Posted in Dua - Ehlibeytten Dualar

Dua Adabı Nedir? Dua Edilmesi Neden Gereklidir?

Farızayı edâ ettiğinde Allah’ı ta’zim edersin O’nu översin, Peygamber’e…