Marifet Kapısı

Marifet nedir?

Marûf, örf, irfân, marifet, ârif, tarîf aynı kökten gelen ve birbirlerine yakın manaları çağrıştıran bir Arapça kelime…
Bilinen, bilmek, anlamak, içsel bilgi, bilen, bilgi anlamlarında kullanılan söz…

Dört Kapı’nın üçüncüsü olarak kullanılan MARİFET ise, biliş, bilgi sâhibi oluş, bilgiye ulaşma hâli gibi manalarda kullanılır.
Bilgi ve iman ile yola giren mümin kul, her adımda biraz daha donanımlı, biraz daha bilgili, biraz daha neyi, niçin yaptığının farkında oluşa erer.

İlim aklın ışığı, iman kalbin ışığı, marifet ise akıl ve kalbin iman ve bilgi ile aydınlatılması neticesinde belki bütün varlığın aşk ile ışımasıdır…

Marifet, dinî anlamda kişinin yaptıklarını farkında olarak yapması olarak bilinse de belki gerçekte hayatın bütün alanlarında insanın yaptıklarının farkında olmuşluğunu da ifâde eder.

Kişi her ne iş ve eylemde bulunuyor ise onu bilerek, temellendirerek, neyi niçin yaptığının bilincinde olarak yapma hâlidir marifet…

Marifet; Hak’kı kendi özünde bulmaktır da.

Marifet; Âriflik makamıdır. İrfâna erme makamıdır.

Kısaca Marifet; ‘En büyük marifet insanın kendi nefsini bilmesidir’  buyruğunun bilinç seviyesini yakalamaktır…
Bu erişe ulaşan âşık yavaş yavaş DERVİŞ olmaktan ERMİŞ olmaya adım atar. Tâliplikten muallimliğe, öğrenicilikten öğreticiliğe, yol gösterilenden yol göstericiliğe yönelir.

İmam Ali buyurdular: …Marifet olmadan din olmaz. Tasdik olmadan marifet olmaz. İhlas üzere bir inanç olmadan tasdik gerçekleşmez. İhlas olmaksızın da Tevhîd olmaz…

İmam Ali Naki’ye soruldu: Marifet’in (kesin bilginin) en aşağı derecesi nedir? Buyurdular: Allah’tan başka ilah olmadığını, benzeri ve denginin bulunmadığını, O’nun öncesiz-ezeîi olduğunu, değişmeden önceden beri var olduğunu, hiçbir şeyin O’nun gibi olmadığını ikrâr etmektir.

İmam Ali buyurdular: Allah’ı tanıyanın marifeti kemâle erer. Ve Allah’ı tanıyan yalnızlığı seçer.

Hacı Bektaş Veli şöyle buyurdu: Ey azizim! Can bahçeye benzer, marifet sudur. İşte susamış bahçeye su ne yaparsa marifet de canı öyle yapar…

Yüceler Yücesi, Ezel ve Ebed Güneşi bizlerin marifetini arttıra, dünyevî ve uhrevî her meşru ilimde bizleri marifet ehli olanlardan eyleye…