Posted in Alevilik

Aleviliğin İnanç ve İbadet Esasları

Her inancın ve düşünce sisteminin kendine özgü inanç temelleri…