Ehlibeytin Hayatı – Ehlibeytin Seceresi ve Tarihçesi

        Bismillâhirrahmânirrahîm Allâh buyuruyor; “…Muhakkak ki Allâh siz Ehli Beyt’ten her türlü günahı uzak tutup sizleri tertemiz kılmayı diler…” [Ahzâb sûresi (33): 33. Âyet meâli] Lâ İlâhe İllallâh Muhammedün Resûlullâh Aliyyün Veliyyullâh   ONDÖRT MASÛM’UN TARİHÇESİ Peygamberimiz (s.a.a) buyurdu; “…Size iki önemli emânet bırakıyorum. Biri: Allâh’ın Kitâbı…

Ehlibeyt Nedir? Ehlibeyt Sözü Ne Anlama Gelir ve Ehlibeyt Kimlerden Oluşur

Ehlibeyt deki, ehl ile ahali aynı köktendir. Kişiler demektir. Beyt ise ev demektir. Yani ev ahalisi manasına gelir. İslam peygamberi Hz Muhammed’in ev ahalisi için kullanılan bir terimdir. Ehlibeyt deyimi Kuran’da da geçer. Müslümanlar arasında ise “Ehlibeyt” tabiri naslara uyularak Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’in evlatları hakkında kullanılmıştır.[1] Onlar “Kesâ…

Ehlibeyt Kuran’ı Kerimde Ne anlama Geliyor? Kuran’da Ehlibeyti Sevmek

Aşağıda, Ehlibeyt’i sevmek hususunda nazil olan veya muteber kaynaklardan açık rivayet-lerle Ehlibeyt’i sevmeye tefsir edilen en önemli Kur’an naslarına işaret edeceğiz. 1- “De ki: Ben buna (tebliğime) karşılık yakınlarıma sevgiden başka sizden bir ücret iste-miyorum.”[1] Bu ayet, tefsir, hadis, siret ve tarih kitaplarından bir çoğunun, Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’in…

Fatıma’i Zehray’ı (s.a) Sevmek

Fatıma-i Zehra selamullahi aleyhâ, sevgisi bizlere farz olan Ehli Beyt’tendir. Zehra selamullahi aleyhâ’yı sevmek, Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’in onu sevmesinden kaynaklan-maktadır. O, Ümm-ü Ebihâ (babasının annesi)dir; peygamberin bedeninin bir parçası ve göğ-sündeki ruhudur. Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih onu, babaların kızlarını sevmesine benzeme-yen fazla bir sevgiyle sevmekteydi. Babaların kendi…

İmam Ali Aleyhisselam’ı Sevmek

Ehli Beyt’i sevmenin fazileti, özellik ve nişanelerini açıklayan İslamî nassların özet olarak söylediği şeylerin Ehli Beyt’in fertleri hakkına da geçerliliği vardır; bunun en belirgin örneğini Ehli Beyt-i sevmenin nişanesi olarak Emirulmüminin Ali’yi sevmek hususunda rivâyet edilen hadislerde görmek mümkündür. Resulullah sallallah’u aleyhi ve âlih’ten şöyle rivâyet edilir? “Benim sevgimden dolayı…

İmam Ali’den Kırk Hadis

1- İmam (a.s) Malik Eşter’e yaptığı vasiyetinde şöyle buyurmuştur: “…Halkın kusurlarını bağışlayınca pişman olma, onlara ceza verince de sevinme. Bir mâzeret bulup da göz yumabileceğin bir cezâyı vermekte acele etme. Ben bir buyruk verenin tayin ettiği görevliyim, emrime uyulması gerek demeye kalkışma. Çünkü bu çeşit düşünce gönlü bozar, dini gevşetir…

Ehlibeyt Ahlakı Nedir? Ehlibeyt Ahlakı Ne Anlama Gelmektedir?

Resulullah [s.a.a] şöyle buyurmuştur:  “Ben yüce ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” Güzel ahlak olmaksızın kıyâmet ve dünya işlerinden hiç biri herhangi bir düzene giremez ve hayatta bir huzur sağlanamaz. O halde ahlâkını düzeltip güzel temeller üzerine oturtmadan fazla amelin bir yarar sağlayabileceğini sanmak hatâdır. Aksine kötü huy, hayır ameli, aynen sirkenin…

Dua – Hacet Duası | Yüce Allah’tan Hacetleri İsteme Hakkındaki Duası

Allah’ım, ey hacetlerin isteneceği son merci, ey isteklerin katında elde edilebileceği tek kimse, ey nîmetlerini parayla satmayan, ey bağışlarını minnet ederek bulandırmayan, ey kendisiyle ihtiyaçlar giderilen, onsuz ihtiyaç giderilemeyen, ey kendisine rağbet edilen, kendisinden yüz çevrilmeyen, ey hazinelerini dilenmeler tüketmeyen, ey hikmetini vesileler değiştirmeyen, ey muhtaçların hacetleri kendisinden kesilmeyen ve…

Hadisler ne Anlama Geliyor? Ehlibeyt İle İlgili Hadis ve Ayetler Nelerdir?

Hadis Peygamber Efendimizin söylediği veya söylemediği rivayet edilen sözlerdir. Gerçek olan ve olmayan hadislerdir. Ehlibeyt ile ilgili hadisler Kuran-ı Kerim kaynaklarıyla anlatılmaktadır. 1- “İnnema yüridûllahü liyüzhibe ankümürricse ehle’l beyti ve yütehireküm tethira-  Allah, siz Ehl-i Beyt’den bütün kötülükleri kaldırmayı irade etti ve sizleri tertemiz kıldı”. (Ahzab-33) 2-“Köl lâ es’elüküm Aleyhi…

Aşura Nedir? Aşura Ne Anlama Gelmektedir? Aşura Çorba mıdır?

Muharrem ve Âşûrâ! Her yıl gelir 10 Muharrem; Âşûrâ günü… Nedir Âşûrâ-Aşure? Evet, nedir Âşûrâ? Çorba mıdır, Aş mıdır? Teenni ya telaş mıdır? Bağrı yakan ataş mıdır? Bakın cehâlet kokan târih kitaplarına, gazete köşelerine, takvim sayfalarına, gönül levhalarına? Ne yazıyor bu güne ilişkin? Tatlı, helva, çorba tarifleri mi veriyor? Bayram…

On Muharrem Nedir? On Muharrem Ne Anlama Gelmektedir?

İmam Hüseyin, Âşûrâ ve Kerbelâ Yıl: Hicrî 61 / Mîlâdî 680 Ay: Muharrem. Yer: Kerbelâ. Gün: Âşûrâ (Muharrem’in 10’u) Zâlim: Yezit ve Askerleri. Mazlûm: Hüseyin ve Yârenleri. Tarihin en acımasız, en vahşi cinayeti gerçekleşti 10 Muhar-rem’de Kerbelâ’da. Bir yanda zulüm zirve yapmış, diğer yanda adalet isteği varını yoğunu fedâ ediyor….