Rüya Tabirleri – Ş Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

ŞADIRVAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda şadırvan görmenin dört tâbiri vardır:

1-Uzun ömür

2-Menfaat

3-Helal rızk

4-Geçim.

Hz. Danyal [a.s]: Şadırvanın genişlediğini görmek, ömrünüzün uzayacağına işârettir.

Allâme Meclisî: Güzel ve bakımlı şadırvan görmek, halk arasında saygınlık elde edeceğinize, ömrünüzün uzayacağına, izzet ve makam elde edeceğinize…

Eski ve bakımsız şadırvan görmek, önceki tâbirin aksine işârettir.

İbni Sirîn: Şadırvan, dinî inanca…

Sizin için şadırvan inşa ettiklerini görmek, şadırvanın uzunluğuna göre uzun yaşayacağınıza…

Yabancı bir yere şadırvan inşa ettiklerini görmek, durumunuzun kötüye gideceğine ve gurbette vefat edeceğinize…

Şadırvan sattığınızı veya bağışladığınızı görmek, tehlike yaşayacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Şadırvanın eski ve yıpranmış olduğunu görmek, geçim konusunda sıkıntı yaşayacağınıza…

Şadırvanı kırmızı görmek, eğlence ve zevke…

Şadırvanı siyah ve mor görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Şadırvanı sarı görmek, hastalığa…

Şadırvanı beyaz görmek, helal rızka işârettir.

 

ŞAHİN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda şahin görmenin dört tâbiri vardır:

1-Makam

2-Komutanlık

3-Mal ve nimet

4-Evlat.

İbni Sirîn: Şahin görmek, zalim bir hâkimden büyüklük bulacağınıza…

Bir şahinin size itaat ettiğini görmek, çocuk sahibi olacağınıza işârettir.

Kirmanî: Şahin, çok bilgili kişiye işârettir.

 

ŞAİR

Allâme Meclisî: Rüyâda şair görmek, yeni arkadaşlıklar kazanacağınıza işârettir.

 

ŞALGAM

Müellif: Rüyâda şalgam görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Birine şalgam verdiğinizi görmek, o kimseye sıkıntı yaşatacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: tâbir bakımından pişmiş şalgam, çiğ şalgamdan daha iyidir.

Şalgamı uzağa atmak, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza işârettir.

 

ŞAPKA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda şapka görmenin altı tâbiri vardır:

1-Yöneticilik

2-Riyaset

3-Büyüklük

4-İzzet

5-Miktar

6-Makam.

İbni Sirîn: Şapka görmek, şapkanın değerince saygınlığınızın artacağına…

Şapkanızın üzerine mendil koyduğunuzu görmek, sırrınızı insanlardan gizleyeceğinize…

Başınızda ipekten bir şapka olduğunu görmek, hayra…

Başınızda altından bir şapka olduğunu görmek, mala…

Başınızda inciden bir şapka olduğunu görmek, saygınlığınızın artacağına…

Başınızda demirden bir şapka olduğunu görmek, söz sahibi birinden kuvvet ve destek alacağınıza işârettir.

Kirmanî: Başınızda kanlı bir şapka olduğunu görmek, halk arasında saygın biri olduğunuza inandığınıza, boş ve gereksiz konuşacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Kış mevsiminde yazlık şapka taktığınızı görmek, murada ereceğinize…

Yaz mevsiminde kışlık şapka taktığınızı görmek, bunun aksine işârettir.

Kirmanî: Başınızda gerçek hayatta da sahip olduğunuz siyah bir şapka olduğunu görmek, menfaat elde edeceğinize…

Başınızda şapka olduğunu ve düştüğünü görmek, üzüleceğinize…

Birilerinin başınızdaki şapkayı aldıklarını görmek, makamınızı yitireceğinize…

Başınızda yeni bir şapka olduğunu görmek, saygınlığınızın artacağına…

Başınızda beyaz bir şapka olduğunu görmek, inancı temiz biri olduğunuza…

Başınızda yeşil bir şapka olduğunu görmek, itaatkâr biri olacağınıza…

Başınızda kırmızı bir şapka olduğunu görmek, inancınızın eksik olduğuna…

Başınızda sarı bir şapka olduğunu görmek, hastalanacağınıza…

Elinizde veya başınızda altın işlemeli bir şapka olduğunu görmek, gördüğünüz şapkanın değerince saygınlık kazanacağınıza işârettir.

 

ŞARAP

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda şarap görmenin üç tâbiri vardır:

1-Haram mal yemek

2-Evlenmek

3-Nimet.

Şarap satıcısı, sürekli kavga ve fitne peşinde olan kimseye işârettir.

Allâme Meclisî: Şarap içtiğinizi görmek, haram mal elde edeceğinize işârettir.

Müellif: Kaynatılmış şarap görmek, haram mala…

Kaynatılmış şarap içip sarhoş olmak, sarhoş olduğunuz ölçüde mal elde edeceğinize…

Şarap içmeden sarhoş olduğunuzu görmek, korku ve endişe içinde olacağınıza…

Şarap içinde boğulduğunuzu görmek, bir düşmanlığa kurban gideceğinize…

Kaynatılmış şarap satmak, haram bir şey satacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Şarap, haram mala…

Şarap içinde boğulduğunuzu görmek, fitneye düşeceğinize…

Şarap içtiğinizi görmek, içtiğiniz şarap miktarınca haram mal elde edeceğinize…

Kaynatılmış şarap içmek, güçlükle haram mal elde edeceğinize…

Evinizde bol miktarda şarap olduğunu görmek, gördüğünüz şarap miktarınca bir köylü veya çiftçiden menfaat elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Şarap içtiğinizi ve sarhoş olduğunuzu görmek, sarhoşluğunuz miktarınca saygınlık elde edeceğinize…

Elinizde bir şarap kadehi olduğunu ve eşinizin onu elinizden aldığını görmek, geçim yüzünden eşinizle münakaşa edeceğinize…

İçinden şarap akan bir derede yüzdüğünüzü görmek, dünyevî belalara uğrayacağınıza…

Şarap içmeden sarhoş olduğunuzu görmek, içinizi bir korku kaplayacağına işârettir. “İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir.” 191

Câbir Mağribî: Şaraba su katarak içtiğinizi görmek, faiz yiyeceğinize işârettir.

 

ŞARAP TESTİSİ, ŞARAP FIÇISI

İbni Sirîn: Rüyâda şarap testisi, rüyâ gören kimsenin eşine işârettir.

Şarap testisi satın almak veya başkasının size şarap testisi verdiğini görmek, evleneceğinize…

Şarap testisinden bir şey içmek, eşinizle cinsel ilişkiye gireceğinize…

Şarap testisinin kırıldığını görmek, eşinizin öleceğine işârettir.

Ebu Hulde der ki: İbni Sirîn’in yanındaydım. Derken bir adam geldi ve gördüğü bir rüyâyı anlattı. Rüyâsında iki başlı şarap testisi olduğunu ve bu testiden su içtiğini söyledi. “Bir ağzından tatlı su, diğer ağzından da tuzlu su içtim” dedi. Bunun üzerine İbni Sirîn, “Sen hem eşinle, hem de baldızınla evlisin, her ikisiyle de cinsel ilişkide bulunuyorsun. Derhal tövbe et ve Allah’tan kork!” dedi. Adam, “Evet, doğru söylüyorsun, ikisiyle de evliyim, tövbe ediyor ve Rabbime dönüyorum.” dedi.

 

ŞARKI SÖYLEMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda şarkı söylemenin altı tâbiri vardır:

1-Batıl söz

2-Üzüntü ve sıkıntı

3-Musibet

4-Rezillik

5-Serinlik

6-İlim ve hikmet öğrenmek.

İbni Sirîn: Şarkı, boş sözlere…

Şarkı söylediğinizi görmek, batıl şeyler söyleyeceğinize, üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…

Ney eşliğinde şarkı söylemek, musibet göreceğinize…

Şarkı dinlemek, yalan sözler işiteceğinize…

[Erkekler için] yüksek sesle şarkı söylemek, halk arasında büyüklük kazanacağınıza işârettir. Sesiniz ne kadar yüksek çıkarsa adınız da bir o kadar duyulacak ve meşhur olacaksınız demektir. Sesinizin zayıf çıkması, şöhretinizin azalacağı anlamına gelir.

Kirmanî: Bir yerde şarkı söylendiğini görmek, saygın kimseler ve fakirler için üzüntü ve sıkıntıya…

Yüksek sesle şarkı söylemek, erkekler için şan ve şerefe, kadınlar içinse kötüye işârettir.

Çağdaş Ulema: Komik şarkılar söylemek, sevindirici bir olayla karşılaşacağınıza…

Komik şarkılar duymak, eğlenceyle meşgul olacağınıza…

Biriyle komik şarkılar söylemek, iyi biriyle tanışacağınıza işârettir.

 

ŞEBBOY [Bot.]

İbni Sirîn: Mevsiminde veya mevsimi dışında rüyâda şebboy yemek, sıkıntı ve hastalığa işârettir.

 

ŞEFTALİ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda şeftali görmenin beş tâbiri vardır:

1-Hastalık

2-Kadın

3-Alın açıklığı

4-Mal

5-Menfaat.

Müellif: Sarı şeftali görmek, hastalığa…

Ağaçtan şeftali topladığınızı görmek, eğer şeftali mevsimindeyseniz, büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize işârettir.

 

ŞEHİR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda şehir görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Yöneticilik

2-Başkan

3-İmanlı olma

4-Halk tabakası

5-Emniyet

6-Zafer

7-İşlerde sağlamlık.

Birkaç şehri bir arada görmenin dört tâbiri vardır:

1-Din ve diyanet

2-Zevk ve eğlenceyle vakit geçirmek

3-Menfaat

4-Rahatlık.

Allâme Meclisî: Şehir görmek, mutluluk, murat ve güzel geçime işârettir.

Müellif: Bir şehre girdiğinizi görmek, dini inancınızın sağlamlaşacağına ve akıbetinizin güzel olacağına işârettir.

İbni Sirîn: Bir şehre girdiğinizi görmek, inancınızın sağlamlaşacağına ve murada ereceğinize…

Şehirden çıktığınızı veya çıkarıldığınızı görmek, bunun tersine…

Bir şehirden başka bir şehre gittiğinizi görmek, eşinizi boşayıp başka bir kadınla evleneceğinize…

Halkı Müslüman olan bir şehirden halkı gayrimüslim olan bir şehre gitmek, küfre…

Köyden şehre indiğinizi görmek, menfaate…

Şehirden köye gittiğinizi görmek, muradınıza eremeyeceğinize işârettir. “Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan bu şehirden çıkar!” 192

 

ŞEHİRLER

Câbir Mağribî: İsimlerine göre aşağıdaki şehirlerde veya ülkelerde olmak şöyle tâbir edilir:

Bulgar şehirleri, ihanete uğrayacağınıza…

Irak şehirleri, arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize ve zenginleşeceğinize…

Harezm193 şehri, işinizin kötüye gideceğine…

Hindistan şehirleri, işinizin bozulacağına…

Horasan194 şehirleri, işinizi kolaylık ve rahatlıkla sonlandıracağınıza…

Maveraünnehr195 şehirleri, izzet ve makam elde edeceğinize…

Taberistan196 şehirleri, zor bir işle karşılaşacağınıza…

Türk şehirleri, düşmanlara karşı zafer elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Rüyâda aşağıdaki bölge veya şehirlerde olmak şöyle yorumlanır:

Avrupa, dünyanızın iyi ama âhiretinizin kötü olacağına…

Azerbaycan şehirleri, sıkıntı yaşayacağınıza…

Basra, dünyevî menfaat elde edeceğinize…

Dimeşk, rızkınızın bollaşacağına…

Fars şehri, Farslarla oturup kalkacağınıza…

Fas şehirleri, iş konusunda gelirinizin azalacağına…

Halep, büyük bir şahsiyetten menfaat elde edeceğinize…

Hicaz, hacca gideceğinize…

İskenderiye, bir işten dolayı pişman olacağınıza…

Kirman, birden fazla evlilik yapacağınıza…

Kudüs, dindar biriyseniz hacca gideceğinize…

Kûfe/Necef, insanlardan yana rahat olacağınıza…

Medine, tüccarlardan menfaat elde edeceğinize…

Mekke, [orayı mamur gördüğünüz takdirde] gelir elde edeceğinize, [aksi takdirde] zarar edeceğinize…

Mısır şehirleri, mutlu olacağınıza…

Musul, muradınıza eremeyeceğinize…

Nişabur, saygın kimseler arasına gireceğinize…

Rum şehirleri, murada ereceğinize…

Şam, üzüleceğinize…

Şiraz, zevk-ü sefayla meşgul olacağınıza…

Tus/Meşhed, menfaat elde edeceğinize…

Vasit şehri, dindar ve takvalı biri olduğunuza…

Yemen şehirleri, emniyette olacağınıza işârettir.

 

ŞEKER

İbni Sirîn: Şeker yemek, alelacele bir iş yapacağınıza ve pişman olacağınıza…

Çuvallar dolusu şekerinizin olduğunu görmek, sahip olduğunuz şeker miktarınca mal elde edeceğinize…

Şeker sattığınızı görmek, zarara uğrayacağınıza işârettir. tâbir bakımından şeker satın almak, satmaktan daha iyidir.

 

ŞEKERKAMIŞI

Müellif: Şekerkamışı sattığınızı veya birine verdiğinizi görmek, bir tartışmadan uzak kalacağınıza ve rahatlığa çıkacağınıza işârettir.

 

ŞEKERPANCARI

İbni Sirîn: Şekerpancarı görmek veya yemek, üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…

Evinizde şekerpancarı olduğunu ve bunları dışarı attığınızı görmek, üzüntüden kurtulacağınıza işârettir.

 

ŞELALE

Çağdaş Ulema: Şelale, aileden birinin ölümüne işârettir.

 

ŞEMSİYE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda şemsiye görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Saltanat

2-İzzet

3-Mertebe

4-Başkanlık

5-Yücelik

6-Yöneticilik

7-Saygın kişilerle birliktelik.

İbni Sirîn: Birinin başınızın üzerine şemsiye tuttuğunu görmek, saygınlık elde edeceğinize işârettir.

 

ŞEYTAN, İBLİS

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda şeytan görmenin altı tâbiri vardır:

1-Düşman görmek

2-Dinî inancın bozuk olması

3-Şehvet

4-Allah’a itaatten uzak olmak

5-İyi insanlardan uzak durmak

6-Haram yemek.

Hz. Danyal [a.s]: Şeytan görmek, yalancı ve gayrimüslim bir düşmana veya hayâsız, fesat ehli ve hilekâr bir kadına…

Şeytanla savaşmadığınız halde ona küstüğünüzü görmek, hayır işlere yöneleceğinize…

Şeytanın sizi alt ettiğini görmek, kötü yola eğilim göstereceğinize…

Şeytanın sizinle konuştuğunu görmek, Şeytanın sizi Allah’a itaatten alıkoyacağına…

Şeytanın size nasihat ettiğini ve bu nasihatlerden hoşlandığınızı görmek, canınıza ve malınıza zarar geleceğine…

Şeytanın elinizden tutup sizi bir yere götürdüğünü ve bunu yaparken “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” dediğini görmek, büyük bir günah işleyeceğinize, daha sonra bir şahsın nasihatiyle o günahı terk edeceğinize…

Şeytanın boynuna zincir geçirdiğinizi görmek, dindar insanların sevineceğine…

Şeytanın bitkin olduğunu görmek, âlimlerin ve sâlih kişilerin güçleneceğine işârettir.

Allâme Meclisî: Şeytan görmek, hilesinden güvende olamayacağınız hilekâr bir düşmana işârettir.

İbni Sirîn: Şeytan görmek, büyük ve düzenbaz bir düşmana…

Şeytanla savaştığınızı ve onu alt ettiğini görmek, dinî inancınızın sağlam ve doğru olduğuna…

Şeytanın sürekli sizinle uğraştığını görmek, yaptığınız günahlardan dolayı tövbe etmeniz gerektiğine işârettir. Bunu yaptığınız takdirde düşmanlarınızın şerrinden uzak olursunuz. “[Allah’tan] çekinenler var ya, işte onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda [Allah’ı] hatırlayıp hemen gerçeği görürler.” 197

Kirmanî: Şeytana itaat etmek, nefsinizin isteklerine uyduğunuza…

Şeytanın size bir bağışta bulunduğunu görmek, şeytanın size verdiği şey iyi bir şeyse, haram mal elde edeceğinize, kötü bir şeyse inancınızın bozulacağına…

Şeytanı neşeli görmek, fesatla uğraştığınıza veya fesada yöneldiğinize…

Şeytanı üzgün görmek, iyi şeylerle meşgul olduğunuza…

Şeytanı öldürmek niyetiyle kılıçla kovalamak, insanlar arasında adalet ve insafı gözetecek bir makam elde edeceğinize…

Şeytanı öldürmek, nefsinizle mücadele edeceğinize ve doğru yolu seçeceğinize işârettir.

Şeytanın üzerinizdeki elbiseyi çekip çıkardığını görmek, bir işle meşgulseniz görevden alınacağınıza, çiftçiyseniz sıkıntı yaşayacağınıza… [“Ey Âdemoğulları! Şeytan, ana-babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak Cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler.” 198

Şeytanla sohbet ettiğinizi görmek, büyük bir günah işleyeceğinize işârettir. “Konuşmalar [fısıldamalar] şeytandandır. Bu, iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan, Allah’ın izni olmadıkça, müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler Allah’a dayanıp güvensinler.” 199

İsmail Eş’as: Şeytanla beraber bir şeyler yiyip içmek, fesat işlere yöneleceğinize ve şeytana uyacağınıza…

Şeytanı yakaladığınızı veya şeytanın sizin karnınıza girdiğini görmek, fesat işlerle uğraşacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Şeytan görmek, duygusal bir işe teşvik edileceğinize, ama bilinçli bir şekilde düşünecek olursanız bunu yapmamanız gerektiğini öğreneceğinize…

Şeytan tarafından tehdit edilmek veya hücuma uğramak, birtakım davranışlarınızda ölçüyü kaçıracağınıza ve bunun neticesinde tehlikeli ve rahatsız edici çekişmelere gireceğinize işârettir.

 

ŞİİR OKUMAK

Müellif: Rüyâda şiirle birini methettiğinizi veya yerdiğinizi görmek, boş ve gereksiz şeyler söyleyeceğinize işârettir. “Şairlere gelince, onlara da akılsızlar ve ziyankârlar uyar.” 200

Methiye/ gazel okuyan bir şair görmek, mersiye okuyacak bir kimseye…

Şiir diliyle Allah’ın birliğini anlatan bir şair görmek, yalan konuşan birine işârettir.

 

ŞİMŞEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda şimşek görmenin beş tâbiri vardır:

1-Hükümet haznedarı

2-Kötü vaat

3-Hayır iş

4-Rahmet

5-Doğru yol.

İbni Sirîn: Gökten veya yerden şimşek çaktığını ve bunu yakaladığınızı görmek, kendi menfaatinize olan bir işi neticelendireceğinize…

Hafif bir rüzgâr eşliğinde şimşek çaktığını ve gök gürlediğini görmek, o yıl nimetin bol olacağına…

Şimşek çaktığını ve yıldırım düştüğünü görmek, düşen ateş miktarınca bölge halkının sıkıntı yaşayacağına işârettir. “Gök gürültüsü Allah’ı hamd ile tespih eder. Melekler de O’nun heybetinden dolayı tespih ederler. Onlar, Allah hakkında mücadele edip dururken O, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Ve O, azabı pek şiddetli olandır.” 201

 

ŞİŞ, İLTİHAP

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bedende şişkinlik olduğunu görmenin beş tâbiri vardır:

1-Malın çoğalması

2-Yararlı bir kadın talep etmek

3-Erkek çocuğa gebe olmak

4-Hacetin reva olması

5-Üzüntülerden kurtulmak.

Vücudunuzun tamamında şişkinlik olduğunu görmek, belirtilen her beş menfaati de elde etmek demektir.

İbni Sirîn: Şişkinlik, mal demektir.

Vücudunuzda şişkinlik olduğunu görmek, gördüğünüz şişkinlik kadar mala sahip olacağınıza…

Vücudunuzdaki şişkinliğin iltihaplı olduğunu görmek, daha fazla mala işârettir.

Kirmanî: Bedeninizde şişkinlikle birlikte ağrı olduğunu görmek, şişkinlik miktarınca helal mal kazanacağınıza…

Bedeninizdeki şişkinliğin ağrısız olduğunu görmek, haram mal elde edeceğinize işârettir.

 

ŞİŞE

İbni Sirîn: Rüyâda şişe görmek, kadına…

Birinin size şişe verdiğini görmek, fakir bir kadınla evleneceğinize…

Şişede gül veya menekşe yağı olduğunu görmek, zengin ve dindar bir kadınla evleneceğinize…

Şişenin içinde nar veya armut şurubu olduğunu ve bunu içtiğinizi görmek, bir kadının malını yiyeceğinize…

Aynı şişenin kırıldığını görmek, yukarıda belirtilen kadının öleceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Şişede hoş kokulu bir şey olduğunu görmek, hastalanacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Şişe görmek, iyi ve hoş vakit geçireceğinize…

Kırılmış şişe görmek, acı gelişmelerle karşılaşacağınıza…

Boş şişe görmek, bir şeye ihtiyaç duyacağınıza, ancak onu elde edemeyeceğinize…

Suyla dolu şişe görmek, iyi bir geleceğinizin olacağına işârettir.

 

ŞİŞMANLIK-ZAYIFLIK

Allâme Meclisî: Kendi bedeninizde veya bir başkasının bedeninde şişkinlik/şişmanlık görmek, makam, riyaset ve ilim elde edeceğinize…

Zayıfladığınızı görmek, dindar biriyseniz, izzet bulacağınıza ve işinizin iyiye gideceğine, dindar değilseniz, fakirleşeceğinize ancak sonunda durumunuzun iyi olacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Şişmanlık, şans ve başarı demektir.

Şişman olmak, bâzı arzularınızın gerçekleşeceğine…

Daha önce şişman olduğunuzu görmek, beklenmedik bir servete konacağınıza…

Şişman bir insan görmek, saadet, talih ve başarı elde edeceğinize…

Şişman bir çocuk görmek, durumunuzun iyi olacağına işârettir.

 

ŞÜKRETMEK

Müellif: Rüyâda şükrettiğinizi görmek, dindarlık, makam, bolluk ve berekete işârettir. “Ve Rabbiniz size şöyle bildirmişti: Andolsun ki şükrederseniz, elbette size daha fazla veririm ve eğer nankörlük ederseniz, azabım pek çetindir!” 202

 [191]-Hac, 2.

 [192]-Nisa, 75.

 [193]-Bugünkü Özbekistan’ın kuzeybatısında bulunan bölgedir.

 [194]-Bugünkü İran’ın doğu ve kuzeydoğusunda bulunan ve aynı adla anılan bir bölgesidir.

 [195]-Daha çok bugünkü Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan şehirleriyle Afganistan’ın bir bölümünü içine alan bölgedir.

 [196]-Eskiden, bugünkü İran’ın kuzeyinde yer alan şehirlere Taberistan denirdi.

 [197]-Âraf, 201.

 [198]-Âraf, 27.

 [199]-Mücadele, 10.

 [200]-Şuara, 224.

 [201]-Râd, 13.

 [202]-İbrahim, 7.