Posted in Piri Baba

Piri Baba – Velâyetnamede Su Olgusunun İşlenmesi

Piri Baba velâyetnamesinde anlatılan konular, kendi döneminde orta ölçekli…

Posted in Piri Baba

Velâyetnamede Anlatılan Kerametler

Piri Baba Velâyetnamesi, baştan sona Piri Baba’nın veliliğini ve…

Posted in Piri Baba

Piri Baba Velâyetnamesinin Mevcut Nüshaları

Piri Baba Velâyetnamesinin ilk kez ne zaman kaleme alındığı…