Kuran-ı Kerim – Mutaffifin Suresi Türkçe Meali

MUTAFFİFÎN SÛRESİ CÜZ: 30, SÛRE: 83

Mekke’de inmiştir; 36 ayettir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 173)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Ölçü ve tartıda başkalarının hakkını
eksik verenlerin vay hâline!

2. Onlar, insanlardan ölçerek bir şey
aldıklarında tam alırlar.

3. Ama onlar ölçerek veya tartarak bir
şey verdiklerinde eksik verirler.

4-5. Bunlar, büyük bir günde (hesap vermek
için) dirileceklerini bilmezler mi?!

6. O günde insanlar, âlemlerin Rabbinin
huzurunda dururlar.

7. Hayır; (onların sandığı gibi değil;)
kötülerin yazısı Siccin’dedir.

8. Siccin’in ne olduğunu sen ne bilirsin!

9. O, (Allah’ın emriyle) yazılmış bir kitaptır.

10. Yalanlayanların o gün vay hâline!

11. Onlar ki, hesap ve mükâfat gününü
yalanlarlar.

12. Ki onu, ancak haddini aşan ve günaha
düşkün kimseler yalanlarlar.

13. Ayetlerimiz onlara okununca, “(Bunlar,)
eskilerin masallarıdır.” derler.

14. Hayır; (onların düşündükleri gibi
değil;) onların yaptıkları işler, (pas
gibi) kalplerinin üzerini kaplamıştır.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 174)

15. Hayır; o gün onlar, Rablerinden
(O’nun rahmetinden) perdelenmişlerdir.

16. Sonra onlar, hiç şüphesiz cehenneme
girerler.

17. Sonra da (onlara), “Yalanlayıp durduğunuz
budur işte.” denilir.

18. Hayır; (onların düşündüğü gibi değil;)
iyilerin yazısı da İlliyin’dedir.

19. İlliyin’in ne olduğunu sen ne bilirsin!

20. (Hakk’ın emriyle) yazılmış bir kitaptır.

21. Allah’a yakın olanlar, o kitabı görürler.

22. Şüphesiz ki iyiler, kalıcı nimet içindedirler.

23. Koltuklar üzerinde oturup (cennetin
nimetlerini) seyrederler.

24. Yüzlerinde nimetin sevinç ve şenliğini
fark edersin.

25. Onlara mühürlü saf (halis) bir içki sunulur.

26. Sonu misktir. (İçtikten sonra misk
kokusu bırakır.) Artık imrenenler, buna
imrensinler.

27. Karışımı da Tesnim’dendir.

28. (Tesnim; cennette) bir pınardır ki, Allah’a
yakınlaştırılmış olanlar ondan içerler.

29. Suçlular, (dünyada) iman edenlere
gülerlerdi.

30. Onların yanlarından geçtiklerinde birbirlerine
kaş göz işareti yaparak onlarla
alay ederlerdi.

31. Ailelerine döndüklerinde (alaylarından
dolayı) keyifli ve neşeli dönerlerdi.

32. Onları (iman edenleri) gördüklerinde,
“Bunlar, sapık kimselerdir.” derlerdi.

33. Halbuki onlar, müminlere bekçi ve gözetleyici
olarak gönderilmemişlerdi (müminleri
denetlemekle görevli değillerdi).

34. Bugün (kıyamet günü) ise, iman
edenler, kâfirlere gülerler.

35. Koltuklar üzerinde (kâfirleri) seyrederler.

36. Kâfirler yaptıklarının karşılığını aldılar
mı?