Kuran-ı Kerim – Kureyş Suresi Türkçe Meali

KUREYŞ  SÛRESİ CÜZ: 30, SÛRE: 106

Mekke’de inmiştir; 4 ayettir.

İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir:
“Kim Li-İlafi Kureyş Sûresi’ni çok okursa, Allah
onu cennet bineklerinden bir bineğin üzerinde
haşreder, kıyamet günü nur sofralarına oturuncaya
kadar onun üzerinde hareket eder.” (bk.
Sevabu’l-A’mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Kureyş’in birbiriyle kaynaşması,

2. Birbiriyle kaynaşıp kış ve yaz yolculuklarını
rahatlıkla yapabilmeleri için (Allah fil
sahiplerini cezalandırdı).

3-4. Öyleyse kendilerini açlıktan koruyup
doyuran ve korkudan kurtarıp güvenliğe
kavuşturan bu evin Rabbine kulluk etsinler.