Rüya Tabirleri – Rüyâ tâbirlerini Farklılaştıran Etkenler

Bir rüyânın tâbiri, rüyânın saatine, rüyâ sahibinin rüyâsını anlattığı zamandaki durumuna, mesleğine vb. şeylere göre değişebilir. Buna göre, rüyâsında bir filin üzerinde oturduğunu gören kimse, büyük bir meslek elde edecektir. Şimdi, aynı kimse bu rüyâyı gündüz vakti görecek olursa, karısını boşayacak demektir. Rüyâda çöl kuşu27 yakalamak, bir nâmerdin eline düşmeye işârettir. Ancak aynı rüyâ gündüz vakti görülürse, hastalık alâmetidir.

 

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Bir rüyânın tâbiri kişinin inancına, mesleğine ve zahirine göre değişebilir. Şöyle ki, aynı rüyâ biri için rahmete işâretken bir başkası için de azaba işâret olabilir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurur: “Yahudiler: Allah’ın eli sıkıdır, dediler. Böyle dedikleri için elleri bağlandı ve lânete uğradılar.” 28

 

Hz. Danyal [a.s]: Sabah vaktinden öğle vaktine kadar görülen rüyâlar hayra, gün ortasından akşama kadar görülen rüyâlar ise şerre yorulur.

[27]– Çöl Kuşu: Taş yiyen kuş olarak da bilinir. Oldukça keskin gözleriyle kilometrelerce yükseklikten suyun varlığını hissedebilen bir kuştur. Genellikle bedevîler veya çölde yolculuk yapan kimseler, bu kuşların çıkardıkları seslerle o bölgede suyun olup olmadığını anlarlar. Çev.

 [28]– Maide, 64.