Posted in Piri Baba

Piri Baba Velâyetnamesinin Mevcut Nüshaları

Piri Baba Velâyetnamesinin ilk kez ne zaman kaleme alındığı…

Posted in Piri Baba

Piri Baba – Veli Kavramı Üzerine

Arapça velâ kökünden türeyen veli kelimesi ve bu kelimenin…

Posted in Piri Baba

Piri Baba’nın Veliliği

Piri Baba’nın Veli olup olmadığı konusunda velâyetnamede bazı tartışmalar…