Kerbela İle İlgili Sorular – 101 Soru ve Cevap

S. 1- Hz. Hüseyin’in meşhur lakabı nedir?
C. 1- Seyyidiş Şühedâ. Şehitlerin Efendisi.
S. 2- Hz. Hüseyin’in künyesi nedir?
C. 2- Ebu Abdullah.
S. 3- Hz. Hüseyin ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?
C. 3- Hicretin 4. yılı, 3. Şaban günü  Medine’de dünyaya gelmiştir. Miladi olarak da 25 Şubat 625 tarihi bilinir.
S. 4- Hz. Hüseyin’in hayatı kaç döneme ayrılır?
C. 4- Dört döneme ayrılır:
                Resulullah dönemi.
    Babası Hz. Ali dönemi.
                Ağabeyi Hz. Hasan’la birlikte olduğu dönem.
                Kendi İmamet dönemi.
S. 5- Hz. Hüseyin’in İmametlik dönemi kaç yıldır?
C. 5- On yıl civarında. Ağabeyi İmam Hasan’ın şehadeti hakkında 2 tarih vardır. 25 Mart 670 veya 18 Eylül 670 tarihleridir. Kerbela Vakası ise 10 Ekim 680 yılıdır.
S. 6- Hz. Hüseyin kaç yıl Hz. Resulullah’ın zamanında yaşamıştır?
C. 6- Yedi yıl civarında.
S. 7- Hz. Hüseyin kaç yıl babasıyla birlikte oldu?
C. 7- Otuz yıla yakın zaman civarında.
S. 8- Hz. Hüseyin, babasından sonra kaç yıl kardeşi İmam Hasan’la birlikte yaşamışlardır?
C. 8- On yıl civarında.
S. 9- Hz. Hüseyin’in şehadetinden bu yana kaç yıl geçmiştir?
C. 9- Miladi 13…, Hicri 13… senedir.
S. 10- Hz. Hüseyin’in oğlu Ali Ekber’in sima ve ahlakı nasıl idi?
C. 10- Ali Ekber güzel yüzlü, temiz ahlaklı biridir. Bir iddiaya göre, Aşura günü Ehli Beyt’ten ilk şehit olan odur.
S. 11- Hz. Hüseyin’in sancaktarı kim idi?
C. 11- Kendisine “Sakka” lakabı verilen, Hz. Ebul Fazlil Abbas (Celal Abbas) idi.
S. 12- Hz. Hüseyin’in kölesinin-hizmetkârının ismi ne idi ve ne özelliğe sahipti?
C. 12- Hz. Hüseyin’in kölesinin-hizmetçisinin ismi, “Eslem” idi. Yanık sesle Kurân okunması ile tanınır.
S. 13- Hz. Hüseyin hakkında yazılan en etkili beyit hangisidir?
C. 13- Fuzuli’nin‚ “Düştü Hüseyin atından Sahra-i Kerbela’ya, Cibril git haber ver Sultanı Enbiya’ya” beyitidir.
S. 14- Hz. Hüseyin ve ashabı, ne zaman Medine’den Mekke’ye hicret etmiştir?
C. 14- Hz. Hüseyin, Hicretin 60. yılı olan Recep ayının 28’inde, Pazar akşamı çocukları, kardeşleri (Muhammed bin Hanefiyye hariç) ve akrabalarından bir grup kimseyle birlikte geceleyin Medine’den Mekke’ye doğru hareket ettiler ve Şaban ayının üçünde Cuma akşamı Mekke’ye ulaştılar.
S. 15- Hz. Hüseyin ve ashabı, kaç gün Mekke-i Muazzama’da kalmış ve hangi tarihte Mekke’den Irak’a doğru yola çıkmışlardır?
C. 15- Hz. Hüseyin ve ashabı, takriben 95 gün Mekke’de kaldılar; ama haclarını tamamlayamadıklarından onu umreye çevirerek Zihicce’nin 8. günü ailesi ve evlatlarıyla birlikte Mekke’den Irak’a doğru yola koyuldular (33).
S. 16- Hz. Hüseyin neden hac günlerinde Temettu Haccını Umre-i Müfrede’ye çevirerek Mekke’den ayrıldı?
C. 16- Hz. Hüseyin, Yezid’in adamlarının, kendisine suikast düzenlemek için Hac maskesi altında Mekke’ye gönderildiklerini öğrendiği için halka kısa bir konuşma yaptıktan sonra 8 Zilhicce tarihinde bir gurup yakını ve dostları ile birlikte Mekke’den çıkarak Irak’a doğru hareket etti (34).
S. 17- Hz. Hüseyin, Mekke’den ayrıldığında okuduğu hutbe hangi isimle bilinir?
C. 17- Hz. Hüseyin, Mekke’den çıkmadan bir gün önce  “Huttal Mevt” hutbesi adıyla bilinen bir hutbe okudu. Hutbenin sonunda şöyle “Kim bizim yolumuzda kalbinin kanını dökmeye ve Allah’a kavuşmaya hazırsa, bizimle gelsin; ben yarın saban inşaallah hareket edeceğim.” dedi.
S. 18- Hz. Hüseyin’in Mekke’ye gönderdiği elçi kim idi?
C. 18- Müslim bin Akil.
S. 19- Küfe halkı Hz. Hüseyin’e kaç tane davet mektubu göndermişti?
C. 19- Yüz elli civarında.(35)
S. 20- Küfe halkı, Hz. Hüseyin’i davet ettiği zaman, kaç kişi Hz. Müslim’e biat etmişlerdi?
C. 20- On sekiz bin kişi.
S. 21- Hz. Müslim’in çocuklarının isimleri nelerdir?
C. 21- Büyüğü Muhammed, küçüğü İbrahim’dir. Her ikisi de on yaşından küçük idiler.
S. 22- Cebrail, İmamların isimlerini Hz. Nuh’a bildirdiğinde, onların hangisinin ismini duyunca ağlamıştır?
C. 22- Hz. Hüseyin’in ismini duyunca ağladı.
S. 23- Hz. Hüseyin’in kıyamına sebep olan en önemli faktör nelerdi?
C. 23- Hz. Hüseyin’in kıyamına sebep olan üç önemli faktör şunlardır: 1) Yezid’in, Hz. Hüseyin’den biat istemesi ve onun buna şiddetle direnip “Zillet bizden uzaktır” buyurması. 2) Kıyam için hazır olan Kufe halkının, İmam’ı ısrarla oraya davet etmeleri. 3) İslam’ın, iyiliğe emretmek, kötülükten sakındırmak emriyle amel etmesi.
S. 24- Kerbela’nın sözcük anlamı nedir?
C. 24- Kerbela, gam ve bela anlamınadır. Hz. Hüseyin, Kerbela ismini duyduklarında şöyle buyurdular: “Allah’ım kerb (gam) ve beladan sana sığınıyorum.”
S. 25- Hz. Hüseyin’in yası tarihte hiç kesintiye uğradı mı?
C. 25- Hayır, tüm baskı ve zulme rağmen bu inanç kesintiye hiç uğramadı.
S. 26- Beni Haşim ailesinden Aşura günü ilk şehit olan kimdi?
C. 26- Ali Ekber’dir.
S. 27- Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit düşen 72 ashabından kaç kişi Beni Haşimlerdendi?
C. 27- On yedi kişi.
S. 28- Önceleri Yezid ordusundan olan fakat sonra tövbe ederek Hz. Hüseyin’in ordusuna katılıp şehit olan şahsın ismi nedir?
C. 28- Hür bin Yezid-i Riyahi’dir.
S. 29- Neden, Hz. Hüseyin düşmandan bir gece (Aşura gecesi) izin istedi?
C. 29- Hz. Hüseyin’in kardeşi Ebul Fazlil Abbas’a şöyle buyurdu: “Kardeşim! Düşmana doğru git, onlara de ki; “Zikir etmemiz, dua etmemiz ve Allah’la münacatta bulunmamız için bu geceyi bize mühlet verin. Çünkü ben zikir etmeyi, Kurân okumayı, çok dua ve istiğfar etmeyi seviyorum.” (36)
S. 30- Aşura gecesi Yezid ordusundan kaç kişi Hz. Hüseyin’in ordusuna katıldı?
C. 30- Hz. Hüseyin ve yarenlerinin Aşura gecesi ibadet etmeleri, Yezid askerlerinden 32 kişinin İmam’ın ordusuna katılmalarına sebep oldu.(37)

S. 31- Aşura günü şehit olan damat ve gelinin isimleri nelerdir ve nasıl şahadete eriştiler?

C. 31- Onların isimleri “Veheb” ve “Haniye”’dir. Veheb, savaş meydanına gitmek için Hz. Hüseyin’den izin istedi. İzin alınca meydana gidip bir müddet savaştı ve büyük yararlılıklardan sonra iki elleri kesilerek esir düştü. Onu Ömer-i Sa’dın yanına götürdüler. Ömer onun öldürülmesini emretti. Boynunu vurduktan sonra kesilmiş başını Hz. Hüseyin’in çadırlarına doğru attılar. Veheb’in annesi onu alıp yüzünün kanını temizledikten sonra, tekrar karşı tarafa doğru attı. Veheb’in eşi “Haniye” kendisini kocasının kana boyanmış bedenine ulaştırdı, onun kanlarını temizleyerek şöyle dedi: “Cennet sana hoş olsun” Şimr bu durumu görünce, kölesine onu öldürmesini emretti, köle de elindeki demir sopayla onu şehadete eriştirdi.
S. 32- Kerbela’da şehit edilen ilk ve tek kadının ismi nedir?
C. 32- Veheb’in eşi olan Haniye’dir.
S. 33- Hz. Hüseyin’in Aşura günü, savaşın tam kızgın zamanı ameli olarak açıkça yerine getirdiği İlahi farizalardan biri ne idi?
C. 33- Cemaate topluca zikir yaptırması oldu. Hz. Hüseyin bir grup ashabıyla birlikte öğle vakti topluca zikir yaparken, Yezid taraftarlarının attığı oklarla 2 kişi zikir yaparken şehit oldular.
S. 34- Aşura günü öğle vakti, Hz. Hüseyin’e topluca zikir yapılmasını talep eden kişi kimdi ve ne istedi?
C. 34- Aşura günü  “Ebu Sumame-i Seydavi” güneşe bakarak öğle vakti topluca zikir yapmak istediğini Hz. Hüseyin’e bildirerek “Gerçi düşmanın fırsat vermeyeceğini biliyorum, ama son ibadeti sizinle yapıp öylece Allah’a kavuşmak istiyorum.” dedi. Hz. Hüseyin de şöyle buyurdular: “Bana zikiri hatırlattın, Allah seni zikiri kabul edilenlerden kılsın. Şimdi düşmandan zikir için mühlet isteyin.”
S. 35- Beni Esed tayfasından olup Hz. Hüseyin’in ashabından olan, Bedir ve Huneyn savaşlarına katılmış olup Aşura günü İmamın yanında şahadete erişen yaşlı kişinin ismi nedir?
C. 35- Habib bin Mezahir’in akrabalarından olan “Enes bin Haris-i Kahili”dir.
S. 36- Ebuzer’in azad edilmiş kölesi olan ve Hz. Ali, Hz. Hasan ve daha sonra Hz. Hüseyin’in evinde yaşayan ve Kerbela’da Hz. Hüseyin’in yanında şahadete erişen şahsın ismi nedir?
C. 36- Cevn’dir.
S. 37- Hz. Hüseyin, neden Aşura günü düşmanlarından bazılarını öldürmüyordu?
C. 37- İmam Seccad şöyle buyuruyor: “Babamın öldürmediği kimselerin soyundan biz Ehli Beyt’i sevecek kimseler dünyaya gelecektir. İşte İmam bu yüzden bizi sevecek insanların babalarının sulbünde korunması için onları öldürmüyordu.” (Diğer İmamların hakkında da buna benzer birçok rivayetler vardır.(38)
S. 38- Aşura günü, neden en büyük musibet günü olarak tanıtılmıştır?
C. 38- Abdullah bin Fazl-i Haşimi şöyle diyor: İmam Cafer Sadık’a; “Neden Resulullah’ın Hakk’a yürüme günü, Hz.
Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan vs. İmamların şahadet günleri tam değil de sadece Aşura günü en büyük musibet, gam, üzüntü ve matem günü olarak tanıtılmıştır?” dediğimde şöyle buyurdular:
“Bunun sebebi şudur: Ashab-ı Kisa (Âl-i Aba) Allah katında insanların en değerlisi idiler. Bunlar 5 kişidirler: ‘Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin. Hz. Peygamber vefat ettiğinde gerçi musibet çok büyüktü, ama Ashab-ı Kisa’dan dört kişi yaşıyordu, bunlar halkın mercii ve sığınağı idiler.
Hz. Fatıma şahadete eriştiğinde musibet çok büyük olmasına rağmen Ashab-ı Kisa’dan üç kişi vardı ve halk ihtiyaç duyduklarında onlara sığınıyorlardı. Hz. Ali ve Hz. Hasan’da da durum aynıydı. Ama Hz. Hüseyin şehit olduğunda, Ashab-ı Kisa’dan halkın mercii ve sığınağı olacak kimse kalmamıştı. Bundan dolayı İmam Hüseyin bekası Ashab-ı Kisa’nın bekası olduğu gibi, onun şahadeti de onların hepsinin şahadeti gibiydi. Bu sebepten dolayıdır ki Aşura günü, gam, üzüntü ve matem açısından günlerin en musibetlisi olarak tanıtılmıştır.”
Abdullah bin Fazl-i Haşimi devamla; ’’Ben İmam Sadık’a; “Öyleyse İmam Seccad için ne diyorsunuz?” dediğimde şöyle buyurdular: “Hz. Zeynel- Abidin, İmam ve halka hüccetti. Fakat Resulullah’ı görmemişti, onun ilmi baba ve cetlerinden miras olarak ona yetişmişti. Ama Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Peygamberle uzun süre birlikte olmuşlardı. Halk da onları Peygamber ile birlikte görmüştü. Bundan dolayı Onlardan birini gördüklerinde, Peygamber’in hatıraları, söz ve davranışları onlar için canlanıyordu.” (39)
S. 39- Hz. Hüseyin ve Yahya bin Zekeriyya arasında ne gibi benzerlikler vardır?
C. 39- Bu iki yüce şahsiyet arasında olan benzerlikler çoktur. Biz yedi tanesini verelim :
1)    Bu iki masuma isim takılmadan önce, onların isminde hiç kimse yoktu.
2)    Her ikisi de altı aylık iken dünyaya gelmişlerdi.
3)   O ikisinin doğumundan önce, semavi haber ve vahiyler onların doğum ve durumlarını açıklamıştı.
4)    Gök her ikisine de ağladı. “Fema beket aleyhim’is- semau ve’l arz” (40) ayetinin tefsirinde bununla ilgili hadis nakledilmiştir.
5)    Her ikisinin katili veled’üz- zina idi.
6)    Her ikisinin de başını altın leğene koyup fasık ve zalimlere götürdüler.
7)    Bu iki mazlumun, rivayetlere göre başları dile gelip konuşmuştu.
S. 40- Hz. Hüseyin’in Aşure günündeki en son askeri kimdi ve kimin eliyle şahadete erişti?
C. 40- Hz. Hüseyin’in Aşura günü en son askeri, Hz. Ali Esğer (Ali Asker) idi. Babası Hz. Hüseyin’in elleri üzerinde, Hermele bin Kamil-i Esedi’nin okuyla şahadete erişti.
S. 41- Kerbela şehitlerinden kimlerin başlarını bedenlerinden ayırmadılar? Niçin?
C. 41- Ali Esğer ile Hür bin Yezid-i Riyahi’nin başlarını bedenlerinden ayırmadılar. Çünkü Hz. Hüseyin oğlu Ali Esğer’i defnetmişti; Hür bin Yezid-i Riyahi’nin de akrabaları onun başının bedeninden ayrılmasına mani oldular.
S. 42- Hz. Hüseyin’in Kerbela’da kendisiyle birlikte şehit olan ashabı kaç kişiydi?
C. 42- Büyük kanaate göre 72 kişidir.
S. 43- Hz. Hüseyin’in yaya olarak cenazesinin başucuna geldiği ve onun için ağıt okuyup ağladığı şahsın ismi nedir?
C. 43- Hür bin Yezid-i Riyahi’dir.
S. 44- Rivayetlerimizde Beytullah’il Haram Haccının bedeli olarak tanıtılan şey nedir?
C. 44- Beytullah’il Haram’ın (sevap bakımından) bedeli olarak tanıtılan şey, Hz. Hüseyin’in kabrinin ziyaretidir. Hz. Hüseyin’in kabrinin ziyareti büyük sevaptır.
S. 45- Nahiye-i Mukaddese Ziyareti nasıl bir ziyarettir?
C. 45- Nahiye-i Mukaddese Ziyareti, Sahib’uz- Zaman İmam Mehdi’dan nakledilen bir ziyarettir. Hazret Kerbela şehitlerinin hepsinin isim ve nişanelerini bu ziyarette zikredip onlara selam gönderdiği gibi, onlardan her birinin katilinin de ismini zikredip onlara lanet etmiştir.
S. 46- Zikir yaparken Kerbela toprağına secde etmenin fazileti nedir?
C. 46- Kim Kerbela toprağı üzerinde ulu şehitleri anarak zikir ederse büyük fazilette bereket sahibi olur.
S. 47- Hz. Hüseyin’in şahadetinden sonra Kerbela’da en son şehit olan kimdi?
C. 47- Kerbela’da en son şehit olan “Süveyd bin Amr” isminde yaşlı bir adamdır. Bu şahıs Aşure günü, var gücüyle savaştı, aldığı çok yara ve darbeler neticesinde bayılıp yere düştü. Yezid’in askerleri öldüğünü zannederek ondan vazgeçti. O bir müddetten sonra kendine gelip Hz. Hüseyin’in şehit olduğunu anlayınca o haliyle kalkıp yanında bulunan hançerle saldırıya geçti. Bir müddet savaştıktan sonra şehit oldu.
S. 48- Kerbela şehitlerinin başları ne zaman ve kimin emriyle bedenlerinden ayrıldı?
C. 48- Muharrem’in on birinci günü, Ömer Sa’d’ın emriyle.
S. 49- Hz. Hüseyin’in ne zaman ve nerede şahadete erişti?
C. 49- Hicretin 61. Yılı Aşura günü Kerbela’da şahadete erişti.
S. 50- Hz. Hüseyin’in kaç yaşında şehit oldu?
C. 50- 57 yaşında.
S. 51- Hz. Hüseyin’in şehit olduktan sonra, kaç atlı Hazretin bedenini atların tırnaklarıyla çiğnetti?
C. 51- Hz. Hüseyin’in şehit olduktan sonra, on kişi İmam’ın bedenini atların tırnaklarıyla çiğnettiler.
S. 52- Hz. Hüseyin’in katili kimdir?
C. 52- Şeyh Şuşteri şöyle yazıyor: “ Hz. Hüseyin’in katili ilk başta Yezid’dir. Çünkü O, Hz. Hüseyin’den zorla biat alınmasını, biat etmediği takdirde hazretin başının kendisine gönderilmesini emretmişti. Yezid’den sonra Hz. Hüseyin’in katili İbn-i Ziyad’dır. Çünkü o, bu katliamı hazırlamış ve İmamın aleyhine ordu toplamıştır. Ondan sonra da İmam’ın katili İbn-i Sa’d’dır. Çünkü Kerbela vakasından sonra onu, Hz. Hüseyin’in katili olarak çağırıyorlardı. Onlardan sonra da İmamın katili Şimr’dir. Çünkü o da Hz. Hüseyin’in kellesini bedeninden ayırmıştır.
S. 53- Hz. Hüseyin’in bedeninde kaç ok, mızrak ve kılıç yarası var idi?
C. 53- İmam Bakır’ın buyurduğuna göre, Hz. Hüseyin’in bedeninde 320 kılıç, mızrak ve ok yarası vardı.
S. 54- Hz. Hüseyin’in atının ismi ne idi?
C. 54- Hz. Hüseyin’in atının ismi Zulcenah’dır.
S. 55- Zulcenah, Hz. Hüseyin’in bedeniyle nasıl vedalaştı?
C. 55- Hz. Hüseyin’in şahadetinden sonra, Zulcenah İmamın parçalanan bedeninin yanına gelerek yelesini Hz. Hüseyin’in kanına boyadı, O’nun bedenini kokladı ve yüksek sesle kişnemeye başladı. İmam Bakır buyuruyor ki; “Zulcenah kişnerken şöyle diyordu: Peygamber’in evladını öldüren ümmetin zulmünden dolayı vay hallerine!”
S. 56- Kerbela şehitlerinin naaşı ne zaman ve kimlerin vasıtasıyla defnedildi?
C. 56- Kerbela şehitlerinin naaşı, Hicri 61. Yılın Muharrem ayının 13. günü defnedildi. Şöyle ki, “Alkame” nehirinin yakınında, Dadiriyye adlı bir köyde yaşayan “Beni Esed” kabilesi, gelip Kerbela şehitlerinin mübarek bedenlerini defnederken Hz. Hüseyin’in ve başları bedenlerinde olmayan diğer şehitlerin bedenlerini tanımıyorlar, bu yüzden ne yapacaklarını bilmeyerek şaşırıp kalıyorlar, bu esnada aniden bir atlı onların yanına gelerek; “Niçin buraya gelmişsiniz?” diye soruyor. Onlar da cevaben: “Bu cesetleri defnetmek için gelmişiz, fakat onların kim olduğunu tanımıyoruz.” diyorlar. İmam Seccad’ın (İmam Zeyenl Abidin) kendisi olan o atlı, bütün şehitleri tek – tek tanıtıyor ve onları defnediyorlar. İmam Seccad, babasının da pare – pare olmuş bedenini bir hasrın içerisine koyarak onu da defnediyor.
S. 57- İmam Hüseyin (a.s)’ın mübarek bedeni kimin vasıtasıyla tanındı ve defnedildi?
C. 57- İmam Seccad lakabı ile bilinen İmam Zeynelabidin’dir.
S. 58- Hz. Hüseyin’in kabri nerededir?
C. 58- Kerbela’dadır.
S. 59- Hz. Hüseyin’in kabri neden altı köşelidir?
 C. 59- Ali Ekber’in mübarek naaşı, babası Hz. Hüseyin’in yanında defnedildiğinden dolayı kabir altı köşeli olmuştur.
S. 60- Hz. Hüseyin’in kabrinin üst tarafında, halis altın suyuyla ne yazılmıştır?
C. 60- Nur ayetinden sonra Hz. Peygamber’in buyurmuş olduğu şu hadis yazılmıştır: “Ey Cabir! Hüseyin’in kabrini ziyaret et. Çünkü Hüseyin’in kabrini ziyaret etmenin sevabı, (müstahap olan) yüz Haccın sevabıyla eşittir. Kuşkusuz Hüseyin’in kabri, cennet bahçelerinden bir bahçedir… Kerbela da cennet yeridir.”
S. 61- Resulullah, Hz. Hüseyin’in kabrini ziyaret etmenin sevabı hakkında ne buyurmuştur?
C. 61- Peygamber, Ayşe’ye şöyle buyurdu: “Kim, oğlum Hüseyin vefat ettikten sonra onun kabrini ziyaret ederse, Allah Teala benim haclarımdan bir haccın sevabını onu ziyaret edene verir.” Ayşe; “Haclarından bir haccın sevabını mı?” dediğinde Hz. Peygamber; “İki haccımın sevabını ona verirler.” buyurdular.
 Ayşe daha fazla şaşırarak; “İki haccının sevabını mı?!” dediğinde Resulullah: “Hatta üç haccımın sevabı, onu ziyaret edene verilir.” buyurdular. Bu mevzu böylece tekrarlandı; nihayet Resulullah; “Allah Teala, benim doksan haccımın sevabını Umre sevaplarıyla birlikte onun kabrini ziyaret edene verecektir.” buyurdular.(41)
S. 62- Hz. Hüseyin’in vasiyeti ne gibi sözleri içermektedir?
C. 62- Hz. Hüseyin, Irak’a doğru hareket ettiğinde bir vasiyetname yazarak kardeşi Muhammed-i Hanefiyye’ye verdi.
Bu vasiyetnamede, Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in peygamberliğine ve ahiretin hak olduğuna ikrar ettikten sonra şöyle geçmiştir: “Ben bencillik, zulüm ve yeryüzünde bozgunculuk yapmak için kıyam etmedim; ben ceddimin ümmetini ıslah etmek, babam Ali bin Ebu Talib’in yolunda gitmek ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için kıyam ettim.
S. 63- Hz. Hüseyin’in kaç çocuğu vardı?
C. 63- Büyük bir alim ve mühaddis olan Şeyh Mufid şöyle diyor: “Hz. Hüseyin’in altı çocuğu vardı:
1)    Annesi Şehrbanu olan İmam Seccad,
2)    Annesi Leyla olan Ali Ekber,
3)    Kerbela vakasından önce vefat eden Cafer.
4)    Annesi Rubab olan ve Hz. Hüseyin’in kucağında boğazından oklanarak şahadete erişen Abdullah (Ali Esğer / Ali Asker).
5)    Annesi Rubab olan Sekine (Sakine),
6)    Annesi Ümmü İshak olan Fatime.(42)
S. 64- Hz. Hüseyin’in en büyük oğlunun ismi nedir?
C. 64- Şeyh Mufid ve Şeyh Saduk, İmam Seccad’ı Hz. Hüseyin’in en büyük oğlu bilmişlerdir. Ama allame seyyid Muhsin “A’yan’uş- Şia” kitabında Ali Ekber’in, Hz. Hüseyin’in en büyük oğlu olduğunu vurgulamıştır.(43)
S. 65- Hz. Zeyneb ne zaman ve nerede dünyaya gelmiş ve vefat ettiği yer neresidir?
C. 65- Hz. Zeyneb Hicretin 5. veya 6. yılı Cemadelula’nın beşinde Medine’de dünyaya geldi; Hicretin 62. yılında ise Medine veya Şam’da vefat etti. Bazı rivayetlere göre ise Hicretin 64. yılında vefat etmiştir.
S. 66- Hz. Zeyneb’in evlenme şartı ne idi?
C. 66- Hz. Zeyneb evlenme yaşına ayak bastıklarında pek çokları onu istedi. Fakat amcası oğlu Abdullah bin Cafer’in istemesi şu şartla kabul edildi: “Kardeşi Hz. Hüseyin ne zaman yolculuğa çıkarsa, onunla beraber olacak ve Abdullah buna mani olmayacaktır.” Abdullah da bu şartı kabul etti, böylece Hz. Zeyneb onunla evlendi.
S. 67- Hz. Zeyneb neden, Hz. Hüseyin onun şehit olan oğullarını çadıra getirdiğinde dışarı çıkmadı?
C. 67- Hz. Zeyneb daima şehitlerin mübarek naaşlarını bütün kadınlardan önce karşılıyordu, ama kendi oğullarının mübarek naaşlarını getirdiklerinde çadırdan dışarı çıkmadı. Çünkü kana boyanan oğullarının bedenlerini görmekle sabırsızlık göstererek mükafatını azaltabilir ve kardeşi de onu bu halde görerek bacısı karşısında mahcup olabilirdi. İşte bu yüzden çadırdan dışarı çıkmadı.
S. 68- Hz. Hüseyin’in kardeşi olan ve Celâl Abbas adı ile de anılan Hz. Ebu’l Fezl’il- Abbas’ın lâkapları ne idi?
C. 68- Hz. Ebu’l Fazl’il- Abbas’ın bir çok lâkapları vardır :
1- Ebu’l Fazl; çok faziletleri olduğundan veya “Fazıl” isminde bir oğlu olduğundan dolayı bu lakap ona verilmiştir.
2- Ebu’l Kırba, susuzlara su taşıdığı için bu lakabı almıştır.
3- Kamer-i ben-i Haşim, Haşim oğulları arasında ay gibi yüzü güzel ve nurlu olduğundan dolayı bu lakabı ona takmışlardır.
4- Abd-i Salih.
5- Fadi (fedakar).
6- Hami (himayet edici).
7- Vaki (koruyucu).
8- Bab’ul- Havaic (hacetler kapısı).
9- Sai (ayretli, çaba sarf eden).
10- Hamil’ul- Liva (sancaktar, alemdar).
S. 69- Hz. Mehdi’nin, Nahiye-i Mukaddese Ziyaretindeki Hz. Ebu’l-Fezl için beyan ettiği beş fazilet nedir?
C. 69- İmam Mehdi’den naklolunan Nahiye-i Mukaddese Ziyareti’nde O Hazret, Ebu’l Fazl’a hitaben şöyle buyuruyor:  “Selam olsun Emir’ul- Muminin Hz. Ali’nin oğlu Ebu’l Fazl’il- Abbas’a. O Abbas ki, canını kardeşi için feda etti, dünyayı ahirete ulaşmak vesilesi kıldı, kardeşine feda oldu, muhafız idi, suyu susuzlara ulaştırmak için çok gayret etti ve iki eli Allah yolunda kesildi.”
S. 70- Hz. Hüseyin’in ve ashabının aileleri ne zaman ve kimin vasıtasıyla esir edilerek Kerbela’dan Küfe’ye götürüldü?
C. 70- Hz.Hüseyin ve ashabının aileleri, Muharrem’in on birinci günü öğleden sonra Ömer-i Sa’d vasıtasıyla esir edilerek Kerbela’dan Kufe’ye götürüldü.
S. 71- Meşhed’us- Sıkt Nedir?
C. 71- Rivayete göre Hz. Hüseyin’in hanımlarından biri Muhsin isminde bir çocuğa hamile imiş; Küfe ve Şam arasında Halep denen yerde aşırı rahatsızlıktan dolayı çocuğunu düşürüyor. Bundan dolayı oraya Meşhed’us- Sıkt denilmiştir. Şimdi orası Muhsin’in defnedildiği yer olarak bilinen bir ziyaretgahtır.(44)
S. 72- Hz. Hüseyin’in kesik başı nerede Kurân okumuş ve hangi ayetleri dile getirmiştir?
C. 72- Rivayetlere göre Hz. Hüseyin’in başının Küfe’de Kurân okuduğu ve çeşitli ayetleri dile getirdiği nakledilmiştir. Şeyh Mufid şöyle naklediyor: Zeyd bin Erkam diyor ki; Hz. Hüseyin’in kesik başını Küfe’nin yol ve sokaklarında dolaştırdıklarında Hz. Hüseyin’in mızraktaki başının şu ayeti okuduğunu gördüm: “Sen, yoksa Kehf ve Rakım ehlini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?” (45) Yine Hz. Hüseyin’in kesik başının şu ayeti okuduğu nakledilmiştir. “Sana, onlara karşı Allah yeter. O işitendir, bilendir.” (46). Yine başka bir rivayette Hz. Hüseyin’in kesik başından bir nur kalktığı ve şu ayeti okuduğu nakledilmiştir: “Zulmetmekte olanlar, nasıl inkılâba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir.” (47)
S. 73- Hz. Hüseyin’in kesik başı nerede defnedilmiştir?
C. 73- Hz. Hüseyin’in kesik başının nerede defnedildiğine dair Sibt bin Cevzi, “Tezkire” kitabında 5 görüş zikretmiştir:
1- Medine’de; annesinin kabri yanında.
2- Dimaşk’de.
3- Kahire’de.
4- Hz. Ali’nin kabrinin yanında.
5- Kerbela’da
Ancak Ehli Beyt dostlarında yaygın inanışa göre İmam Seccad (İmam Zeynel Abidin), babası Hz. Hüseyin’in başını Kerbela’ya getirip o hazretin yanında defnetti. (48)
S. 74- Kerbela şehitlerinin kesik başları ne zaman ve kimin vasıtasıyla defnedilmiştir?
C. 74- Sefer ayının yirmisinde Erbein günü İmam Seccad vasıtasıyla defnedilmiştir.
NOT: Erbain Hz Hüseyinin şahadetinin 40. günü için kullanılır. Safer ayının 20. gününe tekabül eder.
S. 75- Nu’man bin Beşir kimdir?
C. 75- Nu’man bin Beşir, Resulullah’ın ashabından güvenilir bir şahıstı. Yezid bir grubu onun önderliğinde Hz. Hüseyin’in ailesinin muhafızı kılarak onları tam bir dikkatle Medine’ye döndürmelerini tavsiye etti. Nu’man bin Beşir de, Hz. Hüseyin’in ailesini emniyet içinde Şam’dan Medine’ye götürdü.
S. 76- Kerbela şehitlerini ilk olarak ziyaret eden, Ehli Beyt dostlarından sayılan ve Beni Ümeyye’nin kan içici hükümdarlarından Haccac bin Yusuf-u Sakafi’nin eliyle Ali ve Ali evlatları dostluğu suçundan dolayı bedeni dağlanan sahabenin ismi nedir?
C. 77- Cabir bin Abdullah-i Ensari.
S. 77- Cabir bin Abdullah-i Ensari kimdir?
C. 77- Cabir bin Abdullah-i Ensari, Hicretten 15 yıl önce Medine’de doğdu. Babası Abdullah, Uhud savaşında şehit oldu. Cabir, Peygamberin yanında çok bulundu. Peygamber zamanında vuku bulan 19 savaşa katılmıştır. Peygamberden sonra kendini tamamen Hz. Ali ve Ehli Beyt’e adadı, Hz. Hüseyin’in kabrini ilk ziyaret eden de o olmuştur. Daha sonra Hz. Ali’ye dostluğu suçuyla bedeni, Haccac bin Yusuf-i Sakafi tarafından ateşte dağlanmıştır.
S. 78- Hz. Hüseyin’in ailesi ve onlarla birlikte esir edilenler ne zaman Şam’a ulaştılar?
C. 78- Hicretin 61. yılı Sefer ayının birinci günü.
S. 79- İmam Seccad’ın naklettiği, Şam’da kendilerine ve esirlere yapılan 7 zulüm nedir?
C. 79- İmam Seccad, Numan bin Munzir-i Medaini’ye şöyle buyurdu:
“Şam’da bize 7 zulüm yapıldı ki esir olduğumuz süre içerisinde bu denli bir zulüm bize yapılmamıştı:
1- Şam’da zalimler kılıçlarıyla bize saldırdılar ve davul çaldıkları halde büyük bir toplumun arasında bizi beklettiler.
2- Şehitlerin başlarını hanımlarımızın tahtırevanları arasına soktular, babam ve amcam Abbas’ın başlarını, halam Zeyneb ve Ümmü Gülsüm’ün karşısına; kardeşim Ali ve amcam oğlu Kasım’ın başlarını ise bacılarımın gözleri önüne getirdiler; bazen başlar yere düşüp atların nalları altında kalıyordu.
3- Şam’ın kadınları, damların üzerinden başımıza su ve ateş döküyorlardı.
4- Günün doğuşundan batışına kadar, sokak ve pazarda saz ve avazla halkın gözleri önünde bizi dolaştırıp; “Ey insanlar! Bunları öldürün; zira bunların İslam’da hiçbir saygınlığı yoktur” diyorlardı.
5- Bizi tavanı olmayan bir yerde bekletiyorlardı, gündüzleri şiddetli sıcaktan, geceleri ise soğuktan rahatsızdık, daima korku ve ıstırap içerisinde idik.
6- Bizi köle satılan pazara götürdüler, bizi köle ve cariye olarak satmak istediler, ama Allah Teala bu ameli onlara mümkün kılmadı.
7- Bizi bir ipe bağladılar, böylece Yahudi ve Hıristiyanların evlerinin önünden geçirirken onlara; ‘Bunların babası sizin babalarınızı Hayber, Hendek….savaşlarında öldürdüler, bugün onların intikamını bunlardan alın’ diyorlardı.” (49)
S. 80- Hz. Hüseyin’in Ehli Beyt’inin, Medine’den çıktığı andan Medine’ye döndüğü ana kadar kaç acı vedalaşmaları olmuştur?
C. 80- Dört acı vedalaşmaları olmuştur:
1- Hz. Peygamber ile Hz. Fatıma’nın kabirleri ve Resulullah’ın haremiyle vedalaşmaları.
2- Aşura günü Hz. Hüseyin ile vedalaşmaları.
3- Muharrem ayının on birinci günü şehitlerin başsız bedenleriyle vedalaşmaları.
4- Hz. Zeyneb, İmam Seccad ve onlarla birlikte olanların, Erbein günü Kerbela’ya gelip 3 gün yas ve ağıt tuttuktan sonra şehitlerin kabirleriyle vedalaşmaları.
S. 81- Hz. Hüseyin’in Ehli Beyt’i, hangi günü Medine’ye varmış ve kaç gün genel yas ilan edilmiştir?
C. 81- Hz. Hüseyin’in Ehli Beyti Cuma günü Medine’ye vardı, o gün Medine halkından bir grup zikir için toplanmışlardı; Velid bin Utbe bir hutbe okuyordu. Aniden ağlama sesleri Medine’yi kapsadı, halk, “Ah Hüseyin, Vah Hüseyin” deyip ağlıyordu. O gün Medine şehrinde Resulullah’ın vefat ettiği gün gibi yas oldu. Bundan dolayı Medine’de 15 gün genel yas ilan edildi, kadın ve erkek, küçük ve büyük gruplar halinde yas tutup ağladılar.
S. 82- Cabir bin Abdullah-i Ensari ve Hz. Hüseyin’in akrabaları ne zaman Hz. Hüseyin’in kabrinin ziyaretine gittiler?
C. 82- Tarih, rivayet ve alimlerin sözlerini incelediğimizde, Cabir ve Ehli Beytin, Hz. Hüseyin’in kabrini ziyaret etmeleri hususunda 5 görüş ortaya çıkıyor:
1- Hicretin 61. yılının Sefer ayının 20’sinde.
2- Aynı yılın ikinci Erbein’inde.
3- Hicri 62. yılın Erbein’inde.
4- Cabir ve arkadaşları Hicri 61. yılın ilk Erbein’inde, Hz. Hüseyin’in kabrini ziyaret etmeye muvaffak olmuşlar. Fakat Hz. Hüseyin’in ailesinin Cabir ile karşılaşması, başka bir ziyaretinde tesadüf etmiştir.
5- Hz. Hüseyin’in ailesi Küfe’den Şam’a gittiklerinde, birinci Erbein’de Kerbela’ya varmışlar ve aynı gün Cabir ve arkadaşlarıyla görüşüp sonra Şam’a gitmişlerdi.
S. 83- Kuran’da “Hüseyin Suresi” diye adlandirilan Sure hangisidir?
C. 83- Ey, Rabbine iyiden iyiye inanmış, şüpheden kurtulmuş can. Dön Rabbine ondan razı olarak ve rızasını kazanmış bulunarak. Artık katil kullarımın arasina. Ve gir cennetime.” (Fecr : 27 – 30)
S. 84- Abbasi halifelerinden hangisi Hz. Hüseyin’in kabrini yıkarak ziyaret edilmesine mani oldu?
C. 84- Abbasi halifelerinin onucusu olan Mütevekkil.
S. 85- Hz. Hüseyin’in mersiye okumak hangi tarihten başladı?
C. 85- Hz. Hüseyin’e mersiye okumanın tarihçesi, Hz. Peygamber’in hatta Hz. Adem’in zamanına dayanır. Çünkü Hz. Muhammed’in kendisi ve masum İmamlar, Hz. Hüseyin için mersiye okumuş ve halkı buna teşvik etmişlerdir. Hz. Hüseyin’e mersiye okumak çok eski zamanlardan başlamış ve Ehli Beyt dostları tarafından kesintisiz devam etmiştir.
S. 86- Hz. Hüseyin’in hakkında Farsça ilk mersiye kitabı ne zaman yazıldı, kitabın ve yazarının ismi nedir?
C. 86- Hz. Hüseyin’in hakkında Farsça yazılan ilk maktel (mersiye) Revzat’uş- Şüheda kitabıdır. Yazarının ismi ise Kemaluddin Hüseyin bin Ali Vaiz-yi Kaşifı’dir.
S. 87- Muhtar kimdir? Muhtar’ın iktidarı ne kadar ayakta kalabildi?
C. 87- Muhtar, Ebu Ubeyd bin Mes’ud-i Sakafi’nin oğludur, Hicretin 1. yılında Taif’de doğmuştur. Muhtar 13 yaşında olmasına rağmen Kadisiye savaşında babasıyla birlikte savaş cephesine gelmiş ve düşmanla savaşmak istemiş, fakat babası ona mani olmuştur. Yiğit ve atılgan bir insan olan Muhtar, Irak’ta Ehli Beyt taraftarlarının faziletlerini yayanlardan, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in İmametine inanan birisiydi. Muhtar’ın, Hz. Hüseyin’in intikamını almak için Kerbela’da savaşanlardan binlerce kişiyi öldürdüğü nakledilmiştir (50). İktidarı On sekiz ay, (Hicri 66. Rabi-ul Evvel’den, 14’den, Hicri 67. Yılı Ramazan ayı 14.e kadar) ayakta kalmıştır.

S. 88- Hz. Hüseyin’in katillerinden intikam almak amacıyla yapılan ilk kıyam, ne zaman başlatıldı ve bu intikamı kim aldı?

C. 88- Bu kıyam, Kerbela Vakasından yaklaşık 6 yıl sonra, Hicretin 66. yılında, Muhtar bin Ebu Ubeyd-i Sakafi tarafından başlatıldı.

S. 89 “Kiysaniyye” kimlerdir ve neden bu isimle meşhur olmuşlardır?

C. 89- “Kiysaniyye” Muhtarın takipçilerine verilen bir isimdir. Bunun sebebi ise Esbağ bin Nebate’nin naklettiği şu rivayettir: “Muhtarı çocukluk günlerinde Hz. Ali’nin dizleri üzerinde gördüm, Hazret onun başını okşayarak şöyle buyuruyordu: “Ya keyyis! Ya keyyis!” (Ey zeki! Ey akıllı!) Bundan dolayı onun takipçilerine “Kiysaniyye” dediler (51)
S. 90- Hz. Peygamberin, Hz. Hüseyin’i  “oğlu” olarak (oğlu gibi) kabul ettiği, Kuran’da hangi ayetlerde belirtilmiştir?
C. 90- 1)- Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa, de ki: “Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da lanetleşelim; Allah’ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim”. (Ali İmran: 61). Bu ayete göre Hz. Muhammed tarafından, çağrılan “oğullar” Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir.
2)- Hz. Muhammed’in erkek evladı olmadığı için kafirler ona soyu kesik diyorlardı” Muhakkak biz sana Kevser’i verdik. Öyleyse Rabb’in için zikir yap ve kurban kes. Şüphesiz sana buğzeden yok mu? (asıl) odur nesli kesik (Kevser: 1- 3), Kevser Suresi ile, Hz. Muhammed’in soyunun kesik olmadığı ve neslinin Hz. Fatıma’nın oğulları, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam ettiği anlaşılmaktadır.

S. 91- Muhtar kaç yaşında, nerede şahadete erişti ve kabri nerededir?

C. 91- Muhtar 67 yaşında, Musab bin Zübeyr’in ordusuyla savaştığında şehit oldu. Kabri ise Hz. Müslim’in Küfe’deki kabrinin bulunduğu yerdedir.

S. 92- Hz. Hüseyin’in Ehli Beyt’i ve Haşimi kadınlar ne zaman matemden çıktılar?

C. 92- Haşimi kadınlar, 5 yıl gözlerine sürme çekmediler, saçlarına kına yakmadılar; hatta onların evinden, yemek pişirmenin nişanesi olan bir dumanın çıktığı bile görülmedi; ancak Ubeydullah bin Ziyad, Hicretin 67. Yılında Muhtar’ın eliyle öldürüldüğü zaman matemden çıktılar.

S. 93- İmam Seccad kaç yıl babasının başına gelen musibetlerden dolayı ağladı?

C. 93- İmam Sadık şöyle buyurmuştur:  “İmam Seccad kırk yıl, gündüzleri oruç tutup geceleri ibadetle geçirdiği halde babasının musibetleri için ağlıyordu, kölesi ne zaman ona su veya yemek götürüp önüne koysaydı şöyle buyuruyordu: “Resulullah’ın oğlu susuz ve aç olarak öldürüldü’ Bu cümleyi tekrarlayıp ağlıyordu; öyle ki yemeği göz yaşlarıyla ıslanıyordu, ömrünün sonuna kadar da böyle yaşadı.” (52)

S. 94- Tevvabin’in kıyamı, ne zaman ve kimin önderliğiyle gerçekleşti?

C. 94- Tevvabin’in kıyamı, Hicretin 65. Yılında “Süleyman bin Sured-i Huzai”nin önderliğiyle gerçekleşti.

S. 95- Tevvabin kimlerdir?

C. 95- Tevvabin (tövbe edenler), Küfe halkından olan ve Hz Hüseyin’e yardım etmediklerinden dolayı kendilerini çok kınayan bir gruptu. Bunlar, günahlarının bağışlanması için Hz. Hüseyin’in intikamını düşmanlarından almanın, katillerini cezalandırmanın veya bu yolda öldürülmelerinin gerekli olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden, Şam ordusuyla savaşa girdiler, Emevilere ağır darbeler indirdikten sonra bunlardan çoğu şehit oldular.

S. 96- Muharrem yası günümüzde nasıl tutulmaktadır?

C. 96- Muharrem yası boyunca Hz. Hüseyin ve diğer Kerbela şehitlerinin yasına ortak olmak için 12 gün boyunca gündüz oruçla birlikte yas tutulur. Akşam niyet açıldığında mümkün olabildiğince su içilmemeye çalışılır. Fazla eğlenmemeye, fazla yememeye dikkat edilir. Yas boyunca düğünler ve eğlenceler yapılmaz. Etli yemek yenilmez. Hayvan kesilmez. Kişi biri tarafından incinse bile incitmemeye dikkat eder. (53) Eskiden köy yaşamlarında insanlar yas boyunca traş olmaz, radyolarını kapatarak müzik bile dinlemez, zevk ve sefadan uzak durur, hatta karalar giyinerek evdeki aynaları ters çevirirlerdi. Ancak şehir ve metropol koşullarında inancı bu şekilde sürdürmek zorlaştığı için kısmi değişimler söz konusudur.

S. 97- Muharremde Oruç tutmak Matem midir, yoksa Yas’ın bir parçasımıdır?

C. 97- Muharremde Oruç tutmak, Yas’ın bir parçasıdır. Bu yüzden Alevilerin Muharrem ve Hızır veya benzeri oruçları arasında farklar vardır. Muharrem orucunda dikkat edilmesi gereken özellikler diğer oruçlarda uygulanmaz.

S. 98- Alevilerin en kesintisiz ve bütünlüklü ibadeti hangisidir?

C. 98- Alevilikte inancın uygulanmaları konusunda kısmi farklılıklar mevcuttur. Bunun için ’’ Yol bir, sürek 1001’’ deyimi vardır ve her sürek de kudsi kabul edilir. Ancak Muharrem Yası konusunda Alevilerde ciddi bir bütünlük mevcuttur. Aleviler Muharrem yasında kendi aralarında tam bir benzeşme yaşarlar.

S. 99- Cemler de Kerbela olayı anlatılır mı?

C.99- Evet anlatılır. Kerbela olayı anlatılarak huşu içinde hep birlikte gözyaşı dökülür, Kerbela şehitleri için figan edilir. Cem’i yönlendiren Seyyit (Dede), Kerbela olayını anlatan deyişler okur, Ehli Beyt’e yapılan zulmü beyitler / ağıtlar halinde dile getirir. Ceme katılan Canlar da gerekirse birlikte bu beyit ve ağıtlara eşlik ederler. Daha sonra Cem de Kerbela susuz şehitleri anısına mumlar yakılır ve dua edilir. Ve Cem de 12 görevliden biri olan Saki, Ceme iştirak edenlere Kerbela şehitleri aşkına saka suyu (şerbeti) dağıtır. Canlar ‚’’ Ya Hüseyin’’ diyerek bu sudan bir miktar içerler.

S. 100- Aleviler neden Muharrem Yası sonrası Kurban keserler. Aşure günü Kurban kesilmesinin sebebi nedir?

C. 100- Hz. Hüseyin’in oğlu Zeynel Abidin ağır hasta olduğu için savaşa katılamadı. Ancak bu onun savaşa katılmasının önünde engel değildi. İmametin devamı için Ehli Beyt soyundan birinin hayatta kalması gerekiyordu ve bunun için Hz. Hüseyin’in isteği ile savaşa sokulmadı. Hz. Hüseyin’in şehadetinden sonra Yezid orduları çadırlara saldırdı ve hem çadırları talan etmeye, hem de yakmaya başladılar. Bu arada Hz. Hüseyin’in neslini kurutmak için askerler onu da bulmak ve öldürmek istiyorlardı. Annesi Şehriban ve diğer Ehli Beyt kadınları, Hz. Hüseyin’in ’’ İmametin devamı vasiyetini’’ bildikleri için onu hep birlikte eteklerinin altına saklayarak ilk saldırılardan kurtardılar. Daha sonra askerler talan derdine düştükleri için İmam kurtuldu. Muharrem yası sonrası Alevilerin Kurban kesmelerinin nedeni, Hz. Zeynel Abidin’in hayatta kalmasıdır. Bunun için ’’Allaha Şükür niyetine’’ kurban kesilir, dua edilir. Diğer yaygın inanca göre de, Muharrem sonrası Kurban kesilmesinin sebebi Kerbela şehitlerinin cesetlerinin gömülmesi ve yerlerinin tesbit edilmesidir. Çünkü Yezid orduları Çadırları talan ettikten ve ateşe verdikten sonra, Yezid’in komutanlarından ödül almak için bazı Şehitlerin başlarını keserek beraber götürdüler. Cesetler atların ayakları altında çiğnendikten sonra ortada öylece bırakıldı. Allahın hikmeti ile ertesi günü İmam Zeynel Abidin gelip tüm cesetleri teşhis ettikten sonra, yardıma gelen Beni Esed aşireti mensupları ile birlikte şehitlerin cesetleri defnedildi.

S. 101- Yezid’e lanet okumak ibadet midir?

C. 101- Alevi İslam inancında Kerbela’da Hz. Hüseyin ve diğer 71 ulu kişiyi şehit ettirdiği için Yezid’e lanet okumak büyük ibadettir. Yezid’in ismi her anıldığında katılımcılar‚ yüksek sesle ve topluca ’’Yüz bin defa lanet olsun diyerek’’ diyerek Ehli Beyt’e bağlılıklarını ifade ederler. Özellikle Cem’lerde ve bilhassa Muharrem Cem’inde ismi her anıldığında Yezid’e lanet okunur. Alevilikte en büyük ibadetlerden biri Hz. Muhammed’e salavet getirmek, Ehli Beyt’e bağlılık ve sevgi göstermek, Ehli Beyt’e ve evlatlarına kast edenlere de lanet okumaktır.

Author: Remzi Zengin

Leave a Reply

Your email address will not be published.