Rüya Tabirleri – Ö Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

ÖDAĞACI

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda ödağacı görmenin dört tâbiri vardır:

1-Güzel yüzlü ve güzel sözlü kimse

2-Söz sahibi dindar kimse

3-Övgü

4-Hayır.

İbni Sirîn: Ödağacı, iyi huylu ve güler yüzlü kimseye…

Altınızda ödağacı tütsülendiğini görmek, insanların şerrinden uzak olacağınıza işârettir.

Kirmanî: Ödağacı, menfaate işârettir ve ne kadar ödağacı görürseniz, o kadar menfaat elde edeceksiniz demektir.

 

ÖĞRETMENLİK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda öğretmenlik yapmanın altı tâbiri vardır:

1-Yöneticilik

2-İzzet ve makam

3-Menfaat

4-Hüküm etmek

5-Geçim

6-Hakemlik.

Müellif: Öğretmenlik yapmak, saygınlığa…

Çocuklara öğretmenlik yaptığınızı görmek, bulunduğunuz bölgede sözü geçen nüfuz sahibi biri olacağınıza işârettir.

 

ÖKSÜRMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda öksürdüğünüzü görmek, söz sahibi birinden yana üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Öksürmek, öksürük şekline göre tâbir edilir:

Balgamlı öksürük, sıkıntı yaşayacağına, malınızın zayi olacağına ve bu durumu birine şikâyet edeceğinize…

Kuru öksürük, gereksiz yere şikâyette bulunacağınıza…

Sarı öksürük [öksürürken ağızdan sarı şeyler gelmesi], herkesin kendisinden şikâyetçi olduğu kaba ve kötü biriyle karşılaşacağınıza…

Saygın birinin yanında öksürdüğünüzü görmek, herhangi bir konuda saygın bir kişiye şikâyette bulunacağınıza…

Yavaşça öksürdüğünüzü görmek, dinî konuları kendinize dert ettiğinize işârettir.

Kirmanî: Öksürdüğünüzü ve o esnada birinin sizi şikâyet ettiğini görmek, acizliğe işârettir.

Câbir Mağribî: Öksürüğünüzün boğazınızda düğümlendiğini görmek, öleceğinize…

Gençler veya yaşlılar gibi öksürdüğünüzü ve balgam çıkardığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza işârettir.

 

ÖLÇEK

İbni Sirîn: Rüyâda ölçek görmek, iş hususunda düzen ve insafa işâret eder. Bâzı tâbircilere göre ise, arabuluculuk yapan kimseye işârettir.

Ölçek aldığınızı veya birinin size ölçek verdiğini görmek, alışverişte dürüst ve insaflı olduğunuza…

Ölçeğinizin kırıldığını veya yandığını görmek, ölümden korktuğunuza…

Ölçekle bir şey ölçtüğünüzü görmek, ilim ehliyseniz yargıda bulunacağınıza, ilim ehli değilseniz bir mesele hakkında yargıca ihtiyaç duyacağınıza işârettir.

 

ÖLDÜRMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda herhangi bir haşereyi öldürdüğünüzü görmek, düşmanınıza galip geleceğinize işârettir.

Allâme Meclisî: Birini öldürdüğünüzü görmek, öldürdüğünüz kimseye zulmedeceğinize veya o kimse ölmüşse, onun eşine ve çocuklarına zulmedeceğinize…

Bir dostunuzu öldürdüğünüzü görmek, onu alt edeceğinize veya ona zulmedeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Öldürüldüğünüzü görmek, ömrünüzün uzayacağına…

Birini öldürdüğünüzü ve öldürdüğünüz kimsenin başını bedeninden ayırmadığınızı görmek, öldürdüğünüz kimseye hayrınızın dokunacağına işârettir.

Kirmanî: Bir grup tarafından öldürüldüğünüzü görmek, menfaat elde edeceğinize… [“Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse mazlum olarak öldürülürse, onun velisine [hakkını alması için] yetki verdik. Ancak bu veli de kısasta ileri gitmesin. Zaten o, [bu yetkiyle] alacağını almıştır.” 153

Haksız yere öldürüldüğünüzü görmek, hakkınızın elinizden alındığına ve bu hakkı size geri vermek için Allah’ın birini görevlendirdiğine işârettir. “Her kim, kendisine verilen eziyetin dengi ile karşılık verir de, bundan sonra kendisine yine bir tecavüz ve zulüm vaki olursa, emin olmalıdır ki, Allah ona mutlaka yardım edecektir.” 154

Câbir Mağribî: Kendi evladınızı öldürdüğünüzü görmek, helal rızk elde edeceğinize işârettir. “Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz.” 155

Çağdaş Ulema: Kurşunlanarak öldürüldüğünüzü görmek, saygınlık elde edeceğinize işârettir.

 

ÖLMEK, ÖLÜ, ÖLÜM

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Bir ölünün sizi yanına aldığını görmek, sağlık ev esenlik içinde olacağınıza…

Daha önce ölmüş bir yakınınızı sevinçli görmek, üzüntüye…

Daha önce ölmüş bir yakınınızın sizinle tartıştığını veya size küstüğünü görmek, ölen yakınınızın vasiyetini yerine getirmediğinize…

Ölmüş birinin namaz kıldığını görmek, o kimsenin dünyadayken çok istiğfar eden biri olduğuna…

Tanıdığınız bir kimsenin öldüğünü ve dirildiğini görmek, o kimsenin ömrünün uzayacağına işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Öldüğünüzü, gusledildiğinizi, kefenlendiğinizi ve insanların ağladıklarını görmek, dinî inancınızın bozuk olduğuna…

Öldüğünüzü ve sonra tekrar dirildiğinizi görmek, işlediğiniz günahlardan dolayı tövbe edeceğinize ve ömrünüzün uzayacağına…

Ölmüş birinin size hiç ummadığınız bir şey verdiğini görmek, elinize bir mal geçeceğine…

Ölmüş birinin size yiyecek bir şey verdiğini görmek, helal rızk elde edeceğinize işârettir.

Allâme Meclisî: Ölmüş birini rüyâda görmek, iyi bir haber alacağınıza…

Öldüğünüzü görmek, ömrünüzün uzun olacağına, ancak evinizin yıkılacağına…

Bir ölünün dirildiğini görmek, söz sahibi biriyseniz saygınlığınızın artacağına ve murada ereceğinize…

Ölmüş bir kimsenin ağladığını görmek, ölen kimsenin iman üzere öldüğüne ve durumunun iyi olduğuna…

Ölmüş bir kimsenin güldüğünü görmek, ölen kimsenin Allah’ın azabından güvende olduğuna…

Ölmüş birinin hasta olduğunu görmek, Allah’ın rahmetine nail olması için o kimse adına bir fakire sadaka vermeniz gerektiğine…

Ölmüş birinin hayatta olan birini kucağına aldığını görmek, hayatta olan kimsenin ömrünün uzun olacağına…

Hayatta olan bir kimsenin ölmüş birini taşıdığını ve onu yere bıraktığını görmek, hayatta olan kimsenin hastalanacağına veya akrabalarıyla arasında husumet çıkacağına…

Bir ölünün hayatta olan birine bir şey verdiğini görmek, verdiği şeyin fiyatının ucuzlayacağına ve bollaşacağına…

Ölmüş birinin bir şey yediğini görmek, yediği şeyin piyasada azalacağına…

Ölmüş birinin bir şeyler söylediğini görmek, söylediği şeyin gerçekleşeceğine…

Ölmüş birini yeni elbiseler içinde veya pijamayla görmek, işinizin iyi olacağına…

Aynı rüyâda ölüyü eski elbiseler içinde görmek, o merhumdan yana sadaka vermeniz gerektiğine…

Evinizde cenaze olduğunu görmek, ecelinizin yaklaştığına…

Ölmüş bir kimsenin etini yediğinizi görmek, bir daha kimsenin gıybetini etmemek üzere tövbe edeceğinize…

Ölmüş birini öptüğünüzü görmek, misafiriniz olacağına, gideceğine ve tekrar döneceğine…

Ölmüş birinin size bir şey verdiğini görmek, zenginleşeceğinize…

Ölü eti yediğinizi görmek, miras alacağınıza veya birinin dedikodusunu yapıp daha sonra tövbe edeceğinize…

İbni Sirîn: Ölülerin sizinle konuştuklarını ve sizi müjdelediklerini görmek, Allah katında iyi biri olacağınıza…

Aynı rüyâda ölülerin sizinle kaba ve kötü bir şekilde konuştuklarını görmek, bunun aksine…

Ölmüş birinin güzel elbiseler giydiğini görmek, o kimsenin iman üzere dünyadan göçtüğüne…

Ölmüş birini beyaz elbiseler içinde görmek, o kimsenin uhrevî durumunun iyi olduğuna…

Ölmüş birini siyah elbiseler içinde görmek, o kimsenin uhrevî durumunun kötü olduğuna…

Bir ölüye elbise giydirdiğinizi görmek, ecelinizin yaklaştığına…

Kendi elbisenizi bir ölüye verdiğinizi görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Bir ölünün size Kurân veya dinî bir kitap verdiğini görmek, ibâdet ehli biri olacağınıza…

Bir ölünün elbise sattığını görmek, satılan elbisenin pahalanacağına…

Daha önce ölmüş birine “Sen ölmüş müydün ?” diye sorduğunuzu ve “Ben hayattayım!” diye cevap aldığınızı görmek, ölen kimsenin uhrevî durumunun iyi olduğuna…

Bir ölünün inlediğini görmek, o kimsenin dünyadayken kötü amelli biri olduğuna…

Bir ölünün baş ağrısından dolayı inlediğini görmek, o kimsenin dünyadayken kibirli biri olduğuna…

Bir ölünün göz ağrısından dolayı inlediğini görmek, o kimsenin dünyadayken namahremlere kötü gözle bakan biri olduğuna…

Bir ölünün kulağının ağrısından dolayı inlediğini görmek, o kimsenin dünyadayken başkalarının dedikodusunu dinleyen biri olduğuna…

Bir ölünün dişlerinin ağrısından dolayı inlediğini görmek, o kimsenin dünyadayken insanlara küfreden biri olduğuna…

Bir ölünün karın ağrısından dolayı inlediğini görmek, o kimsenin dünyadayken haram yiyen biri olduğuna işârettir.

Câbir Mağribî: Anî bir ölümle ölmek, mümin için rahatlığa, kâfir için azaba…

Öldüğünüzü ve gusledildiğinizi görmek, dindar biri olacağınıza işârettir.

Kirmanî: Öldüğünüzü, cenazenizin tabuta konduğunu ve insanların tabutun arkasından yürüdüklerini görmek, saygınlık kazanacağınıza…

Öldüğünüzü ve tabuta konduğunuzu görmek, iyiye…

Aynı rüyâda defnedildiğinizi görmek, kötüye…

Ölmüş birinin sizi sırtına alıp götürdüğünü görmek, haram mal elde edeceğinize…

Öldüğünüzü ve tekrar dirildiğinizi görmek, son derece iyiye…

Bir ölüyü dirilttiğinizi görmek, gerçek hayatta sepicilik yapıyorsanız, artık bu mesleğe ihtiyaç duymayacağınıza…

Daha önce ölmüş birinin tekrar öldüğünü görmek, çocuğunuzun öleceğine…

Çocuğunuzun öldüğünü görmek, zengin olacağınıza ve düşmanın şerrinden güvende olacağınıza…

Ebeveyninizin vefat ettiğini görmek, işinizin iyiye gideceğine…

Gerçek hayatta hamile olan bir kadının öldüğünü ve gusledildiğini görmek, aynı kadının bir erkek çocuğu dünyaya getireceğine…

Bir ölünün dirildiğini ve sevinçli olduğunu görmek, durumunuzun iyi olacağına…

Hayatta olan birinin vefat ettiğini görmek, bunun aksine…

Ölmüş babanızı güzel elbiseler içinde görmek, mal varlığınızın artacağına…

Ölmüş hanımınızı görmek, fakirleşeceğinize…

Ölmüş oğlunuzu görmek, üzüntüden kurtulacağınıza…

[Kadınlar için] ölmüş oğlunuzun tekrar dirildiğini görmek, uzaktaki bir yakınınızın seferden döneceğine…

Bir ölüyü dirilttiğinizi görmek, bir gayrimüslimi Müslüman edeceğinize işârettir.

 

ÖNE GEÇMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda hayır işlerde başkasından öne geçmek, her iki dünyada da saadete, kötü işlerde öne geçmek ise, her iki dünyada da hüsrana delalet eder.

İbni Sirîn: Bir işte öne geçmek ya da ibâdet, hac vb. işlerde başkalarını geride bırakmak, âhirette saadete ereceğinize ve Allah katında sevabınızın olacağına, dünya işlerinde birinden öne geçmek ise, izzet bulacağınıza ve bahtınızın açılacağına işârettir.

 

ÖPMEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda birini öpmenin dört tâbiri vardır:

1-Hayır ve menfaat

2-Dileğin gerçekleşmesi

3-Düşmana karşı zafer

4-Güzel söz duymak.

İbni Sirîn: Birini öpmek, onu sevmek ve ona gönül vermek demektir.

Tanımadığınız birini öptüğünüzü görmek, ummadığınız bir yerden hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Tanıdık birinin sizi öptüğünü görmek, o kimseden hayır ve menfaat göreceğinize işârettir.

Kirmanî: Bir erkeği şehvetle öptüğünüzü görmek, ölmüş bir kimse hakkında iyilik yapacağınıza veya onun için hayır duâda bulunacağınıza…

Ölen birinin sizi öptüğünü görmek, o kimsenin malından veya ilminden yana size bir hayır ulaşacağına…

Birinin sizi öptüğünü görmek, o kimsenin sizi sevdiğine…

Birini öptüğünüzü görmek, muradınıza eremeyeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Öpücük vermek, bir ricada bulunacağınıza, ancak bunun kabul görmeyeceğine…

Bir erkeği öpmek, bir ayrılık mesajı alacağınıza…

Annenizi öpmek, şefkate ihtiyaç duyacağınıza…

Yaşlı birini öpmek, aşk konusunda ümitsizlik yaşayacağınıza…

El öpmek, sıradan yaşantınızda, aşkta ve dostlukta bahtınızın açık olacağına…

Başkalarını öpüşürken görmek, üzüleceğinize…

Yeri öpmek, alçakgönüllü biri olduğunuza, ancak üzüleceğinize…

Birinin yanağını öpmek, başarıya ulaşacağınıza ve murada ereceğinize…

Birini öpmek isterken reddedilmek, perişanlığa…

Öpülmek, saygınlık elde edeceğinize…

Biriyle defalarca öpüşmek, oldukça iyi bir geleceğiniz olduğuna işârettir.

 

ÖRDEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda beyaz ördek görmek mala veya zengin kadına, siyah ördek ise cariyeye işârettir.

Ördek kesip etinden yemek, bir kadından miras yoluyla mal elde edileceğine ve biriktirileceğine işârettir.

İbni Sirîn: Evinizde kendinize ait ördek görmek, mal ve nimet elde edeceğinize…

Evinizde veya oturduğunuz sokakta çok sayıda ördek toplandığını ve ses çıkardıklarını görmek, o bölgede musibet olacağına…

Ördeklerin sizinle konuştuğunu görmek, zengin bir kadın aracılığıyla yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculukta menfaat ve saygınlık elde edeceğinize işârettir.

Kirmanî: Ördek, saygın ve zengin akrabaya işâret eder.

 Ördeğin üzerinden bir şey bulmak, aynı özellikteki bir kişiden hayır göreceğinize işârettir.

 

ÖRS

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda örs görmenin üç tâbiri vardır:

1-Önderlik ve büyüklük

2-Mal ve menfaat

3-Kuvvet

4-Yöneticilik

5-İş konusunda talih.

İbni Sirîn: Örs, söz sahibi büyük bir şahsiyete…

Birinden örs aldığınızı ve onun kendi malınız olduğunu görmek, söz sahibi büyük bir şahsiyetten hayır ve menfaat elde edeceğinize ve onunla dost olacağınıza ya da böyle bir kimsenin hizmetinde olup ondan faydalanacağınıza işârettir.

Kirmanî: Örs, iyi huylu öncü kimseye…

Örsünüz olduğunu veya birinin size örs verdiğini görmek, böyle biriyle arkadaş olacağınıza ve ondan hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Birine örs verdiğinizi görmek, aynı şahıstan örsü verdiğiniz kimsenin hayır ve menfaat elde edeceğine…

Örsünüzün zayi olduğunu veya çalındığını görmek, böyle birinin sizinle arkadaşlıktan ayrılacağına işârettir.

 

ÖRÜMCEK

Allâme Meclisî: Örümcek, inzivaya çekilmiş zahit kimseye işârettir.

Müellif: Örümcek görmek, sapıklık içinde olan zayıf kimseye…

Örümcek yakaladığınızı görmek, bu vasıftaki birine galip geleceğinize işârettir.

Kirmanî: Örümcek, dokumacılık yapak kimseye işârettir.

Çağdaş Ulema: Örümcek, uyarı demektir. Dolayısıyla kendinize daha çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Özellikle kadınlarla ilişkilerinizde daha temkinli olmanız tavsiye edilir.

 

ÖRÜMCEK AĞI

Çağdaş Ulema: Örümcek ağı görmek, başkalarıyla kurduğunuz hassas bağlantıları insanlardan gizli tutmanız gerektiğine, aksi takdirde bunların her an kopabileceğine…

Örümcek ağını bozmak, dikkatsizliğiniz yüzünden birtakım bağlantılarınızı bozacağınıza işârettir.

 

ÖVMEK

Çağdaş Ulema: Bir kadını övdüğünüzü görmek, gurur duyacağınız bir iş yapacağınıza ve servet elde edeceğinize…

Bir erkeği övdüğünüzü görmek, [kadınlar için] her zamankinden daha iyi bir durumla karşılaşacağınıza işârettir.

 [153]-İsra, 33.

 [154]-Hac, 60.

 [155]-İsra, 31.