Kerbela Olayı – Mahşerde Fatımat’üz Zehra

Hz. Sâdık’tan [a] rivâyet edilen bir hadiste Resulullah [s] şöyle buyurmuştur: “Kıyâmet günü geldiğinde Fâtımâ [a] için nurdan bir kubbe yapılacak ve Hüseyin de [a] kesik başını eline alarak mahşer sahrâsına gelecek. Fâtımâ [a] Hüseyin’i [a] görünce öyle bir nâle edecek ki, bütün mukarreb melekler ve Peygamberler O’nun ağlamasıyla ağlayacaklar. Devamı…