Piri Baba’nın Veliliği

Piri Baba’nın Veli olup olmadığı konusunda velâyetnamede bazı tartışmalar aktarılmıştır. Velâyetname yazarı bu aktarmaları vermekle birlikte Piri Baba’nın gerçek bir Veli olduğunu yedi ayrı yerde ifade etmektedir (V-1b, 4b, 6a, 8b, 10b, 11b ve 16b). Zaten, “Piri Baba hazretleri (kaddesa’llahu sirrahü’l-‘aziz) kerametlerin beyan idelüm. Bundan sonra ne vechile zuhur idüb ve ne mertebe veliyullah olub vücuda gelüb tevarihler yazılduğını ider.” sözleriyle başlayan velâyetnamenin genel çerçevesi Piri Baba’nın Veliliği üzerine kuruludur.Piri Baba’nın Veliliği konusuyla bağlantılı olarak velâyetnamede ilginç bir konu anlatılmaktadır. Bu bölümde; Piri Baba’nın Eski Hamam içerisinde kadınlar ile birlikte yıkanması konusu işlenmektedir. Piri Baba’nın bu davranışına karşılık bazı Merzifonluların itirazda bulunduğuna dikkat çekilmiştir.   Hatta bu itirazların sahipleri, durumu o günlerde Merzifon’a gelmiş olan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’e arz ettikleri velâyetnamede ifade edilmektedir. Bu bölümde (V-10b); kimileri Piri Baba’nın divane, kimileri budala ve kimileri de Veli olduğunu ileri sürmektedirler. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet, Eski Hamama Piri Baba’yı görmeye gider. Padişah Eski Hamam’da gördükleri karşısında Piri Baba’nın veliyullah olduğuna karar verir (V-11b).

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.