Kerbela Yolunda – Muaviye’nin Ölümü Yezid’in Hilafeti

Hicretin 60. yılı, Receb ayının ortalarında, Muaviye’nin ölmesiyle oğlu Yezid hilafet makamına geçti. Hilafeti eline alır almaz hemen muhtelif bölgelerin vali ve yöneticilerine mektuplar yazarak onlara Muâviye’nin ölümünü bildirdi. Babası döneminde öngörülen veliahtlığını ve kendisi için halktan bu hususta bi’at alındığını hatırlattı ve onları kendi makamlarında baki kılarak halktan, kendisi Devamı…

Kerbela Yolunda – İmam Hüseyin’in Vasiyeti

İmam Hüseyin (a.s), Medine’den Mekke’ye hareket ettiği vakit şu vasiyeti yazıp mühürleyerek kardeşi Muhammed-i Hanefiye’ye verdi: “Bismillahirrahmanirrahim. Bu Hüseyn ibn-i Ali’nin kardeşi Muhammed-i Hanefiye’ye olan vasiyetidir. Hüseyin şehadet ediyor ki Allah’dan başka bir ilah yoktur. Muhammed (s.a.a) O’nun kulu ve elçisidir, hak dini (İslam’ı) Allah’dan (bütün alemlere) getirmiştir. Cennet ve Devamı…

Hz. Hüseyin’in (a.s) Mekke’deki Sözleri

İmam Hüseyn (a.s) Mekke’ye girdiği sıralarda Abdullah ibn-i Ömer müstahap Umre amallerini yerine getirmek ve şahsi işlerini yapmak için Mekke’de kalmaktaydı. Hz. Hüseyin (a.s) Mekke’ye girdiği ilk günlerde o da Medine’ye dönmeye karar aldı. İmam (a.s)’ın huzuruna gelip O’na Yezid ile sulh ve bi’at etmeyi teklif etti ve İmam (a.s)’ı Devamı…

Hz. Hüseyn (a.s)’ın Kufe Halkının Mektuplarına Verdiği Cevap

Kufe halkı, Hz. Hüseyn (a.s)’ın bi’at etmekten kaçınıp Yezid hükümetine karşı mücadele vermeye kalkıştığını ve Mekke şehrine ulaştığını haber alınca İmam Hüseyin’e (a.s) çok sayıda mektup gönderdiler. Gönderilen mektubların özeti şundan ibarettir: “Şimdi artık Muaviye ölmüş ve müslümanlar onun şerrinden kurtulmuştur; bizi şaşkınlıktan kurtaracak bir İmam’a muhtacız. Şimdi biz Kufe Devamı…

Hz. Hüseyin (a.s)’ın Mekke-Kerbela Yolu Boyunca Buyurduğu Sözler ve Küfe’ye Yolculuk

Hz. Hüseyin Yol Boyunca Buyurduğu Sözler Irak seferinden vazgeçmeyi Hz. Hüseyn’e (a.s) teklif eden kişilerden beşincisi Arapların meşhur şairi Ferezdak’tır. Hz. Hüseyin (a.s) Mekke’den Irak’a doğru hareket ettiği zaman Ferazdak da hac farizasını eda edebilmek için Mekke’ye doğru geliyordu. Merhum şeyh Mufid Ferazdak’ın kendisinden şöyle naklediyor: “Ben H. 60. yılda Devamı…

Meleklerin Yardıma Gelişi

Şeyh Müfid Muhammed b. Muhammed b. Müman “Mevlid’ün Nebi ve Mevlid’ül Esfiya” kitabında kendi isnadıyla Hz. Sâdık’tan [a] şöyle rivâyet eder: “Hüseyin [a] Mekke’den hareket ettiğinde Resulullah’a [s] yardım etmiş olan melekler ellerinde savaş araçları ve Cennet atları üzerinde gökten inip Hüseyin’le [a] mülâkat edip selam verdiler ve Ey Allah’ın Devamı…

İmam Hüseyin’in Kerbela’ya Girişi – Hz Zeyneb’in Kararsızlığı ve Çadırların Yağmalanması

Hüseyin [a] atına binip hareket etti. Hürr’ün ordusu bâzen O’na engel oluyordu, bâzen de O’nun peşinden hareket ediyordu. Nitekim Muharrem ayının ikinci günü Kerbela’ya vardılar. Hüseyin [a] oraya girince “Buranın adı nedir ? diye sordu. Dediler: Kerbela” Hüseyin[a] “Allah’ım dertlerden ve belâlardan Sana sığınırım!” dedikten sonra şöyle devam etti: “Burası Devamı…

İmam Hüseyin’in Kerbela’daki İlk Hutbesi

Hüseyin [a] kalkıp kılıcına dayandı ve yüksek sesle şöyle buyurdu: Size Allah adına  ant veriyorum, beni tanıyor musuzun ? Evet, sen Peygamberin evlâdısın. Hüseyin: Size Allah adına ant veriyorum, Ceddimin Resulullah [s] olduğunu biliyor musunuz ? Onlar: Allah’a andolsun ki evet. Hüseyin: Size Allah adına ant veriyorum, babamın Ali b. Devamı…

Ali Ekber ve Kasım Bin Hasan – Meydana Gidişleri ve Eb’ul Fazl’ın Şehadeti

ALİ EKBER’İN MEYDANA GİDİŞİ  Hüseyin’in [a] vefâlı ashabı pâre pâre olmuş bedenlerle topraklar üstündeydi ve Ehli beytinden başka kimse kalmamıştı.Bu arada herkesten cemal ve ahlak olarak daha güzel olan oğlu Ali, babası Hüseyin’in [a] yanına gelip savaş izni istedi. Hüseyin [a], hiç gecikmeden izin verdikten sonra ümitsizce baktı O’na, istemeksizin Devamı…

İmam Hüseyin Meydana Çıkıyor – Abdullah İbni Hasan’ın Şahadeti ve İmam Hüseyin’in Son Anları

Bu olaydan sonra Hüseyin [a] orduyu savaşa çağırdı. Savaşmak için gelen herkesi öldürüyor ve buyuruyordu: “Zillettense öldürülmek daha iyi, zillet ise Cehennem ateşine girmekten evlâdır.” Râvilerden biri şöyle der: Andolsun Allah’a oğulları, Ehlibeyti ve ashâbı öldürüldüğü ve kendisi de düşman ordusu tarafından kuşatıldığı halde, Hüseyin [a] kadar cesur davranan birini Devamı…

Çadırların Yağmalanıp Yakılması – İmam Hüseyin’in Naaşı Yanında Zeyneb

ÇADIRLARIN YAĞMALANIP YAKILMASI  Hüseyin’in [a] şehadetinden sonra çadırlardan bir kadın çıktı. Biri O’na “Ey emetellah [Allah’ın câriyesi], efendin Hüseyin öldürüldü” dedi. Bunu duyan kadın, “Ağlayarak kadınların yanına döndüğünü ve kendisini ağlar gören herkesin ağlamaya ve nâle etmeye başladığını” söyler.. Bundan sonra askerler, Peygamberin evlatlarının, Fâtımâ’nın [a] göznurlarının mallarını yağma etmek Devamı…