Posted in Piri Baba

Piri Baba Velâyetnamesi – Giriş

İslâmlaşan Anadolu’da, geçmişten günümüze değin halkın belleğinde yaşamış ve…