Koyun Baba Velâyetnamesi

1-Koyun Baba Velâyetnamesinin Mevcut Nüshaları

Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel’in yapmış olduğu çalışmalar  ile Hacı Yılmaz  ve M. Şakir Çıplak’ın  yaptığı çalışmalar sonucunda Koyun Baba Velâyetnamesinin bazı nüshaları yayınlanmıştır.
Koyun Baba Velâyetnamesinin bilinen mevcut nüshaları (9) adettir. Bu nüshalar dışında da bazı nüshaların olması muhtemeldir. Mevcut nüshaların dökümü aşağıya çıkarılmıştır.
1- Yeni Türkçe olarak Hasan Hüseyin Büyükkaya tarafından yazılmış olan nüsha.
2- 1280 hicri tarihli, Mehmet Recai – Mehmet Bartavi tarafından yazılmış olan yazma nüsha
3- 1261 hicri tarihli olan Naimi’nin yazmış olduğu yazma nüsha.
4- Tarihi ve müstensihi bilinmeyen 47 varaklı olan yazma nüsha.
5- Çorum İl Halk Kütüphanesindeki 1225 hicri tarihli el yazması nüsha.
6- Milli Kütüphanede kayıtlı bulunan yazma nüsha.
7- Hacı Yılmaz’ın yayımlamış olduğu yazma nüsha.
8- M. Şakir Çıplak’ın yayımlamış olduğu 1325 hicri tarihli yazma nüsha.
9- Muzaffer Doğanbaş Özel Kitaplığındaki 1303 hicri tarihli yazma nüsha.

Özel Kitaplığımdaki Nüsha (Muzaffer Doğanbaş Nüshası)

Özel kitaplığımda yer almakta olan nüshada; Hacı Bektaş Veli, Koyun Baba ve Piri Baba Velâyetnamelerine yer verilmiştir. Üç velinin menkıbelerini içeren bu nüsha, toplam (155) yaprak-varaktan (310 sayfa) ibarettir. Sayfalar, 240 x 170 mm. ebatlarındadır. Harekesiz olarak yazılmış olan eserin ilk bölümünde Hacı Bektaş Veli Velâyetnamesi, ikinci bölümünde Koyun Baba Velâyetnamesi ve üçüncü bölümünde ise Piri Baba Velâyetnamesi yer almaktadır.
Eserin ilk bölümü olan Hacı Bektaş Velî Velâyetnamesi, 1. yaprağın arka yüzünden (1b) itibaren başlamakta ve 134. yaprağın arka yüzünün (134b) 6. satırında sona ermektedir.
Koyun Baba Velâyetnamesi 134. yaprağın (134b) arka yüzünün 7. satırından başlamakta olup başlık kırmızı mürekkepli kalemle yazılmıştır. Velâyetname metni 149. yaprağın ön yüzünün (149a) 12. satırının sonlarına doğru bitmekte ve buradan itibaren Piri Baba Velâyetnamesi başlamaktadır.

Metin kısmı, 17 satır halinde, 170 mm. boy ve 110 mm. eninde bir alanı kaplamakta olup, kırmızı mürekkepli kalemle iki sıra halinde çerçevelenmiştir.

Bu nüshanın 155. yaprağının arka yüzünde (155b), Velâyetnamenin hicri 1303 (1886) yılı ramazan ayında “Alancık karyesinden İnce Ali Oğlu Molla Sadık Efendi” adlı kişi tarafından  yazılmış olduğu belirtilmektedir. Bu kısmın alt tarafında ise, önce yedi beyitlik devamında ise beş beyitlik bir nefese yer verilmiştir.

Özel kitaplığımdaki bu nüshanın deri cildi orijinal olmayıp yenidir. Sayfalar yer yer yıpranmış olmakla birlikte, özellikle Piri Baba Velâyetnamesinin olduğu kısımlardaki bazı sayfalar kısmen yırtık ve eksik bir haldedir.

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.