Posted in Koyun Baba

Koyun Baba Türbesi

a) Türbenin Yapılışı Hakkında Velâyetnamenin Bildirdikleri Velâyetnamede anlatılan bir rivayete…