Rüya Tabirleri – V Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

VADİ

İbni Sirîn: Bir vadiye indiğinizi görmek, üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…

Vadiden çıktığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza işârettir.

Kirmanî: Vadi, hac ziyaretine işârettir: “Ve şairlere de akılsızlar ve ziyankârlar uyar. Görmez misin ki hiç şüphe yok, onlar, her vadide sersemce dolaşıp dururlar.” 210

 

VAGON

Çağdaş Ulema: Yolcu vagonu görmek, biriyle geçici olarak tanışacağınıza…

Nakliye/kargo vagonu görmek, çok arzuladığınız bir şeyi elde edeceğinize işârettir.

 

VAJİNA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda vajinanızdan inci, mücevher vb. şeyler çıktığını görmek, çocuğunuzun bilge ve dindar biri olacağına işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Vajinanızdan ateş çıktığını görmek, çocuklarınızın gezginci olacaklarına…

Tanıdık birinin vajinanızı gördüğünü görmek, o kimseden hayır göreceğinize…

Vajinanızdan kıl çıktığını görmek, çocuklarınızdan yana üzüleceğinize…

Vajinanızın şiştiğini görmek, gelir elde edeceğinize…

Vajina yerine penisiniz olduğunu ve hamile olduğunuzu görmek, erkek çocuğu doğuracağınıza işârettir.

Müellif: Bir erkeğin, tıpkı kadınlar gibi vajinasının olduğunu görmek, o kimsenin insanlar arasında rezil olacağına…

Biriyle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek, olmasını istediğiniz şeyin o kimse tarafından gerçekleştirileceğine…

İki tanıdık kadının tek vajinaları olduğunu görmek, o kadınların aynı erkekle evleneceklerine işârettir.

Câbir Mağribî: Vajinanızdan balık çıktığını görmek, bir kız çocuğunuz olacağına…

Vajinanızdan fare çıktığını görmek, hayırsız bir kız çocuğunuz olacağına…

Vajinanızdan kedi çıktığını görmek, çocuğunuzun hırsız olacağına…

Vajinanızdan yılan veya akrep çıktığını görmek, kendi çocuğunuzun size düşman kesileceğine…

Vajinanızdan ekmek çıktığını görmek, fakirleşeceğinize…

Vajinanızdan susam çıktığını görmek, kocanızın sizi sevdiğine…

Vajinanızdan kan geldiğini görmek, hayızlı olduğunuz halde kocanızla cinsel ilişkiye gireceğinize…

Vajinanızdan dev çıktığını görmek, çocuğunuzun sakat olacağına…

Vajinanızdan saf su geldiğini görmek, hayırlı bir evlat dünyaya getireceğinize…

Vajinanızdan bulanık su geldiğini görmek, bunun tersine işârettir.

 

VASİYETNAME

Çağdaş Ulema: Vasiyetname yazmak veya görmek, ömrünüzün uzayacağına işârettir.

 

VAZO

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda vazo görmenin on tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Hizmetkâr

3-Cariye

4-İman güzelliği

5-Genişlik

6-Uzun ömür

7-Mal

8-Nimet

9-Güzel söz

10-Kadınlardan miras almak.

İbni Sirîn: Vazo, iyi ve güzel şeylere…

Birinin size yeni bir vazo verdiğini görmek, güzel bir söz işiteceğinize ve mutlu olacağınıza…

Aynı vazonun kırıldığını veya zayi olduğunu görmek, işittiğiniz sözün boşa çıkacağına işârettir.

 

VEZİR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Dört şey vezirliğe [başbakanlık] işârettir:

1-Gözlerinizin ay olduğunu görmek

2-Gözlerinizin Dicle Nehri olduğunu görmek

3-Bir hâkimin beline kemer bağladığını görmek

4-Ehlibeyt [a.s] imamlarından birinin size isim verdiğini görmek.

Müellif: Vezir olduğunuzu görmek, talih ve zenginliğe…

Kötü bir hâkimin veziri olduğunuzu görmek, bunun aksine…

Bir vezirle yemek yediğinizi görmek, saygınlığa işârettir.

 

VİDA

Çağdaş Ulema: Vida görmek, sahip olduğunuz şeyler konusunda dikkatli olmanız gerektiğine…

Vida bükmek, biriyle daimî bir ilişkiye gireceğinize…

Gevşemiş vida görmek, bol kazançlı bir işinizin risk altında olduğuna…

Vidayı kaybetmek, kazançlı bir iş ilişkinizin bozulacağına işârettir.

 

VURMAK, VURULMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda vurmanın altı tâbiri vardır:

1-Şefaat

2-Mücadele

3-Çözülemez görülen bir işin çözülmesi

4-Yolculuk

5-Büyüklük

6-Haram mal.

Kirmanî: Sopayla vurulduğunuzu görmek, inançsız biri yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza ve fakirleşeceğinize…

Kesekle vurulduğunuzu görmek, menfaat elde edeceğinize…

Kesekle sırtınızdan vurulduğunuzu görmek, birinden nasihat işiteceğinize…

Yumrukla vurulduğunuzu görmek, aldığınız darbenin şiddetince size vuran kimseden zorluk göreceğinize…

Tabancayla vurulduğunuzu görmek, birinden çirkin bir söz işiteceğinize ve saygınlığınızın azalacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Birinin size belirli bir amaçla vurduğunu görmek, gelir elde edeceğinize ve yeni elbiseler giyeceğinize…

Tanıdık birinin sopa veya kırbaçla size vurduğunu görmek, o kimseden kötülük göreceğinize işârettir.

İsmail Eş’as: Ölmüş birinin size vurduğunu görmek, bir yolculuktan menfaat elde edeceğinize veya kaybettiğiniz şeyleri tekrar elde edeceğinize…

Öldüğünüz halde etrafınızdaki insanların sizi vurduğunu görmek, din yolunda güç kazanacağınıza veya bâzı tâbircilere göre borcunuzun ödeneceğine…

Ölmüş birine vurduğunuzu ve onun bu duruma razı olduğunu görmek, ölen kimsenin âhiret hayatının iyi olduğuna işârettir.

 [210]-Şuara, 224–225.