Kuran-ı Kerim – Mâûn Suresi Türkçe Meali

MÂÛN SÛRESİ  CÜZ: 30  SÛRE: 107

Mekke’de inmiştir; 7 ayettir.

İmam Muhammed Bâkır (a.s)’ın şöyle dediği
nakledilmiştir: “Kim E-Reeyte’llezî Yükezzibu
bi’d-Din Sûresi’ni farz ve müstehap
namazlarında okursa, Allah onun namaz
ve orucunu kabul eder ve dünya hayatında
yaptıklarından dolayı onu hesaba çekmez.”
(Sevabu’l-A’mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Ceza ve mükâfat gününü yalanlayanı
gördün mü?

2. İşte o, yetimi acımasızca itip kakar.

3. Yoksulu doyurmaya (kimseyi) özendirmez.

4-5. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
onlar namazlarından gaflet ederler (namazlarına
önem vermezler).

6. Onlar, gösteriş yaparlar.

7. Ve ihtiyaç duyulan şeyleri (ihtiyaç duyanlara)
vermekten sakınırlar.