Posted in Hz Ali

Zülfikar Kılıcı Nedir? Gerçek Hikayesi ve Hz.Ali

Peygamber Efendimizin Hz Ali’ye verdiği verdiği Zülfikar Kılıcının Gerçek…

Posted in Hz Ali

Hz Ali’ den Güzel Sözler – Hz Alinin sözlerinden Ne Anlamalıyız?

Hz Ali Sözleri: İlim hiç bir Servet ile satın…

Posted in Ehlibeytin Hayatı

On İki İmamlar – İmam Ali

Hz. Emirül Müminîn Ali (a.s), Beni Haşim kabilesinin büyüğü,…

Posted in Kerbela Olayı

Kerbela Yolunda – Muaviye’nin Ölümü Yezid’in Hilafeti

Hicretin 60. yılı, Receb ayının ortalarında, Muaviye’nin ölmesiyle oğlu…