Rüya Tabirleri – T Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

TABAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tabak görmenin dört tâbiri vardır:

1-Hizmetkâr

2-Cariye

3-Hidâyet

4-Hayır.

İbni Sirîn: Tabak, işini yerli yerinde yapan hizmetkâra…

Büyük bir tabağa sahip olduğunuzu görmek, güzel bir hizmetkâr bulacağınıza…

Tabağınızın zayi olduğunu görmek, hizmetkârın görevinden ayrılacağına işârettir.

Kirmanî: Tabağınızın ateşe düştüğünü görmek, hizmetkâr veya cariyenizin veba hastalığına yakalanacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Tabak görmek, bir yemeğe davet edileceğinize…

Tabak kırmak, bir yere davet edileceğinize ve bu davette şahsî menfaatler elde edeceğinize…

Evde kullanmak üzere yeni tabaklar satın almak, ailenizin genişleyeceğine…

Tabakları kirli/ bulaşıklı görmek, ev işleri konusunda endişe edeceğinize…

Tabak yıkamak, aşk veya dostlukta uyuma…

Çok sayıda tabak kırmak, mutluluğa…

Porselen tabak görmek, iyi bir arkadaş edineceğinize işârettir.

 

TABLO

Çağdaş Ulema: Tablo görmek, ummadık bir sevinç yaşayacağınıza…

Tablo satın almak, hastalığa…

Tablo satmak, iyi tecrübeler elde edeceğinize işârettir.

 

TABUT

Allâme Meclisî: Kendinizin veya herhangi bir akrabanızın tabutta olduğunu ve kalabalık bir grup tarafından taşındığını görmek, önder ve saygın bir kişi olacağınıza…

Tabuttan düştüğünüzü görmek, görevinizden azledileceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Boş tabut görmek, geleceğiniz için boş yere endişelendiğinize…

İçinde ceset olan bir tabut görmek, evlilik veya ortalıkta sorun yaşayacağınıza…

Kendinizi tabutta görmek, evlilik veya ortalıkta sevince işârettir.

 

TAÇ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bekâr bir kızın başında taç olduğunu görmesi, evleneceğine ve eğer evliyse, kadınlar üzerinde sözü geçen bir hanımefendi olacağına, evli bir kadının başından tacının alındığını görmesi ise, kocasının başka bir kadınla evlenmek istediğine veya kocasından boşanacağına işârettir.

Allâme Meclisî: Bir taca sahip olduğunuzu görmek, bulunduğunuz konumdan daha iyi mir mevki elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Taç görmek, kadınlar için kocaya, sıradan insanlar için hayra yorulur.

Başınızda altın işlemeli ya da altından bir taç olduğunu görmek, oldukça saygınlık kazanacağınıza, ancak dinî konuda hassasiyetinizin azalacağına…

Kadın için yukarıdaki rüyâyı görmek, makam sahibi bir erkekle evleneceğine işârettir.

Kirmanî: Bir padişah tarafından başınıza taç koyulduğunu görmek, söz sahibi birinin vasıtasıyla muradınıza ereceğinize…

Bir padişahın size taç verdiğini ve bu tacı başınıza koyduğunuzu görmek, güzel ve zengin bir kadınla evleneceğinize ve muradınıza ereceğinize…

Tacın başınızdan düşüp kırıldığını görmek, eşinizi boşayacağınıza veya yakınlarınızdan birinin öleceğine…

Başınızdan tacın alındığını görmek, eşinizin sizden ayrılacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Altın taç görmek, kıyafete ve dış görünüme gereğinden fazla önem verdiğinize…

Gümüşten veya metalden yapılmış taç görmek, bir hediye alacağınıza…

Mersin ağacından yapılmış taç görmek, evleneceğinize veya bir evlilik merasimine katılacağınıza…

Güllerle bezenmiş bir taca sahip olduğunuzu görmek, mutluluğa…

Kemikten yapılmış taç görmek, ölümcül hastalığa…

Güllerle bezenmiş altın taç görmek, hastalar için ölüme, zenginler için başarıya ve fakirler için kötü şansa işârettir.

 

TAHIL

Çağdaş Ulema: Tahıl, miktarına göre tâbir edilir.

Bol miktarda tahıl görmek, nimet çokluğuna…

Az miktarda tahıl görmek, fakirliğe…

Tahıl toplamak, endişelerden kurtulacağınıza…

Tahıl tüccarıyla alışveriş yapmak, yapmanız gereken işleri en iyi şekilde yerine getireceğinize…

 

TAHT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda taht görmenin yedi tâbiri vardır:

1-İzzet ve makam

2-Yolculuk

3-Mevki

4-Yücelik

5-Otorite

6-Kadir-kıymet

7-İşlerin düzene girmesi.

Allâme Meclisî: Tahtta oturduğunuzu görmek, makamınızın yükseleceğine ve zenginlik elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Tahta oturduğunuzu ve tahtın üzerine bir şey sermediğinizi görmek, yolculuğa çıkacağınıza…

Tahtın üzerine bir sergi serip üzerinde uyuduğunuzu görmek, tahtın değeri kadar büyüklük elde edeceğinize ve düşmanınızı alt edeceğinize…

Yukarıdaki rüyâyı fesat ehli biri görürse, idam edileceğine…

Tahtın kırıldığını ve üzerinden düştüğünüzü görmek, makamınızı kaybedeceğinize ve durumunuzun kötüye gideceğine işârettir.

 

TAHTIREVAN, SEDYE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tahtırevan görmenin altı tâbiri vardır:

1-Büyüklük

2-İzzet ve makam

3-Mertebe

4-Riyaset

5-Yöneticilik

6-Bir öncünün izinden gitmek.

Allâme Meclisî: Tahtırevana bindiğinizi görmek, makam elde edeceğinize ve kariyerinizin yükseleceğine işârettir.

İbni Sirîn: Deve veya at üzerinde tahtırevanla yolculuk yapmak, büyüklük ve menfaat elde edeceğinize…

Aynı rüyâda tahtırevanın düştüğünü görmek, bunun aksine tâbir edilir.

 

TAKVİM

Çağdaş Ulema: Takvim görmek, hoş olmayan beklenmedik bir olayla karşılaşacağınıza…

Yeni takvim satın almak, gelecekte mutlu bir yaşamın sizi beklediğine…

Eski takvimi kenara atmak, durumunuzun önce kötü, sonra iyi olacağına…

Yaprak takvimi okumak, uzun süredir öğrenmek istediğiniz birtakım şeyleri öğreneceğinize işârettir.

 

TALAN, YAĞMA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda [bir şeylerin] talan edildiğini görmenin dört tâbiri vardır:

1-Savaş

2-Mali zarar

3-Üzüntü ve sıkıntı

4-Ucuzluk.

 

Müellif: Malınızın yağmalandığını görmek, mal varlığınız konusunda üzüleceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Birinin malınızı yağmaladığını görmek, yağmalanan mal miktarınca üzüleceğinize ve zarar göreceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: İslam ordusunun bir küfür beldesini yağmaladığını görmek, Müslümanların sıkıntı yaşayacağına işârettir.

 

TAMBURA [Müz.]

İbni Sirîn: Rüyâda tambura çaldığınızı görmek, hastaysanız ecelinizin yaklaştığına, sağlıklıysanız bir musibet haberi işiteceğinize…

Tamburayı kırdığınızı görmek, [günahlarınızdan dolayı] tövbe edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Birine tambura verdiğinizi görmek, üzüntünüzün ona geçeceğine işârettir.

 

TANDIR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tandır görmenin iki tâbiri vardır:

1-Hayır ve bereket

2-Şefkatli ve heybetli kişi.

Allâme Meclisî: Yanmakta olan bir tandır görmek, bol miktarda gelir elde edeceğinize…

Tandırda ekmek pişirdiğinizi görmek, bolluk ve genişliğe işârettir.

İbni Sirîn: Tandır, evin beyefendisine veya bâzı tâbircilere göre evin hanımefendisine…

Elinizde tandır olduğunu görmek, aile reisinin işlerinin yolunda gideceğine…

Tandırın düşüp kırıldığını görmek, aile reisinin birtakım sorunlar yaşayacağına veya hastalanacağına…

Tandırda ekmek pişirdiğinizi görmek, pişirdiğiniz ekmek miktarınca helal rızk elde edeceğinize ve işlerinizin düzeleceğine işârettir.

Kirmanî: Tandırda alevsiz ve dumansız bir ateş parçasının olduğunu, ışığının yukarı doğru süzüldüğünü görmek, Kudüs veya hac ziyaretinde bulunacağınıza işârettir. “Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tur tarafından bir ateş gördü. Ailesine: Siz [burada] bekleyin, ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir ateş parçası getiririm, dedi.” 203

 

TANIDIK KİMSE

Çağdaş Ulema: Bâzı tanıdıkları görmek veya onlarla sohbet etmek, yeni bir haber alacağınıza işârettir.

 

TARAK

Müellif: Rüyâda tarak, nesebi belli olmayan ve dinde nifak çıkaran kişiye…

Saçınızı ve sakalınızı taradığınızı görmek, üzüntüden kurtulacağınıza işârettir.

Kirmanî: Sakalınızı taradığınızı görmek, malınızın zekâtını vereceğinize…

Berber, kalplerden üzüntü ve sıkıntıyı gideren kişiye işârettir.

 

TARÇIN

İbni Sirîn: Rüyâda bol miktarda tarçınınız olduğunu görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Tarçın içtiğinizi görmek, yaşayacağınız üzüntü ve sıkıntının daha da şiddetli olacağına işârettir.

Kirmanî: Bir hastalıktan dolayı tarçın içtiğinizi ve size iyi geldiğini görmek, hayra alamettir.

 

TARHUN OTU

İbni Sirîn: Rüyâda tarhun otu, kötü huylu kimseye işârettir. Zira tarhun otunun aslı nazar otundandır. Nazar otunun tadının değişmesi için sirkede bekletilir. Daha sonra bekletilen ot ekilir ve ondan da tarhun çıkar.

Birinin size tarhun otu verdiğini görmek, onu veren kişiden zarar göreceğinize…

Birine tarhun otu vermek veya evden dışarı atmak, kötü huylu birinden uzaklaşacağınıza işârettir.

 

TARLA

İbni Sirîn: Kime ait olduğunu bildiğiniz bir tarla görmek, hem dünyanız, hem de âhiretiniz için yararlı bir iş yapacağınıza…

Kendinize ait tarlada yürüdüğünüzü görmek, savaşa gideceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Tarlanıza ateş düştüğünü ve tarlanın yandığını görmek, kıtlığa ve darlığa…

Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir tarla görmek, zarara uğrayacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Bayındır tarla görmek, bir işinizin duraklayacağına…

Viran olmuş tarla görmek, üzüntülü günler geçireceğinize…

Tarlayı sürmek, yoğun işlerle karşılaşacağınıza…

Tarlayı ekmek, savaş ve felakete…

Tarlayı yemyeşil görmek, iyi bir gelir elde edeceğinize…

Buğday tarlası görmek, son derece mutluluğa işârettir.

 

TARTMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda [herhangi bir şey] tartmanın dört tâbiri vardır:

1-Doğru karar

2-İyilik

3-Kadıya ihtiyaç duymak

4-Kadı olmak.

İbni Sirîn: Elinizdeki teraziyle bir şey tarttığınızı görmek, insanlar arasında hakemlik yapacağınıza…

Ağır bir şey tarttığınızı görmek, ilim ehliyseniz kadı olacağınıza, değilseniz bir davadan dolayı kadıya ihtiyaç duyacağınıza işârettir.

 

TAS

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tas görmenin dört tâbiri vardır:

1-Hizmetçi kadın

2-Cariye

3-Evlat

4-Menfaat.

 

TASMA

İbni Sirîn: Rüyâda deri tasma görmek, menfaate işârettir. Tasma hangi hayvanın derisinden yapılmışsa, onun değerine göre elde edilen menfaat de bir o kadar çok olur.

Tasmayı parçaladığınızı, kaybettiğinizi veya tasmanın yandığını görmek, tasmanın değeri miktarınca zarar göreceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Çok sayıda tasmanız olduğunu görmek ve bunların eti helal olan bir hayvanın derisinden imal edildiğini bilmek, sahip olduğunuz tasma miktarınca helal mal elde edeceğinize, aksi takdirde haram mal elde edeceğinize işârettir.

 

TAŞ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda taş görmenin dört tâbiri vardır:

1-Mal

2-Büyüklük

3-İş konusunda zorluk

4-Kazanç.

İbni Sirîn: Taş, işlerdeki zorluğa…

Su altında taş topladığınızı görmek, hile ve zahmetle bir miktar mal elde edeceğinize…

Dağdan taş yonttuğunuzu görmek, katı kalpli büyük bir şahsiyetten hileyle mal elde edeceğinize…

Boş bir araziden taş topladığınızı görmek, çıkacağınız bir yolculukta hileyle mal elde edeceğinize…

Birine taş attığınızı görmek, istemeyerek de olsa, kendi malınızdan birine bir şeyler vereceğinize…

Evinize çakıl taşları getirdiğinizi görmek, getirdiğiniz çakıllar kadar mal kazanacağınıza işârettir.

Kirmanî: Taş görmek, mal ve büyüklüğe yorulur. Gördüğünüz taş ne kadar yumuşak olursa, elde edeceğiniz hayır ve menfaatin de bir o kadar fazla olacağına…

Beyaz taş, erdemli ve sevimli öncü bir kimseyle arkadaş olacağınıza ve ondan menfaat elde edeceğinize…

Siyah veya sarı taş, kaba ve kinci bir öncüyle arkadaş olacağınıza ve ondan menfaat elde edeceğinize…

Kırmızı taş, kaba ve bozguncu bir öncüyle arkadaş olacağınıza ve ondan menfaat elde edeceğinize…

Benekli [siyah-beyaz] taş, nifak ehli biriyle arkadaş olacağınıza ve gördüğünüz taş miktarınca ondan menfaat elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Açık renkli benekli taş görmek, iffetli, emin ve güzel bir kadınla evleneceğinize veya evlenmek istediğinize işârettir. Koyu benekli taş görmek ise bunun aksine tâbir edilir.

 

TAŞIMAK

Çağdaş Ulema: Birilerinin ev eşyalarını taşıdıklarını görmek, karşınıza çıkacak bir olaydan dolayı belirsiz olan durumunuzu değiştirmek zorunda kalacağınıza işârettir.

 

TAŞLAR, DEĞERLİ TAŞLAR

Allâme Meclisî: Değerli taşları görmenin tâbiri şöyledir:

Elmas veya zebercet, saygınlık elde edeceğinize…

Firuze, murada ereceğinize…

İnci, çocuk sahibi olacağınıza veya hizmetkâr istihdam edeceğinize…

Lâl [sarı yakut], malınızın artacağına ve saygınlık kazanacağınıza…

Necef incisi, sonsuz saadet elde edeceğinize…

Sarı ve beyaz akik, erkek çocuğunuz olacağına…

Yakut, mal varlığınızın artacağına ve çocuk sahibi olacağınıza…

Zümrüt, murada ereceğinize ve işlerinizin iyiye gideceğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Değerli taş görmek, vesvese içinde olacağınıza…

Değerli taş satın almak, zarar edeceğinize…

Birinin size değerli taş hediye ettiğini görmek, servetinizin çoğalacağına…

Değerli taşa sahip olmak, gurur duyacak bir iş yapacağınıza…

Değerli taş taşımak, kibre…

Değerli taş bulmak, fakirliğe…

Değerli taş kaybetmek, rezilliğe…

Değerli taş satmak, maddî durumunuzun düzeleceğine işârettir.

 

TAT, TATLAR

Allâme Meclisî: Rüyâda tuzlu ve ekşi şeyler yemek, üzüntü ve sıkıntıya…

Tatlı şeyler yemek, dünyevî sıkıntılardan kurtulup zenginleşeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Leziz ve tatlı şeyler yemek, menfaate…

Acı ve ekşi şeyler yemek, üzüntü ve sıkıntıya…

Hoş kokulu şeyler yemek, övgüye…

Kokusu hoş olmayan şeyler yemek, yergiye işârettir.

 

TATLI

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tatlı görmenin altı tâbiri vardır:

1-Helal mal

2-Menfaat

3-İlim ve hikmet

4-Kültür, edep

5-Övgü

6-Güzel kadın.

İbni Sirîn: Tatlılar, mutluluk ve helal rızka…

Birinin size tatlı ikram ettiğini görmek, tatlı veren kimsenin yardımıyla genişliğe çıkacağınıza işârettir.

 

TAVA, SAHAN

İbni Sirîn: Rüyâda tava, evin hizmetçisine…

Yeni bir tavanızın olduğunu veya birinin size yeni bir tava verdiğini görmek, iyi bir hizmetçi istihdam edeceğinize veya hizmetçinizin işten ayrılacağına işâret eder.

Câbir Mağribî: Tavada bir şey yemek, hizmetçiden hayır ve menfaat göreceğinize…

Yediğiniz yemeğin ekşi veya nahoş olduğunu görmek, üzüleceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Tava görmek, eski bir dostunuzla karşılaşacağınıza…

Boş tava görmek, ümitsizliğe…

Ocak üstünde tava görmek, menfaat elde edeceğinize…

Bulaşıklı bir tavayı yıkadığınızı görmek, bir işin gerçekleşmesine rıza göstereceğinize işârettir.

 

TAVLA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tavla görmenin beş tâbiri vardır:

1-Makam

2-Kadın

3-Evlat

4-Mal

5-Tartışma.

İbni Sirîn: Tavla oynadığınızı ve kaybettiğinizi görmek, üzüleceğinize veya bir hileye maruz kalacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Tavla oynamak, husumete işârettir.

 

TAVŞAN

İbni Sirîn: Rüyâda tavşan, kötüye işârettir.

Tavşan yakalamak veya birinin size tavşan verdiğini görmek, kötü bir kandınla evleneceğinize…

Tavşan postu giymek veya tavşan eti yemek, kötü bir kadından az da olsa menfaat elde edeceğinize…

Bir tavşan yavrusuna sahip olduğunuzu görmek, daha önce tatmadığınız bir durumla karşılaşacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Tavşan, dindar ve ağırbaşlı kadına…

Tavşan tüyü veya postu, az miktarda mala…

Evinizde tavşan olduğunu görmek, dindar ve ağırbaşlı bir kadınla evleneceğinize…

Tavşan öldürmek, eşinizden yana bir sorun yaşayacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Tavşan görmek, korkuya…

Beyaz tavşan görmek, mutluluğa…

Siyah tavşan görmek, mateme…

Tavşan izlemek, macera peşinde olacağınıza…

Tavşan yakalamak, kendinizden çok genç biriyle tanışacağınıza…

Tavşan avlamak, bahtınızın açılacağına…

Tavşan yetiştirmek, ömrünüzün uzun olacağına işârettir.

 

TAVUK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tavuk görmenin üç tâbiri vardır:

1-Güzel kadın

2-Cariye

3-Hizmetçi.

İbni Sirîn: Tavuk, hizmetkâra…

Çok sayıda kümes tavuğuna sahip olduğunuzu görmek, sevineceğinize işârettir.

Kirmanî: Tavuk görmek, dünya malına ve güzellik sahibi kadına…

Tavukların evinizde yuva yaptıklarını görmek, bir kadından menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

TAVUS KUŞU

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tavus kuşu görmenin iki tâbiri vardır:

1-Yabancı yönetici

2-Varlıklı kimse.

Hz. Danyal [a.s]: Tavus kuşu görmek, bozguncu kadına…

Tavus kuşunun sizinle konuştuğunu görmek, velâyet bulacağınıza…

Tavus kuşunun evinizden uçup gittiğini görmek, eşinizi boşayacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Tavus kuşu görmek, yabancı bir yöneticiye…

Erkek bir tavus kuşuna sahip olduğunuzu görmek, yabancı bir yöneticiden mal elde edeceğinize…

Dişi bir tavus kuşuna sahip olduğunuzu görmek, evlenip çocuk sahibi olacağınıza ve kazançlı işler yapacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Tavus kuşu öldürmek, bakire bir kızla gayrimeşru ilişkiye işârettir.

 

TAYLASAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda taylasan204 görmenin on tâbiri vardır:

1-İzzet

2-Makam

3-Yöneticilik

4-Evlat

5-Baht ve zenginlik

6-Büyüklük

7-Mal

8-İlim

9-Din

10-Kılıç.

Hz. Danyal [a.s]: Taylasan görmek, emanete ve dinî inancın sağlamlığına veya evlada…

Temiz bir taylasana sahip olduğunuzu görmek, basiretli biri olacağınıza ve emanetleri sahiplerine teslim edeceğinize…

Kirli bir taylasana sahip olmak, bunun aksine…

Beyaz taylasan görmek, hayırlı evlada…

Kırmızı taylasan görmek, zevk düşkünü evlada…

Siyah taylasan görmek, âlimseniz, çocuğunuzun âlim veya kadı/ hâkim olacağına işârettir.

İbni Sirîn: Taylasan, makam ve büyüklüğe…

Temiz taylasana sahip olmak, insanlara karşı cömert olacağınıza işârettir.

Kirmanî: Taylasanınızın yandığını görmek, [bulunduğunuz bölgede yaşayan] saygın bir kişinin öleceğine işârettir.

 

TEF ÇALMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tef sesi, mutluluğa…

Kadınların tef çaldıklarını görmek, mutluluğa…

Yaşlı bir adamın tef çaldığını görmek, baht ve zafere…

Genç birinin tef çaldığını görmek, bir olayın aydınlığa kavuşacağına işârettir.

Kirmanî: Birinin çok güzel tef çaldığını görmek, güzel yüzlü ama kötü davranışlı bir kadınla evleneceğinize işârettir.

 

TEKBİR GETİRMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tekbir getirmenin dört tâbiri vardır:

1-Düşmanın şerrinden güvende olmak

2-Belalardan güvende olmak

3-Hayır ve bereket

4-Önü kapalı işlerin açılması.

İbni Sirîn: Tekbir getirdiğinizi görmek, düşmanların şerrinden güvende olacağınıza ve hayır kapılarının yüzünüze açılacağına işârettir.

 

TEKME ATMAK, TEKMELEMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tekme atmanın dört tâbiri vardır:

1-İş konusunda aksaklık

2-Zarar

3-Üzüntü ve sıkıntı

4-Fesat.

İbni Sirîn: Birine tekme attığınızı görmek, tekmelediğiniz kimsenin durumunun kötü olacağına işârettir.

 

TELLAL, TELLALLIK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tellallık yapmanın dört tâbiri vardır:

1-İnsanlar arasında arabuluculuk

2-Doğru yol

3-İyi davranış

4-İyiliği emretmek.

Allâme Meclisî: Tellal, insanların arasını bozan kötü kimseye…

Kadın tellal görmek, insanları yoldan çıkaran hilekâr kadına işârettir.

Müellif: Tellal, insanları iyiliğe veya kötülüğe çağıran kişiye işârettir.

İbni Sirîn: Tellallık yaptığınızı görmek, insanları iyiliğe çağıracağınıza işârettir.

 

TEMREN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda temren görmenin altı tâbiri vardır:

1-Hüccet

2-Yöneticilik

3-Uzun ömür

4-Düşmana karşı zafer

5-Riyaset

6-Menfaat.

İbni Sirîn: Bir düşmanı temrenle vurup yere serdiğinizi görmek, deliller doğrultusunda düşmanınıza galip geleceğinize…

Temreninizin kırıldığını veya zayi olduğunu görmek, bunun aksine işârettir.

Kirmanî: Savaşçı olduğunuzu ve elinizde çelikten yapılmış parlak bir temren olduğunu görmek, saygın bir şahsiyetten menfaat elde edeceğinize…

Temreninizin renk aldığını görmek, bu menfaatin daha az olacağına işârettir.

 

TENCERE AYAKLIĞI

İbni Sirîn: Tencere ayaklığı, evin hanımefendisine veya reisine…

Yeni bir tencere ayaklığı aldığınızı veya birinin size verdiğini görmek, evde çalışması için hamarat bir hizmetçi istihdam edeceğinize…

Tencere ayaklığının kırıldığını görmek, evinizde çalışan hamarat bir hizmetçiniz varsa, öleceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Tencere ayaklığı, ev hanımına veya cesur, güçlü ve kimseden korkmayan gözü pek kişiye işârettir.

 

TENKİYE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda size tenkiye yapıldığını ve bundan rahatsız olduğunuzu görmek, durumunuzun kötüleşeceğine…

Yukarıdakinin aksini görmek, saygınlık ve menfaat elde edeceğinize…

İbni Sirîn: Tenkiye, öfkeye ve bir halden başka bir hale geçmeye işâret eder.

Tenkiye yaptığınızı görmek, kazancınızın bollaşacağına işârettir.

 

TER

İbni Sirîn: Rüyâda terlediğinizi ve bedeninizden ter aktığını görmek, gördüğünüz ter miktarınca malınızın azalacağına veya hastaysanız, iyileşeceğinize ve arzu ettiğiniz şeylerin gerçekleşeceğine…

Elbisenizin terden ıslandığını görmek, gördüğünüz ter miktarınca malınızı eşinize harcayacağınıza…

Terinizin beyaz ve hoş kokulu olduğunu görmek, kazancınızın helal yolla olduğuna…

Terinizin kötü koktuğunu hissetmek, bunun aksine işârettir.

Çağdaş Ulema: Ter görmek, hasta kimseler için iyileşmek anlamına gelir.

 

 

TERAZİ

İbni Sirîn: Rüyâda terazi hâkime, terazi kefeleri hâkimin kulaklarına, kefelerdeki paralar hâkime sunulan davalara, ağırlığı dengelemek için kullanılan taşlar da hâkimin adaletine…

Yeni bir terazinizin olduğunu veya birinin size yeni terazi verdiğini görmek, bulunduğunuz bölgede namuslu ve fakih bir hâkim/ yargıç olacağına…

Terazi kefelerini dengeli ve aynı hizada görmek, hâkimin adaletle hükmedeceğine…

Terazi kefelerinin eşit olmadığını görmek, hâkimin dürüst ve insaflı biri olmadığına işârettir.

Kirmanî: Terazi ibresinin kırıldığını görmek, bulunduğunuz bölgede bulunan hâkimin öleceğine…

Terazide eksiklik veya fazlalık görmek, bölge hâkiminin adaletinde eksiklik veya fazlalık olacağına delalet eder.

Çağdaş Ulema: Terazi görmek, yakın zamanda önemli bir karar alacağınıza…

Terazinin kefelerini ayarladığınızı ve bir şey tarttığınızı görmek, doğru bir karar alacağınıza…

Aynı rüyâda terazinin eksik veya fazla tarttığını görmek: yanlış bir karar alacağınıza işârettir.

 

TERE [Bot.]

Müellif: Tere satmak, iyiye…

Tere yemek, hastalık, iflas, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

İbni Sirîn: Tadı acı ve kötü olan tereler zarara işârettir.

 

TERENCESİN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda terencesin205 görmenin veya yemenin üç tâbiri vardır:

1-Helal ve minnetsiz mal

2-İşlerin yoluna girmesi

3-Murada erme.

İbni Sirîn: Terencesin görmek, minnetsiz elde edilen mala [“Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve ‘Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz’ dedik.” 206

Çok fazla terencesine sahip olmak veya birinin size terencesin verdiğini görmek, ummadığınız yerden bol rızk elde edeceğinize ve işlerinizin düzene gireceğine işârettir.

 

TERLİK

Çağdaş Ulema: Terlik görmek, birine boyun eğmek zorunda bırakılacağınıza ve bu konuda dikkatli olmanız gerektiğine…

Terlik satın almak, büyük bir hata yapacağınıza…

Birinin size terlik hediye ettiğini görmek, bekârsanız evleneceğinize, evli bir bayansanız kocanızın isteklerine boyun eğeceğinize…

Ayağınızda terlik olduğunu görmek, ev içinde istenmeyen bir olayla karşılaşacağınıza…

Tahta terlik/ takunya görmek, muhtemelen kudret düşkünü ve kavgacı biri olacağınıza işârettir.

 

TERMOMETRE

Çağdaş Ulema: Termometre görmek, güvenilir olmayan biriyle acı bir tecrübe yaşayacağınıza işârettir.

 

TERÖR

Çağdaş Ulema: Bir terör olayına şahit olmak, geçireceğiniz heyecan verici bir olaya…

Bir terör eyleminde bulunmak, boş bir mesele yüzünden gereksiz yere kendinizi feda edeceğinize…

Bir terör saldırısına uğramak, birtakım tehlikelerle karşılaşacağınıza…

Aynı rüyâda kan aktığını görmek, kişisel zarara işârettir.

 

TERZİ

Allâme Meclisî: Rüyâda terzi, yalancı kişiye işârettir.

 

TESPİH ETMEK

İbni Sirîn: Tespih etmek, Allah’a itaatkârlığa…

Allah için tespih ettiğinizi görmek, Allah’a itaatkâr bir kul olduğunuza ve sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza…

Kendiniz için tespih ettiğinizi görmek, üzüntü ve sıkıntı göreceğinize, ancak sevap kazanacağınıza…

Allah’a şükür tespihinde bulunduğunuzu görmek, inancınızın sağlamlığına ve menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

TESTERE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda testere görmenin üç tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Erkek veya kız kardeş

3-Ortak.

İbni Sirîn: Testereyle ağaç kesmek, kestiğiniz ağacın sahibini rencide edeceğinize ve onunla arkadaşlığınızın sona ereceğine…

Çocuklarınızı veya kardeşinizi testereyle ikiye kesmek, kestiğiniz kimsenin cinsiyetine göre erkek veya kız evladınız olacağına işârettir.

Kirmanî: Testere almak veya başkasının size testere verdiğini görmek, erkek çocuğunuz varsa, bir erkek çocuğunuzun daha olacağına, kız çocuğunuz varsa, bir kız çocuğunuzun daha olacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Testere görmek, bir işi en güzel şekliyle yapacağınıza işârettir.

 

TESTİ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda testi görmenin dokuz tâbiri vardır:

1-Uzun ömür

2-Kadın

3-Hizmetkâr

4-Cariye

5-Dinde sebatlık

6-Âfiyet

7-Hayır ve bereket

8-Mal ve nimet

9-Kadınlardan yana miras.

İbni Sirîn: Testi, malları zayi eden nifak ehli kötü kimseye işârettir.

Kirmanî: Testi, hizmetkâra…

Yeni bir testi satın almak, eviniz veya işiniz için bir hizmetçi istihdam edeceğinize…

Testinizin kaybolduğunu veya kırıldığını görmek, hizmetçinizin öleceğine veya işten ayrılacağına…

Testinizin delindiğini görmek, hizmetçinizin hastalanacağına…

Testinizin berrak suyla dolu olduğunu görmek, hizmetinizde bulunan kişiden hayır ve menfaat elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Testi, mal ve nimet demektir.

Altın veya gümüş bir testiniz olduğunu görmek, bol miktarda gelir elde edeceğinize…

Demir bir testiye sahip olduğunuzu görmek, az miktarda gelir elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Testi, gözyaşı demektir.

Boş testi taşımak, arkadaşınız tarafından terk edileceğinize…

Dolu testi taşımak, sevineceğinize…

Testi kırmak, eşinizle kavga edeceğinize veya tartışacağınıza işârettir.

 

TEVRAT

İbni Sirîn: Tevrat okuduğunuzu görmek, güçlü kimselerden destek alacağınıza…

Tevrat’ı üzerinden okuduğunuzu görmek, biriyle çekişme yaşayacağınıza, üstesinden geleceğinize ve murada ereceğinize…

Birine Tevrat öğrettiğinizi görmek, öğrettiğiniz kişiden hayır göreceğinize işâret eder.

 

TIRAŞ OLMAK, TIRAŞ ETMEK

Çağdaş Ulema: Tıraş olmak, bekâr bir gençseniz, nişanlanacağınıza veya evleneceğinize, yaşlıysanız, maddî açıdan genişliğe çıkacağınıza…

Tıraş etmek, gerek sıradan yaşantınızda, gerekse aşk hayatınızda mutlu olacağınıza işârettir.

 

TIRMANMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tırmanmanın beş tâbiri vardır:

1-Hacetin reva olması

2-Evlenmek

3-Yakınlık ve büyüklük

4-Murada ermek

5-İş kariyerinin yükselmesi.

İbni Sirîn: Bir dağın tepesinde, yüksek bir tepede, bir çatıda veya bir köşkün üzerinde oturduğunuzu görmek, aradığınız şeye ulaşacağınıza ve istediğiniz şeyin gerçekleşeceğine…

Zahmetle yukarı tırmanmak, istediğiniz şeyi zahmetle elde edeceğinize…

Merdivenle yukarıya tırmanmak, din yolunda saygınlık kazanacağınıza…

Çamurdan merdivene tırmanmak, hayra…

Alçı veya taştan yapılmış merdivene tırmanmak, inancınızda eksikliğe işârettir.

Kirmanî: Alçıdan veya taştan yapılmış bir merdivene tırmanmak, büyüklüğe…

Topraktan veya çamurdan yapılmış merdiven görmek, bir makam elde edeceğinize…

Merdivenle yukarı tırmandığınızı, bir daha da aşağı inmediğinizi görmek, ecelinizin yaklaştığına…

Gökyüzüne tırmandığınızı ve tekrar aşağı indiğinizi görmek, şiddetli bir hastalığa yakalanacağınıza, ama daha sonra iyileşeceğinize işârettir.

 

TIRNAK KESMEK

Allâme Meclisî: Tırnak kesmek, cesaretinizin artacağına, kuvvet bulacağınıza, kardeşinizden veya yeğenlerinizden fayda göreceğinize…

Tırnaklarınızın uzun olduğunu görmek, bir musibetle karşılaşacağınıza, bu yüzden tövbe etmeniz ve sadaka vermeniz gerektiğine işârettir.

 

TİLKİ

Allâme Meclisî: Tilki, vefasız ve hilekâr kimseye…

Tilki yakalamak veya birinin size tilki verdiğini görmek, hilekâr bir kadınla karşılaşacağınıza…

Tilki sütü içmek, hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, üzgünseniz sevineceğinize…

Tilki eti yemek, mal elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Tilki hilekâr, gaddar ve bozguncu kimseye veya akrabalarınızdan yalancı bir kadına…

Tilkiyle boğuştuğunuzu görmek, akrabalarınızla bir sorun yaşayacağınıza…

Bir tilkinin size cinsellikle yaklaştığını ve sizi tahrik etmeye çalıştığını görmek, az da olsa size ilgi duyan bir kadının varlığına işârettir.

Kirmanî: Bir tilkiyi hedef aldığınızı görmek, birinin sizi hile yoluyla aldatacağına…

Tilkinin size dalkavukluk yaptığını görmek, yabancı birinin size hile yapacağına…

Tilki postu görmek, elinizden çıkacak mala…

Tilki sütü içmek, hastaysanız iyileşeceğinize, üzgünseniz sevineceğinize, hapisteyseniz hapisten çıkacağınıza veya bâzı tâbircilere göre herhangi bir şeyden dolayı korkacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Tilki görmek, yalancı birine…

Tilki satın aldığınızı, bulduğunuzu veya birinin size tilki verdiğini görmek, yalancı ve hilekâr bir kadınla evleneceğinize ya da böyle bir kadınla arkadaş olacağınıza…

Bir tilkinin evinize yerleştiğini görmek, sizi seven bir kadınla evleneceğinize…

Tilkinin sizden kaçtığını görmek, size borcu olan birinin sizden kaçacağına işârettir.

 

TİMSAH

Çağdaş Ulema: Timsah görmek, biriyle tanışmak zorunda kalacağınıza…

Çok sayıda timsah görmek, beklenmedik bir olayla karşılaşacağınıza işârettir.

 

TİTREMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda herhangi bir uzvunuzun titrediğini görmenin dört tâbiri vardır:

1-Durumların kötü olması

2-Korku ve endişe

3-Üzüntü ve sıkıntı

4-Zarar ve hastalık.

İbni Sirîn: Başınızın titrediğini görmek, sıkıntıya…

Boynunuzun titrediğini görmek, size verilen bir emaneti sahibine teslim etmeyeceğinize…

Ellerinizin titrediğini görmek, ağır bir söz işiteceğinize…

Karnınızın/ göbeğinizin titrediğini görmek, zorlu bir yolculuk geçireceğinize işârettir.

Kirmanî: Bütün vücudunuzun titrediğini görmek, sıkıntı yaşayacağınıza…

Ayağınızın titrediğini görmek, zahmetli bir yolculuk geçireceğinize işârettir.

 

TİYATRO

Çağdaş Ulema: Tiyatro görmek, kendinizi saptırıcı bir görüntüye adayacağınıza…

Tiyatroda oturmak, bir görüntüye aldanacağınıza ve bu görüntü yüzünden kötü bir durumla karşılaşacağınıza işârettir.

 

TOHUM

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tohum görmenin dört tâbiri vardır:

1-Faizli kazanç

2-Fesat

3-Haram mal

4-Nefse uymak.

İbni Sirîn: Tohumlarınız olduğunu görmek, bir kadının malını yiyeceğinize ve bozgunculuk yapacağınıza işârettir. Dolayısıyla bu rüyâyı gören kimse ilahî azaptan kurtulmak için tövbe etmelidir.

 

TOHUM EKMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tohum ekmenin dört tâbiri vardır:

1-Makam ve büyüklük

2-Fesat

3-Haram mal

4-Ticarette kazanç.

İbni Sirîn: Tohum ekmek ve tekrar toplamak, şeref ve büyüklük kazanacağınıza…

Tohum ektiğiniz yerden bir şeyler yediğinizi görmek, önceki tâbirden daha iyi bir tâbirle karşılaşacağınıza…

Ektiğiniz tohumlardan bir ürün alamadığınızı görmek veya ürünün az ya da çok olduğunu bilmemek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Kirmanî: Buğday ekmek, hayra…

Arpa ekmek, mala…

Mercimek, bakla, fasulye vb. bitkiler ekmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Kendi arazinize tohum ektiğinizi görmek, evleneceğinize ve işinizin düzeleceğine…

Ektiğiniz yeri adeta hiçbir şey ekmemiş gibi görmek, biriyle aranızda husumet olacağına…

Meçhul bir yere tohum ektiğinizi ve ürün elde ettiğinizi görmek, basit bir savaş/ kargaşa yaşayacağınıza ve hayır işler yapacağınıza…

Kendi arazinizde ziraat yaptığınızı görmek, mal ve nimet elde edeceğinize…

Kendi arazinize ağaç diktiğinizi ya da arpa veya buğday ektiğinizi görmek, ektiğiniz miktar kadar saygınlığınızın artacağına işârettir.

 

TOKLUK

Hz. Danyal [a.s]: tâbir bakımından rüyâda suya doymak, susuzluktan, yemeğe doymak ise açlıktan daha iyidir.

Kirmanî: Tok olduğunuzu görmek, fakirlikten kurtulacağınıza…

Kendinizi aç ve zayıf görmek, günah işleyeceğinize işârettir.

 

TOP

Çağdaş Ulema: Topla oynamak, her an mutluluğunuzun bozulabileceğine…

Topla çarpışmak, tatsız olaylarla karşılaşacağınıza…

Sahip olduğunuz bir topu kaybetmek, şahsınız için çok faydalı bir şeyle karşılaşacağınıza işârettir.

 

TOP MERMİSİ

Çağdaş Ulema: Top mermisi, yıkım veya faciaya…

Top mermisi ateşlemek, saygınlık elde edeceğinize veya seçkin bir insanın dünyaya geleceğine…

Top sesi duymak, sevindirici bir haber alacağınıza işârettir.

 

TOPRAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda toprak görmenin dört tâbiri vardır:

1-Mal

2-Menfaat

3-Dünya uğraşı

4-Söz sahibi birinden menfaat elde etme.

İbni Sirîn: Toprak görmek, azlık veya çokluk durumuna göre paraya…

Evinizde toprak olduğunu görmek, toprak miktarınca zahmetsizce mal elde edeceğinize…

Toprak üzerinde yürümek, toprak yemek, toprak toplamak veya toprak taşımak, paraya…

Kirmanî: Evinizden dışarıya toprak taşıdığınızı ve serptiğinizi görmek, malınızı harcayacağınıza…

Elinizle torak serptiğinizi görmek, serptiğiniz toprak miktarınca gelir elde edeceğinize ve para biriktireceğinize işârettir.

 

TOPRAK LEĞEN

Rüyâda topraktan yapılmış büyük leğen görmek, evinizde vazifesini iyi bir şekilde yerine getiren, insanlara doğru yolu öğreten, kötü şeylerden tövbe etmiş dert ortağı sâliha bir kadın olduğuna işârettir.

Kirmanî: Topraktan yapılmış leğeninin kırıldığını veya yok olduğunu görmek, eşinizin sizden ayrılacağına veya öleceğine işârettir.

 

TOPUK

İbni Sirîn: Rüyâda topuk, işinizdeki düzene ve halkın kazancına işârettir.

Ayak topuğunuzun kırıldığını görmek, pişman olacağınız bir işle uğraşacağınıza…

Topuğunuzun yarıldığını veya yaralandığını görmek, daha az pişman olacağınız bir işe işârettir.

Câbir Mağribî: Ayak topuklarınızı kesip yırtıcı hayvanlara yedirdiğinizi görmek, kazandığınız malları düşmanlara yedireceğinize…

Topuğunuzun düştüğünü görmek, işinizin kötüleşeceğine ve perişanlığa işârettir.

 

TORBA

İbni Sirîn: Rüyâda büyük ve yeni torba, hayır ve berekete işârettir.

Birinin size torba verdiğini görmek, torba veren kişiden size hayır ve menfaat ulaşacağına…

Çok sayıda torbanız olduğunu ve bunların zayi olduğunu görmek, yukarıdaki rüyânın aksine işârettir.

 

TOYNAK, TIRNAK

İbni Sirîn: Rüyâda toynak görmek, evlada…

Toynağınız olduğunu görmek, bir çocuğunuz olacağına…

Toynağınızın zayi olduğunu görmek, çocuğunuzun kaybolacağına veya vefat edeceğine işârettir.

Kirmanî: At veya eşek toynağı, mala…

Bir yerden veya birinden at veya eşek toynağı aldığınızı görmek, aldığınız toynak miktarınca mal elde edeceğinize…

Ayak tırnaklarınızın at veya eşek toynağına benzediğini görmek, mutlu bir ömür geçireceğinize…

Aynı rüyâda toynağınızın düştüğünü veya kırıldığını görmek, bunun tersine tâbir edilir.

 

TOZ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda toz görmenin üç tâbiri vardır:

1-Mal

2-Bela

3-Azap.

Müellif: Bir eşyanızın üzerine toz konduğunu görmek, konan toz miktarınca mal elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Sahip olduğunuz bir şeyin üzerine toz konduğunu görmek, konan toz miktarınca mal elde edeceğinize…

Yerle gök arasını toz kapladığını görmek, bölge halkının içinden çıkılamaz bir işle karşılaşacaklarına ve ne yapacaklarını şaşıracaklarına…

Perdenin üzerine toz konduğunu görmek, ilahî bir azabın yakın olduğuna ve bu yüzden tövbe etmeniz ve sadaka vermeniz gerektiğine işârettir.

Kirmanî: Üzerinize bol miktarda toz konduğunu görmek, ilahî azaba duçar olacağınıza ve bu yüzden tövbe etmeniz gerektiğine…

Kendinize ait bir arazi veya binanın toza-dumana karıştığını görmek, gördüğünüz toz miktarınca mal elde edeceğinize işârettir.

 

TÖVBE ETMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tövbe etmenin dört tâbiri vardır:

1-Günahtan dolayı pişman olmak

2-Allah rızası

3-Âhiret yolu

4-Saadet.

İbni Sirîn: Tövbe ettiğinizi görmek, yaptığınız bütün günahlardan dolayı pişman olacağınıza, Allah’ın hoşnutluğunu kazanacak davranışlarda bulunacağınıza, dünyaya sırtınızı döneceğinize ve kendinizi âhirete adayacağınıza işârettir.

 

TREN

Çağdaş Ulema: Tren görmek, birileriyle vedalaşacağınıza…

Trenle yolculuk etmek, hızlı ve büyük ilerlemeler kaydedeceğinize…

Trenden inmek, hedefinize ulaşacağınıza…

Treni bir tünelden çıkarken görmek, hakkınızdaki bir sırrı öğreneceğinize…

Bir tren kazasında bulunmak, uzaktaki bir dostunuzdan üzücü bir haber alacağınıza…

Demiryolları işçisi olduğunuzu görmek, patronunuzla sorun yaşayacağınıza veya benzeri bir olayla karşılaşacağınıza…

Acele etmenize rağmen trene geç kaldığınızı görmek, bir fırsatı kaçıracağınıza veya imkânsız bir şeyi arzu ettiğinize…

Trene doğru koşmak, yeni haberler alacağınıza…

Yer altı treni [metro] görmek veya yer altı trenine binmek, hedeflediğiniz ya da arzu ettiğiniz şeyin dışında, farklı bir şey elde edeceğinize işârettir.

 

TULUM

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda içine yağ konan deri tulum görmenin dokuz tâbiri vardır:

1-Emin kişi

2-Kadın

3-Hizmetkâr

4-Dini inancın iyi olması

5-Sağlık

6-Uzun ömür

7-Mal ve nimet

8-Hayır ve bereket

9- Kadınlardan yana miras.

Allâme Meclisî: Yağ tulumu görmek, helal mal elde edeceğinize ve zengin olacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: İçine yağ konan deri tulum, insanların mallarını iyi ve kötü günde harcayan emin kişiye…

Deri tulumunuzun olduğunu veya birinin size deri tulum verdiğini görmek, emin bir kişiyle dost olacağınıza ve tulumun büyüklüğüne göre ondan hayır elde edeceğinize…

Eski ve kirli bir tulumunuzun olduğunu görmek, insanlardan kötülük göreceğinize…

Deri tulumunuzun zayi olduğunu görmek, emin bildiğiniz bir arkadaşınızdan ayrılacağınıza…

Süt veya yoğurt tulumu görmek, parasını köprü, mescit vb. yerlere harcayan kişiye…

Bal tulumu/ küpü görmek, ilim öğrenen ve insanları doğru yola irşat eden âlime…

Tulumunuz olduğunu veya birinin size tulum verdiğini görmek, saygın biriyle dost olacağınıza ve ondan iyilik göreceğinize…

Bir tulumun zayi olduğunu veya onu yırttığınızı görmek, biriyle arkadaşlık kuracağınıza işârettir.

Müellif: Su tulumu veya yeni tulum görmek, yolculuğa çıkacağınıza…

Eski bir su tulumuna sahip olduğunuzu görmek, bunun aksine…

Su tulumunda bir delik olduğunu görmek, yolculukta zarar göreceğinize işârettir.

 

TURAÇ KUŞU

Allâme Meclisî: Turaç kuşu, güzel ancak vefasız kadına…

Turaç kuşu görmek, güzel yüzlü bir kadınla tanışacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Turaç kuşu, kocasıyla iyi geçinemeyen güzel yüzlü ama katı kalpli kadına…

Turaç kuşu yakaladığınızı veya birinin size turaç kuşu verdiğini görmek, yukarıda belirtilen vasıftaki bir kadınla evleneceğinize…

Turaç kuşu eti yemek, yediğiniz et miktarınca eşinizin malına el koyacağınıza ve harcayacağınıza işârettir.

 

TURP

İbni Sirîn: Siyah turp, üzüntü ve sıkıntıya…

Siyah turp yemek, borçlanacağınıza ve bu yüzden sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

Kirmanî: Turp görmek, özellikle de yemek, üzüntü ve sıkıntıya…

Turp yemek, yediğiniz miktar kadar üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…

Birinin size turp verdiğini görmek, turpu veren kişi tarafından bir sıkıntı yaşayacağınıza…

Başkasına turp vermek veya turpu yemeyip evden dışarı atmak, bu sıkıntıdan kurtulacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Siyah turp, az miktarda mala…

Siyah turp yemek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

TURUNÇ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda turunç görmenin dört tâbiri vardır:

1-İyi kadın

2-İffetli cariye

3-Zengin arkadaş

4-Sâlih evlat.

Başka bir rivâyette de İmam [a.s] şöyle buyurmaktadır: Rüyâda turunç görmenin dört tâbiri vardır:

1-Dost

2-İhtilaf, tartışma

3-Evlat

4-Menfaat.

Hz. Danyal [a.s]: Turunç, hoş kokulu Cennet meyvelerindendir. Hiç kuşkusuz, bu meyveyi rüyâda görmek iyiye işârettir.

Bir veya birkaç turunç görmek, çocuğa…

Çok sayıda turunç görmek, helal kazanca işârettir. tâbir bakımından yeşil turunç görmek, sarı turunç görmekten daha iyidir.

İbni Sirîn: Bir ila üç turunca sahip olduğunuzu görmek, evlada, daha fazlasına sahip olduğunuzu görmek ise mal ve nimete işârettir.

Kirmanî: Turunç, zengin, yakışıklı, cana yakın ve herkes tarafından sevilen kişiye…

Turuncunuz olduğunu veya birinin size turunç verdiğini görmek, yukarıda belirtilen vasıflara sahip biriyle arkadaş olacağınıza…

Yanı başınızda turunç olduğunu görmek, güzel bir çocuğunuz olacağına…

Turunç yemek, kendi malınızdan veya büyük bir şahsın malından nasipleneceğinize…

Bir şeyle turuncu sardığınızı ve gizlediğinizi görmek, çocuğunuzun öleceğine…

Çok sayıda turuncunuz olduğunu ve bunları başkasına bağışladığınızı görmek, birine iyilik edeceğinize…

Çuvallar dolusu turuncunuz olduğunu görmek, bol miktarda gelir elde edeceğinize…

Eteğinizde turunç olduğunu ve yere döküldüğünü görmek, çocuk sahibi olacağınıza işârettir.

 

TUTKAL

İbni Sirîn: Tutkalınız olduğunu görmek, gördüğünüz tutkal kadar eşinizle sorun yaşayacağınıza…

Tutkalla bir şey yapıştırdığınızı görmek, sağlam işler yapacağınıza işârettir.

 

TUTYA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Kötü kokuları gidermek için koltukaltınıza tutya sürdüğünüzü görmek, övgüye değer bir iş yapacağınıza işârettir.

Kirmanî: Tutya, mala işârettir.

Câbir Mağribî: Birinden tutya aldığınızı görmek, aldığınız tutya miktarınca elinize mal geçeceğine işârettir.

 

TUVALET

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tuvalet görmenin beş tâbiri vardır:

1-Haram mal

2-Dünya hayatı

3-Hazine

4-Haram bir işe başlamak

5-Kadın hizmetçi ve haram yiyen kadın.

Allâme Meclisî: Tuvalete düştüğünüzü görmek, haram rızk elde edeceğinize…

Tuvalete girdiğinizi görmek, ecelinizin yakın olduğuna ve çirkin bir amelden tövbe edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Tuvalet yapmak, dünya malına düşkünlük ve varyemezlik demektir. Bâzı tâbircilere göre tuvalet yapmak, haram yiyen ve büyüyle uğraşan inançsız bir kadına yorulur.

Tuvalette büyük veya küçük aptes yapmak, dünya malına gark olacağınıza…

Kendi evinizin tuvalet kuyusuna düşmek, şiddetli bir belaya uğrayacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Tuvalet görmek, birtakım sorunlarla karşılaşacağınıza…

Tuvalette insan pisliği olduğunu görmek, iyiye…

Gösterişsiz bir tuvalet görmek, kötü arkadaşlardan uzak durmanız gerektiğine…

Alafranga tuvalet görmek, birtakım sorunlarla karşılaşacağınıza işârettir.

 

TUZ

Müellif: Tuz, para veya husumet demektir.

Tuz görmek, nakit para elde edeceğinize…

Tuz yemek, zahit olacağınıza işârettir.

 

TUZAK, KAPAN

Allâme Meclisî: Yatağınızda tuzak olduğunu görmek, bir hileyle karşılaşacağınıza…

Tuzağa düştüğünüzü görmek, işinizin kapanacağına işârettir.

İbni Sirîn: Tuzak, hile demektir.

Ayağınızın kapana takıldığını görmek, bir hileye maruz kalacağınıza…

Ayağınızın kapandan kurtulduğunu görmek, hileden kurtulacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Tuzak, uyarı anlamına gelir.

Tuzağa düşmek, sevginize layık olmayan birine gönül vereceğinize…

Birini tuzağa düşürmek, uzun zamandır beklediğiniz bir şeyi elde edeceğinize işârettir.

 

TÜCCAR

Çağdaş Ulema: Tüccar görmek, bir ticaret yapacağınıza ve bu ticaretten oldukça kazanç sağlayacağınıza…

Tüccar olduğunuzu görmek, kimseye bağımlı olmamak için çaba sarf edeceğinize…

Bir tüccardan mektup almak, borçlarınız konusunda sıkıştırılacağınıza ve onları ödemek zorunda kalacağınıza…

Çok sayıda tüccarla aynı yerde oturduğunuzu görmek, önemli bir konferansa katılacağınıza işârettir.

 

TÜFEK, MAKİNELİ TÜFEK

Çağdaş Ulema: Tüfek görmek, gönlünüzü aşırı derecede birine kaptıracağınıza…

Tüfek taşımak, birinin peşine düşeceğinize…

Tüfekle ateş etmek, endişe verici kötü bir olayla karşılaşacağınıza…

Makineli tüfek görmek veya sesini işitmek, bir dostunuzun vicdan azabı yaşayacağına…

Makineli tüfekle ateş etmek, bir sıkıntıdan veya vicdan azabından kurtulmak istediğinize işârettir.

 

TÜKÜRMEK

İbni Sirîn: Tükürmek, konuşmak demektir.

Tükürdüğünüzü görmek, söylenmesi günah olan bir söz söyleyeceğinize…

Bir mescide tükürdüğünüzü görmek, din hakkında konuşacağınıza…

Duvara tükürdüğünüzü görmek, Allah rızası için mal harcayacağınıza veya ahdinizi bozacağınıza veyahut da yalan yere yemin edeceğinize…

Yere tükürdüğünüzü görmek, arazi veya eşya satın alacağınıza işârettir.

Kirmanî: Tükürük, çeşitlerine göre şöyle tâbir edilir:

Sıcak tükürük, ömrün uzunluğuna…

Soğuk tükürük, ölüme…

Siyah tükürük, üzüntü ve sıkıntıya…

Sarı tükürük, hastalığa…

Kanlı tükürük, batıl ilimler öğrenmeye veya yalan konuşmaya…

Ağzınızdaki tükürüğün kuruduğunu görmek, fakirliğe işârettir.

Câbir Mağribî: Birinin size tükürdüğünü görmek, aileniz hakkında iğneleyici sözler işiteceğinize…

Tükürüğünüzün kanla karışık olduğunu görmek, haram mal yiyeceğinize ve çok yemin edeceğinize işârettir.

 

TÜTSÜ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tütsü görmenin üç tâbiri vardır:

1-Kazanç ve geçim

2-Hayır ve menfaat

3-Övgü ve iyilik.

Tütsü yakmanın ise üç tâbiri vardır:

1-Çok sayıda mal

2-Geçim

3-İyi şöhret.

İbni Sirîn: Tütsü yakmak, büyük bir şahıstan mal elde etmek demektir. Çıkan kokusu da övgüye işârettir. Tütsü ne kadar hoş kokulu olursa, göreceğiniz övgü de bir o kadar artacaktır. Ancak tütsünün kokusu size hoş gelmezse, bunun aksine tâbir edilir.

Hoş kokulu bir bitkiyle tütsü yakmak, yaktığınız miktar kadar birinden mal elde edeceğinize…

Altınızda hoş kokulu bir tütsü yakıldığını görmek, gelir elde edeceğiniz bir meslek öğreneceğinize ve kazancınızı insanlarla paylaşıp onların beğenisini ve övgüsünü elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Tütsü yakmak, yaktığınız tütsünün hoş kokusu miktarınca hayır elde edeceğinize işârettir. Hoş kokulu olmadığı takdirde aksine tâbir edilir.

Çağdaş Ulema: Tütsü görmek, çevrenizde dalkavuk insanlar olduğuna veya olacağına işârettir.

 [203]-Kasas, 29.

 [204]-Bir tür elbise.

 [205]-Müshil yapımında kullanılan bir bitkidir.

 [206]-Bakara, 57.