Rahmân Suresi Türkçe Meali

RAHMÂN SÛRESİ  CÜZ: 27, SÛRE: 55 

Mekke’de inmiştir. 78 ayettir.

Bazılarına göre sadece 29.
ayeti Medine’de inmiştir.

Bu sûre Yüce Allah’ın isim veya sıfatlarından
olan “er-Rahmân” kelimesiyle başladığı
için bu adı almıştır.

İmam Musa Kâzım (a.s)’dan Resulullah (s.a.a)’in şöyle
buyurduğu nakledilmiştir: “Her şeyin bir
gelini vardır. Kur’ân’ın gelini de Rahman
Sûresi’dir.” (bk. Cevamiu’l-Cami Tefsiri.) Bu
sûreyi okuma adabında, “Fe-bi-eyyi âlâi
rebbikuma tukezziban”dan sonra “Lâ bi
şey’in min âlâike rebbi ukezzib” (Rabbim!
senin nimetlerinden hiçbirini yalanlamıyorum)
demenin müstehap olduğu Resulullah
(s.a.a)’den ve İmam Sadık (a.s)’dan
nakledilmiştir ve böyle okumak için birçok
mükâfat ve sevap nakledilmiştir.
Bu mükâfatlar arasında, kişinin o
gün eceli gelmiş olsa, şehit olarak
ölmesi ve iki melek tarafından
Allah’ın izni ile korunması da vardır.”
(bk.Nuru’s-Sekaleyn Tefsiri.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1-2. Rahman (olan Allah) Kur’ân-ı öğretti.

3. İnsanı yarattı.

4. Ona açıklamayı öğretti.

5. Güneş ve Ay bir hesap üzeredirler.

6. Bitki ve ağaç secde ederler.

7. Göğü O yükseltti ve teraziyi koydu.

8. Terazide haddi aşmayın diye.

9. Tartmayı adaletle yapın ve teraziyi eksik
tutmayın.

10. Yeri insanlar için yarattı.

11. Orada meyve ve salkımlı hurma
ağaçları vardır.

12. Kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler
vardır.

13. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?

14. İnsanı, pişmiş çamura benzer kuru
bir balçıktan yarattı.

15. Cini de dumansız ateşin alevinden
yarattı.

16. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?

17. O, iki doğunun Rabbi ve iki batının
Rabbidir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 158)

18. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?

19. İki denizi birbirine kavuşacak şekilde
salıverdi.

20. Aralarında bir engel vardır sınırı
aşmazlar (birbirine karışmazlar).

21. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?

22. O ikisinden inci ve mercan çıkar.

23. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?

24. Denizde akıp giden, dağlar gibi yapılmış
gemiler de O’nundur.

25. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?

26. Yeryüzünde bulunan herkes fanidir.

27. Yalnız Rabbinin yücelik ve ikram
sahibi zatı baki kalır.

28. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?

29. Göklerde ve yerde olan herkes O’ndan
isterler. O her gün yeni bir iştedir.
“Peygamber (s.a.a)’den şöyle nakledilmiştir:
“Günahı bağışlamak, sıkıntıyı gidermek
ve bir topluluğu yükseltip diğerini alçaltmak
Onun işindendir. (şanındandır)” (bk.
Mecmau’l-Beyan Tefsiri.)

30. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?

31. Ey insanlar ve cinler! Yakında kendimizi
sizin hesabınıza ayıracağız.

32. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?

33. Ey cin ve insan topluluğu! Eğer göklerin
ve yerin bucaklarından sızıp geçmeye
gücünüz yetiyorsa, sızıp geçin. Bir araç olmadan sızıp geçemezsiniz.

34. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

35. Üzerinize ateş kıvılcımları ve erimiş
bakır gönderilir de birbirinize yardım
edemezsiniz.

36. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

37. Gök yarılıp kırmızı sahtiyan gibi
olunca;

38. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

39. İşte o gün hiçbir insana da, cine de
günahı hakkında sorulmaz.

40. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

41. Suçular simalarından tanınırlar da perçemlerinden
ve ayaklarından tutulurlar.

42. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

43. İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir.

44. Onlar cehennemle kaynar su arasında
dolaşırlar.

45. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

46. Rabbinin makamından korkana iki
cennet vardır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 159)

47. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

48. İki cennet de çok yapraklı ağaç dallarıyla
doludur.

49. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

50. İkisinde de akmakta olan iki pınar
vardır.

51. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

52. İkisinde de her meyveden iki tür vardır.

53. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

54. Astarları atlastan yataklara yaslanırlar.
İki cennetin de devşirilecek meyveleri
yakındır.

55. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

56. O cennetlerde nazik bakışlı, önceden
ne bir insan, ne de bir cin dokunmuş
olan eşler vardır.

57. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

58. Sanki onlar yakut ve mercandırlar.

59. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

60. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir
şey midir?

61. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

62. O ikisinden aşağıda iki cennet daha
vardır.

63. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

64. Koyu yeşildirler.

65. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

66. İkisinde de sürekli fışkıran iki pınar
vardır.

67. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini
yalan sayabilirsiniz?

68. İkisinde de meyve, hurma ağacı ve
nar vardır.

69. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?

70. O cennetlerde iyi huylu güzel kadınlar
vardır.

71. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?

72. Çadırlarda korunan huriler vardır.

73. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?

74. Bunlardan önce onlara ne bir insan,
ne de bir cin dokunmuştur.

75. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?

76. Yeşil yastıklara ve nefis sergilere yaslanırlar.

77. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalan sayabilirsiniz?

78. Yücelik ve ikram sahibi Rabbinin adı
ne yücedir!