Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Dua – Hacet Duası | Yüce Allah’tan Hacetleri İsteme Hakkındaki Duası

Allah’ım, ey hacetlerin isteneceği son merci, ey isteklerin katında…