Kuran-ı Kerim – Tekvir Suresi Türkçe Meali

TEKVÎR SÛRESİ CÜZ: 30, SÛRE: 81

Mekke’de inmiştir; 29 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Güneş dürülüp karardığında,

2. Yıldızların ışığı söndüğünde,

3. Dağlar yerinden hareket ettirildiğinde,

4. Gebe develer salıverildiğinde (sahipsiz
bırakıldığında),

5. Vahşi hayvanlar bir araya getirildiğinde,

6. Denizler tutuşturulduğunda,

7. Canlar eşleştirildiğinde, (İyiler iyilerle
ve kötüler kötülerle,)

8-9. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna,
hangi suçtan dolayı öldürüldüğü
sorulduğunda,

10. Amel defterleri açıldığında,

11. Gökyüzünün perdesi koparıldığında,

12. Cehennem alevlendirildiğinde,

13. Cennet (müminlere) yaklaştırıldığında,

14. Herkes ne hazırladığını bilir.

15-16. Akıp giderek gözlerden kaybolan ve
(tekrar) geri dönen gezegenlere andolsun,

17. Sona erdiğinde geceye andolsun,

18. Ağarmaya başladığında sabaha andolsun,

19-21. Bu (Kur’ân), pek değerli, çok güçlü,
Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada
(meleklerin arasında) sözü dinlenilen,
güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) sözüdür.

22. Arkadaşınız da (uzun süre bir arada
bulunup iyice tanıdığınız Muhammed)
deli değildir.

23. Gerçekten onu (Cebrail’i) apaçık bir
ufukta gördü.

24. O, gayb hususunda cimri değildir.
(Gaybdan aldığı bilgileri esirgemez ve
olduğu gibi açıklar).

25. O (Kur’ân), kovulmuş Şeytan’ın sözü
de değildir.

26. O hâlde (ey cahil kimseler, Allah’ın sözünü
bırakıp da) nereye gidiyorsunuz?!

27-28. Bu (Kur’ân), âlemde olan herkes
için, (özellikle de) sizlerden doğru yolda
hareket etmek isteyenler için ancak bir
hatırlatma ve öğüttür.

29. Elbette, âlemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe,
siz (bir şey) isteyemezsiniz.