Rüya Tabirleri – Unutulan Rüyânın tâbiri

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Eğer bir rüyâ görmüş ve bu rüyânın ne olduğunu unutmuşsanız, ne gördüğünüzü ve tâbirinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, isminizin kaç harften oluştuğuna bakın ve bunu dokuzar dokuzar azaltın. Kalan miktarın kaç olduğunu aklınızda tutun ve şu örnekle karşılaştırın. Meselâ:

 

Eğer geriye dokuz harf kalmışsa, şehirleri görmüşsünüz ve bu, fesada işârettir. “Şehirde 9 kişi vardı ki yeryüzünde bozgunculuk ediyorlar, düzene hiç yanaşmıyorlardı.” 17 

 

Sekiz kalmışsa, yolculuk veya evlilik görmüşsünüz. “Babası, Musa’ya dedi ki: Bana sekiz yıl hizmet edersen buna karşılık sana şu iki kızımdan birini vermek istiyorum.” 18

 

Yedi kalmışsa, ikâmet edilecek yere veya dükkâna işârettir. “Rüyâmda yedi zayıf inek, yedi semiz ineği yiyordu.” 19

 

Altı kalmışsa, rüyâyı gören kimse sâlih ve iffetli bir kimseyse, melekleri ve sâlih kimseleri rüyâsında görmüştür ve mesleğinde kemâle ereceğine işârettir. “Öyle bir ilahtır ki gökleri ve yeryüzünü altı günde yaratmış, sonra da arşa hâkim olmuştur.” 20

 

Beş veya dört kalmışsa, atlar ve silahlar görmüştür. “Orada, tam dört gün içinde, isteyenler için hepsi de eşittir.” 21

 

Üç kalmışsa, birine sırrını açacaktır. “Üç kişi gizli konuşmaz ki o, dördüncüleri olmasın.” 22 “Senin alâmetin, işâretleşme dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır.” 23

 

İki kalmışsa, birisiyle görüşeceğine, ona dünyevî ve uhrevî faydaları olacağına işârettir. “O, iki kişinin ikincisiydi ancak ve hani ikisi de mağaradaydılar.” 24 Bunun tâbiri şudur ki, rüyâyı gören kimse korktuğu şeyden güvende olacak ve ümit ettiği şeye kavuşacaktır.

 

Bir kalmışsa, büyük bir şahsiyeti veya bir hükümdarı görmüştür. “Münezzehtir o, odur bir ve her şeye üstün Allah.”25 Bu rüyâyı gören kimse muradına erecek, hacetleri gerçekleşecek ve sıkıntıları son bulacaktır.

 

İbni Sirîn: Bir kimse rüyâ görmüş ama gördüğünü unutmuşsa, tâbirci ondan elini herhangi bir uzvunun üzerine koymasını istemelidir. Elini hangi uzvuna koyarsa şöyle tâbir edilir:

 

Başına koyarsa, dağ görmüştür

Alnına koyarsa, tepe veya arâzi görmüştür.

Gözüne koyarsa, tuzlu suyu olan çeşme veya pınar görmüştür.

Burnuna koyarsa, dağın eteklerini görmüştür.

Yüzüne koyarsa, yeşillik veya çayır görmüştür.

Dişlerine koyarsa, tatlı suyu olan çeşme veya pınar görmüştür.

Kulağına koyarsa, mağara görmüştür.

Bıyığına veya sakalına koyarsa, çimenlik görmüştür

Elini boğazına sokarsa, su yolu veya yeraltı yolu [tünel] görmüştür.

Elini göğsünün veya kalbinin üzerine koyarsa, mescit veya herhangi bir ibâdet yeri görmüştür.

Karnına koyarsa, nehir/akarsu görmüştür.

Göbeğine koyarsa, sınır görmüştür.

Cinsel organına koyarsa, meyhane görmüştür.

Omzuna koyarsa, köşk veya manzara görmüştür.

Bileğine koyarsa, ağaçlık görmüştür.

Parmaklarına koyarsa, hurma ağacı görmüştür.

Sırtına koyarsa, çöl görmüştür.

Böğrüne koyarsa, yatak veya yatak odası görmüştür.

Makatına koyarsa, temizleyici veya yok edici bir şey görmüştür.

Kalçasına koyarsa, yeşil bir direk veya büyük bir ağaç görmüştür.

Dizine koyarsa, uçurum görmüştür.

Baldırına koyarsa, semeresiz ağaç veya direk vb. şeyler görmüştür.

Topuğuna koyarsa, küçük tepe görmüştür.

 

Hz. Danyal [a.s]: Rüyâ görüp de unutmanın dört sebebi olabilir, çok günah işlemek, inancın zayıflığı, insanın doğasındaki değişiklikler ve bu doğadaki dengenin bozulması.

 [17]- Neml, 48.

 [18]– Kasas, 27.

 [19]- Yusuf, 43.

 [20]- Âraf, 54; Hadid, 4; Yunus, 3.

 [21]– Fussilet, 10.

 [22]- Mücadele, 7.

 [23]– Âl-i İmran, 41.

 [24]– Tevbe, 40.

 [25]- Zümer, 4.