Kuran-ı Kerim – Leyl Suresi Türkçe Meali

LEYL SÛRESİ  CÜZ: 30, SÛRE: 92

Mekke’de inmiştir; 21 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Karanlığı (yeryüzünü) bürüyüp örttüğü
zaman geceye yemin ederim,

2. Aydınlanıp ortaya çıktığı zaman gündüze
yemin ederim,

3. Erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim,

4. Şüphesiz sizin çabalarınız birbirinden
farklıdır. (Bir grubunuz, doğru işler uğruna
çaba gösterirken; diğer bir grubunuz,
kendi ve diğerlerinin bedbahtlığı
yolunda çaba göstermektedir.)

5. Kim (Allah yolunda) malını verir ve
sakınırsa,

6. Ve en güzel olanı (ahiret mükâfatını)
doğrularsa,

7. Biz en kolay olan yola sevk ederiz.

8. Fakat kim cimrilik eder ve kendini
(Allah’ın mükâfatından) müstağni bilirse,

9. Ve en güzel olanı (ahiret mükâfatını)
yalanlarsa,

10. Biz en zor olanı onun için kolaylaştırırız.

11. Helak olunca malı ona bir yarar sağlamaz.

12. Şüphesiz, hidayete erdirmek bize aittir.

13. Şüphesiz, ahiret de, dünya da bizimdir.

14. Sizi alevlenen bir ateşe karşı uyardım.

15-16. Yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht
kimseden başkası o ateşe girmez.

17. En çok sakınan ise, ondan uzak tutulur.

18. Ki o, arınmak için (Allah yolunda)
malını verir.

19. (Hem de) kimsenin onun (Allah yolunda malını verenin) yanında, karşılığı verilmesi
gereken bir nimeti yokken.

20. Sadece yüce Rabbinin hoşnutluğunu
kazanmak için (malını verir.)

21. Şüphesiz o, yakında (infakının mükâfatını
alırken) hoşnut olacaktır.