Kuran-ı Kerim – Nasr Suresi Türkçe Meali

NASR SÛRESİ  CÜZ: 30  SÛRE: 110

Medine’de inmiştir; 3 ayettir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 179)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde,

2. Ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine
girdiğini gördüğünde,

3. Rabbini överek tenzih et ve O’ndan
mağfiret dile. Şüphesiz O, tövbeleri kabul
edendir