Rüya Tabirleri – L Harfi İle Başlayan Rüya Tabirleri

LAHANA

İbni Sirîn: Rüyâda lahana görmek, kadınlardan menfaat göreceğinize…

Lahana yediğinizi görmek, eşinizden menfaat elde edeceğinize işârettir. tâbir bakımından haşlanmış lahana, çiğ lahanadan daha hayırlıdır.

 

LAL OLMAK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda lal olmanın yedi tâbiri vardır:

1-Yoksulluk

2-Perişanlık

3-Üzüntü

4-Geçim zorluğu

5-Musibet

6-Malın azalması

7-Din.

Lal olan birinin dilinin açıldığını görmek, işlerinizin iyiye gideceğine işârettir.

İbni Sirîn: Lal olduğunu görmek dini inancının eksikliğine işâret eder.

 

LALE

Müellif: Mevsiminde lale görmek, evlada…

Mevsimi dışında lale görmek, bir haber işiteceğinize…

Dalından lale koparmak, üzüleceğinize…

Dalından lale koparıp eşinize vermek, boşanacağınıza işârettir.

 

LAMBA

Çağdaş Ulema: Lambayı yakmak, bilerek ya da bilmeyerek birini sevindireceğinize veya ona yardım edeceğinize…

Birini lambayı yakarken görmek, başkaları tarafından önemli bir konuda bilgilendirileceğinize…

Oldukça ışık veren bir lamba görmek, sevindirici ve güzel bir olayla karşılaşacağınıza…

Az ışık veren bir lamba görmek, iyi ve güzel bir işten beklediğiniz sonucu alamayacağınıza…

Lambadan duman çıktığını görmek, kötü bir olayla karşılaşacağınıza…

Yanan bir lambayı söndürdüğünüzü görmek, bir mutluluğu bozacağınıza veya yok edeceğinize…

Yanan bir lambanın başkası tarafından söndürüldüğünü görmek, zarara uğrayacağınıza…

Lamba kırmak, dikkatsizliğiniz yüzünden zarar edeceğinize veya bir tehlikenin eşiğinde olacağınıza…

Kırık lamba görmek veya lambayı kırılırken görmek, çok tehlikeli veya zararlı bir işle karşılaşacağınıza…

Trafik lambası görmek, yandığını görmek üzüntüye, söndüğünü görmek ise sevince işârettir.

 

LAVANTA, LADEN

Müellif: Lavanta görmek, meşhur olacağınıza ve herkes tarafından tanınacağınıza işârettir.

 

LENGER, DENİZ DEMİRİ

Çağdaş Ulema: Lenger görmek, istemediğiniz halde bir yolculuğa çıkacağınıza…

Bir geminin lenger attığını görmek, yardım bulacağınıza…

Kendinizi lenger yardımıyla sabitlediğinizi görmek, başkalarıyla olan ilişkilerinizin düzeleceğine işârettir.

 

LEŞ

Çağdaş Ulema: Hayvan leşi görmek, üzüntü ve kedere…

At leşi görmek, parlak bir dönem geçireceğinize ve ömrünüzün uzayacağına işârettir.

 

LEVH-İ MAHFUZ

Allâme Meclisî: Levh-i Mahfuz’u görmek, düzgün ve etkin söz söyleyen bir konuşmacı olacağınıza ve ilim öğreneceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Levh-i Mahfuz’u görmek, ilim ve hikmete işârettir.

Câbir Mağribî: Levh-i Mahfuz’un küçük olduğunu görmek, durumunuzun kötü olduğuna…

Adınızın Levh-i Mahfuz’da yazılı olduğunu görmek, ecelinizin yaklaştığına işârettir.

 

LEYLEK

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda leylek görmenin dört tâbiri vardır:

1-Köylü

2-Pasif yönetici

3-Bekçi, muhafız

4-Fakirlik.

Allâme Meclisî: Leylek, inançsız ve vefasız kimseye…

Leylek yakalamak, bu vasıftaki birini alt edeceğinize işârettir.

İbni Sirîn: Leylek, kimseye zararı olmayan, sürekli akıbetini düşünen, asil bir kadına…

Leyleğiniz olduğunu görmek, aynı özellikteki bir kadınla arkadaş olacağınıza…

Evinizin çatısına leylek konduğunu görmek, saygın bir kimsenin evinize misafir geleceğine…

Leylek öldürdüğünüzü görmek, düşmanınızı alt edeceğinize işârettir.

 

LİMON

İbni Sirîn: Rüyâda limon görmek, hastalığa işârettir.

LOKANTA

Çağdaş Ulema: Lokanta görmek, bâzı tanıdıklarınızla tekrar görüşeceğinize…

Bir lokantaya girip çıktığınızı görmek, ailevî bir huzursuzluk yaşadığınıza veya yaşayacağınıza işârettir.

 

LOKMA

İmam Câfer Sâdık [a.s]: Rüyâda lokma görmenin üç tâbiri vardır:

1-Öpücük

2-Güzel ve yumuşak söz

3-Menfaat.

İbni Sirîn: Birine tatlı lokma vermek, güzel söz söyleyeceğinize, ekşi lokma vermek ise bunun tersine işârettir.

Câbir Mağribî: Ağzınıza sıcak bir lokma koyduğunuzu görmek, bir belayla karşı karşıya geleceğinize…

Aynı rüyâda lokmanın tadından hoşlandığınızı görmek, bu beladan zarar görmeyeceğinize işârettir.

 

LOKOMOTİF

Çağdaş Ulema: Lokomotif görmek, bir yolculuğa çıkacağınıza veya başkasının çıkacağı bir yolculuğun sizin için önem taşıyacağına…

Bir lokomotiften dumanlar yükseldiğini görmek, büyük planlar yapacağınıza…

Bir lokomotiften beyaz dumanlar yükseldiğini görmek, hayırlı bir yolculuğa çıkacağınıza işârettir.

 

LÜKS YAŞANTI

Çağdaş Ulema: Lüks bir yaşantıya sahip olduğunuz görmek, gelirinizin azalacağına işârettir.