Kuran-ı Kerim – Nuh Suresi Türkçe Meali

NÛH SÛRESİ CÜZ: 29, SÛRE: 71

Mekke’de inmiştir; 28 ayettir.

Bu sûre, Hz. Nuh hakkında indiği için bu adı
taşır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Kendilerine çok acı bir azap gelmeden
önce kavmini uyar diye Nuh’u
kendi kavmine gönderdik.

2. (Nuh) şöyle dedi: “Ey kavmim! Hiç
şüpheniz olmasın, ben size aydınlatıcı
bir uyarıcıyım.”

3. “Allah’a kulluk edin, O’ndan korkun
ve bana itaat edin ki,

4. (Allah) günahlarınızdan bir kısmını
bağışlasın ve belli bir vakte kadar size
süre tanısın. Şüphesiz, Allah’ın belirlediği
süre doldu mu artık ertelenmez.
Keşke bilseydiniz!”

5. (Nuh) dedi ki: “Rabbim! Doğrusu
ben, kavmimi gece ve gündüz (imana)
davet ettim.”

6. “Fakat benim çağırmam, sadece onların
kaçışlarını artırdı.”

7. “Günahlarını bağışlaman için onları ne
zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına
tıkadılar ve elbiselerini başlarına
çektiler, (küfürlerinde) inat ve ısrar ettiler
ve kibirlendikçe kibirlendiler.”

8. “Sonra ben, onları yüksek sesle (hakka)
çağırdım.”

9. “Sonra ben, onlarla hem açıkça ve hem
de gizliden gizliye konuştum.”

10. Dedim ki: “Rabbinizden bağışlanma
dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır.”

11. “Size gökten bol bol yağmur indirsin.”

12. “Sizi mallar ve oğullarla güçlendirsin.
Size bahçeler lütfetsin ve size ırmaklar
akıtsın.”

13. “Size ne oluyor ki, Allah’ın büyüklüğüne
inanmıyorsunuz?! (Allah yerine,
kendi elinizle yonttuğunuz putlara tapıyorsunuz?!)”

14. “Oysa sizi çeşitli aşamalardan geçirerek
O yaratmıştır.”

15. “Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbirine
uyumlu ve kat kat yaratmıştır.”

16. “Onların içinde ayı nur kılmış ve güneşi
de çırağ yapmıştır.”

17. “Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi.”

18. “Sonra sizi yine oraya döndürecek
ve sizi özel bir çıkarışla yeniden çıkaracaktır.”

19-20. “Allah, onda geniş yollar edinip
dolaşabilmeniz için yeryüzünü size bir
sergi olarak yaymıştır.”

21. Nuh dedi ki: “Rabbim! Doğrusu,
bunlar bana karşı geldiler; malı ve çocuğu
ancak ziyanını artıran kimseye
uydular.”

22. “Ve büyük bir hile kurdular.”

23. “Sakın, ilahlarınızı bırakmayın!
Hele Ved’den, Suva’dan, Yağus’tan, Yeuk’tan
ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!”
dediler.

24. “Böylece birçoklarını saptırdılar.
(Ey Rabbim!) Sen de bu zalimlerin ancak
şaşkınlığını artır!”

25. Günahları yüzünden suda boğuldular;
ardından da ateşe atıldılar ve
Allah’tan başka kendilerine yardım
edecek birini de bulamadılar.

26. Nuh dedi ki: “Rabbim! Yeryüzünde
kâfirlerden bir tek kişi bile bırakma!”

27. “Kuşkusuz, eğer onları bırakırsan,
kullarını saptırırlar ve yalnız iffetsiz ve
nankör insanlar doğururlar.”

28. “Rabbim! Beni, ana-babamı, evime
iman etmiş olarak gireni, iman eden
erkekleri ve iman eden kadınları bağışla!
Zalimlerin de sadece yıkılış ve
çöküşünü arttır.”