Kuran-ı Kerim – Müzzemmil Suresi Türkçe Meali

MÜZZEMMİL SÛRESİ CÜZ: 29, SÛRE: 73

Mekke’de inmiştir; 20 ayettir.

Birinci ayeti örtünüp bürünen anlamında
olan “Müzzemmil” kelimesini içerdiği için bu
isimle adlandırılmıştır.

İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Müzzemmil
Sûresi’ni yatsı namazında okursa, gece ve
gündüz, Müzzemmil Sûresi’yle birlikte onun
lehine şahitlik ederler; Allah onu temiz bir
hayatla yaşatır ve temiz bir ölümle öldürür.”
(bk. Sevabu’l-A’mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Ey örtünüp bürünen!

2. Birazı hariç geceleri (ibadet ve namaz
için) kalk;

3. (Gecenin) yarısını veya ondan biraz
azalt,

4. Ya da ona (biraz) artır ve Kur’ân’ı ağır
ağır oku.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 163)

5. Çünkü biz sana ağır bir söz indireceğiz.

6. Kuşkusuz, gecenin ibadeti daha etkili
ve sözleri de daha sağlamdır.

7. Kuşkusuz, gündüzleri senin uzun bir
uğraşın vardır.

8. (Geceleri ibadet için kalk) ve Rabbinin
adını an, her şeyden koparak O’na yönel.

9. Doğunun da, batının da Rabbi O’dur.
O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse
kendine koruyucu ve himayeci olarak
O’nu seç.

10. Onların söylediklerine sabret ve güzel
bir tarzda onlardan uzaklaş.

11. Dini yalanlayan o varlık sahiplerini
bana bırak ve onlara az bir mühlet ver.

12. Şüphesiz, bizim yanımızda (inkârcılar
için hazırlanmış) ağır zincirler, yakıcı
ateş var.

13. Ve boğazdan geçmez bir yiyecek ve acı
bir azap var.

14. O gün yer ve dağlar şiddetle sarsılır ve
dağlar akıp giden kum yığınına döner.

15. Firavun’a bir peygamber gönderdiğimiz
gibi, size de, (amellerinize) tanık olan
bir peygamber gönderdik.

16. Ama Firavun o peygambere karşı geldi,
biz de onu şiddetli bir şekilde tutup cezalandırdık.

17. Eğer (siz de) kâfir olursanız, çocukları ihtiyarlatan
o günden nasıl korunursunuz?!

18. O günün dehşetinden gökyüzü parçalanır.
O’nun vaadi mutlaka yerine gelir.

19. Gerçekten bu bir öğüt ve hatırlatmadır.
İsteyen, Rabbine doğru giden bir yol tutar.

20. Rabbin, senin gecenin üçte ikisine yakın
bir kısmını veya yarısını veya üçte birini
(ibadet için) kalktığını biliyor. Beraberinde
bulunan bir topluluğun da (böyle yaptığını
biliyor). Gece ve gündüzü Allah ölçer.
(Allah) bildi ki, onu (geceleyin ne kadar
kalktığınızı) tam olarak sayıp kontrol edemezsiniz
bu yüzden sizi bağışladı. O hâlde,
Kur’ân’dan (sizin için) müyesser olanı okuyun.
(Allah) bildi ki, içinizden hastalar olacak;
bir kısmınız da Allah’ın lütfundan bir
rızık aramak için yeryüzünde dolaşacak;
bir kısmınız da Allah yolunda savaşacak. O
hâlde, Kur’ân’dan (sizin için) müyesser olanı
okuyun; namazı tam olarak kılın; zekâtı
verin; Allah’a güzel bir ödünç verin (Allah
yolunda fakirlere yardım edin; onlara
borç verin); çün kü kendiniz için hazırlayıp
gönderdiğiniz heriyiliği, daha iyi
ve mükâfatça daha büyük olarak Allah
katında bulacaksınız; ve Allah’tan bağışlanma
dileyin; şüphesiz, Allah çok bağışlayan
ve sürekli merhamet edendir.