Rüya Tabirleri – P Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

PAÇA

İbni Sirîn: Koyun paçası yediğinizi görmek, yediğiniz miktar kadar bir şey veya bir nimet elde edeceğinize…

İnek paçası yemek, yediğiniz miktar kadar o yıl rızk elde edeceğinize işâret eder.

Câbir Mağribî: Paça yemek, özellikle de çiğ paça, yetim malı yiyeceğinize işârettir.

 

PADİŞAH, HÂKİM

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Padişahı neşeli ve moralli görmek, işinizin yolunda gideceğine…

Padişah veziri görmek, hayrını hemen göreceğiniz bir iş yapacağınıza veya bir kimse tarafından kınanacağınıza ve kaybettiğiniz bir malın tekrar elinize geçeceğine…

Padişah kapıcısı görmek, işlerden geri kalacağınıza ama sonunda muradınıza ereceğinize…

Padişah danışmanı görmek, birinden azar işiteceğinize…

Padişahın can yoldaşlarını görmek, işinizin düzeleceğine…

Padişahın yardımcılarını ve danışmanlarını görmek, iş konusunda kariyerinizin düzeleceğine…

Padişah uşakları görmek, birinden azar işiteceğinize ve basit bir iş yapmaktan aciz olacağınıza…

Padişah perdesi görmek, önü kapanan işinizin tekrar açılacağına…

Padişahın eşinin başörtüsünü görmek, birinin yalan yere size vaatte bulunacağına…

Padişahın hapsettiği mahkûmları görmek, üzüntü ve yoksulluğa…

Padişah cellâtları görmek, kısa zamanda muradınıza ereceğinize…

Padişah kâtipleri görmek, aradığınız bir şeyi bulacağınıza…

Padişahın iyilikte bulunduğunu görmek, bir kadından menfaat elde edeceğinize…

Padişah kâhyası görmek, yalan ve asılsız bir söz işiteceğinize…

Padişah hizmetkârı görmek, sıkıntı çekeceğinize…

Padişah terzisi görmek, işinizin düzeleceğine…

Padişah hazinedarı görmek, kadınlardan yana elinize bir şey geçeceğine…

Padişah aşçısı görmek, mutlu olacağınıza ve mal elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: On iki şey görmek padişahlığa ve saltanata işârettir:

1-Resul-i Ekrem’in [s.a.a] sizi imam kıldığını görmek

2-Şeriat ilmini öğrenmeye çalışmak

3-Bir Peygamberin sizi dinlediğini görmek

4-Bir Peygamberin minberinde hutbe okumak

5-İçinde bulunduğunuz toplumda Resul-i Ekrem’in [s.a.a] de olduğunu görmek

6-Parmağınızda yüzük olduğunu görmek

7-Güneş veya güneş ışığı görmek

8-Bedeninizin nehre dönüştüğünü görmek

9-Gözünüzün şehir duvarı olduğunu görmek

10-Gözünüzün büyük bir caminin mihrabı olduğunu görmek

11-Bir hâkimin size yüzük verdiğini görmek

12-Gözünüzün adeta bir inek gözüne dönüştüğünü görmek.

Bir padişahın eve, mescide ya da bir köye girdiğini görmek, bölge halkının sıkıntı yaşayacağına işârettir. “Belkıs: Hükümdarlar bir memlekete girdiler mi, orayı perişan ederler ve halkının ulularını alçaltırlar. [Herhalde] onlar da böyle yapacaklardır, dedi.” 156

Hz. Danyal [a.s]: Bir padişahın size elbise veya taç verdiğini görmek, kendi halkınıza liderlik edeceğinize…

Padişahın başında taç olduğunu görmek, temiz kalpliliğe, şerefliliğe, talihe, işlerin düzeleceğine ve ömrün uzayacağına…

Padişahın başında eski, kırık ve kirli bir taç görmek, hükümdarın durumunun kötülüğüne ve ömrünün uzunluğuna…

Kendinizi padişah olarak görmek, zengin olacağınıza…

Padişahın ağlaya ağlaya evinize veya bulunduğunuz semte geldiğini görmek, semt halkının hükümetten yana sıkıntı yaşayacağına işârettir.

Kirmanî: Padişahın sağ elinizi kestiğini görmek, bir olay üzerine sizden yemin etmeniz isteneceğine…

Padişah olduğunuzu ve insanlara adil davrandığınızı görmek, uyguladığınız adalet kadar saygınlık elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Padişahın yanında saygın bir kişi olduğunuzu görmek, hükümetten menfaat elde edeceğinize…

Padişahı evinizde veya oturduğunuz semtte güzel bir kıyafet içinde görmek, saygınlığınızın artacağına…

Padişahta bir eksiklik olduğunu görmek, saygınlığınızın azalacağına…

Daha önce ölen bir padişahın sizinle gâyet ılımlı bir şekilde konuştuğunu görmek, güzel işler yapacağınıza ve terk ettiğiniz işinizi yeniden ihya edeceğinize…

Kendi şehrinizde meçhul bir padişah görmek, nefsinize yenik düşeceğinize işârettir.

İsmail Eş’as: Padişahın bir şehre girdiğini ve o şehrin hâkimini mağlup ettiğini görmek, o şehirde yaşayan insanların işlerinin aksayacağına ve bir afetle karşılaşacaklarına…

Padişahın evinizde uyuduğunu görmek, hükümetin size işinin düşeceğine ve size iş imkânı sağlayacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Padişah görmek, iyi bir ticaret yapıp zengin olacağınıza…

Kendinizi padişah olarak görmek, kendi gücünüze gereğinden fazla güven duyduğunuza…

Padişah sarayında yaşadığınızı görmek, durumunuzun düzeleceğine…

Padişahların birbirleriyle tartıştığını görmek, toplumsal değişikliklerle karşılaşacağınıza…

Bir padişahın öldürüldüğünü görmek, ekonomik durumunuzun ansızın kötüye gideceğine…

Padişah tacı görmek, şansınızın iyi olacağına…

Başınıza taç geçirildiğini görmek, büyük bir hedefe kısa zamanda ulaşacağınıza işârettir.

 

PALTO, MANTO

Çağdaş Ulema: Yeni bir palto görmek, karşınıza çıkacak bir fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize…

Eski palto görmek, kötü amaçlı bir yardımla karşılaşacağınıza ve dikkatli olmanız gerektiğine…

Yeni bir palto giymek, durumunuzun iyiye gideceğine…

Yeni paltoyu üzerinizden çıkardığınızı görmek, durumunuzun kötüye gideceğine…

Sahip olduğunuz paltoyu yırtmak, birtakım diyaloglarınızın son bulacağına…

Eski bir paltoyu üzerinizden çıkarmak, korku ve endişelerden kurtulacağınıza…

Paltosuna sıkı sıkıya bürünen birini görmek, ikiyüzlü birtakım insanların hilesine maruz kalacağınıza ve zarar göreceğinize…

Çok sayıda palto görmek, birtakım olumsuzluklar yaşayacağınıza işârettir.

 

PALYAÇO

Çağdaş Ulema: Palyaço görmek, herhangi bir başarınızdan dolayı ödül alacağınıza…

Palyaço olmak, yakınlarınız ve dostlarınızın sizi hakkıyla tanımadıklarına işârettir.

 

PAMUK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda pamuk görmenin üç tâbiri vardır:

1-Helal mal

2-Menfaat

3-Sır.

İbni Sirîn: Pamuk görmek, görülen pamuk miktarınca helal mala, pamuk tohumu ise, kolayca ve zahmetsizce kazanılan mala işârettir.

 

PANTER

Çağdaş Ulema: Panter görmek, kötü insanlar konusunda dikkat etmeniz gerektiğine…

Panter tarafından takip edilmek veya saldırıya uğramak, birtakım iftiralara maruz kalacağınıza ve zarar göreceğinize…

Panter öldürmek, bir olay neticesinde saygınlığınızı yeniden elde edeceğinize işârettir.

 

PANTOLON

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda pantolon görmenin üç tâbiri vardır:

1-Kadın

2-Cariye

3-Hizmetkâr.

Müellif: Pantolon görmek, alçak kadına…

Kirli ve kötü bir pantolonunuzun olduğunu görmek, ilahî azaba…

Kırmızı pantolon giymek, saygınlığınızı yitireceğinize…

Sarı pantolon giymek, hastalanacağınıza…

Renkli pantolon giymek, kadınlar için iyiye işârettir.

İbni Sirîn: Pantolon görmek, kadına…

Pantolon giymek, evliliğe…

Pantolonun kaybolduğunu görmek, karınızdan ayrılacağınıza…

Pantolonun yırtıldığını görmek, karınızın bir eksikliği veya ayıbı olduğuna…

Pantolonunun ateşte yandığını görmek, karınızın hastalanacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Pantolonun yünden veya pamuktan olduğunu görmek, eşinizin takvalı olduğuna…

Eski ve kirli pantolona sahip olmak, eşinizin iman yönünden zayıf olduğuna…

İpek pantolona sahip olmak, sevecen bir eşiniz olduğuna işârettir.

 

PAPAĞAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda papağan görmenin üç tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Kız çocuğu

3-Matbaacılık.

Allâme Meclisî: Bir papağanın ağaca konduğunu görmek, gurbetteki yakınınıza kavuşacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Dişi papağan, kız çocuğuna, erkek papağan inançlı ve takvalı kimseye…

Rüyâda bir papağanın elinizden uçup gittiğini görmek, evladınızın yolculuğa çıkacağına…

Bir papağanın sizinle konuştuğunu görmek, halkı şaşkına çevirecek bir iş yapacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Papağan görmek veya konuştuğunu duymak, güvendiğiniz birine sır vereceğinize, ancak bu sırrınızın o kimse tarafından açığa çıkarılacağına işârettir.

 

PARA

İbni Sirîn: Çok sayıda bozuk paranız olduğunu görmek, biriyle husumet edeceğinize veya sıkıntı yaşayacağınıza…

Bozuk paraları attığınızı görmek, üzüntüden kurtulacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Madenî para görmek, yapacağınız bir iş veya harcama konusunda dikkat etmeniz gerektiğine…

Madenî para almak, maddî zararla karşılaşacağınıza…

Madenî para harcamak, bir işten beklenmedik bir kazanç sağlayacağınıza…

Yabancı ülkelere ait madenî paralar görmek, hiç ummadığınız birinden yardım alacağınıza…

Eski ve yabancı madenî paraların koleksiyonunu yaptığınızı görmek, ilginç ve sıra dışı bir olayla karşılaşacağınıza…

Çok sayıda kâğıt para görmek, maddî zarara işârettir.

 

PARAŞÜT

Çağdaş Ulema: Paraşüt görmek, sebepsiz yere kendinizi tehlikeye atacağınıza…

Paraşüt kullanmak, büyük bir iş planı kuracağınıza, ancak bu işte başarılı olabilmeniz için şansınızı iki kez denemeniz gerektiğine işârettir.

 

PARK

Çağdaş Ulema: Park görmek, zengin dostlarla karşılaşacağınıza…

Parkta gezinti yapmak, sosyal yönüyle ön plana çıkan neşeli biri olduğunuza veya önemli bir eğlenceye katılacağınıza işârettir.

 

PARMAKLAR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda parmakları görmenin altı tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Kardeş ve kardeş zadeler

3-Hizmetkârlar

4-Dostlar

5-Kuvvet

6-Namaz.

İbni Sirîn: Sağ ele ait beş parmak, beş vakit namaza…

Sol ele ait beş parmak, kardeş çocuklarına…

Başparmak, sabah namazına…

İşaret parmağı, öğle namazına…

Orta parmak, diğer namazlara…

Yüzük parmak, akşam namazına…

Serçe parmak, adabıyla namaz kılmaya…

Sağ elinizde parmaklarınızın olmadığını görmek, bâzı yakınlarınızın ölümünü görecek kadar ölümünüzün uzun olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Başparmağınızın kesik olduğunu görmek, maddî açıdan güçleneceğinize…

İşaret parmağınızın kesik olduğunu görmek, namazı ihmal ettiğinize…

Orta parmağınızı kesik görmek, bir şehirde büyük bir şahsın veya hükümdarın öleceğine…

Yüzük parmağınızı kesik görmek, maddi zarara…

Serçe parmağınızı kesik görmek, yeğeninizin ölümüne işârettir.

İsmail Eş’as: Ayak parmaklar, süstür.

Ayak parmaklarınızı iri ve güçlü görmek, başkanlığa…

Ayak parmaklarınızı ince ve zayıf görmek, işlerin yolunda gitmeyeceğine…

Ayak parmaklarınızı yürüyemeyecek kadar zarar gördüğünü fark etmek, kaybedeceğiniz mal yüzünden şiddetli sıkıntıya düşeceğinize…

El ve ayak parmaklarınızın kırıldığını görmek, işinizin kötüye gideceğine işârettir.

 

PAS

İbni Sirîn: Pas, üzüntü ve sıkıntıya…

Pas yemek, ölüme işârettir.

 

PASTANECİ

Allâme Meclisî: Pastaneci, damak zevki iyi olan kimseye işârettir.

 

PATLAMA

Çağdaş Ulema: Birkaç kişinin ölümüne neden olan patlama görmek, buhranlı bir durumdan en küçük bir zarar dahi görmeden kurtulacağınıza…

Büyük bir fabrikada patlama meydana geldiğini ve büyük bir yangın çıktığını görmek, büyük bir menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

PATLICAN

İbni Sirîn: Mevsiminde veya mevsimi dışında pişmiş veya çiğ patlıcan yemek, yediğiniz ölçüde sıkıntı yaşayacağınıza işârettir. Taze veya kuru patlıcanın tâbiri de aynıdır.

Kirmanî: Çok sayıda patlıcanınız olduğunu, bütün bunları sattığınızı veya birine verdiğinizi veyahut da evinizden dışarı attığınızı ve yemediğinizi görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza işârettir.

 

PAYLAMAK

İbni Sirîn: Birtakım şeyleri insanlar arasında eşit bir şekilde paylaştırdığınızı görmek, insanlara karşı insaflı olacağınıza…

İyi bir iş için malınızı paylaştırdığınızı görmek, çocuklarınızı evlendireceğinize…

Kötü bir iş için malınızı paylaştırdığınızı görmek, durumunuzun kötüye gideceğine işârettir.

 

PEKMEZ, ŞIRA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda pekmez/şıra görmenin dört tâbiri vardır:

1-Mal

2-Bol menfaat

3-Geçimde rahatlık

4-İzzet ve murat.

Üzüm şırası görmenin üç tâbiri vardır:

1-Güzel kadın

2-Cariye

3-Hizmetkâr

Müellif: Taze şıra, helal rızk elde edeceğinize…

Ekşi ve bayat şıra, zahmetle rızk elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Pekmez veya üzüm şırası görmek menfaate… [“Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki, o yılda insanlara [Allah tarafından] yardım olunacak ve o yılda [meyve suyu ve yağ] sıkacaklar. 157

Pekmez yediğinizi görmek, yediğiniz pekmez miktarınca mal elde edeceğinize…

Ağzınıza pekmez koyduğunuzu görmek, birinden güzel söz işiteceğinize işârettir.

Kirmanî: Üzüm sıkıp şıra çıkardığınızı görmek, söz sahibi birinin yardımıyla mal ve saygınlık kazanacağınıza…

Şıra yemek, yediğiniz şıranın tatlılığına göre az veya çok mal elde edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Tadı hoş olan pekmez yemek, soylu bir çocuğunuz olacağına…

Şırayı daha da koyulaştırarak pekmez yaptığınızı görmek, hayır ve menfaat elde edeceğiniz bir iş yapacağınıza işârettir.

 

PENÇE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda pençe görmenin üç tâbiri vardır:

1-Güç ve başarı

2-Geçim

3-Kazanç.

Müellif: Kuşlar gibi pençenizin olduğunu görmek, geçiminizin iyi olacağına ve düşmanlarınızı alt edeceğinize…

Elinizde kuş pençeleri olduğunu görmek, pençelerin ait olduğu hayvanların değerine göre hayır ve menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

PENİS

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda penis görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Ev halkı ve ilim

3-Mal

4-İzzet

5-Büyüklük

6-Allah’a itaat

7-İpotek.

Hz. Danyal [a.s]: Penis görmek evlada…

Birden fazla penisiniz olduğunu görmek, çocuğunuz olacağına ve müminler arasında saygınlık kazanacağınıza…

Penisinizin kesik olduğunu görmek, çocuğunuzun olmayacağına…

Kendi penisinizi kestiğinizi görmek, çocuk sahibi olamayacağınıza…

Penisinizin gevşek ve zayıf olduğunu görmek, çocuğunuzun hastalanacağına işârettir.

Allâme Meclisî: Penis görmek, suçsuz bir kadına veya herhangi bir kimseye iftira edileceğine işârettir.

İbni Sirîn: Penisinizin büyük olduğunu görmek, şöhret bulacağınıza veya çocuğunuzun hastalanacağına…

Penisinizin küçük olduğunu görmek, isimsiz ve sıradan bir insan olarak yaşayacağınıza…

Penisinizden ağaç dallarına benzer şeyler çıktığını görmek, çocuklarınızın çoğalacağına…

Penisinizden balık çıktığını görmek, doğulu bir kadınla evleneceğinize ve ondan bir kız çocuğunuzun olacağına…

Penisizinden kedi çıktığını görmek, çocuğunuzun hırsız veya eşkıya olacağına…

Penisinizden bir kuş çıktığını görmek, değerli taşlara/ mücevherlere sahip olacağınıza…

Penisinizden fare çıktığını görmek, hiçbir faydası olmayan kötü ve ziyankâr kız çocuğuna…

Penisinizden akrep veya yılan çıktığını görmek, sizinle iyi geçinmeyen bir evladınız olacağına…

Penisinizden kurtçuk veya güve çıktığını görmek, çocuğunuzun tembel ve alçak biri olacağına…

Penisinizden ekmek çıktığını görmek, iflas edeceğinize ve fakirleşeceğinize…

Penisinizden susam çıktığını görmek, eşinizin bir başkasına gönül verdiğine…

Penisinizden kan çıktığını görmek, hayız halindeki bir kadınla cinsel ilişkiye gireceğinize…

Penisinizden pislik çıktığını görmek, sakat bir çocuğunuz olacağına…

Penisinizden duru su çıktığını görmek, sâlih ve takvalı bir çocuğunuz olacağına…

Penisinizden bulanık su çıktığını görmek, bunun aksine…

Penisinizden meni/ sperm geldiğini görmek, çıkan sperm miktarınca mal elde edeceğinize ve muradınıza ereceğinize…

Penisinizden dışkı çıktığını görmek, eşcinselliğe işârettir.

Kirmanî: Penisinizin sertleştiğini görmek, bahtınızın açık olduğuna…

Penisinizin çok uzadığını görmek, çok sayıda çocuğunuz olacağına…

Penisinizi yerinden çıkarıp tekrar taktığınızı görmek, çocuğunuzun vefat edeceğine veya büyüyüp sizin yerinizi alacağına…

Penisinizi birinin emdiğini görmek, o kimsenin sizden faydalanacağına…

Penisinizin üzerinde kıl çıktığını görmek, çocuklarınızdan yana sevineceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Penisinizin bedeninizden ayrıldığını görmek, çocuğunuzun öleceğine veya malınızın telef olacağına…

Penisinizin hareket ettiğini görmek, baht açıklığına ve bolluğa…

Penisinizin makatınıza girdiğini veya onu belinize bağladığınızı görmek, lehinize tanıklık edecek bir şahidin tanıklıktan vazgeçeceğine…

Penisinizin yarıldığını ve kanadığını görmek, maddî zarara uğrayacağınıza veya evladınızın öleceğine…

Penisinizde ödem oluştuğunu görmek, malınızın çoğalacağına…

Erkekler gibi penisiniz olduğunu görmek, hamile bir bayansanız, erkek çocuk doğuracağınıza ancak öleceğine, hamile değilseniz malınızın çoğalacağına…

Penisinizin bir kısmının kesik olduğunu görmek, sakat/ özürlü bir çocuğunuz olacağına veya malınız ve makamınızın azalacağına…

Penisinizden inci ve mercan/ mücevher çıktığını görmek, takva sahibi âlim bir çocuğunuz olacağına işârettir.

 

PERDE

İbni Sirîn: Evinizin kapısına kaba ve kısa perde astığınızı görmek, [aile hayatınızda] üzüntü ve sıkıntı göreceğinize, ama iş hayatından bir endişenizin olmayacağına…

Büyük bir eve, mescide veya bir pazarın ortasına perde astığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Kirmanî: Astığınız perdenin yok olduğunu görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza, endişelerinizin geride kalacağına…

Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir perde görmek, üzüntü ve sıkıntının daha da şiddetli olacağına…

Kime ait olduğunu bildiğiniz bir perde görmek, bu sıkıntıların daha az olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Yeni perde, hüküm sahibi kimse için iyiye, sıradan insanlar için kötüye işârettir. Eski perde ise kimin için olursa olsun kötüye yorulur.

 

PERİ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda peri görmenin beş tâbiri vardır:

1-Aziz dost

2-Baht ve servet

3-Yapılan işten netice almak

4-Büyüklük

5-Yalan haber veya boş iş.

Hz. Danyal [a.s]: Kendinizi periler arasında görmek, bir yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculuğun bereketli olacağına…

Bir perinin sizi sırtında taşıdığını görmek, izzet, makam ve büyüklük elde edeceğinize…

Perinin sizi sırtından yere attığını görmek, bir önceki rüyânın aksine…

Perilerin ağırbaşlı ve güzel bir şekilde konuştuklarını görmek, işinizin iyiye gideceğine…

Periyi güzel bir kıyafette görmek, durumunuzun düzeleceğine…

Periyi kötü bir evde görmek, durumunuzun kötüye gideceğine…

Perinin size altın, gümüş vb. şeyler verdiğini görmek, zenginleşeceğinize ve bahtınızın açılacağına işârettir.

Allâme Meclisî: Peri, boş işlerle uğraşan hilekâr ve yalancı kimseye işârettir.

İbni Sirîn: Güzel huylu ve neşeli peri görmek, baht ve izzete…

Çirkin ve üzgün peri görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Sevinçli bir periyi ölü olarak görmek, iş durumunuzun kötüye gideceğine…

Periyle savaştığınızı görmek, işinizin bozulacağına işârettir.

Kirmanî: Müslüman periler görmek, bir dostunuzla görüşeceğinize, bahtınızın açılacağına ve zenginleşeceğinize…

Kâfir periler görmek, sevmediğiniz biriyle karşılaşacağınıza, talihsizliğe ve üzüntüye işârettir.

Câbir Mağribî: Ölü ya da hasta peri görmek, durumunuzun kötüleşeceğine…

Perilerin hâkimi tarafından tokat yediğinizi görmek, zenginleşeceğinize ve bahtınızın açılacağına…

Perilerin evinize girdiğini ve onları tanıdığınızı görmek, gurbete gideceğinize ve çeşitli şehirler göreceğinize…

Perinin sizi alıp götürdüklerini görmek, hiç ummadığınız bir yerden yardım göreceğinize ve dileğinizin gerçekleşeceğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Peri görmek, güzel ve duygusal bir olayla karşılaşacağınıza…

Periler tarafından kuşatılmak, iki sevgili arasında çekimser kalacağınıza ve hangisini tercih etmeniz gerektiği konusunda zorlanacağınıza…

Perilere elinizi uzatırken kaçıştıklarını veya kaybolduklarını görmek, sorunlu bir aşk hayatı yaşayacağınıza işârettir.

 

PEŞTAMAL

Çağdaş Ulema: Büyük peştamal görmek, kendinizin veya bir yakınınızın ağır bir hastalık geçireceğine işârettir.

 

PETROL

Çağdaş Ulema: Petrol görmek, pek yakında huzura kavuşacağınıza…

Petrolle ilgili iş yapmak, size rahatsızlık veren bir engeli ortadan kaldıracağınıza…

Petrol içmek, size oldukça faydası dokunan birinden nefret edeceğinize…

Yanmakta olan petrolden duman çıkmadığını görmek, oldukça değerli bir hediye alacağınıza veya maddî destek göreceğinize ve bu yardımların ardından geçim kaygısından kurtulacağınıza…

Yanmakta olan petrolden yoğun dumanlar yükseldiğini görmek, çıkacak bir olay yüzünden huzurunuzun kaçacağına…

Petrol satın almak, menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

PEYGAMBER, PEYGAMBERLER [A.S]

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda Peygamber görmenin on bir tâbiri vardır:

1-Rahmet

2-Nimet

3-İzzet

4-Büyüklük

5-Zenginlik

6-Zafer

7-Saadet

8-Riyaset

9-Kudret

10-İki cihan saadeti

11-Bulunduğunuz veya uykuyu gördüğünüz yerde yaşayan insanlar için iyilik.

Hz. Adem’i [a.s] görmek, dindar biriyseniz, saygınlık elde edeceğinize…

Hz. Adem [a.s] ile konuştuğunuzu görmek, ilim öğreneceğinize…

Hz. Adem’in [a.s] elinizden tuttuğunu görmek, saygınlık kazanacağınıza…

Hz. Adem’e [a.s] itaat etmediğinizi görmek, isyankâr olacağınıza ve kötü şeylerle karşılaşacağınıza…

Hz. Havva’yı [s.a] görmek, durumunuzun düzeleceğine, murada ereceğinize ve çok sayıda çocuğunuz olacağına…

Hz. Şeys’i [a.s] görmek, geçiminizin iyi olacağına ve çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza…

Hz. İdris’i [a.s] görmek, işlerinizin ve akıbetinizin iyi olacağına…

Hz. Nuh’u [a.s] görmek, ömrünüzün uzun olacağına, ancak düşmandan yana sıkıntı yaşayacağınıza…

Hz. Hud’u [a.s] görmek, düşmanlarınız tarafından kınanacağınıza, ancak onlara galip geleceğinize…

Hz. Lut’u [a.s] görmek, işlerinizin iyi olacağına…

Hz. Sâlih’i [a.s] görmek, bir yerden bir yere taşınacağınıza, işlerinizin iyi olacağına ve hayır kapılarının yüzünüze açılacağına…

Hz. İbrahim’i [a.s] görmek, Allah’ın inâyetiyle hacca gideceğinize…

Hz. İsmail’i [a.s] görmek, saygınlık kazanacağınıza ve hacetinizin reva olacağına…

Hz. İshak’ı [a.s] görmek, çocuklarınızdan yana üzüleceğinize, sonunda üzüntüden kurtulacağınıza ve mutlu olacağınıza…

Hz. Yakub’u [a.s] görmek, yakınlarınızdan bühtan işiteceğinize, sonunda saygınlık kazanacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine…

Hz. Şuayb’ı [a.s] görmek, insanların size küseceğine, daha sonra durumunuzun düzeleceğine ve zengin olacağınıza…

Hz. Musa’yı [a.s] görmek, ailenizle bir sorun yaşayacağınıza ve daha sonra bu sorunların ortadan kalkacağına…

Hz. Harun’u [a.s] görmek, rahmet kapılarının yüzünüze açılacağına…

Hz. Davud’u [a.s] görmek, ailenizle bir sorun yaşayacağınıza ve perişan olacağınıza…

Hz. Yusuf’u [a.s] görmek, makam elde edeceğinize, malınızın çoğalacağına ve işlerinizin düzene gireceğine…

Hz. Zekeriya’yı [a.s] görmek, ibâdet ve itaat ehli biri olacağınıza…

Hz. Yahya’yı [a.s] görmek, dünyevî işlerden uzaklaşıp kendinizi âhirete adayacağınıza…

Hz. Hızır’ı [a.s] görmek, daima emniyet içinde olacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına…

Hz. Danyal’ı [a.s] görmek, zorluklardan kolayca sıyrılacağınıza…

Hz. Yunus’u [a.s] görmek, üzüntülerden kurtulacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine…

Hz. Eyub’u [a.s] görmek, üzüntülerden kurtulacağınıza ve karanlıktan aydınlığa çıkacağınıza…

Hz. İsa’yı [a.s] görmek, kötü olan işlerinizin yeniden canlanacağına ve ibâdet ehli olacağınıza…

Hz. Muhammed’i [s.a.a] görmek, iki cihanda da saadet ehli olacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize, borçluysanız borçlarınızın ödeneceğine, hapisteyseniz özgürlüğünüze kavuşacağınıza, korku içindeyseniz güvende olacağınıza, darlıktaysanız genişliğe çıkacağınıza ve fakirseniz zenginleşeceğinize… [Nitekim Süleyman, Resul-i Ekrem’in [s.a.a] şöyle buyurduğunu rivâyet eder: “Kim beni [rüyâsında] görmüşse, gerçekten de görmüştür. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez.”]

Resul-i Ekrem’in [s.a.a] belirli bir yerde feryat ettiğini görmek, o bölgenin mamurlaşacağına…

Resul-i Ekrem’in [s.a.a] bir şey yediğini görmek, malınızın humusunu veya zekâtını vermeniz gerektiğine…

Resul-i Ekrem’i [s.a.a] belirli bir yerde üzgün görmek, o bölgede İslam’ın zayıf düştüğüne veya hor karşılandığına işârettir.

Abdullah b. Abbas: Resul-i Ekrem’in cenazesini görmek, bulunduğunuz bölgede sıkıntı ve bela baş göstereceğine…

Resul-i Ekrem’in [s.a.a] cenazesinin arkasından gitmek, bidat ehli olacağınıza…

Resul-i Ekrem’i [s.a.a] ziyaret ettiğinizi görmek, mal varlığınızın artacağına ve saygınlık kazanacağınıza…

Resul-i Ekrem’in size hayıflandığını görmek, dinden çıkacağınıza işârettir.

Allâme Meclisî: Rüyâda Peygamberleri görmek iyiye işârettir.

Resul-i Ekrem’i [s.a.a] görmek, bulunduğunuz bölgede yaşayan kimselerin hayır işler yapacaklarına, Cenneti hak edecek bir iş yapacağınıza ancak bir şeye müptela olacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize, hapisteyseniz serbest kalacağınıza, fakirseniz zenginleşeceğinize, arzu ettiğiniz bir şey varsa çabucak gerçekleşeceğine, gurbetteyseniz vatanınıza geri döneceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, hastaysanız iyileşeceğinize, kâfirseniz Müslüman olacağınıza, günahkârsanız tövbenizin kabul olacağına… [“Biz, Peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler.” 158

Resul-i Ekrem’i öfkeli görmek, bulunduğunuz bölgede fitne çıkacağına, bir sıkıntı yaşayacağınıza ve Allah’ın gazabına uğramamak için tövbe etmeniz gerektiğine işârettir. Peygamberlerden ve meleklerden herhangi birini rüyâda görmek, onları gerçekten de gördüğünüzü gösterir. Zira şeytanlar veya cinler onların şekillerine giremezler.

Hz. Habil’i [a.s] görmek, mümin, takvalı ve saygın biri olacağınıza, ancak çok çile çekeceğinize…

Hz. Şeys’i [a.s] görmek, Allah’ın inâyetiyle ilim, hikmet, züht ve çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına…

Hz. Nuh’u [a.s] görmek, ömrünüzün uzayacağına, sevineceğinize ancak sıkıntıya düşeceğinize…

Hz. İdris’i [a.s] görmek, büyük ve saygın bir kişi olacağınıza…

Hz. İbrahim’i [a.s] görmek, hacetinizin reva olacağına, hayır işlere yöneleceğinize…

Hz. İsmail’i [a.s] görmek, ölüm korkusu yaşayacağınıza ve çabucak mescit inşa edeceğinize…

Hz. İshak’ı [a.s] görmek, güçlü bir düşmanın size musallat olacağına, ancak onu alt edeceğinize…

Hz. Yakup’u [a.s] görmek, Allah’ın inâyetiyle çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza…

Hz. Yusuf’u [a.s] görmek, iftiraya maruz kalacağınıza ve bu yüzden sıkıntıya düşeceğinize, ancak bu sıkıntıdan kurtulup makam ve izzet bulacağınıza…

Hz. Zekeriya’yı [a.s] görmek, Allah’ın inâyetiyle çocuk sahibi olacağınıza ve duânızın kabul olacağına…

Hz. Yahya’yı [a.s] görmek, takvalı ve dindar biri olacağınıza ve [başkalarının] günahlarının akıbetinden güvende olacağınıza…

Hz. Şuayb’i [a.s] görmek, biriyle, zarar etmenize neden olacak bir muamele yapacağınıza…

Hz. Yunus’u [a.s] görmek, çok duâ edeceğinize ve ağlayıp sızlayacağınıza…

Hz. Eyyub’u [a.s] görmek, bir hastalığa yakalanacağınıza, malınızı kaybedeceğinize, evlatlarınızın öleceğine, ancak Allah’ın inâyetiyle kaybettiklerinizden daha fazlasını yeniden elde edeceğinize…

Hz. Davud’u [a.s] görmek, baht, kuvvet, izzet ve büyüklük elde edip zahit olacağınıza…

Hz. Süleyman’ı [a.s] görmek, devlet yönetiminde yer alacağınıza ve saygınlık kazanacağınıza…

Hz. Musa’yı [a.s] görmek, düşmanınızın şerrinden güvende kalacağınıza ve onları alt edeceğinize…

Hz. İsa’yı [a.s] görmek, Allah’ın inâyetiyle temiz, bereketli ve güzel bir çocuk sahibi olacağınıza ve menfaat elde edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Peygamberler üç şekilde tâbir edilir:

Ulu’l-Azm Peygamberleri görmek, büyüklüğe…

Resulleri görmek, düşmana galip geleceğinize…

Nebileri görmek, dindarlığa…

Peygamber olduğunuzu görmek, kendinizi hangi Peygamberin yerinde görmüşseniz o ölçüde sıkıntı yaşayacağınıza ve daha sonra rahatlığa çıkacağınıza…

Resul-i Ekrem’i [s.a.a] öfkeli görmek, bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların İslam’a riâyet etmediklerine…

Resul-i Ekrem’i [s.a.a] mutlu görmek, Resul-i Ekrem’in bulunduğunuz bölgede yaşayan insanlardan razı olduğuna işârettir.

Resul-i Ekrem’in [s.a.a] herhangi bir uzvunu eksik görmek, bu rüyâ, sahibine göre tâbir edilir. Çünkü Peygamberimizi iyiler de görebilir, kötüler de… İyi insanlar için müjdeleyici, kötü insanlar için korkutucudur. İyileri iyiliklere teşvik eder, kötüleri günahları karşısında korkutur ve tövbe etmelerini ister.

Kirmanî: Herhangi bir Peygamberi kendi makamında mutlu görmek, makam ve saygınlık elde edeceğinize ve düşmanlarınıza galip geleceğinize…

Herhangi bir Peygamberi öfkeli görmek ve bir şeyler söylediğini duymak, o Peygamberin ilminden nasipleneceğinize ve mutlu olacağınıza…

Bir Peygamberi öldürdüğünüzü görmek, ahdinize vefa etmeyeceğinize ve emanetlere Sâdık olmayacağınıza…

Resul-i Ekrem’i [s.a.a] bulunduğunuz şehirde veya sokakta görmek, o bölgede bolluk olacağına…

Resul-i Ekrem’in [s.a.a] herhangi bir yerinin kızardığını görmek, bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların inançlarında zayıflık olduğuna…

Resul-i Ekrem’in [s.a.a] size taze veya kuru meyve verdiğini görmek, aldığınız meyve miktarınca ilim ve hikmet öğreneceğinize…

Resul-i Ekrem’in [s.a.a] size bir giysi verdiğini görmek, dindarlığınızın artacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Ulu’l-Azm Peygamberleri görmek, bulunduğunuz yerde savaş çıkacak olursa halkınızın düşmana galip geleceğine, üzgünseniz sevineceğinize ve dindar olacağınıza…

Bir Peygamberin bâzı insanlara bedduâ ettiğini görmek, tövbe etmedikleri takdirde o insanların ilahî azaba uğrayacaklarına ve bu azaptan kurtulamayacaklarına işârettir.

Çağdaş Ulema: Hz. İsa’yı [a.s] çarmıha çekilmiş olarak görmek, üzüntülerden kurtulacağınıza…

Peygamber olduğunuzu görmek, insanlar tarafından önemsenmeyeceğinize…

Peygamber görmek, Bir sırrınızın ortaya çıkacağına veya sahip olmak istediğiniz bir şeyden haber alacağınıza işârettir. Rüyâda Peygamberin verdiği haberler dikkatle incelenmelidir. Çünkü olaylar, genellikle hep bu haberler doğrultusunda gelişir.

 

PEYNİR

İbni Sirîn: Rüyâda peynir, kazanca işârettir.

Kurutulmuş peynir, bir yolculuktan elde edeceğiniz az mala…

Yaş peynir, kendi memleketinizde elde edeceğiniz bol kazanca işârettir.

Câbir Mağribî: Yaş peynir, kolay ve zahmetsizce kazanılan mal ve nimete…

Kurutulmuş peynir, yolculukta elde edilen az menfaate…

Ekmek ile peynir yemek, sıkıntılarla dolu yolculuğa ve bu yolculukta kazanılacak az menfaate işârettir. Bâzı tâbircilere göre ise bu rüyâ, hastalığa ve ardından çabucak iyileşmeye işâret eder.

 

PINAR

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda pınar görmenin beş tâbiri vardır:

1-Cömert ve saygın kişi

2-Üzüntü ve sıkıntı

3-Musibet

4-Hastalık

5-Üzüntüyle birlikte geçimlik.

İbni Sirîn: Hoş kokulu ve tatlı suyu olan bir pınar görmek, saygın ve cömert kişiye…

Pınar suyunun bulanık ve pis kokulu olduğunu görmek, üzüntü ve hastalığa…

Pınar suyuna dokunduğunuzu görmek, üzüntülerden kurtulacağınıza…

Pınar suyunun gitgide arttığını görmek, bulunduğunuz bölgede bolluk ve bereketin artacağına…

Pınar suyunun azaldığını görmek, bulunduğunuz bölgede bolluk ve bereketin azalacağına…

Pınarın kuruduğunu görmek, bulunduğunuz bölgede yaşayan cömert birinin vefat edeceğine işârettir.

Kirmanî: Evinizde veya dükkânınızda bir pınar peyda olduğunu görmek, akan suyunun şiddetine göre üzüntü ve sıkıntıya…

Aynı suyun bulanık ve pis kokulu olduğunu görmek, üzüntü ve sıkıntının daha da şiddetli olacağına…

Yukarıda belirtilen pınarda elinizi ve yüzünüzü yıkadığınızı görmek, esirseniz azat olacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize, hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, günahkârsanız tövbe edeceğinize ve hacca gitmemişseniz hacca gideceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Pınar görmek veya ona dokunmak, içindeki su miktarınca ömre işârettir. tâbir bakımından akıntısı olan su, durgun sudan daha iyidir.

Çağdaş Ulema: Temiz ve berrak bir pınar görmek, uzun bir uğraş neticesinde elde edeceğiniz büyük bir başarıya…

Bir pınardan bulanık su almak ya da içmek, ikiyüzlü bir kimseyle iş yapmak zorunda kalacağınıza işârettir.

 

PİLAV

Kirmanî: Pilav yemek, hacetinizin reva olacağına, hayır göreceğinize…

Etli pilav yemek, daha fazla hayra…

Sütlü pilav yemek, son derece iyiye…

Pilavla beraber ayran içmek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

 

PİPO

Çağdaş Ulema: Pipo görmek, bir eski dosttan haber alacağınıza…

Pipo içmek, bir olayı beklenmedik bir şekilde aydınlığa kavuşturacağınıza, mutlu ve rahat bir aile yaşantınızın olacağına işârettir.

 

PİRAMİT

Çağdaş Ulema: Piramit görmek, mutluluğu uzaklarda bulacağınıza ve ilginç bir olayla karşılaşacağınıza işârettir.

 

PİRE

İbni Sirîn: Pire, zayıf düşman demektir.

Bir pirenin sizi ısırdığını görmek, düşmandan ağır bir söz işiteceğinize…

Pire öldürdüğünüzü görmek, düşmanı alt edeceğinize…

Bedeninizde çok sayıda pire toplandığını görmek, halkın diline düşeceğinize ve bundan zarar göreceğinize işârettir.

 

PİRİNÇ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda pirinç görmenin üç tâbiri vardır:

1-Mal

2-Hacet

3-Menfaat.

İbni Sirîn: Pirinç görmek, görülen miktar kadar zahmetle elde edilecek mala işârettir.

Çağdaş Ulema: Pirinç, bedensel ve ruhsal sıkıntılara…

Pirinç pişirmek veya yemek, iyi bir geliriniz olacağına işârettir.

 

PİŞİRMEK

Çağdaş Ulema: Ekmek pişirmek, mutluluk ve saadete…

Pasta pişirmek, durumunuzun her zamankinden daha iyi olacağına…

Tatlı pişirmek, bâzı arzularınızın gerçekleşeceğine işârettir.

 

PİYANO

Çağdaş Ulema: Piyano satın almak, gereğinden fazla para harcayacağınıza…

Piyano çalmak, zamanınızı boşa harcayacağınıza işârettir.

 

POLİS

Çağdaş Ulema: Rüyâda polis, ahlakî kurallara uyma konusunda bir ikaz niteliği taşır.

Polis görmek, dikkatsizlik yüzünden yapmak üzere olduğunuz bir hataya…

Polisten yardım istemek, biriyle tartışacağınıza ve bu yüzden çok dikkatli olmanız gerektiğine…

Bir polise işiniz düştüğünü görmek, birtakım tatsızlıklar ve sınırlamalar nedeniyle huzursuzluk yaşayacağınıza…

Bir polisin size yardım ettiğini görmek, tatsız bir olayın iyilikle son bulacağına işârettir.

 

POSTACI

Çağdaş Ulema: Rüyâda postacı görmek, sağlığa ve sevince işârettir.

 

PRANGA, BOYUNDURUK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda ayakta pranga olduğunu görmenin üç tâbiri vardır:

1-Din yolunda istikamet

2-Evlilik

3-Yolculuktan dönmek.

Ayağınızda pranga olduğunu görmek, iyilik içindeyseniz iyiliğin, kötülük içindeyseniz kötülüğün sizde kalıcı olacağına işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Söz sahibi birinin ayağına demir pranga vurulduğunu görmek, o kimsenin memleketini terk edeceğine ve başka bir yere yerleşeceğine…

Her iki ayağına da pranga vurulduğunu görmek, onun hâkimiyet elde edeceğine…

Ayağınızda pranga olduğunu ve bunu çözdüklerini görmek, üzüntülerden kurtulacağınıza…

Ayağınızda gümüş pranga olduğunu görmek, bir kadına âşık olacağınıza ve onunla evleneceğinize…

Altın pranga görmek, yolculuğa çıkacağınıza veya hastalığa yakalanacağınıza…

Demir pranga görmek, uzak bir yolculuğa çıkacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Ayaklarınıza pranga vurulduğunu görmek, korku içinde olacağınıza…

Mescitte olduğunuzu ve ayağınıza iki pranga vurulduğunu görmek, din yolunda veya namaz için istikamet edeceğinize…

Ayağınızda demir pranga olduğunu görmek, dinî inancınızın zedeleneceğine veya cimriliğe işârettir.

Kirmanî: Ayağınızda pranga olmasına rağmen sefere çıkmayı azmetmek, çıkacağınız bir yolculukta, orada uzun süreli kalacağınıza, ayağınızdaki prangalar ne kadar sağlam ve sıkı olursa, yolculuğunuzun da o kadar uzun olacağına…

Geniş pranga, hayra…

Bakır pranga, hayra…

Demir pranga, uzun süreli yolculuğa…

Halat pranga, dinî inanç uğruna yapılan yolculuğa…

Ağaç pranga, dinde fesat çıkarmak için yapılan yolculuğa…

Boynunuzda ağaçtan yapılmış bir boyunduruk olduğunu görmek, sizde başkasına ait bir emanet olduğuna, ancak henüz onu sahibine teslim etmediğinize…

Ayağınızda ağaçtan yapılmış bir pranga olduğunu görmek, Allah’a itaat üzere olduğunuza, eğer yolculuktaysanız sağlık ve esenlik içinde vatanınıza döneceğinize…

Boynunuzda tel boyunduruk görmek, bir kadından yana zahmet ve sıkıntıya düşeceğinize…

Altın boyunduruk görmek, maddî açıdan sıkıntıya düşeceğinize…

Bakır boyunduruk görmek, geçimden yana sıkıntıya düşeceğinize…

Ayağınıza pranga takıldığını görmek, münafık biriyle dost olacağınıza…

Ayağınızın urganla bağlandığını görmek, birinden menfaat görmeye işârettir.

Câbir Mağribî: Pranga veya kelepçe görmek, din yolunda sabitkadem olmak demektir. Nitekim Resul-i Ekrem de [s.a.a] bir hadisinde buna işâret etmiştir.

Hasta birinin ayağında pranga olduğunu görmek, o kimsenin hastalıktan kurtulacağına işârettir.

 

PUDRA

Kirmanî: Rüyâda pudra görmek, üzüntü ve endişeye, bâzı tâbircilere göre de kavga veya münakaşaya…

Pudranız olduğunu görmek, bir işi yüzünden biriyle tartışacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Sahip olduğunuz pudrayla yüzünüzü beyazlatmaya çalıştığınızı görmek, üzüntü ve endişe içinde olacağınıza işârettir.

 

PUSULA

Çağdaş Ulema: Pusula görmek, önemli bir konuda doğru olanı arayacağınıza ve onu bulacağınıza…

Pusulayı kaybetmek, utanç duyulacak bir iş yapacağınıza…

Pusulaya bakmak, yolculuğa çıkacağınıza işârettir.

 

PUT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda put görmenin üç tâbiri vardır:

1-Yalan ve batıl

2-Hilekâr münafık

3-Fesat ehli hain kadın.

Allâme Meclisî: Put görmek, batıl bir yolla karşılaşacağınıza ve bundan sakınmanız gerektiğine işârettir.

İbni Sirîn: Puta tapmak, batıl yolda olmaya ve Allah’a yalan isnat etmeye işârettir.

Çubuktan yontulmuş bir puta tapmak, münafıklığa…

Gümüşten yapılmış bir puta tapmak, nefsine uyarak size meyledecek bir kadına yaklaşacağınıza…

Kendinizi bir putun altından görmek, kötü bir işe ve mal toplamaya…

Demir veya bakır put görmek, din aracılığıyla maddî çıkar elde etmeye işârettir.

Kirmanî: Cevherden yapılmış put görmek, hükmetmek ve mürit toplamak için dinin araç edileceğine…

Putun cevherden ayrılıp uzaklaştığını görmek, dinden amacınızın haram mal elde etmek olduğuna…

Evinizde put olduğunu görmek, aklınızı ve bilginizi kullanamayacağınıza ve ne yapacağınızı şaşıracağınıza işârettir.

 [156]-Neml, 34.

 [157]-Yusuf, 49.

 [158]-Enam, 48.