Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Yara, Çıban, Sivilceler ve Zalim Ve Büyücülerin Kötülüğünü Def Etmek için Dua

Yara-Bere-Çıban ve Sivilceler İçin Dua Havassu’s-Suver kitabında bu amaçla…