Posted in Piri Baba

Piri Baba Velâyetnamesi – Giriş

İslâmlaşan Anadolu’da, geçmişten günümüze değin halkın belleğinde yaşamış ve…

Posted in Piri Baba

Piri Baba – Söze Başlarken

Anadolu Erenlerinden olan Piri Baba’nın türbesi Amasya’nın Merzifon İlçesinde…

Posted in Piri Baba

Piri Baba Velâyetnamesinin Latin Harflerine Çevirisi

Piri Baba hazretleri (kaddesa’llahu sirrahü’l-‘aziz) kerametlerin beyan idelüm. Bundan…

Posted in Piri Baba

Piri Baba – Velâyetnamede Su Olgusunun İşlenmesi

Piri Baba velâyetnamesinde anlatılan konular, kendi döneminde orta ölçekli…

Posted in Piri Baba

Velâyetnamede Piri Baba – Koyun Baba İlişkisi

Koyun Baba İmam Ali Rıza soyundan gelmektedir. İmam Ali…

Posted in Piri Baba

Velâyetnamede Anlatılan Kerametler

Piri Baba Velâyetnamesi, baştan sona Piri Baba’nın veliliğini ve…

Posted in Piri Baba

Piri Baba – TSM Kütüphanesindeki Nüshanın Özeti

Piri Baba, Merzifon’un Narince Köyündendir. Yedi-sekiz yaşlarındayken annesi O’nu…