Rüya Tabirleri – R Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

RADYOGRAFİ

Çağdaş Ulema: Birinin radyografisini görmek, çok iyi tanıdığınızı sandığınız birinin gerçek yüzünü göreceğinize…

Kendi radyografinizi görmek, birtakım hatalarınızdan dolayı hoş olmayan durumlarla karşılaşacağınıza işârettir.

 

RAVENT, IŞKIN [Bot.]

İbni Sirîn: Ravent görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Ravent yemek, yediğiniz oranda üzüntü ve sıkıntı göreceğinize…

Ravent sattığınızı veya birinin size ravent verdiğini görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza işârettir.

Bol miktarda ravent kökü görmek veya sahip olmak, üzüntü ve sıkıntıya…

Bir hastalıktan dolayı ravent kökü yediğinizi ve iyileştiğinizi görmek, hayır ve sağlığa, aynı rüyâda iyileşmediğinizi görmek ise, sıkıntı yaşayacağınıza ve hastalanacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Tadı hoş olan bir ravent yediğinizi görmek, bir dost veya akrabadan yana menfaat göreceğinize…

Ekşi ravent yemek, yaptığınız işlerde pişman olacağınıza işârettir.

 

REHBER

Çağdaş Ulema: Rehber görmek, komplo, mirasçı ve kalıcı olmayan servete işârettir.

 

REHİN, İPOTEK

İbni Sirîn: Kendinizi herhangi bir şey karşılığında rehin bıraktığınızı görmek, işlediğiniz bir günahtan korktuğunuza…

Çocuğunuzu veya eşinizi rehin verdiğinizi görmek, birinin size zulmedeceğine…

Tanıdık birinin kendisini size rehin bıraktığını görmek, o kimsenin size muhtaç olacağına işârettir.

Kirmanî: Kendinizi rehin bıraktığınızı görmek, dinî inancınızın bozuk olduğuna işârettir. “Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir.” 159

 

RENKLER

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Yeşil ve beyaz, hayır, bereket, izzet, zafer ve temiz inanca…

Siyah, hüküm sahipleri, emir altında olanlar ve hatiplere…

Sarı, hastalığa…

Kırmızı, tartışma ve çekişmeye işârettir.

İbni Sirîn: Beyaz, dinî inancınızın temiz ve güzel olduğuna…

Kırmızı, erkekler için sıkıntıya, kadınlar için hayra…

Yeşil, dünya ve âhirette hayrına…

Sarı, sıkıntı ve hastalığa…

Siyah ve mor, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

RESİM, FOTOĞRAF

Çağdaş Ulema: Kendi resminizi görmek, bahtınızın açılacağına…

Çocuk, kadın veya tanıdık insan resimleri görmek, yeni haberler alacağınıza…

Ölmüş ebeveyninizin veya dostlarınızın resimlerini görmek, kötü bir durumdan kurtulacağınıza veya yardım alacağınıza…

Size zarar vermiş kimselerin resimlerini görmek, gereğinden fazla korkak olduğunuza…

Çok sayıda resim/ fotoğraf görmek, saygınlık kazanacağınıza işârettir.

 

RESİM ÇİZMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda bir şey çizdiğinizi görmenin dört tâbiri vardır:

1-Dünya süsü

2-Boş iş

3-Hile

4-Yalan.

Müellif: Canlı bir varlığın resmini çizdiğinizi görmek, Allah’a yalan isnat edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Evinizin tavanına veya duvarına bir şey çizdiğinizi görmek, dünyevî süslere aldanacağınıza…

Kınayla elinize bir şekil çizdiğinizi görmek, kazancınız konusunda hile yapacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: İnsan şekli veya başka bir şey çizdiğinizi görmek, kötü inançlı biri olacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Bir ressamı resim çizerken görmek, mutlu bir hayat süreceğinize ve ömrünüzün uzayacağına işârettir.

 

REYHAN [Bot.]

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda reyhan görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Evlilik

2-Kadın

3-Dost

4-Evlat

5-Güzel söz

6-İlim meclisi

7-Güzel davranış.

Evinizde veya bahçenizde reyhan olduğunu görmek, yukarıda belirtilen yedi şeyden birini elde edeceğinize…

Reyhanların bozulduğunu görmek, yukarıda belirtilen yedi şeyden birini kaybedeceğinize işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Hoş kokulu reyhan sattığınızı görmek, hayır işler yapacağınıza, ilim öğreneceğinize ve insanlara nasihatte bulunacağınıza, insanların sizden övgüyle bahsedeceğine ve bol menfaat elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Yeşil, taze ve temiz reyhan görmek ve hoşlanmak, çocuk sahibi olacağınıza…

Yerden reyhan koparmak, kopardığınız reyhan miktarınca üzüleceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Reyhanda görülen her türlü eksiklik veya fazlalık rüyâ gören kişiye göre tâbir edilir. Reyhan mevsiminde rüyâda reyhan satmanın tâbiri çok iyidir. Mevsimi dışında reyhan satmak ise kötüye işârettir.

 

REZENE [Bot.]

İbni Sirîn: Mevsiminde veya mevsimi dışında rezene görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Rezene yemek, zarara uğrayacağınıza…

Kendinize ait bir arazide bol miktarda rezene olduğunu görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

RIDVAN

Müellif: Rıdvan, Cennetin bekçisine verilen isimdir.

İbni Sirîn: Rıdvan meleklerini görmek, azaptan güvende kalacağınıza ve üzüntüden kurtulacağınıza…

Rıdvan’ın, Cennetin kapısında durduğunu görmek, öleceğinize…

Rıdvan’ın sizi Cennete götürdüğünü görmek, ölümünüzün erken olacağına, ama saadet ehli olacağınıza…

Rıdvan’ın size bir Cennet meyvesi veya yeşil bir giysi verdiğini görmek, ecelinizin yaklaştığına işârettir.

Kirmanî: Rıdvan’ın size Cennetten yakut ve inci gibi değerli şeyler verdiğini görmek, tüm dünyanın adından övgüyle söz edeceği bilge bir çocuğunuz olacağına işârettir.

 

RUH

Çağdaş Ulema: Ruh görmek, iyi insanlarla karşılaşacağınıza işârettir.

 

RÜBAP [Müz.]

İbni Sirîn: Rübap, batıl ve yalan söze…

Rübap çaldığınızı görmek, boş ve abes bir söz işiteceğinize ve buna göz yumacağınıza işârettir.

Kirmanî: Rübapla birlikte mızrap, ut ve ney görmek, bulunduğunuz bölgede üzüntü ve sıkıntı yaşanacağına…

Rübabı kırıp attığınızı görmek, yalan konuşmaktan tövbe edeceğinize, hastaysanız hastalığınızın daha da şiddetleneceğine veya öleceğinize işârettir.

 

RÜZGÂR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda rüzgâr görmenin dokuz tâbiri vardır:

1-Müjde

2-Hükmetmek

3-Mal

4-Ölüm

5-Matem

6-Öldürmek

7-Hastalık

8-Şifa

9-Rahatlık.

Rüyâda rüzgârın üzerinde oturduğunuzu görmek, büyüklük demektir.

Allâme Meclisî: Rüzgâr görmek, rahmet, bereket, feryat, kıtlık, hastalık, küfür, yalan ve orduya…

Rüzgârın üstünde oturduğunuzu görmek, makam elde edeceğinize ve tüm arzularınızı elde edeceğinize…

Evinizde ılık rüzgâr estiğini görmek, geçim konusunda genişliğe çıkacağınıza, rahatlık elde edeceğinize ve rızkınızın bollaşacağına…

Hortum görmek, bir afete yakalanacağınıza, zor bir hastalık geçireceğinize veya zalim bir ordunun eline düşeceğinize…

Şiddetli rüzgârın ağaçları söktüğünü görmek, bölgede ölümlerin artacağına ve ekinlerin azalacağına…

Bâdı saba [sabah yeli] estiğini görmek, baht, kuvvet, nimet ve zafere…

Kuzeyden esen rüzgâr görmek, rahatlık, genişlik, sıhhat, bereket, doğru haber ve bolluğa…

Tufan, toz, toprak, karanlık, çiy, kar vb. doğa olaylarını bir arada görmek, bölgede açlık, kıtlık, fitne, bela, ani ölümler ve veba salgını baş göstereceğine işârettir.

İbni Sirîn: Şiddetli rüzgârın estiğini görmek, yöre halkının korku ve endişe içinde olacağına…

Şiddetli rüzgârın ağaçları kökünden söküp çıkardığını ve yıkıma neden olduğunu görmek,   yöre halkının veba, kızamık vb. hastalıklara müptela olacağına, çeşitli belalarla karşılaşacağına işâret eder.

Kirmanî: Soğuk rüzgâr, bölge halkını perişan edecek hastalıklara…

Ilıman rüzgâr, bölge halkının sağlık ve âfiyet içinde olacağına…

Rüzgârın sizi bir yerden başka bir yere sürüklediğini görmek, yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculukta saygınlık göreceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Şiddetli bir rüzgârın sizi gökyüzüne kaldırdığını görmek, ecelinizin yakın olduğuna…

Rüzgârın sizi gökyüzünden aşağı indirdiğini görmek, önce hastalığa yakalanacağınıza, sonra da iyileşeceğinize işârettir.

İsmail Eş’as: Batı yönünden yumuşak rüzgâr estiğini görmek, bölge halkının malının çoğalacağına…

Kuzey yönünden yumuşak rüzgâr estiğini görmek, bölge halkının rahatlığına…

Rüzgârın getirdiği sesleri işitmek, bölge halkının hükümetten yana hayır göreceğine…

Rüzgârın bölge halkını içine alıp gökyüzüne götürdüğünü görmek, insanlardan büyüklük ve saygınlık göreceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Rüzgâr esintisini yüzünüzde hissetmek, utanç ve çekingenliğe…

Rüzgâr esintisini sırtınızda hissetmek, işlerinizde ilerleyeceğinize işârettir.

 

 [159]-Müddessir, 38.