Rüya Tabirleri – M Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

MADALYA

Çağdaş Ulema: Madalya görmek veya almak, çevrenizde vefalı bir kimsenin size komşuluk ettiğine…

Madalya vermek veya kaybetmek, vefalı bir dostunuzu kaybedeceğinize işârettir.

 

MADENLER

Allâme Meclisî: Rüyâda bakır görmek, iş konusunda sıkıntı yaşayacağınıza veya bir musibetle karşılaşacağınıza işârettir.

Kurşun ve çelik görmek, üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…

Demir görmek, mutlu olacağınıza, saygınlık elde edeceğinize, işlerinizin iyiye gideceğine, büyük ve makbul bir amel işleyeceğinize işârettir.

 

MAĞARA

İbni Sirîn: Mağaraya girdiğinizi ve oraya yerleştiğinizi görmek, öleceğinize…

Mağaraya girip tekrar dışarı çıktığınızı görmek, bir zorlukla karşılaşacağınıza…

Işıklı bir mağaraya girdiğinizi görmek, hapse gireceğinize…

Mağarayı dar ve karanlık görmek, hapiste öleceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Mağara görmek veya mağaraya girmek, kötü arkadaşlar tarafından tuzağa düşürüleceğinize…

Mağara kazmak, bir yakınınızın vefat edeceğine…

Mağarada yaşamak, mutluluğa…

Mağarada olmak, büyük bir değişiklikle karşılaşacağınıza…

Mağarada ölmek, perişanlığa…

Karanlık bir mağaradan ışığa çıkmak, uzun süreli bir fakirlikten sonra maddî durumunuzun yeniden düzeleceğine işârettir.

 

MAHKEME

Çağdaş Ulema: Mahkeme görmek, hakkı arayacağınıza…

Mahkemeye çağırılmak, takibe alınacağınıza…

Mahkemece hüküm giymek/tutuklanmak, bir iş neticesinde takdire layık olacağınız halde takdir görmeyeceğinize…

Mahkemede tanık olarak bulunmak, zor durumda kalan birine yardım edeceğinize…

Mahkemede hüküm vermek, bir konuda büyük bir yanılgı içinde olduğunuza ve gerçek haklının diğer taraf olduğuna…

Mahkeme kararının size okunduğunu görmek, birtakım şüpheler neticesinde huzursuz günler geçireceğinize…

Mahkeme kararını okumak, birinin hakkını yiyeceğinize…

Mahkemede idam veya müebbet hapis cezasına çarptırıldığınızı görmek, utanç verici bir olay gerçekleştireceğinize…

Birini mahkemeye çekmek, zor ve sıkıntılı bir mücadeleden sonra bir arzunuzun gerçekleşeceğine…

Başkası tarafından mahkemeye çekilmek, bencilliğinizden dolayı zarar göreceğinize…

Mahkemeyi kazanmak, herhangi bir olayın beklentinizin aksine gerçekleşeceğine…

Mahkemeyi kaybetmek, muhalifleriniz ya da düşmanlarınızla barışmanız gerektiğine işârettir.

 

MAHSUL, ÜRÜN

Çağdaş Ulema: Mahsul toplamak, miras alacağınıza…

İyi mahsul elde etmek, yakın gelecekte arzularınızın gerçekleşeceğine…

Kötü mahsul elde etmek, bâzı işlerinizde başarısız olacağınıza işârettir.

 

MAKAS

Çağdaş Ulema: Makas görmek, bir kadın yüzünden ayrılık yaşayacağınıza…

Makasla bir şey kesmek, duygusal bir ilişkinizin bozulacağına işârettir.

 

MANCINIK

Allâme Meclisî: Mancınık görmek, bâzı habercilerin sizin adınızı kullanarak etrafa yalan haber ulaştıracaklarına ve bu yüzden insanlar tarafından suçlanacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Kâfirlerin kalesini veya şehrini mancınıkla vurduğunuzu görmek, küfür bölgesinde yaşayan bir grup şehirlinin Müslümanlara çirkin sözler söyleyeceğine…

Müslümanların şehir veya kalesini mancınıkla vurduğunuzu görmek, Müslümanlar hakkında ileri-geri konuşacağınıza…

Mancınıkla bir yeri taşa tuttuğunuzu görmek, o bölgede yaşayan insanların gıybetini edeceğinize veya onlara küfredeceğinize işârettir.

 

MANDA

İbni Sirîn: Manda, zengin kişiye işârettir.

 

MANKEN, MODELİST

Çağdaş Ulema: [Erkekler için] manken görmek, bir aşk arayışına çıkacağınıza, ancak bu konuda dikkat etmeniz gerektiğine…

[Kadınlar için] manken görmek, kendinize yeni ve güzel elbiseler satın alacağınıza…

Kendinizi manken olarak görmek, önemli biri olmak isteyeceğinize ama olamayacağınıza veya bir şeye sahip olmak isteyeceğinize ama onu elde edemeyeceğinize işârettir.

 

MANTAR

Müellif: Rüyâda mantar görmek, hiçbir faydası olmayan kadına…

Üçten fazla mantar görmek, bir kadın tarafından size ulaşacak mala işârettir.

Kirmanî: Büyük mantar, bir erkek çocuğunuz olacağına…

Küçük mantar, bir kız çocuğunuz olacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Mantar yemek, malınızı eşiniz için harcayacağınıza işârettir.

 

MARANGOZLUK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda ağaç yontmak, kesmek veya düzeltmek, insanlara iyi ve güzel şeyler öğreteceğinize, ancak bir nifakla karşılaşacağınıza işârettir.

Kirmanî: Marangozun işi odunları/keresteleri düzeltmek ve bir şekle sokmaktır. Bu yüzden rüyâda marangoz görmek, insanlara edep ve kültür öğreten, dinî konularda yardımcı olan ve aralarında çıkan anlaşmazlıkları gideren kişiye…

Kereste görmek, içlerinde bozgunculuk olan insanlara işârettir.

 

MARATON

Çağdaş Ulema: Maraton görmek, belirli bir hedefinizi elde edeceğinize…

Maratona katılmak, hedeflediğiniz bir şeye ulaşmak için çok çaba sarf edeceğinize, ancak elde edemeyeceğinize işârettir.

 

MARUL

Müellif: Tatlı marul yemek, üzüntüye, acı marul yemek ise zarara işârettir.

 

MASAJ

Çağdaş Ulema: Başkalarına masaj yapılırken görmek, terk ettiğiniz yola tekrar geri dönmeniz gerektiğine…

Birine masaj yaptığınızı görmek, yolunda gitmeyen bir şeyi düzene sokacağınıza…

Birinin size masaj yaptığını görmek, birtakım düzensizlikler nedeniyle bedensel ve ruhsal sorunlar yaşayacağınıza işârettir.

 

MASKE

Çağdaş Ulema: Maske, uyarı demektir. Rüyâsında maske gören bir kimse, kötü bir dosta veya entrikalara karşı ikaz edilmektedir. Bir başka tâbire göre de ağzınızdan çıkan sözlere dikkat etmeniz ve her sözü herkese söylememeniz gerekir.

Yüzünüzde maske olduğunu görmek, yapacağınız iyi veya kötü işlerde hüner sahibi biri olacağınıza…

Maskeli baloya katılmak, birinin hisleriyle oynayacağınıza veya birileri tarafından kullanılacağınıza işârettir.

 

MAŞ, BÖRÜLCE

İbni Sirîn: Pişmiş maş yemek, az miktarda mal elde edeceğinize…

Pişmemiş maş yemek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

Câbir Mağribî: Maş görmek, üzüntüye…

Maş görmek ama yememek, üzüntü görmeyeceğinize işârettir.

 

MATARA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda matara görmenin üç tâbiri vardır:

1-Yolculuk

2-Mal

3-Yaşam.

İbni Sirîn: Mataranız olduğunu görmek, yolculuktan menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

MATKAP

Çağdaş Ulema: Matkap görmek, uzun süreli bir hastalığa…

Matkapla iş yapmak, zor ve faydası olmayan işe…

Matkapla yerde delik açmak, bir yakınınızın veya dostunuzun öleceğine işârettir.

 

MAYMUN

İbni Sirîn: Maymun, hilekâr bir düşmana…

İtaatkâr bir maymuna bindiğinizi görmek, düşmanınızı alt edeceğinize…

Maymunla savaştığınızı ve onu yendiğinizi görmek, hastalığa yakalanıp tekrar iyileşeceğinize işârettir.

Kirmanî: Maymun öldürmek, düşmanı alt etmeye…

Maymun eti yemek, bir sıkıntıya veya rahatsızlığa…

Birinin size maymun hediye ettiğini görmek, düşmanlığını dışa vuracak kişiye işârettir.

Câbir Mağribî: Maymun öldürmek, bir hastalığa yakalanıp çabucak iyileşeceğinize…

Dişi maymun görmek, büyücü ve bozguncu bir kadına…

Evinize maymun geldiğini görmek, size büyü yapılacağına…

Maymunun sizinle konuştuğunu görmek, eşinizin size karşı saygısız davranışlarda bulunacağına…

Maymunun sizi ısırdığını görmek, hastalığa yakalanacağınıza veya eşinizden fena söz işiteceğinize…

Maymunun bir şey yediğini veya size bir şey verdiğini görmek, malınızı ev halkı için harcayacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Maymun görmek, çevrenizde dalkavuk insanlar olduğuna ve bunlara gereksiz yere güveneceğinize…

Bir maymunun ağaca tırmandığını görmek, aşk hayatınızda mutlu olacağınıza işârettir.

 

MECLİS, TOPLANTI

İbni Sirîn: Bir mecliste sarhoş ve ayyaş kimselerle içki içtiğinizi görmek, nefsinize uyacağınıza ve haram yemekle meşgul olacağınıza…

İçkili bir mecliste olduğunuzu ancak içki içmediğinizi görmek, fesada ve harama rıza göstereceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Bir ilim meclisine izleyici olarak katıldığınızı görmek, dinî bir olaydan dolayı sevineceğinize…

İlim meclisinde kendinizden geçtiğinizi görmek, içinden çıkılamaz bir işle karşılaşacağınıza ancak sonunda mutlu olacağınıza işârettir.

 

MEKTUP

İmam Câfer Sâdık [a.s]: İçinde iyi şeyler yazılı olan mektup görmek, arzu ettiğiniz şeylerin gerçekleşeceğine…

İçinde kötü şeyler yazılı olan mektup görmek, işinizin yolunda gitmeyeceğine işârettir.

İbni Sirîn: Ağzı mühürlü mektup görmek, size bir haber geleceğine…

Aynı mektubu açtığınızı görmek, üzüntüden kurtulacağınıza…

Okuma-yazması olmayan birinin mühürlü mektubu açıp okuduğunu görmek, o kimsenin izzet ve makam elde edeceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Bir padişahın, içinde iyi şeyler yazılı olan bir mektubu size verdiğini görmek, rahatlık ve mutluluğa…

Aynı rüyâda içinde kötü şeyler yazılı olan bir mektup verdiğini görmek, korku ve endişeye…

Bir âlim veya zahidin size mektup verdiğini görmek, bir alim veya zahitten nasihat işiteceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Mektup almak, kötü bir haber alacağınıza…

Aşk mektubu görmek veya almak, hoşunuza gitmeyen bir haber alacağınıza…

Aşk mektubu yazmak, birine âşık olduğunuza veya olacağınıza…

Taziye mektubu görmek veya almak, iyi bir haber alacağınıza işârettir.

 

MELEK, MELEKLER

Allâme Meclisî: Melekler Allah’ın emin kıldığı varlıklardır. Dünyada adalet, insaf, rahatlık ve ferahlık nişaneleridirler.

Melek görmek, mal ve saygınlık elde edeceğinize, bahtınızın açık olacağına ve evlat sahibi olacağınıza…

Rıdvan meleği görmek, içinde bulunduğunuz yılı mutluluk, emniyet ve rahatlık içinde geçireceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Meleklerle savaştığınızı görmek, günahkâr olduğunuza ve ilahî azabı hak ettiğinize ve bu yüzden tövbe etmeniz gerektiğine…

Meleklerin üzgün ve düşünceli olduklarını görmek, üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…

Meleklerin size müjde verdiklerini görmek, sâlih bir evladınız olacağına…

Meleklerin sizden bir şey aldıklarını görmek, mal varlığınızı kaybedeceğinize…

Meleklerden bir yerde toplandığını ve onlardan korktuğunuzu görmek, o bölgede savaş çıkacağına…

Meleklerin savaştıklarını görmek, düşmana galip geleceğinize…

Melekleri rükû ve secde hâlinde görmek, durumunuzun düzeleceğine…

Melekleri kadın şeklinde görmek, Allah’a yalan isnat edeceğinize… [“[Ey müşrikler!] Rabbiniz, erkek çocukları sizin için ayırdı da, kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi ? Gerçekten siz, [vebali] çok büyük bir söz söylüyorsunuz!” 149

Meleklerle birlikte uçtuğunuzu görmek, ecelinizin yaklaştığına ve tövbe ederek bu dünyadan ayrılacağınıza…

Uzaktan melekleri seyrettiğinizi ve yanlarına yaklaşamadığınızı görmek, günah işleyeceğinize… [“Melekleri görecekleri gün, günahkârlara o gün hiçbir sevinç haberi yoktur ve: [Size, sevinmek] yasaktır, diyeceklerdir.” 150

Meleklerle birlikte feryat ettiğinizi görmek, evinizin yıkılacağına…

Meleklerin size itaat ettiklerini görmek, dindar biriyseniz sevineceğinize, değilseniz üzüleceğinize…

Meleklerin size selam verdiklerini ve rahmet gözüyle baktıklarını görmek, Allah’ın izniyle düşmanlarınıza galip geleceğinize ve akıbetinizin iyi olacağına…

Meleklerin topluca bir bölgeye indiklerini görmek, o bölgede yaşayan insanların huzura kavuşacaklarına ve düşmanları alt edeceklerine işârettir.

Kirmanî: Melek, Allah tarafından müjde demektir.

Meleklerin size nasihat ettiklerini görmek, şehit olacağınıza…

Mukarreb melekleri belirli bir yerde görmek, Müslümanlarla kâfirlerin savaşacağına, Allah’ın izniyle Müslümanların galip geleceklerine ve bulunduğunuz bölgede kıtlık varsa, bolluk ve bereket baş göstereceğine…

Meleklerle birlikte gökyüzüne uçtuğunuzu görmek, zahit olacağınıza, dünyaya sırt çevireceğinize ve âhirete yöneleceğinize…

Meleklerle birlikte gökyüzüne çıktığınızı ve hemen geri döndüğünüzü görmek, ecelinizin yaklaştığına ve adınızın dünyada iyilikle anılacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Mukarreb meleklerin mutlu bir şekilde size baktığını görmek, adalet göreceğinize, hastalanıp tekrar iyileşeceğinize, emniyet içinde olacağınıza ve iyi şeylerle karşılaşacağınıza…

Kendinizi melek olarak görmek, üzgünseniz sevineceğinize ve borçluysanız borcunuzu ödeyeceğinize…

Melekler tarafından korkutulduğunuzu veya müjdelendiğinizi görmek, iş hayatınızda yeniden yükselişe geçeceğinize…

Bir meleğin size bir şeyler verdiğini görmek, büyük bir şahsiyetten yardım veya bağış alacağınıza…

Bir grup meleğin sizi karşılamaya geldiklerini görmek, iki cihanda da saadet ehli olacağınıza…

Bütün meleklerin sizinle görüşmeye geldiklerini görmek, ecelinizin yaklaştığına…

Meleklerin sizi göğe çıkardıklarını görmek, önceki tâbirin aynına…

Meleklerin yere indiğini ve ellerinde kılıç ve kandil/ lamba olduğunu görmek, bilge bir çocuğunuz olacağına…

Meleklerin size beyaz veya yeşil elbise verdiklerini görmek, yakınlarınızdan birinin öleceğine veya ecelinizin yaklaştığına…

Meleklerin size siyah bir elbise verdiklerini görmek, İslam dininden çıkacağınıza…

Meleklerin size sarı bir elbise verdiklerini görmek, hastalanacağınıza ve tövbe edeceğinize…

Meleklerin sizden yüz çevirdiklerini görmek, tövbe etmeniz ve Allah’a dönmeniz gerektiğine…

Meleklerin size Kurân-ı Kerim veya Kurân yazılı bir kâğıt verdiğini görmek, haklı olduğunuz halde biriyle mahkemelik olacağınıza ve bu mahkemede sizin galip geleceğinize…

Bir meleği çocuk, genç veya yaşlı hallerde görmek, çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemlerinizde o şekilde olduğunuza veya olacağınıza işârettir.

Çağdaş Ulema: Melek görmek, iyiye…

Melekle sohbet etmek, pek yakında nişanlanacağınıza veya evleneceğinize…

Kendinizi bir melek olarak görmek, sevgiye…

Melekler tarafından kuşatılmak, huzura işârettir.

 

MEMBA SUYU

İbni Sirîn: Memba suyu, üzüntü ve sıkıntıya…

Bir membada guslettiğinizi görmek, üzüntülerden kurtulacağınız işârettir.

Kirmanî: Evinizde çok sayıda memba belirdiğini görmek, sizi üzecek bir takım olaylar yaşayacağınıza ve ağlayacağınıza işârettir.

 

MEME

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda meme görmenin beş tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Kızlar

3-Hizmetkârlar

4-Dostlar

5-Kardeşler.

Müellif: Meme, kız demektir. Memede görülen her türlü fazlalık, eksiklik, iyilik veya kötülük kızlara yorulur.

Göğsünüzden süt aktığını görmek, kızınızın rızkının bollaşacağına ve helal mal elde edeceğinize…

Göğsünüzden süt yerine kan aktığını görmek, haram mal elde edeceğinize…

Göğsünüzün aşırı derecede sarkık olduğunu görmek, bir kız çocuğunuzun olacağına…

Erkek için, göğsünde süt toplandığını görmek, bekârsa evleneceğine ve çocuk sahibi olacağına, evliyse, zenginleşeceğine…

Yaşlı kadın için yukarıdaki rüyâyı görmek, perişanlığa…

Genç kadın için göğsünde süt toplandığını görmek, ömrünün uzayacağına işârettir.

Kirmanî: [Erkekler için] bir erkeğin göğsünden süt emdiğinizi görmek, hastalanacağınıza…

Bir kadının göğsünden süt emdiğinizi görmek, iş konusunda şansınızın olmayacağına işârettir.

Câbir Mağribî: Erkek memesi evin hanımına, kadın memesi kızına…

Göğsünüzün sütten kesildiğini görmek, bu rüyâyı kadın görürse kızının öleceğine, erkek görürse, karısının öleceğine…

[Kadınlar için] memenizin altından başka bir memenin çıktığını görmek, bir kız çocuğu dünyaya getireceğinize…

Her iki memenizin de büyüdüğünü görmek, çocuklarınızın durumunun iyi olduğuna veya kızınızı evlendireceğinize…

Her iki memenizden de süt emdiğinizi görmek, hem üzüleceğinize, hem de kınanacağınıza…

Memenizden karnınıza süt aktığını görmek, zarar verici bir şeyle karşılaşacağınıza…

Tüm vücudunuzda meme olduğunu görmek, ailenizin genişleyeceğine ve evlatlarınızın çoğalacağına, çocuğunuz yoksa malınızın artacağına, ancak insanlar tarafından kınanacağınıza işârettir.

 

MEMUR

Çağdaş Ulema: Bir memura para verdiğinizi görmek, zarar edeceğinize…

Bir memurla tartıştığınızı görmek, bir tartışma yaşayacağınıza ve bu yüzden rahatsızlık duyacağınıza işârettir.

 

MENDİL

Allâme Meclisî: Rüyâda mendil, kadına işârettir.

Çağdaş Ulema: Mendil, utanç demektir.

Mendil görmek, utanç bir duruma düşeceğinize…

Mendili bulmak, yakınlarınızdan birinin, başka biri tarafından utanç bir duruma düşürüleceğine işârettir.

 

MENEKŞE [Bot.]

İbni Sirîn: Mevsiminde menekşe görmek, çocuğunuz olacağına veya bir kadından bir şey elde edeceğinize…

Dalından menekşe koparmak, üzüntüye işârettir.

Kirmanî: Kadın için menekşe dalından bir menekşe koparıp kocasına vermesi, kocasının onu boşayacağına, başkasının bir demet menekşe verdiğini görmesi ise, aralarına ayrılık gireceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Menekşe, kötü huylu ve geçimsiz kadına işârettir.

Çağdaş Ulema: Menekşe görmek, bâzı inançlarınızı değiştirmek isteyeceğinize…

Menekşe dermek, hediye etmek veya hediye almak, sorunsuz mutluluğa işârettir.

 

MERASİM, DİNÎ MERASİM

Çağdaş Ulema: Dinî merasim görmek, geleceğinizin güzel, hareketli ve gurur verici olacağına…

Dinî merasime katılmak, birtakım sorunlardan kurtulacağınıza ve endişelerinizin sona ereceğine işârettir.

 

MERCAN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda mercan görmenin dört tâbiri vardır:

1-Evlat

2-Süs

3-Güzellik

4-Mal.

İbni Sirîn: Mercan, kadına veya evlada…

Mercana sahip olmak, boşanmaya işârettir.

Kirmanî: Mercan, kadına…

Mercanla birlikte çeşitli mücevherler görmek, mala işârettir.

 

MERCANKÖŞK [Bot.]

İbni Sirîn: Rüyâda mercanköşk kokladığınızı görmek, bir erkek çocuğunuzun olacağına, solmuş mercanköşk görmek ise kötüye tâbir edilir.

 

MERCİMEK

Müellif: Pişmiş mercimek, üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

İbni Sirîn: Yeşil mercimek görmek, iyiye…

Pişmiş mercimek yemek, biriyle sorun yaşayacağınıza ve bu sorun yüzünden rencide olacağınıza işârettir.

Kirmanî: Yeşil mercimek, kadınlardan zahmetle elde edilen mala işârettir.

 

MERDİVEN

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda merdiven görmek, dindar bir kimseyseniz düşmana galip geleceğinize, günahkâr biriyseniz münafıklığa işârettir.

Allâme Meclisî: Merdiven, uyumlu bir dosta işârettir.

İbni Sirîn: Kerpiçten yapılmış bir merdivenden yukarı çıktığınızı görmek, işinizin iyi olacağına…

Ağaç merdivenlerden yukarı çıktığınızı görmek, inancınızın zayıf olduğuna…

Taş, mermer veya demir merdivenlerden yukarı çıktığınızı görmek, güç ve kuvvet bulacağınıza işârettir.

Kirmanî: Merdivenlerden yukarı çıktığınızı görmek, saygınlık ve menfaat elde edeceğinize…

Merdivenlerden indiğinizi görmek, bunun aksine tâbir edilir.

Çağdaş Ulema: Yere yatırılmış veya duvara dayatılmış merdiven görmek, elinize bir fırsat geçeceğine ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeniz gerektiğine…

Merdiven taşımak, zor durumda olan veya başarılı olmak isteyen birine yardım edeceğinize…

Bir başkasının merdiven taşıdığını görmek, dikkatli olmanız gerektiğine, aksi takdirde elinize geçen fırsatı başkaları yüzünden kaçıracağınıza…

Pencereye merdiven dayamak, birtakım gizli hedefleriniz olduğuna…

Pencereye dayalı merdiven görmek, bir entrika veya hırsızlık konusunda duyarlı olmanız gerektiğine…

Merdivenden yukarı çıkmak, bir girişiminizde başarısız olacağınıza…

Merdivenden inmek, birinin sizi etkisiz hâle getirmeye çalıştığına…

Pencereye dayalı merdivenin düştüğünü görmek, büyük bir zarardan güvende olacağınıza…

Yürüyen merdiven görmek, birinin yardımıyla menfaat elde edeceğinize…

Yürüyen merdiveni kullanmak, önünüzde zor bir yol olduğuna işârettir.

 

MERHEM

İbni Sirîn: Herhangi bir organınıza merhem sürdüğünüzü görmek, dinî inancınızın güzel olduğuna…

Merhem yediğinizi görmek, haram yiyeceğinize…

İnsanlara merhem verdiğinizi görmek, bir çocuğa yardımcı olacağınıza işârettir.

 

MERSİN AĞACI

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda mersin ağacı görmenin dört tâbiri vardır:

1-Para karşılığında çalışan kimse

2-Sâlih evlat

3-Bol gelir

4-Menfaat.

 

MESCİT, CAMİ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda mescit görmenin on iki tâbiri vardır:

1-Yönetici

2-Yargıç, hâkim

3-Büyük âlim

4-Reis

5-İmam

6-Mescit

7-Hatip

8-Müezzin

9-Veli

10-Nam

11-Hayır ve bereket

12-Güzel kadın.

Müellif: Mamur bir mescit görmek, insanların dinlerini öğrenmek için müracaat ettikleri âlime…

Mescit inşa ettiğinizi görmek, dindar kimselere iyilik edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Mescit inşa ettiğinizi görmek, dindar bir bayanla evleneceğinize…

Mescidin lambasını sattığınızı görmek, iyi ve faydalı bir iş yapacağınıza işârettir.

Mescidü’l-Haram ve Mescidü’n-Nebi’ye gittiğinizi görmek, korkulardan güvende olacağınıza, dinî ve dünyevî hacetlerinizin gerçekleşeceğine işârettir.

Kirmanî: Kıblesi belli olmayan bir mescitte namaz kıldığınızı görmek, dinsizliğe…

Mescitte elinizi ve yüzünüzü yıkadığınızı görmek, malını mescit için harcayacağınıza ve murada ereceğinize…

Bir mescidin yıkıldığını görmek, bölgede yaşayan bir âlimin vefat edeceğine…

Kendinize ait bir yerin mescit olduğunu görmek, din yolunda saygınlık kazanacağınıza…

Bir toplulukla birlikte mescide gittiğinizi görmek, bir kadınla evleneceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Mescit görmek, huzura…

Bir mescide girmek, hayır ve bereket elde edeceğinize işârettir.

 

MEŞALE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda meşale görmek iki şekilde yorumlanır:

1-Kadın hizmetçi

2-Küçük cariye

İbni Sirîn: Meşale, evde hizmet eden kadına…

Demir meşale, o kadının ev halkından biri olduğuna…

Ağaç meşale, ev halkından olmadığına, bilakis nifak ehli bir kadın olduğuna…

Toprak meşale, asi ve müşrik bir kadın olduğuna işâret eder.

Çağdaş Ulema: Meşale görmek, bir sırra vakıf olacağınıza…

Meşale taşımak, insanlar tarafından ilgi göreceğinize…

Yanan meşale görmek, bir meseleyi aydınlığa kavuşturacağınıza…

Meşale söndürmek, istenmeyen bir ilişkinizin bozulacağına…

Gündüz vakti yanan meşale görmek, daha önce gözden çıkardığınız bir şeyi tekrar ele geçireceğinize…

Gökten, yanan meşaleler düştüğünü görmek, acı haberler alacağınıza işârettir.

 

MEYVE, MEYVELER

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Bir manavın tatlı ve güzel meyveler sattığını görmek, zarara işârettir.

Hz. Danyal [a.s]: Meyveler, ağaçlarına göre tâbir edilir. Rüyâda görülen ağacın tâbiri iyiyse meyvesi de iyiye, tâbiri kötüyse meyvesi de kötüye tâbir edilir.

Bir bahçede mevsimlik meyve yediğinizi görmek, yediğiniz meyve miktarınca mal biriktireceğinize…

Aynı rüyâda mevsimlik olmayan bir meyve yemek, malınızın telef olacağına…

Ekşi meyve, üzüntü ve sıkıntıya…

Olgunlaşmamış ham meyve, haram mala…

Yaz meyvelerinin yere döküldüklerini görmek, hastalığa işârettir.

Allâme Meclisî: Mevsiminde kuru meyve görmek, helal mal ve rızka…

Olgunlaşmamış meyve görmek, kötüye…

Meyve suyu görmek, helal mala…

Elma nektarı, hastaysanız iyileşeceğinize…

Turunç görmek, hastalığa…

Hurma görmek, menfaate…

Zeytin görmek, ilim, rahatlık ve genişliğe…

Narenciye görmek, tatlıysa mala, ekşiyse üzüntü ve sıkıntıya işârettir.

İbni Sirîn: Taze, sulu ve lezzetli meyve yemek, menfaate…

Bir ağaçtan meyve topladığınızı görmek, derdiğiniz meyve kadar mal elde edeceğinize…

Bir ağaçtan önünüze meyve düştüğünü görmek, zahmetsizce mal elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Meyveyi dalında görmek, huzur ve refaha…

Bir dükkân veya manavda meyve görmek, ticarî hayatınızda canlılık olacağına…

Meyveyi sepet vb. şeylerde görmek, evinize misafir geleceğine…

Meyve ikram etmek, birinin ilgisini çekeceğinize…

İkram edilen bir meyveyi almak, bir vesvese işiteceğinize ve buna kulak asmamanız gerektiğine…

Meyve yemek, zekânızın artacağına…

Tatlı ve lezzetli meyve yemek, yapacağınız bir işte başarılı olacağınıza…

Meyve toplamak, menfaat elde edeceğinize…

Acı meyve yemek, önceden planlanmış bir olayda birtakım sorunlarla karşılaşacağınıza…

Bir meyve ağacını silkelemek, ama meyve düşürememek, bâzı şeyleri zorla halletmeye çalıştığınıza ve bundan kaçınmanız gerektiğine…

Meyve ağacındaki meyveleri silkelemek, işiniz konusunda istekli olmanız gerektiğine…

Yerden meyve toplamak, küçük bir işten dolayı iyi bir ödül alacağınıza…

Meyve konservesi yapmak, gereksiz harcamaların kısılması konusunda destek alacağınıza…

Meyve konservesi görmek, fakirlik dönemlerinizdeki birikimlerinizin faydasını göreceğinize…

Meyve hazırlamak veya pişirmek, yeni işinizden gelir elde edeceğinize…

Olgunlaşmamış meyve görmek veya yemek, hastalanacağınıza…

Bozulmuş/kokmuş meyve görmek, alaya alınacağınız bir iş yapacağınıza ve bu yüzden dikkatli olmanız gerektiğine…

Çeşitli meyveleri bir arada görmek, bir kargaşa yaşayacağınıza ve bu kargaşanın mutlu sonla biteceğine işârettir.

 

MEZAR, MEZARLIK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda mezarlık görmenin üç tâbiri vardır:

1-Üzüntü

2-Zindan, hapis

3-Sıkıntı.

Hz. Danyal [a.s]: Mezar görmek, zindan veya hapse…

Sizin için bir mezar kazıldığını görmek, rızkınızın daralacağına…

Mezara konulduğunuzu görmek, rızkının azalacağına ve yolculuğa çıkacağınıza…

Mezara konulduğunuzu ve üzerinize toprak atıldığını görmek, dinî bakımdan eksikliğinizin olduğuna işârettir.

Allâme Meclisî: Mezarlık görmek, birtakım şeylerden ibret alacağınıza ve günahlardan yana pişman olacağınıza…

Ölmüş bir kimsenin mezardan çıktığını görmek, büyük bir üzüntüden kurtulacağınıza…

Mezar kazdığınızı görmek, bir bina inşa edeceğinize…

Bir ölüyü mezara koyduğunuzu görmek, bir belayla karşılaşacağınıza ve sıkıntı yaşayacağınıza…

Bir mezarlığı ziyaret ettiğinizi görmek, Resul-i Ekrem’in [s.a.a] herhangi bir sünnetini yerine getireceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Mezarlık görmek, dinleri ve dünyaları bozuk olan câhil kişilerle arkadaş olacağınıza…

Mezara konulduğunuzu görmek, hapse gireceğinize…

Evinizin çatısında mezar kazdıklarını görmek, ömrünüzün uzayacağına işârettir.

Kirmanî: Bir mezarlığı ziyaret ettiğinizi görmek, bâzı mahkûmları teselli edeceğinize işârettir.

Nekir ve Münker’in size soru sorduklarını görmek, verdiğiniz cevaba göre tâbir edilir. Buna göre, doğru cevap vermişseniz iyiye, yanlış cevap vermişseniz kötüye işârettir.

Câbir Mağribî: Mezarlığa gittiğinizi görmek, fakirleşeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Mezarlık görmek, ilgi duyduğunuz birini kaybedeceğinize…

Asker [şehit] mezarlığı görmek, bir savaş çıkacağına…

Mezarlığa gül götürmek, bir tanıdığınızın öleceğine…

Mezardan çıkmak, çaresizlikten kurtulacağınıza ve iç dünyanızın değişeceğine işârettir.

 

MIKNATIS

Çağdaş Ulema: Mıknatıs görmek, bir ilişki ya da önemli bir tanışmaya…

Eşyaların mıknatısla nasıl çekildiğini görmek, sizin için çok değeri olan bir şeyi kaybedeceğinize…

Mıknatıs tarafından çekilmek, gönlünüzü birine kaptıracağınıza…

Mıknatısla iş yapmak, insanları veya cisimleri onunla çekmek, birinden veya sevdiğiniz bir şeyden ayrılacağınıza ya da ondan uzaklaşacağınıza işârettir.

 

MIZRAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda kısa mızrak görmenin altı tâbiri vardır:

1-Kendini beğenmişlik

2-Yöneticilik

3-Ömür

4-Zafer

5-Riyaset

6-Menfaat.

Müellif: Elinizde sadece bir mızrak olduğunu görmek, evliyseniz bir çocuğunuz olacağına, bekârsanız yeni bir haber işiteceğinize…

Elinizde mızrakla birlikte başka bir silahın daha olduğunu görmek, söz sahibi biri olacağınıza…

Mızrağınızın kırıldığını görmek, bir yakınınızın vefat edeceğine…

Mızrağınızın çalındığını görmek, işinizin kötüye gideceğine…

Teçhizatlı bir şekilde kuşandığınızı ve elinizde bir mızrak olduğunu görmek, saygınlık elde edeceğinize…

Savaştığınızı ve savaş sırasında elinizdeki mızrağın kırıldığını görmek, düşmandan yana zarar göreceğinize…

Birine mızrak sapladığınızı görmek, çirkin bir söz söyleyeceğinize…

Birinin size mızrak sapladığını ve acısını hissettiğinizi görmek, vuran kişinin sizi rencide edici şeyler söyleyeceğine…

Aynı rüyâda acı hissetmediğinizi görmek, rencide olmayacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Elinizde mızrak olduğunu görmek, çocuk sahibi olacağınıza işârettir.

Câbir Mağribî: Elinizde sadece mızrak olduğunu görmek, bir çocuk sahibi olacağınıza…

Birine mızrak attığınızı görmek, mızrağı attığınız kişiye kötü söz söyleyeceğinize…

Birini mızrakla yaraladığınızı görmek, birine bühtan edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Mızrak görmek, bir sürtüşme veya faciayla karşılaşacağınıza ve bu sürtüşme veya facianın muhtemelen sizi de etkileyeceğine…

Mızrak atmak, yapacağınız bir hata nedeniyle bir kazaya sebebiyet vereceğinize…

Mızrakla vurulmak, kötü bir olayla karşılaşacağınıza…

Mızrak taşımak veya kullanmak, bir çekişmeye neden olacağınıza işârettir.

 

MİDE

Çağdaş Ulema: Mide hastası olduğunuzu görmek, maddî zararla karşılaşacağınıza işârettir.

 

MİĞFER

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda miğfer görmenin beş tâbiri vardır:

1-Kuvvet

2-Mal ve büyüklük

3-Evlat

4-İyilik

5-Sizi kötülükten koruyacak herhangi bir vesile.

İbni Sirîn: Başınızda çelik miğfer olduğunu görmek, miğferin niteliğine göre makamınızın yükseleceğine ve gücünüzün artacağına…

Miğferi başınızdan çıkardığınızı görmek, izzet ve makamınızın azalacağına işârettir.

Kirmanî: Başınızda miğfer olduğunu görmek, kurnaz bir çocuğunuz olacağına işârettir. Miğferde görülen her türlü fazlalık veya eksiklik evlada yorulur.

Câbir Mağribî: Başınızda açık renkli bir miğfer olduğunu görmek, büyük bir şahsiyetin yardımıyla gücünüzü artıracağınıza…

Miğferinizi birine hediye ettiğinizi görmek, o kimseye destek olacağınıza ve gücüne güç katacağınıza…

Başınızdaki miğferi çıkardığınızı görmek, durumunuzun kötüye gideceğine…

Miğferinizin kırıldığını veya zayi olduğunu görmek, gücünüzü ve saygınlığınızı yitireceğinize işârettir.

 

MİHRAP

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda mihrap görmenin beş tâbiri vardır:

1-Yönetici

2-Cami imamı

3-Yargıç

4-Muhasebeci

5-Arabulucu.

Allâme Meclisî: Sırtınızı mihraba dönmek, Allah’a tevekkül edip dünyevî sıkıntılardan kurtulacağınıza, çeşitli nimetler elde edeceğinize ve dünyevî afetlerden güvende olacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Mihrapta namaz kıldığınızı görmek, sâlih bir çocuğunuz olacağına…

Mihrapta oturduğunuzu görmek, namaz konusunda tembellik ettiğinize veya edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Mihrap yaptığınızı görmek, âlim bir çocuğunuz olacağına işârettir.

Çağdaş Ulema: Mihrap görmek, bekârsanız gelecekte mutlu bir evliliğiniz olacağına, evliyseniz boşanacağınıza…

Mihrabı süslediğinizi görmek, mutluluğa…

Mihrap kenarında duâ etmek, eski arzularınızın gerçekleşeceğine işârettir.

 

MİKAİL [A.S]

Allâme Meclisî: Mikail’i [a.s] görmek, fakirseniz zengin olacağınıza, Allah’ın rahmetine mazhar olacağınıza, mal elde edeceğinize, bol miktarda yağmur yağacağına…

İbni Sirîn: Mikail’i mutlu görmek, düşmana galip geleceğinize ve muradınıza ereceğinize…

Mikail’i mutsuz görmek, üzüleceğinize…

Mikail’in size bir şey verdiğini görmek, söz sahibi biri aracılığıyla makam elde edeceğinize…

Mikail olduğunuzu ve insanların size Mikail diye hitap ettiklerini görmek, insanlara hayrınız dokunacağına ve saygınlık kazanacağınıza işârettir.

 

MİKROFON

Çağdaş Ulema: Mikrofon görmek, bir olayı gizlediğinize ve bunu açıklayacak olursanız iyi sonuçlar alacağınıza…

Mikrofonla sohbet etmek, gizlediğiniz bir olayı açıklama fırsatı bulacağınıza işârettir.

 

MİNARE

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda minare görmenin dört tâbiri vardır:

1-Yönetici

2-Büyük şahsiyet

3-İmam

4-Müezzin.

Müellif: Minare, insanları doğru yola davet eden sâlih kişiye…

Minare inşa ettiğinizi görmek, bir grup Müslüman’ı etrafınızda toplayacağınıza…

Minare yıktığınızı görmek, Müslümanların birliğini bozacağınıza işârettir.

Kirmanî: Minare, saygın ve büyük bir şahsiyete…

Oturduğunuz sokakta minare olduğunu görmek, bulunduğunuz bölgeye büyük bir şahsiyetin geleceğine…

Bulunduğunuz bölgedeki mescidin minaresinin çöktüğünü görmek, bölgede yaşayan büyük bir şahsiyetin vefat edeceğine işârettir.

Câbir Mağribî: Büyük bir caminin minaresinde namaz kıldığınızı görmek, büyük bir işle meşgul olacağınıza ve Allah’ın inâyetiyle hacca gideceğinize…

Minarede yaşadığınızı görmek, ömrünüzün uzayacağına işârettir.

 

MİNBER

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda minber görmenin beş tâbiri vardır:

1-Yönetici

2-Hâkim, yargıç

3-İmam

4-Hatip

5-Makam.

Allâme Meclisî: Minber veya minare görmek, hukuk alanında öncü bir şahsiyet olacağınıza…

Minbere veya minareye çıktığınızı görmek, liyakat elde ettiğiniz takdirde öncü bir şahsiyet olacağınıza veya makamınızın artacağına işârettir.

Müellif: Minberde hutbe okuduğunuzu veya ilim anlattığınızı görmek, sizin veya bir akrabanızın saygınlık elde edeceğine…

Minberde şiir okuduğunuzu veya dinî meseleleri ihtiva etmeyen bir konuşma yaptığınızı görmek, inancınızı yitireceğinize ve adınızın kötüye çıkacağına…

Bir hâkimin minbere çıktığını, minberin kırıldığını ve hâkimin yere düştüğünü görmek, makamınızdan azledileceğinize işârettir.

 

MİRAS

Çağdaş Ulema: Mirasa konmak, ansızın çok para kaybedeceğinize ve bu yüzden büyük sorunlar yaşacağınıza…

Miras almaktan imtina etmek, hayatınızda güzel değişiklikler olacağına işârettir.

 

MİSAFİR

Müellif: Rüyâda misafir ağırlamak, toplantıya…

Bir topluluğu misafirliğe davet etmek, insanı işinden alıkoyan bir meşguliyete…

Bir bahçeye misafir edildiğinizi ve orada çeşitli meyve ağaçları olduğunu görmek, bir savaşta şehit olacağınıza işârettir.

Kirmanî: Bir misafirin çeşitli müzik aletleri çalıp dans ettiğini görmek, musibete işârettir.

Çağdaş Ulema: Misafir ağırlamak, mahkemeyle bir işiniz olacağına veya evinize yabancı bir misafir geleceğine…

İstenmeyen bir misafir olarak ağırlanmak, dostlarınızla aranızda sorun yaşayacağınıza…

Misafir olmak, ileride büyük harcamalar yapacağınıza işârettir.

 

MİSK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda misk görmenin beş tâbiri vardır:

1-Kadın

2-İyi geçim

3-Cariye

4-Mal

5-Güzel söz.

Müellif: Miskiniz olduğunu görmek, halk tarafından övüleceğinize…

Misk görmek, kıymetinizi bilmeyen birine iyilik edeceğinize…

Üzerinize misk sürdüğünüzü görmek, insanlara iyilik edeceğinize işârettir.

Câbir Mağribî: Elinize bir miktar misk aldığınızı görmek, zengin bir kadınla evleneceğinize, âlimseniz ilminizin çoğalacağına veya tacirseniz, malınızın artacağına işârettir.

 

MİSK-İ AMBER

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda misk-i amber görmenin beş tâbiri vardır:

1-Edep-ahlak

2-Övgü

3-İslam

4-Mal ve murat

5-Hayır ve menfaat.

İbni Sirîn: Misk-i amber görmek, edep ve şöhrete…

Birine misk-i amber sürdüğünüzü görmek, gördüğünüz kimsenin sizden edep ve ahlak öğreneceğine işârettir.

Kirmanî: Misk-i amber görmek, hacca gideceğinize…

Misk-i ambere sahip olduğunuzu görmek, bir kadından veya bir tacirden menfaat elde edeceğinize işârettir.

 

MİSVAK

Allâme Meclisî: Rüyâda misvak veya kürdan görmek, herhangi bir konuda korku ve endişe içinde olacağınıza işârettir.

Müellif: Misvak kullandığınızı görmek, malınızı harcayacağınıza işâretti.

Câbir Mağribî: Dişlerinizi misvakla temizlediğinizi görmek, bütün akrabalarınıza iyilik edeceğinize işârettir.

 

MOBİLYA

Çağdaş Ulema: Mobilya, uzun süreli bir hastalığa işârettir.

 

MOTOSİKLET

Çağdaş Ulema: Motosiklet kullanmak, keyifli bir geziye çıkacağınıza ve bu gezide kötü bir durumla karşılaşacağınıza işârettir.

 

MUM, IŞITAÇ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda mum görmenin on dört tâbiri vardır:

1-Hüküm sahibi

2-Hakem, kadı

3-Evlat

4-Düğün

5-Yöneticilik

6-Önder

7-Ev

8-Mutluluk

9-İlim

10-Zenginlik

11-Geçim

12-Cariye

13-Kadın

14-Görülen şeyin aynı.

Hz. Danyal [a.s]: Mum görmek, hayra alamettir. Buna göre eşinizle ayrılmışsanız onunla tekrar birleşeceğinize, bekârsanız evleneceğinize, gurbette bir yakınınız varsa memleketine döneceğine…

Şehir mumlarının/lambalarının yanık olduğunu görmek, şehrinizin huzur ve asayiş içinde olacağına, yöneticilerin adaletle, âlimlerin züht ile ve halkın esenlik içinde mutlu bir hayat süreceğine…

Mescit veya okullarda yanmış mumlar görmek, şehir halkının ibâdet ve itaatle meşgul olacağına işârettir.

Müellif: Mum görmek, rengine göre tâbir edilir.

Beyaz mum, mal ve nimete…

Sarı mum, hastalığa…

Mumunuzun kaybolduğunu görmek, malınızın azalacağına…

Bir mumu ateşte erittiğinizi görmek, malınıza el konulacağına…

İnsanlara mum dağıttığınızı görmek, malınızı hayır işlerde harcayacağınıza işârettir.

İbni Sirîn: Mum görmek, izzet ve nimete yorulur.

Elinizde yanmakta olan bir mum görmek, saygınlığınızın artacağına, bolluk ve bereket göreceğinize…

Evinizde mum yandığını ve evi aydınlattığını görmek, o yıl içerisinde nimetinizin bollaşacağına…

Başkasının elinden yanmakta olan bir mum almak, bir kimsenin yardımıyla kuvvet bulacağınıza işârettir.

Kirmanî: Elinizdeki mumun kendiliğinden söndüğünü görmek, eşinizin öleceğine veya evli değilseniz, durumunuzun kötüye gideceğine…

Elinizdeki mumu bilerek söndürmek, birinin size haset edeceğine işârettir.

Çağdaş Ulema: Mum satın almak, sevindirici bir olayla karşılaşacağınıza…

Mum yakmak, ömrünüzün uzayacağına…

Mumu yanarken veya sönmüş olarak görmek, bir yakınınızın öleceğine…

Mukaddes bir mekânda mum yandığını görmek, yapacağınız bir işte birine zarar vereceğinize ve bu yüzden çok pişman olacağınıza…

Mum yapmak veya yanan mum görmek, bir eğlenceye katılacağınıza işârettir.

 

MURÇ

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda murç görmenin dört tâbiri vardır:

1-Büyük şahsiyet

2-İnsanlarla iyi anlaşan kimse

3-Büyük emir sahibi murç

4-Zarar.

Müellif: Murç, insanların yardımına koşan kimseye…

Murçla bir şey tamir ettiğinizi görmek, işlerinizi düzene sokacağınıza…

Murcunuzun kaybolduğunu görmek, bunun aksine işârettir.

 

MUSKA

İbni Sirîn: Üzerinizde Allah’ın isimlerinden birinin yazılı olduğu bir muska görmek, sıkıntılardan kurtulacağınıza, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, hastaysanız iyileşeceğinize ve gurbetteyseniz esenlik içinde vatanınıza döneceğinize işârettir.

Kirmanî: Muska yazıp başkalarına dağıttığınızı görmek, insanlara hayrınızın dokunacağına…

Muska yazıp karşılığında para almak, üzüntüye işârettir.

 

MUTFAK

Müellif: Rüyâda mutfak görmek zahmet ve külfete…

Evinize kerpiçten mutfak yaptığınızı görmek, dindar bir kadınla evleneceğinize…

Evinize alçı ve kireçten mutfak yaptığınızı görmek, inançsız bir kadınla evleneceğinize…

Kendinize ait olmayan bir mutfak görmek, mutfak sahibinin iyilik veya kötülüğüne göre iyi veya kötüye işârettir.

Çağdaş Ulema: Mutfak görmek, ilgi duyduğunuz bir şeyin biri tarafından kırılacağına işârettir.

 

MUTLULUK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda mutlu olduğunuzu görmek, ecelinizin yaklaştığına işârettir. “Kendileri yapılan uyarıları unutunca, üzerlerine her şeyin kapılarını açıverdik, kendilerine verilenle sevince daldıkları sırada da ansızın onları yakaladık, birden bire bütün umutlarını yitirdiler.” 151

Müellif: Mutlu olduğunuzu görmek, üzüntü ve sıkıntıya…

Birinden dolayı sevindiğinizi görmek, işinizin mutlulukla sonuçlanacağına işârettir.

 

MÜCEVHER

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda mücevher satıcısı, sâlih ve iffetli kimse için ilim ve takva sahibi biri olacağına işârettir.

İbni Sirîn: Kendinize ait mücevher veya incileri sattığınızı görmek, ilim sahibi ve dindar biriyseniz, insanlara hayrınızın dokunacağına, değilseniz, hizmetçi istihdam edeceğinize ve mücevherlerin değeri kadar mal elde edeceğinize işârettir.

Çağdaş Ulema: Çok sayıda mücevher görmek, fakirliğe…

Mücevhere sahip olmak, bahtınızın açılacağına…

Mücevher almak, tasarruflu olmak zorunda kalacağınıza…

Mücevher kaybetmek, hiç beklemediğiniz bir fırsat yakalayacağınıza…

Mücevher satmak, yapacağınız bir ticarette zarar edeceğinize işârettir.

 

MÜDÜR, GENEL MÜDÜR

Çağdaş Ulema: Genel müdür görmek, mevkiinizin çok hızlı bir şekilde yükseleceğine…

Genel müdür olduğunuzu görmek, iyi bir gelir elde edeceğinize…

Bir genel müdürle iş ilişkisinde olduğunuzu görmek, çok önemli bir konferansa katılacağınıza işârettir.

 

MÜNÂCAAT ETMEK

Allâme Meclisî: Münacat ettiğinizi görmek, insanlar arsında tanınacağınıza, saygınlığınızın artacağına ve muradınıza ereceğinize işârettir.

 

MÜNAFIK

Allâme Meclisî: Rüyâda münafık görmek, zarara uğrayacağınıza ve bu yüzden üzüleceğinize işârettir.

 

MÜREKKEP

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda mürekkep görmenin sekiz tâbiri vardır:

1-Mal

2-İlim

3-İyi evlat

4-Pahalı şeyler

5-Güzel kadın

6-Faydalı söz

7-Hayır ve bereket

8-Güzel iş.

İbni Sirîn: Mürekkep görmek, geçiminiz için çalışıp mal elde edeceğinize…

Mürekkebiniz olduğunu görmek, güzel bir kadınla evleneceğinize…

Mürekkebinizin kaybolduğunu görmek, eşinizi boşayacağınıza…

Mürekkep satın aldığınızı veya birinin size mürekkep verdiğini görmek, rızkınızın artacağına ve muradınıza ereceğinize…

Mürekkep dökmek veya mürekkebin zayi olduğunu görmek, önceki tâbirin aksine işârettir.

Kirmanî: Mürekkep sattığınızı görmek, çöpçatanlık yapacağınıza ve bu vesileyle bir çiftin evlenmesine yardımcı olacağınıza…

Beyaz mürekkebiniz olduğunu görmek, bir çocuk sahibi olacağınıza…

Mürekkeple Kurân veya Allah’ın isimlerini yazmak, hayra…

Mürekkeple başka şeyler yazmak, şerre…

Elbisenize mürekkep döküldüğünü görmek, bir zararla karşılaşacağınıza, ama bir öğretmen veya kâtip/sekreterseniz, bu zararın geçerli olmadığına işârettir.

 

MÜREKKEP KABI, DİVİT

İbni Sirîn: Mürekkep kabı/divit, bilge ve iffetli kadına…

Kendinize ait bir divitiniz olduğunu görmek, aynı özellikteki bir bayanla evleneceğinize ve ondan hayır göreceğinize…

Divitinizin kaybolduğunu görmek, eşinizin vefat edeceğine ve eğer bekârsanız, akrabalarınızdan birinin vefat edeceğine işârettir.

 

MÜSLÜMAN OLMAK

Müellif: Rüyâda Müslüman olduğunuz halde tekrar Müslüman olduğunuzu görmek, işinizin düzeleceğine…

Kâfir olduğunuzu görmek, bir belayla karşılaşacağınıza…

Bir kâfirin sizin elinizle Müslüman olduğunu görmek, bir kimseyi günahtan alıkoyacağınıza işârettir.

 

MÜŞRİK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: İffetli bir müşrik görmek, ilim talep edeceğinize ve düşmana karşı zafer elde edeceğinize…

İffetsiz müşrik görmek, kötü insanlarla arkadaş olacağınıza ve adınızın kötüye çıkacağına işârettir.

Müellif: Bir müşrikin Müslüman olduğunu görmek, İslam üzere dünyadan göçeceğinize…

Tanıdık bir müşrikin kıbleye doğru namaz kıldığını ve Allah’a şükrettiğini görmek, o kimsenin Müslüman olacağına ve rızkının bollaşacağına işârettir.

 

MÜZE

Çağdaş Ulema: Bir müzede kendi eşyalarınızın sergilendiğini görmek, insanlardan uzaklaşacağınıza veya bir zararla karşılaşacağınıza işârettir.

 

MÜZİK

Çağdaş Ulema: Kulağa hoş gelen müzik sesi duymak, mutluluğa…

Kulağa hoş gelmeyen müzik sesi duymak, hoşunuza gitmeyen şeylerle karşılaşacağınıza ve tanışlarınız arasında ihtilaf çıkacağına…

Güzel bir müzik çalmak, aile içi mutluluğa…

Kötü bir müzik çalmak, aile içi huzursuzluğa işârettir.

 [149]-İsra, 40.

 [150]-Furkan, 22.

 [151]-Enam, 44.