Posted in Tövbe

Tövbe – Kur’an ve Ehl-i Beyt Işığında Tövbe

“Allah dilediği kimseye Tövbe nasip eder. Allah herşeyi bilir….