Posted in Piri Baba

Velâyetnamede Piri Baba – Koyun Baba İlişkisi

Koyun Baba İmam Ali Rıza soyundan gelmektedir. İmam Ali…

Posted in Koyun Baba

VELÂYETNAMENİN LATİN HARFLERİNE ÇEVİRİSİ

Haza Velâyetname-i Koyun Baba Sultan (V-134b) Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbilalemin…

Posted in Koyun Baba

Koyun Baba Velâyetnamesi

1-Koyun Baba Velâyetnamesinin Mevcut Nüshaları Yrd. Doç. Dr. Zeki…

Posted in Koyun Baba

Velâyetnamede Vurgu Yapılan Konular

 Velâyetnamede vurgu yapılan konular Koyun Baba’nın göstermiş olduğu kerametler…