Piri Baba – Söze Başlarken

Anadolu Erenlerinden olan Piri Baba’nın türbesi Amasya’nın Merzifon İlçesinde bulunmaktadır. Bu türbe, yöre insanlarınca yoğun bir şekilde ziyaret edilen önemli bir ziyaretgâhtır. Piri Baba’nın kimliği ve hayatı hakkında doyurucu bilgilerin bulunmayışı ve Piri Baba Velâyetnamesinin bugüne kadar akademik bir titizlikle değerlendirilip kitap olarak yayımlanmamış olması bana bu çalışmayı yapma isteğini vermiştir. Ayrıca kimi velâyetname nüshaları ve benzer anlayışla kaleme alınmış bazı eserlerin Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevirileri yapılırken okuyucuya doğru bir şekilde aktarılmaması ve eserlerin vermek istediği mesajların zorlama yorumlarla olduğundan farklı gösterilme gayreti içine girilmesi, ister istemez beni Piri Baba Velâyetnamesini çalışmaya yöneltmiştir.

Bu eser, Piri Baba ve velâyetnamesi hakkında son noktayı koyan bir çalışma değildir kuşkusuz. Böyle olmakla birlikte, bu eser konunun doğru bir şekilde bilinmesi ve anlaşılması amacıyla kaleme alınmıştır.
Benim doğduğum köyde yaşayan insanlar, hasat zamanı, harman yerinde buğdayı samandan ayırmak için yabalarla havaya savurduklarında, Piri Baba aşkına şu dörtlükleri söylerlermiş.[1]

Yel gelir kaba kaba
Som savur yaba yaba
Merzifon’da Piri Baba
Piri Baba aşkına verelim salavat

Aşağıdan gelir kırat
Sarı buğday kat be kat
Belimize kuvvet ustamıza rahmet
Piri Baba aşkına verelim salavat

Bu dörtlükleri özellikle buraya aktarmak ve bu dörtlükleri zikredenlere bir selam göndermek istedim. Cümlesine selam olsun…

Piri Baba Aşkına söylenen bu dörtlükler Çulpara Köyü sakinlerinden

amcazadem Musa Doğanbaş’tan derlenmiştir.

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.