Müellifin Önsözü

Tek, ihtiyaçsız ve kâdir olan Allah’a hamd olsun. Hiç kuşkusuz O, mülk ve celâl sahibi, diri ve yaratıcı olan Allah’tır. Yarattıklarına rızk veren, zamirleri bilen, gökyüzündeki yıldızları yaratan, gaibi bilen, sırlardan haberdar olan O’dur. Bâtın-ı evvel ve âhir de O’dur. Allah’ın salâtı ve selamı Muhammed’e [s.a.a] ve O’nun pak Ehlibeyt’ine [a.s] olsun.

Şeyh Ebulfazl Hüseyin b. Muhammed İbrahim Tiflisî der ki: Bu kitabın tasnifine başladığımda İranlı [Fars] tâbircilerin kitaplarını gözden geçirdim. Ne var ki bunlardan hiçbirini yeterince açık bulamadım. Çünkü onlardaki mevcut tâbirler, bu alanda üstat olarak bilinen isimlere ait değildi. Bu yüzden, elinizdeki eseri hazırlayabilmek için meşhur yorumcuların tâbirlerinden faydalandım.

Tâbirlerinden faydalandığım başlıca kitaplar şunlardır:

1- Usulü Danyal
2- Taksim, İmam Câfer Sâdık
3- Cevami, Muhammed b. Sirîn
4- Destur, İbrahim Kirmanî
5- İrşad, Câbir Mağribî
6- Tâbir, İsmail b. Eş’as
7- Kenzu’r Rüyâ, Memunî
8- Tâbir, Beyyan Abdus
9- Tâbir, Hafız b. İshak
10- Cumelu’d Delail
11- İzahatu’t tâbir
12- Kafi’r Rüyâ
13- Tâbir, Maruf Tâvus
14- Muferrihu’r Rüyâ
15- Tuhfetu’l Muluk
16- Minhacu’t tâbir, Halid İsfâhanî
17- Mukaddimetu’t tâbir
18- Hakaiku’r Rüyâ
19- Vecize, Muhammed Sahune vs.

Bu kitapların tamâmından kâmil olarak faydalandığım ve her tâbirin başında bu tâbirin kime ait olduğunu yazdığım için kitabıma Kâmilu’t tâbir [Rüyâ tâbirleri Külliyatı] adını verdim. Zira farsça olarak yazılan tâbir kitapları arasında bu kitaptan daha kâmili yazılmamıştır. İnsafla söylemek gerekir ki, bu kitap, herkes için ihtiyaç niteliğinde bir kitaptır.

Rüyâ tâbirleri ilmiyle uğraşan üstatlar, sürekli altı kişinin yorumlarından söz ederler.

Kendi dönemlerinin yegâne söz sahipleri olan bu yorumcular şunlardır:

Buhtu’n Nasr döneminde yaşayan Danyal Peygamber [a.s], hak İmam Hz. Câfer Sâdık [a.s], Muhammed b. Sirîn, İbrahim Kirmanî, Câbir Mağribî ve İsmail b. Eş’as.