Kuran-ı Kerim – Nâziât Suresi Türkçe Meali

NÂZİÂT SÛRESİ  CÜZ: 30, SÛRE: 79

Mekke’de inmiştir; 46 ayettir.

İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir:
“Kim Ve’n-Naziat Sûresi’ni okursa,
suya kanmış olarak ölür, suya kanmış olarak
kabirden çıkar ve suya kanmış olarak
cennete girer.” (bk. Sevabu’l-A’mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Şiddetle (kâfirlerin canlarını) çekip çıkaran
meleklere andolsun,

2. Kolaylıkla (müminlerin ruhunu) alan
meleklere andolsun,

3. Süratle (Allah’ın emrini yerine getirmek
için) hareket eden meleklere andolsun,

4. Sonra (Allah’a itaat etmekte) yarıştıkça
yarışan meleklere andolsun,

5. Sonra işleri düzenleyen meleklere andolsun
(ki şüphesiz kıyamet gerçekleşecek
ve siz hesaba çekileceksiniz).

6-7. O sarsıntının (birinci üflemenin) yeri
sarstığı, diğerinin onu takip ettiği gün.

8. İşte o gün, bazı yürekler kaygıdan oynar.

9. Bakışları (korkudan) aşağıya dikilir.

10. Diyorlar ki: “(Öldükten sonra tekrar)
önceki hâlimize mi döndürüleceğiz?!”

11. “Çürümüş kemikler olduktan sonra
mı?!”

12. Dediler ki: “O zaman bu, zararlı bir
dönüş olur!”

13. Şüphesiz o (dönüş), sadece bir tek
uyarıcı sesle (Sûr’a üflemekle) olur.

14. (O sesle tüm insanlar) birdenbire bir
düzlüğe dökülürler.

15. Musa’nın haberi sana geldi mi?

16. Hani kutsal vadi Tuva’da Rabbi ona
şöyle seslenmişti:

17. “Firavun’a git; gerçekten o azmıştır.”

18. “Ona de ki: İster misin, (şirk ve bencillikten)
temizlenesin

19. Ve seni Rabbine irşat edeyim de
(O’ndan) korkasın?”

20. (Musa, Firavun’a giderek) o büyük
mucizeyi ona gösterdi.

21. Ama o, (Musa’yı) yalanladı ve karşı
geldi.

22. Sonra (mucizeyi görmesine rağmen
hakka) sırt çevirdi ve (Musa’ya karşı koyabilmek
için) çalışmaya başladı.

23. Adamlarını toplayıp (onlara) seslendi.

24. Dedi ki: “Ben, sizin en yüce Rabbinizim.”

25. Bu yüzden Allah onu ahiret ve dünya
azabına uğrattı.

26. Şüphesiz, bunda (Allah’tan) korkacak
kimse için ibret vardır.

27. Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa
(Allah’ın) yapmış olduğu şu gök mü?

28. (Allah) onu yükseltip (güzelce) düzenledi.

29. Gecesini karanlık yaptı ve gündüzünü
aydınlattı.

30. Onda sonra da yeryüzünü döşedi.

31. Ondan su ve bitki çıkardı.

32. Dağları da sağlam bir şekilde (onun
üzerine) oturttu.

33. (Tüm bunları) Sizin ve hayvanlarınızın
yararlanması için (yarattı).

34. O büyük hadise geldiği zaman.

35. O gün insan yaptığı tüm işleri (tüm
çabalarını) hatırlar.

36. Görebilen herkese cehennem açıkça
ortaya çıkarılır.

37-39. Kim azar da dünya hayatını tercih ederse,
şüphesiz cehennemdir onun barınağı.

40-41. Kim de Rabbinin makamından korkar
ve nefsini kötü isteklerden uzaklaştırırsa,
şüphesiz cennettir onun barınağı.

42. Sana kıyameti soruyorlar, “Gelip çatması
ne zamandır?” diye.

43. Onun vaktini anmanın seninle ne ilgisi
var?!

44. Onun sonu Rabbine aittir. (Kıyametin ne
zaman gerçekleşeceğini yalnız Allah bilir.)

45. Sen, sadece ondan (kıyametten) korkanı
uyarmakla görevlisin.

46. Kıyamet gününü gördükleri zaman,
(berzah âleminde) bir gece veya bir kuşluk
vaktinden fazla kalmamış gibi olurlar.