Rüya Tabirleri – N Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

NAL

Müellif: Bir at nalına sahip olduğunuzu görmek, menfaat elde edeceğinize…

Bir katır nalına sahip olduğunuzu görmek, büyük bir şahsiyetin yardımıyla rahatlığa kavuşacağınıza…

Bir eşek nalına sahip olduğunuzu görmek, yolculuktan gelir elde edeceğinize…

Herhangi bir hayvanın ayaklarına nal çaktığınızı görmek, yolculuğa çıkacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Nal görmek, beklenmedik bir şekilde yolculuğa çıkmak zorunda kalacağınıza…

Nal bulmak, birtakım olumsuzluklardan uzaklaşacağınıza…

Bir atın ayaklarına nal çakmak, yaşlılık döneminizin güvence altında olacağına…

Bir atın ayaklarından nal çıkarmak, mutluluğu zorla elde edemeyeceğinize işârettir.

NAMAZ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda namaz kılmanın yedi tâbiri vardır:

1-Emniyet

2-Mutluluk

3-İzzet

4-Makam

5-Kurtuluş

6-Murat

7-Eksiklik.

Rükû ve secde görmenin beş tâbiri vardır:

1-Murat

2-Kalabalık

3-Yardım

4-Zafer

5-Allah’ın emrini yerine getirmek.

Namaza başladığınızı ve bitirdiğinizi görmek, duânızın kabul olacağına…

Namaza başladığınızı ama bitirmediğinizi görmek, bunun tersine tâbir edilir.

Allâme Meclisî: Namaz kıldığınızı görmek, musibetten kurtulacağınıza ve bir işinizin yarım kalacağına…

Tespih, sena, salâvat, rükû ve secde görmek, hayır, bereket ve izzete…

Doğru bir şekilde namaz kıldığınızı görmek, hacca müşerref olacağınıza…

Gökyüzüne doğru namaz kıldığınızı görmek, Yahudilerin dinine meyledeceğinize işârettir.

Müellif: Doğu yönüne doğru namaz kıldığınızı görmek, hacca gideceğinize…

Kendinize ait olmayan bir yerde namaz kıldığınızı görmek, Hıristiyanlığa sempati duyacağınıza…

Batı yönüne doğru namaz kıldığınızı görmek, Yahudiliğe sempati duyacağınıza…

Kıbleyi bilmediğiniz halde namaz kıldığınızı görmek, dinî inancınız konusunda şaşkınlık yaşayacağınıza…

Kıbleye doğru namaz kıldığınızı görmek, inancınızın sağlamlaşacağına işârettir.

Kirmanî: Bir topluluğa imamlık ettiğinizi görmek, bir gruba önderlik yapacağınıza…

Namazı yarıda kestiğinizi, namaz kılmaktan vazgeçtiğinizi veya abdestiz namaz kıldığınızı görmek, kendi açınızdan önemli bir şey talep edeceğinize…

Namaz kıldığınızı, rükû ve secdeyi tamamladığınızı görmek, bir dünyevî hacetinizin gerçekleşeceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Vacip bir namazı eda ettiğinizi görmek, Allah’a yaklaşacağınıza…

Akşam namazı kıldığınızı görmek, mutluluğa…

Yatsı namazı kıldığınızı görmek, hacetinizin reva olacağına…

Sabah namazı kıldığınızı görmek, yolculuğa çıkacağınıza…

Bir bahçede namaz kıldığınızı görmek, tövbe edeceğinize…

Bir gemide namaz kıldığınızı görmek, borçlanacağınıza, ancak borcunuzun ödeneceğine…

Kâbe’de namaz kıldığınızı görmek, büyük bir şahsiyetin yardımıyla arzu ettiğiniz bir şeyin gerçekleşeceğine…

Namazda teşehhüt için oturduğunuzu görmek, üzüntüden kurtulacağınıza…

Oturarak namaz kıldığınızı görmek, birinin size karşı hata işleyeceğine ve bu hatayı affetmeyeceğinize…

Karanlıkta namaz kıldığınızı görmek, üzüntüden kurulacağınıza…

Yan yatarak namaz kıldığınızı görmek, hastalanacağınıza…

Cuma namazı kıldığınızı görmek, bir yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculukta gelir elde edeceğinize…

Mescid-i Aksa’da namaz kıldığınızı görmek, rızkınızın bollaşacağına…

Farz namaz kıldığınızı görmek, Allah’ın inâyetiyle hacca gideceğinize…

Müstahap namaz kıldığınızı görmek, insanlara şefkat göstereceğinize…

Bir ağılda namaz kıldığınızı görmek, Allah’ın inâyetiyle malınıza bereket geleceğine işârettir.

 

NANE

Müellif: Rüyâda nane, üzüntü demektir.

Kendinize ait arazide nane bittiğini görmek, üzüleceğinize…

Yerden nane koparıp atmak, üzüntüden kurtulacağınıza işârettir.

 

NAR [Bot.]

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda tatlı nar görmenin üç tâbiri vardır:

1-Mal biriktirmek

2-Takvalı kadın

3-Bayındır şehir.

Ekşi nar, üzüntü demektir.

Hz. Danyal [a.s]: Mevsiminde görülen nar, insanların uğraşı miktarınca elde edilen mala…

Mevsimi dışında görülen nar, kötüye…

Ağaçtan nar koparıp yemek, güzel bir kadından menfaat elde etmeye yorulur.

İbni Sirîn: Tatlı nar, mal toplamaktır. Bâzı tâbircilere göre rüyâda bir nar tanesi yemek, elde edeceğiniz bin dirhem para demektir.

Ekşi nar, üzüntü ve sıkıntı demektir.

Câbir Mağribî: Mevsiminde tatlı nar yemek, bol kazanca…

Kış mevsiminde nar yemek, her tane miktarınca sopa yemeye…

Vakitli vakitsiz ekşi nar yemek, kötüye tâbir edilir.

Kirmanî: Mevsiminde tatlı nar yemek, tacir için malının rağbet göreceğine, yolcu için seferinin kazançlı ve bereketli geçeceğine…

Nar taneleri bulmak veya başkasının size nar taneleri verdiğini görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Narı kabuğuyla beraber yemek, her şeyden yararlanıp menfaat elde etmeye işârettir.

Çağdaş Ulema: Nar görmek veya nar yemek, hakkınızda çıkarılan bir suizandan kurtulacağınıza işârettir.

 

NASIR

Çağdaş Ulema: Ayağınızın nasırlı olduğunu görmek, gizli tuttuğunuz bir sırdan rahatsızlık duyacağınıza…

Birinin ayağındaki nasıra basmak, yanlışlıkla da olsa eziyet göreceğinize işârettir.

 

NASİHAT

İbni Sirîn: Birinin size dünyevî ve uhrevî nasihatlerde bulunduğunu görmek, dünya ve âhiret saadetine yönelik müjdeye işârettir. Bunun aksini görmek ise aksine yorulur.

İnsanlara nasihat ettiğinizi görmek, mutluluğa…

Bir hastaya dünyevî ve uhrevî nasihatlerde bulunduğunuzu görmek, o kimse gerçek hayatta da hastaysa iyileşeceğine, dünyevî ve uhrevî menfaatler elde edeceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Dinî inanç üzere birine nasihat etmek veya nasihat dinlemek iyiye tâbir edilir. Rüyâlarda uhrevî nasihatlerde bulunan kimse, Allah’ın yakın meleklerinden biridir. İnsanlara, hayra nail olacakları yönünde müjdeler verir ve onlardan Allah’a şükretmelerini ister.

İçeriği kötülük ve fesat olan nasihatler ise kovulmuş şeytana aittir. İnsanların hayır işlerini kötüye yönlendirir. Tövbe etmesini ve Allah’a dönmesini geciktirir. Bu yüzden kovulmuş şeytanın şerrinden korunmak ve felaha kavuşmak için tövbe etmek ve Allah’a dönmek gerekir.

 

NEHİR, IRMAK, AKARSU

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda nehir görmenin yedi tâbiri vardır:

1-Hac

2-Büyüklük ve makam

3-Yöneticilik

4-Nimet

5-Ticaret

6-Riyaset

7-İlim ve zafer.

Allâme Meclisî: Nehir görmek, menfaat elde edeceğinize ve sevineceğinize…

Bir nehirde guslettiğinizi görmek, istikbalinizin parlak olduğuna, kariyerinizin yükseleceğine, bütün üzüntü ve sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize, günahlardan dolayı tövbe edecek olsanız tövbenizin kabul olacağına…

Nehir suyundan bir miktar su aldığınızı görmek, bahtınızın açık olduğuna ve gelir elde edeceğinize…

Suyu kurumuş veya çekilmiş bir nehir görmek, hacca gideceğinize…

Nil, Fırat vb. nehirlerden herhangi birine düştüğünüzü görmek, ecelinizin yakın olduğuna…

Aynı rüyâda boğulduğunuzu görmek, nimet içinde boğulacağınıza [bolluk ve berekete] işârettir.

İbni Sirîn: Büyük nehir görmek, büyük bir kişiye işârettir. Görülen nehir ne kadar duru ve büyük olursa saygınlık, dindarlık ve makam o kadar artar, ne kadar bulanık ve küçük olursa da yukarıda belirtilen vasıflar bir o kadar azalır.

Suyu duru olan büyük bir nehre girdiğinizi görmek, dindar biriyle oturup kalkacağınıza…

Suyu bulanık olan büyük bir nehre girdiğinizi ve nehrin dibinde solmuş ve kokuşmuş bir gül olduğunu görmek, dinsiz ve zalim biriyle oturup kalkacağınıza ve suyun bulanıklığı kadar üzüntü ve sıkıntı göreceğinize…

Aynı nehirde boğulduğunuzu görmek, ölünceye kadar üzüntü görmeyeceğinize işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Nehir suyunun bulanık olduğunu görmek, haram mal bulacağınıza…

Nehir suyunun acı olduğunu görmek, rüşvet alacağınıza…

Nehir suyunun bulanık ve pis kokulu olduğunu görmek, hastalanacağınıza…

Nehre girdiğinizi ve uzuvlarınızın çamura battığını görmek, bir tacirden yana üzüleceğinize…

Nehir suyunun çekildiğini ve tamamen kuruduğunu görmek, bölge halkının azap göreceğine işârettir. “De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir ?” 152

Kirmanî: Nehirden duru su içmek, içtiğiniz su miktarınca hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Kendinizi bir süt nehrinin ortasında görmek, fitneye düşeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Duru suyu olan bir nehrin yavaş yavaş aktığını görmek, iyi niyetli biri olduğunuza…

Nehir suyunun bulanık olduğunu ve coşkulu bir şekilde aktığını görmek, biri hakkında kötü düşüncelere sahip olduğunuza…

Nehir suyunun şırıltısını işitmek, bir hakarete maruz kalacağınıza…

Nehrin taştığını görmek, engellerle karşılaşacağınıza…

Nehre düşmek, bir kaza atlatacağınıza işârettir.

 

NEKTAR, ŞURUP

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda nar, elma vb. şuruplar içtiğinizi ve tatlarından hoşlandığınızı görmenin altı tâbiri vardır:

1-Dinî inancın temizliği

2-Faydalı ilim

3-Menfaat

4-Uzun ömür

5-Geçimlilik

6-Allah’ı zikretmek.

İbni Sirîn: Ravent, limon ve turunç gibi tadı buruk ve hoş olmayan meyvelerden yapılan şuruplar, üzüntü ve sıkıntıya…

Tadı acı ve pis kokulu şuruplar, dünya ve âhiret menfaatine…

İlaç yerine içilen şuruplar, âhiret menfaatine…

Tedavi amacıyla içilen şuruplar, dünya menfaatine işârettir.

 

NERGİS [Bot.]

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda nergis görmenin üç tâbiri vardır:

1-Ağırbaşlı kimse

2-Evlat

3-İyi ve sağlam dost.

Hz. Danyal [a.s]: Nergis, ağırbaşlı, yumuşak kimseye…

[Kadınlar için] nergis dermek, güzel bir kızınız olacağına veya bekârsanız evleneceğinize…

Yerden nergis koparmak, eşinizi boşayacağınıza veya çocuğunuzun öleceğine…

Kocanıza nergis verdiğinizi görmek, kocanızdan ayrılacağınıza işârettir.

 

NEY [Müz.]

Müellif: Rüyâda ney çalmak, musibete…

Ney dinlemek, üzüntüye…

Ney çalındığını görmek, sizi üzecek bir şeyle karşılaşacağınıza işârettir.

Kirmanî: Ney, insanlara boş ve faydasız şeyleri haber veren kimseye işârettir.

Çağdaş Ulema: Ney görmek, bir karar alma konusunda zorlanacağınıza ve iki arada bir derede kalacağınıza…

Ney çalmak, bir kaza geçireceğinize işârettir.

 

NEZLE [Tıp]

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda nezle olmanın üç tâbiri vardır:

1-Hafif hastalık

2-Birine öfkelenmek

3-Menfaat elde etmek.

İbni Sirîn: Kendinizin veya bir başkasının nezle olduğunu görmek, hafif bir nezleye yakalanıp çabucak iyileşeceğinize işârettir. Geçireceğiniz hastalık, rüyâda gördüğünüz nezlenin şiddetine göre şiddetli veya hafif olacaktır.

 

NİLÜFER [Bot.]

Müellif: Dalında nilüfer görmek, menfaate…

Dalından nilüfer koparmak, üzüntüye işârettir.

 

NİŞANLANMAK

Çağdaş Ulema: Nişanlandığınızı görmek, girişimde bulunduğunuz gereksiz bir işin yakında sona ereceğine…

Yabancı birinin nişanlandığını görmek veya bunun için merasim düzenlemek, pek yakında nişanlanacağınıza veya evleneceğinize…

Evli çiftlerin nişanlandığını görmek, iyi bir dostluğa işârettir.

 

NİŞASTA

Müellif: Rüyâda nişasta yediğinizi görmek, üzüntüye…

Nişastayla helva yapıp yediğinizi görmek, menfaate…

Buğdayla nişasta yaptığınızı görmek, gelir elde edeceğinize işârettir.

 

NOHUT

Müellif: Taze veya kurutulmuş nohut görmek, üzüntüye…

Pişirilmiş etli nohut yediğinizi görmek, üzüntünüzün daha az olacağına işârettir.

 [152]-Mülk, 230.