgan görmenin üç tâbiri vardır:

1-Bilge kadın

2-Cariye

3-İzzet ve makam.

İbni Sirîn: Yorgan görmek, kadına…

Yeni bir yorgan satın aldığınızı görmek, bir kadınla evleneceğinize…

Yorganınızın kirlendiğini görmek, karınızın iyi biri olmadığına işârettir.

Câbir Mağribî: Yeşil yorgan, dindar bir kadınla evleneceğinize…

Beyaz yorgan, zengin ve dindar bir kadınla evlenmek istediğinize…

Kırmızı yorgan, eşinizin zevke düşkün biri olduğuna…

Siyah yorgan, eşinizin bilge bir kadın olduğuna…

Sarı yorgan, eşinizin hastalıklı olduğuna işârettir.

 

YUMURTA

Hz. Danyal [a.s]: Tavuk yumurtası, kadına…

Tavukların yanınızda yumurtladıklarını görmek, kötü bir kadından çocuk sahibi olacağınıza…

Gördüğünüz yumurtanın hangi kanatlıya ait olduğunu bilmemek, yumurtanın beyazlığına ve temizliğine göre temiz bir bayanla evleneceğinize…

Pişmiş yumurta yemek, zahmetle elde edeceğiniz mala…

Lop yumurta yemek, bir kadınla evleneceğinize ve onunla uzun bir hayat sürdüreceğinize…

Çiğ yumurta yemek, haram mal yiyeceğinize ve sıkıntıyla karşılaşacağınıza…

Yumurtayı kabuklu olarak yemek, malınızı başkalarının yiyeceğine…

Yumurtanın sadece kabuğunu yemek, ölülerin mallarını yiyeceğinize veya onların kefenlerini alacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Kanatlı hayvanların yumurtası kuvvete işârettir.

Kirmanî: Yumurtladığınızı görmek, şehvete düşkün biri olduğunuza ve birkaç kez evleneceğinize…

Kanatlılar gibi kuluçkaya yattığınızı görmek, kadınlarla ilgili bir sorun yaşayacağınıza ve onlara muhalefet edeceğinize…

Kuluçkaya yattığınız yumurtadan civciv çıktığını görmek, sorun yaşadığınız kadınların çocuklarından menfaat elde edeceğinize…

Çocuk yerine yumurta doğurduğunuzu görmek, doğacak çocuğunuzun İslam’ı benimsemeyeceğine…

Bir tavuğun altına yumurta koyduğunuzu ve ondan civciv çıktığını görmek, sönen veya durgun geçen iş hayatınızın tekrar canlanacağına ve bâzı tâbircilere göre çocuk sahibi olacağınıza, öğretmenseniz, çocuklara Kurân öğreteceğinize…

Yumurta kırdığınızı görmek, bakire bir kızla meşru veya gayrimeşru ilişki yaşayacağınıza…

Çok sayıda yumurtanızın olduğunu görmek, gördüğünüz yumurta miktarınca çocuk sahibi olacağınıza…

Ördek veya martı yumurtası, yoksul çocuğa…

Serçe yumurtası, mutluluk ve hayra işârettir.

Çağdaş Ulema: Yumurta görmek veya sahip olmak, aile içi uyuma…

Yumurta bulmak, biriyle sağlam bir ilişki kuracağınıza veya bekârsanız, nişanlanacağınıza ya da evleneceğinize…

Büyük bir yumurta görmek veya aynı yumurtayı elinizde tutmak, çok iyi bir olayla karşılaşacağınıza…

Bir tavuğu yumurtlarken görmek, iyi bir haber alacağınıza…

Yumurta yemek, yiyecek konusunda endişeniz olmayacağına…

Yumurta şeklinde çikolata görmek, önemli bir şahsiyetle tanışacağınıza…

Renkli yumurta görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Kırmızı yumurta görmek, ölüm, öfke veya yangına…

Sarı yumurta görmek, hastalığa…

Yumurtayı yere atmak, başkalarıyla görüş ayrılığı içinde olacağınıza ve onlardan kötü sözler işiteceğinize…

Bir yumurtayı kırdığınızı ve içinden civciv çıktığını görmek, büyük bir menfaat elde edeceğinize…

Bir yumurtadan civciv çıktığını görmek, sevindirici bir haber alacağınıza ve bununla birlikte ailevî yaşantınızın düzeleceğine…

Birine kokmuş yumurta atmak, sergilediğiniz kötü bir davranış yüzünden birilerinin sizden intikam alacağına…

Birinin size yumurta fırlattığını görmek, birinin size itiraz edeceğine veya takibe alınacağınıza…

Yumurtayla yemek pişirmek, hiç beklemediğiniz biri tarafından davet edileceğinize…

Bozuk yumurtalı yemek görmek, aile içi anlaşmazlık yaşayacağınıza…

Yumurta satın almak, gelir elde edeceğinize…

Rafadan yumurta görmek, çok sevineceğinize işârettir.

 

YUVA, KUŞ YUVASI

Çağdaş Ulema: Boş yuva görmek, arzu ettiğiniz bir gönül ilişkisinin gerçekleşmeyeceğine, evinizde huzursuzluk olacağına veya bir yakınınızın kendi yaşamını kendisi belirlemek üzere evinden ayrılacağına…

Yuvada civciv veya kuş yumurtası olduğunu görmek, mutlu bir aile hayatınız olacağına veya ailenizin genişleyeceğine…

Bir kuş yuvasını dağıttığınızı görmek, bir hatanızdan dolayı evinizden veya vatanınızdan olacağınıza…

Aynı rüyâda dağıttığınız yuvanın tehlikeli bir hayvana ait olduğunu görmek, bilerek veya bilmeyerek bir tehlike atlatacağınıza…

Viran olmuş bir yuva görmek, dert, keder veya endişeye…

Tehlikeli bir hayvan yuvası görmek, kötü insanlarla ilişki içinde olacağınıza işârettir.

 

YÜK TAŞIMAK

İbni Sirîn: Sırtınızda hafif bir yük olduğunu görmek, yükün miktarı ve değeri kadar dostunuza bir hayrınız ulaşacağına…

Sırtınızda ağır bir yük olduğunu görmek, çok sayıda günaha işârettir. “Bu da, kıyâmet günü kendi günahlarını tamamıyla yüklendikten başka bilgisizlikle doğru yoldan çıkarıp saptırdıkları kişilerin suçlarının bir kısmını da yüklenmeleri içindir. Bilin ki yüklendikleri yük, ne de kötü yüktür.” 215

Kirmanî: Omuzlarınızda kendinize ait çok sayıda yük olduğunu görmek, taşıdığınız yükün değerince hayır ve menfaat elde edeceğinize ya da zarar veya kötülük göreceğinize işârettir.

 

YÜN

Allâme Meclisî: Yün görmek, saygınlık kazanacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Yün görmek, her bakımdan helal mala işârettir. Dokunmamış yünün tâbiri daha iyidir.

Yünlü elbise görmek, menfaate…

Yününüz olduğunu veya birinin size yün verdiğini görmek, gördüğünüz yün miktarınca mal elde edeceğinize işârettir. “Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı ve sizin için davar derilerinden gerek göç gününüzde, gerekse konaklama gününüzde, kolayca taşıyacağınız evler, yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar [faydalanacağınız] bir ev eşyası ve bir ticaret malı meydana getirdi.” 216

Kirmanî: Elinizdeki yünleri attığınızı görmek, malınızı heder edeceğinize…

Yünün yandığını görmek, malınızı harcayacağınıza…

Üzerinizde yünlü bir elbise olduğunu görmek, kadınlara yönelik bir ticaret neticesinde mal elde edeceğinize…

Yünlü veya pamuklu elbise satın almak veya yünlü yatağınız olduğunu görmek, zengin bir kadınla evlenmek istediğinize işârettir.

 

YÜRÜMEK, GİTMEK

İbni Sirîn: Bulunduğunuz yerden çıkıp gittiğinizi görmek, ama nereye gittiğinizi bilmemek, perişanlığa…

Eşinizi ve çocuğunuzu da alarak bir yere gittiğinizi görmek, ailece perişan olacağınıza…

Deve gibi yürüdüğünüzü görmek, dünya hayatınızın iyi olacağına…

At veya eşek gibi yürüdüğünüzü görmek, malınızın az, ömrünüzün uzun olacağına…

Yırtıcı hayvanlar gibi yürüdüğünüzü görmek, din ve dünya bakımından kötüye…

Kanatlı hayvanlar gibi yürüdüğünüzü görmek, avcıların avladığı türden kanatlılar kötüye, sıradan kanatlılar ise hayra işârettir.

Kirmanî: Karanlıktan aydınlığa çıktığınızı görmek, darlıktan genişliğe çıkacağınıza…

Abat bir yerden harabeye dönmüş bir yere gittiğinizi görmek, bunun aksine…

İyi bir yerden kötü bir yere gittiğinizi görmek, kötüye…

Kötü bir yerden iyi bir yere gittiğinizi görmek, hayra işârettir.

 

YÜZ, ÇEHRE, SURAT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yüz/ surat görmenin sekiz tâbiri vardır:

1-İzzet ve büyüklük

2-Zillet ve alçaklık

3-İşlerde düzen

4-Dindarlık

5-Üzüntü

6-Borçlanmak

7-Hayır iş

8-Allah’a itaat.

[Durduk yerde] yüzünüzü çevirdiğinizi görmek, tövbe edip Allah’a döneceğinize, ancak yalan konuşacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Yüzünüzün başka bir yüze dönüştüğünü ve daha sonra kendi halini aldığını görmek, hak yoluna döneceğinize…

Yüzünüzü olduğundan daha güzel görmek, saygınlığınızın artacağına…

Yüzünüzün çirkinleştiğini görmek, insan arasında saygınlığınızın azalacağına işârettir.

Kirmanî: Yüzdeki değişiklikler şöyle tâbir edilir:

Yüzünüzün allaştığını görmek, iyiye…

Yüzünüzün ağardığını görmek, imanınızın güzelliğine…

Yüzünüzün sarardığını görmek, hastalanacağınıza…

Yüzünüzün karardığını görmek, halk arasında rezil olacağınıza…

Yüzünüzün siyah elbisenizin ise beyaz olduğunu görmek, kız çocuğunuz olacağına…

Yüzünüzün siyah ve tozlu olduğunu görmek, ecelinizin yakın olduğuna…

Yüzünüzün yaralı veya kanlı olduğunu veyahut da yüzünüzden sarı suların aktığını görmek, malınıza zarar geleceğine…

Yüzünüzün tersine döndüğünü görmek, insanların sizden yüz çevireceğine ve onlardan yana cefa göreceğinize…

Yüzünüzün yamulduğunu görmek, imanınızın bozuk olduğuna…

Yüzünüzde bol miktarda kıl olduğunu görmek, borçlanacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Aynaya veya suya baktığınızı, kendinizi oldukça güzel gördüğünüzü veya birinin size güzel olduğunuzu söylediğini görmek, işlerinizin yolunda gideceğine ve güzel olacağına…

Aynı rüyâda yüzünüzü çirkin görmek, işlerinizin kötüye gideceğine…

Yüzünüzün kızardığını görmek, biriyle tartışacağınıza ve ona öfkeleneceğinize…

Yüzünüzün sarardığını görmek, hastalanacağınıza…

Yüzünüzün ağardığını görmek, ibâdetle meşgul olacağınıza ve hayır işler yapacağınıza…

Yüzünüzün karardığını görmek, birtakım sorunlar yaşayacağınıza ve üzüleceğinize…

Yüzünüzde bir yara olduğunu görmek, yara miktarınca kadınlardan yana üzüleceğinize…

Yüzünüzde bir tahriş olduğunu görmek, iş konusunda kadınlarla ilgili bir sorun yaşayacağınıza işârettir.

İsmail Eş’as: Güzel ve bakımlı bir yüzünüz olduğunu görmek, halk arasında makam elde edeceğinize…

Bir yüzünüzü güleç, diğer yüzünüzü ağlar görmek, iki evlilik yaşayacağınıza ve eşlerinizin birbirleriyle iyi geçinmeyeceklerine işârettir.

Çağdaş Ulema: Güzel bir yüzünüz olduğunu görmek, bir arzunuzun gerçekleşeceğine…

Güzel bir yüz görmek, mutluluğa…

Yüzünüzün çirkin olduğunu görmek, endişe ve kaygıya…

Kendi yüzünüzü görmek, iyi haberler alacağınıza…

Makyajlı bir yüz görmek, kötü arkadaşlara işârettir.

 

YÜZ FELCİ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda yüz felci geçirmiş biri görmek, münafığa…

Yüz felci geçirdiğinizi görmek, gerçek inancınızın ortaya çıkacağına işârettir.

İbni Sirîn: Yüz felci geçirdiğinizi ve yüzünüzün yamulduğunu görmek, insanlar arasında küçük düşeceğinize işârettir.

 

YÜZMEK

Müellif: Rüyâda yüzmek, geçim konusunda genişlik ve rahatlığa…

Temiz ve berrak bir suda yüzdüğünüzü ve ansızın boğulduğunuzu görmek, insanlar arasında oldukça saygın biri olacağınıza işârettir.

Kirmanî: Denizde yüzdüğünüzü ve dışarıya çıkamadığınızı görmek, uzun süreli bir sıkıntı yaşayacağınıza…

Suda öldüğünüzü görmek, düşman tarafından öldürüleceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Suda boğularak öldüğünüzü görmek, dünya işleriyle meşgul olacağınıza ve bâzı şeylerden gafil kalacağınıza işârettir.

 

YÜZÜK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda gümüş yüzük görmenin dört tâbiri vardır:

1-Memleket

2-Kadın

3-Evlat

4-Mal.

Altın yüzük, hayra alamettir.

Kadın için yüzüğü kaşıyla birlikte kaybetmek, görkemini yitireceğine, malının telef olacağına veya çocuğunun vefat edeceğine işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Nakışlı yüzük görmek, sahibi tarafından size hayır ulaşacağına…

Bir şeyi mühürlemek için size yüzük verildiğini görmek, kendinize yakışır şeyler elde edeceğinize…

Mescitte veya namaz sırasında birinin size yüzük verdiğini görmek, yüzüğü veren şahıs tacirse ticarette kar elde edeceğinize, hâkimse, onun tarafından bir bölgenin sorumluğuna atanacağınıza işârettir.

Allâme Meclisî: Yüzük görmek, maddî bir sorumluluk üstleneceğinize…

Kalaydan yapılmış yüzük görmek, sıkıntı ve musibete işârettir.

İbni Sirîn: Yüzüğünüzün çalındığını veya kaybolduğunu görmek, işlerinizde sıkıntıya düşeceğinize…

Yüzüğün kırıldığını ve yüzük taşının kaldığını görmek, saygınlığınızın ve görkeminizin devamlılığına…

Yüzüğünüzü başkasına bağışlamak, sahip olduğunuz bâzı şeyleri başkasına bağışlayacağınıza…

Yüzüğü satıp ücretini almak, sahip olduğunuz malları satıp harcayacağınıza…

Yüzüğü satıp karşılığında ücret almamak, bâzı eşyalarınızı satacağınıza…

Yüzük taşı görmek, saygınlığa…

Yüzük taşının kırıldığını veya kaybolduğunu görmek, malınızın azalacağına veya akrabalarınızdan birinin öleceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Parmağınızda demir yüzük olduğunu görmek, kuvvet ve zenginlik elde edeceğinize…

Yüzüğünüzün bakırdan olduğunu görmek, asaletsiz kişilerden menfaat elde edeceğinize…

Kristal yüzük görmek, avam tabakasından size bir şey ulaşacağına…

Gümüş yüzük görmek, bir yerden elinize bir şey geçeceğine…

Kendi yüzüğünüzü birine emanet ettiğinizi veya bağışladığınızı görmek, yüzüğü alan kişi de size başka bir yüzük vermişe, bir kadına evlilik teklifinde bulunacağınıza ancak bu teklifin reddedileceğine…

Yazdığınız bir mektubu yüzükle mühürlediğinizi görmek, açık bir şekilde elinize bir şey geçeceğine…

Yüzüğünüzü ve yüzük taşınızı bir arada görmek, yöneticiliğe işârettir. Aynı rüyâ kadınlar için kocaya, sıradan insanlar için makam ve saygınlığa işârettir.

Çağdaş Ulema: Yüzük görmek veya bulmak, birine âşık olacağınıza…

Parmağa yüzük takmak, kasıtlı bir ihanete uğrayacağınıza…

Parmaktan yüzüğü çıkarmak, kasıtlı bir ihanet neticesinde kötü olaylarla karşılaşacağınıza…

Yüzüğünüzü kaybetmek, sevdiğiniz bir kimseden geçici olarak ayrılacağınıza…

Yüzük hediye almak, iyi bir dost edineceğinize veya bir arzunuzun gerçekleşeceğine…

Yüzük hediye etmek, aşk konusundaki arzunuzun gerçekleşmeyeceğine…

Kırık yüzük görmek, ihanete…

Nikâh/ evlilik yüzüğü görmek, sevdiğiniz bir kimseyi kaybetme korkusu içinde olduğunuza ve eğer bekârsanız, nişanlanacağınıza veya evleneceğinize…

Nikâh yüzüğünü parmağınıza taktığınızı veya parmağınızda olduğunu görmek, nişan veya evlilik için uzun bir süre beklemeniz gerektiğine…

Nikâh yüzüğünü parmağınızdan çıkarmak, duygusal bir ilişkiyi bozacağınıza veya ailevî bir tartışma yaşayacağınıza işârettir.

 [211]-Zumer, 28.

[212]-Rahman, 54.

[213]-Âl-i İmran, 77.

[214]-Mücadele, 14.

 [215]-Nahl, 25.

 [216]-Nahl, 80.