Kuran-ı Kerim – Kıyamet Suresi Türkçe Meali

KIYÂMET SÛRESİ  CÜZ: 29, SÛRE: 75

Mekke’de inmiştir; 40 ayettir.
(bk. Açıklamalar Bölümü: 165)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Kıyamet gününe yemin ederim.

2. Kendini kınayan (kıyamette pişmanlık
duyan) nefse yemin ederim.

3. İnsan, kemiklerini asla bir araya
toplamayacağımızı mı sanıyor?

4. Hayır; bizim, onun parmak
uçlarını bile düzenlemeye (eski
hâline getirmeye) gücümüz yeter.

5. Fakat insan ileriye doğru (ömrünün geri
kalan kısmında) boyuna suç işlemek ister.

6. (Bu yüzden sürekli şüphe ve inkârcılıkla,)
“Kıyamet günü ne zamandır?”
diye sorar.

7-9. Göz kamaştığı, ayın ışığı kaybolduğu,
ay ile güneş bir araya getirildiği zaman,

10. O gün insan, “Kaçacak yer nerede?” der.

11. Hayır; sığınacak bir yer yoktur.

12. O gün varıp durulacak yer, sadece
Rabbinin katıdır.

13. O gün insana, önceden gönderdiği ve
sonraya bıraktığı (kendinden sonra diğerlerinin
yapmasına sebep olduğu) ne
varsa bildirilir.

14. Hayır; gerçekte insan, kendi nefsi
hakkında tam bir bilince sahiptir. (Ne
yapıp ettiğini çok iyi bilir.)

15. Her ne kadar (kusurlarını gizlemek
için) özürlerini sayıp dökse bile.

16. Onu (Kur’ân’ı) okumada çabuk davranmak
için dilini kımıldatma. (Vahiy
bitinceye kadar sabret.)

17. Şüphesiz, onu toplamak ve okumak
bize düşer.

18. Onu biz okuyunca, sen de onun okunuşunu
izle.

19. Sonra şüphesiz, onun açıklaması da
bize aittir.

20. Hayır; (onların sandığı gibi değil;)
sizler çabuk elde edilen dünyayı seviyorsunuz.

21. Ve ahireti bırakıyorsunuz.

22. O gün birtakım yüzler şen ve parlaktır.

23. Rablerine doğru bakarlar. (Onun
mükâfatına göz dikerler.)
(bk. Açıklamalar Bölümü: 166)

24. O gün birtakım yüzler asıktır.

25. (Çünkü) belkemiğini kıran bir azaba
duçar olacağını sezer.

26. Hayır; (insanın sandığı gibi değildir;)
can, köprücük kemiğine dayandığı,

27. “(Bu hastayı) tedavi edip kurtaracak
olan kimdir?” denildiği,

28. Artık bunun gerçek bir ayrılık olduğunu
anladığı

29. Ve bacak bacağa dolaştığı zaman,

30. İşte o gün, gidiş sadece Rabbine doğrudur.
(Tüm yaratıklar, Allah’a doğru
götürülürler.)

31. O, ne hakkı kabul etmiş ve ne de namaz
kıldı.

32. Fakat yalan saydı ve yüz çevirdi.

33. Sonra da çalım satarak ailesine doğru
gitti.

34. Yazıklar olsun sana; tekrar yazıklar
olsun!

35. Sonra yazıklar olsun sana; tekrar yazıklar
olsun!

36. İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?
Hz. Ali, bu ayet-i kerimeyi çok okuyup ağlardı.

37. Acaba o, dölyatağına akıtılan meniden
oluşan bir nutfe değil miydi?

38. Sonra bir kan pıhtısı olmuştur. Derken
Allah onu yaratıp düzenlemiştir.

39. Ondan da iki çifti, dişi ve erkeği yaratmıştır.

40. Bunları yapan Allah’ın, ölüleri diriltmeye
gücü yetmez mi?