Uyku Nedir

Hekimlere göre uykunun nedeni, yemek yedikten sonra bedende oluşan ılık buharların beyne doğru yükselmesidir. Bu buharların iki faydası vardır: Birincisi, bütün duyu organları ve bedenin tamamı dinlenir. İkincisi, alınan besinler hazmedilir. Tâbirciler bu tür uykuya “doğal uyku” adını verir.

Bâzı hekimlere göre, rüyâ, ruhun duyularla boğuşmasıdır. Yine bâzılarına göre de rüyâ, beyinsel ve doğal bir eylemdir. Şöyle ki, hayal etme, düşünme vb. güçler uyurken artar. Bu güçler ruhun bir çeşit faaliyetidir ve beyinle alâkalıdır. Nitekim uzun bir süre mütâlaa eden ve az uyuyan kimsenin beynine sıcaklık ve kuruluk gâlip gelir ve böylece ruh, bedenin sıkı çalışması sonucu yorgun düşer. Bu da o kimsenin hastalanmasına neden olur. Bu nedenle hastalanan bir kimse menekşe yağı, nilüfer yağı vb. gibi doğal yapısı serin olan maddelerle tedâvi edilmelidir.