Rüya Tabirleri – O Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

OCAK

Allâme Meclisî: Yanan bir ocak görmek, bahtınızın açık olacağına…

Ocağınızın söndüğünü görmek, elinizdeki malı kaybedeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Ocağı yanar vaziyette görmek, huzur ve rahatlığa…

Ocağı sönük görmek, birileri tarafından terk edileceğinize işârettir.

 

ODA

Çağdaş Ulema: Oda görmek veya bir odanın içinde olduğunuzu görmek, oturduğunuz evi değiştireceğinize işârettir.

 

ODUN

Allâme Meclisî: Çok sayıda odun görmek, bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların inançlarında zayıflık olacağına ve çok yalan işiteceğinize…

Evinize çok sayıda odun getirdiğinizi görmek, bol miktarda gelir elde edeceğinize işârettir.

Müellif: Yaş veya kuru odun görmek, savaşa…

Çölden odun topladığınızı görmek, kötüye işârettir.

 

OK

Hz. Danyal [a.s]: Ok, insanlara hayrı dokunan doğru sözlü kimseye…

Birinin size ok attığını görmek, bir mesaj alacağınıza…

Birinin size kasıtlı olarak ok attığını görmek, o kimseye mektup [veya mesaj] göndereceğinize işârettir.

Allâme Meclisî: Ok veya mızrağınızın bir yere düştüğünü görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Okunuzun kırıldığını görmek, zarara uğrayacağınıza işârettir.

 

OKUL

Çağdaş Ulema: Okul görmek, geçmişte birtakım hatalar yaptığınıza, pek yakında böylesi hatalarla tekrar karşı karşıya geleceğinize ve bu yüzden önceki tecrübelerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerektiğine işârettir.

 

OLUK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda oluk görmenin üç tâbiri vardır:

1-Vali

2-Öncü

3-Az menfaat.

İbni Sirîn: Bir oluktan aşağıya doğru su döküldüğünü görmek, bölgede kan döküleceğine…

Yağmur yağdığını ve oluktan aşağı döküldüğünü görmek, bölge halkının söz sahibi birinden zarar göreceğine…

Yağmur bulutları olmadığı halde yağmur yağdığını ve yağan yağmurun çatıdaki oluktan aşağı aktığını görmek, bölge halkına Allah’ın rahmetle nazar edeceğine…

Evinizin çatısına oluk yaptığınızı görmek, büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize…

Oluktan düştüğünüzü görmek, zarara uğrayacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Su oluğundan tutunarak yukarı tırmanmak, illegal yollarla hedefinize ulaşacağınıza…

Aynı rüyâda kayıp düştüğünüzü görmek, illegal yollarla hedefinize ulaşamayacağınıza…

Herhangi bir su oluğundan kayarak düşmek, bir kargaşadan sıra dışı bir yöntemle kurtulacağınıza işârettir.

 

OMUZ

Hz. Danyal [a.s]: Rüyâda omuz, insanların süslerine ve güzelliğine…

Omzunuzun sağlıklı ve düzgün olduğunu görmek, ziynetinizin çokluğuna…

Bunun aksini görmek, üzerinizde kul hakkı olduğuna işârettir.

İbni Sirîn: Omuz, kişinin güzelliğine, vakarına ve ziynetine işâret eder. Omzu kırık veya zayıf görmek ise bunun aksine tâbir edilir.

Kirmanî: Omuzlarınızın düzgün ve sağlam olduğunu görmek, daha önce size bir emanet verildiğine ve bunu sahibine teslim edeceğinize…

Omuzlarınızın zayıf ve gevşek olduğunu görmek, emaneti sahibine vermekten aciz olacağınıza…

Omuzlarınızda çok fazla kıl olduğunu görmek, emanet konusunda hassas biri olduğunuza işârettir.

 

ORAK

İbni Sirîn: Rüyâda elinizde orak olduğunu görmek, size gelir getirecek bir araç satın alacağınıza…

Orakla tarla biçtiğinizi görmek, zahmetsizce mal ve nimet elde edeceğinize…

Orağınızın kırıldığını veya zayi olduğunu görmek, mal varlığınızın azalacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Elinizde altın veya gümüşten bir orak olduğunu görmek, haram mal elde edeceğinize işârettir.

 

ORDU

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda ordu görmenin dört tâbiri vardır:

1-Çekirge

2-Sel

3-Rüzgâr

4-Husumet

5-Sıkıntı.

Allâme Meclisî: Ordu görmek, helal mal elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Ordu, gelecekten endişe etmeye…

Orduyu geçit yaparken görmek, yaşamınızda büyük değişiklikler olacağına…

Orduya katılmak, yapacağınız bir ticarette başarılı olacağınıza…

Orduyu savaşırken görmek, muhtemelen zengin olacağınıza işârettir.

 

ORGAN, İÇ ORGANLAR

Allâme Meclisî: Bağırsak, et, kemik, ciğer, böbrek, mide, karın vb. gibi iç organları veya bunlara ait şeyleri görmek, helal mal elde edeceğinize, kuvvet bulacağınıza ve zenginleşeceğinize…

Kan, irin, safra kesesi, öd vb. şeyler görmek, önceki tâbirin aksine işârettir.

 

ORUÇ TUTMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda oruç tutmanın on tâbiri vardır:

1-Büyüklük

2-Riyaset

3-Sağlık, esenlik

4-Makam

5-Günahlardan tövbe etmek

6-Düşmana karşı zafer elde etmek

7-Nimet konusunda bolluk

8-Hac

9-Allah yolunda cihat

10-Erkek çocuk.

İftar etmek, iyiliğe ve helal rızka…

Orucu bozmaya niyetlenmek, bir yolculukta sıkıntı yaşayacağınıza veya hastalanacağınıza…

İki ay oruç tuttuğunuzu görmek, günahlardan tövbe edeceğinize ve arınacağınıza…

Müstahap oruç tuttuğunuzu görmek, hastalıktan güvende olacağınıza…

Bir yıl boyunca oruç tuttuğunuzu görmek, tövbe edeceğinize…

Âşura günü oruç tuttuğunuzu görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza işârettir.

Allâme Meclisî: Oruç tutmak, saygınlık kazanacağınıza…

Bilerek iftar ettiğinizi görmek, hastalanacağınıza…

Bilmeyerek iftar ettiğinizi görmek, zahit olacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Oruçlu olduğunuzu, Kurân okuduğunuzu, Allah’ı tespih [subhânallâh] ve tehlil [lâ ilâhe illallâh] ettiğinizi görmek, haramlar ve günahlar konusunda tövbe edeceğinize…

Oruçlu olduğunuz halde gıybet/ dedikodu ettiğinizi veya küfürlü konuştuğunuzu görmek, Allah’a ibâdet ve itaat edeceğinize, ancak dine Sâdık biri olmadığınıza işârettir.

Kirmanî: Ramazan ayında olduğunuzu ve oruç tuttuğunuzu görmek, pahalılık ve kıtlığın baş göstereceğine veya bâzı tâbircilere göre üzüntülüyseniz sevineceğinize, hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve dindar biri olduğunuza işârettir.

 

OT

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda ot görmenin beş tâbiri vardır:

1-Din

2-Mal

3-Evlat

4-Yöneticilik

5-İyi hal.

İbni Sirîn: Taze ot görmek, dindarlığa ve bol rızka…

Otların/çimenlerin arasında olmak, din yolunda sabitkadem olacağınıza…

Bedeninizde ot bittiğini görmek, nimetinizin bollaşacağına…

Ot toplayıp eve getirdiğinizi görmek, size gelir sağlayacak bir yolculuk yapacağınıza…

Evinizdeki otları dışarı attığınızı görmek, malınızı hayır işlerde harcayacağınıza…

Ot yemek, hastalanacağınıza işârettir.

 

OTAĞ, ÇARDAK

İbni Sirîn: Otağda oturduğunuzu görmek, mal elde edeceğinize veya evleneceğinize…

Otağı boyadığınızı görmek, geçiminizi zahmetle temin edeceğinize…

Yeşil veya beyaz otağ görmek, hayra işârettir.

Kirmanî: Kime ait olduğunu bilmediğiniz yeşil bir otağda oturduğunuzu görmek, şehit olacağınıza…

Otağın size ait olduğunu görmek, eşinizin dindar ve takvalı biri olduğuna…

Beyaz otağ, menfaat elde edeceğinize…

Kırmızı otağ, zamanınızı eğlenceyle geçireceğinize…

Mor otağ, musibete…

Siyah otağ, az menfaate işârettir.

 

OTOMOBİL

Çağdaş Ulema: Otomobil kullanmak, başarıya…

Otomobilde oturmak, bahtsızlığa işârettir.

 

OTURMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda herhangi bir binek üzerinde oturduğunuzu görmenin dört tâbiri vardır:

1-Baht

2-Zenginlik

3-Makam

4-Yöneticilik.

Sâlihlerle oturduğunuzu görmek, dinî inancınızın iyi olacağına…

Fesat ehli kimselerle oturduğunuzu görmek, bunun aksine tâbir edilir.

Müellif: Yerde oturduğunuzu görmek, bir yolculuktan gelir elde edeceğinize işârettir.

 

OYUN, OYUN OYNAMAK

Çağdaş Ulema: Saklambaç ve yakar top gibi performans/beceri oyunları oynamak, insanlarla alay edeceğinize…

Satranç ve dama gibi düşünce oyunları oynamak, bir dostunuz ya da nişanlınızla sorun yaşayacağınıza veya onlardan ayrılacağınıza işârettir.