Posted in Koyun Baba

VELÂYETNAMENİN LATİN HARFLERİNE ÇEVİRİSİ

Haza Velâyetname-i Koyun Baba Sultan (V-134b) Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbilalemin…

Posted in Koyun Baba

Velâyetnamede Anlatılan Kerametler

Büyük bir olasılıkla 16. yüzyılda kaleme alınmış olan velâyetnamede…

Posted in Koyun Baba

Koyun Baba Velâyetnamesi

1-Koyun Baba Velâyetnamesinin Mevcut Nüshaları Yrd. Doç. Dr. Zeki…

Posted in Koyun Baba

Velâyetnameye Göre Koyun Baba’nın Hayatı

Velâyetnamenin verdiği bilgiler ışığında Koyun Baba’nın 15. yüzyılda yaşamış…

Posted in Koyun Baba

Koyun Baba Hakkında Bilgi Veren Kaynaklar

Koyun Baba hakkında bilgi veren kaynakların başında Otman Baba…

Posted in Koyun Baba

Velâyetnamede Vurgu Yapılan Konular

 Velâyetnamede vurgu yapılan konular Koyun Baba’nın göstermiş olduğu kerametler…

Posted in Koyun Baba

Koyun Baba Türbesi

a) Türbenin Yapılışı Hakkında Velâyetnamenin Bildirdikleri Velâyetnamede anlatılan bir rivayete…

Posted in Koyun Baba

Koyun Baba’nın Velayeti

Gerek Anadolu’da gerekse de Anadolu dışındaki İslâm coğrafyasında tarihsel…