Kuran-ı Kerim – Kâfirûn Suresi Türkçe Meali

KÂFİRÛN SÛRESİ  CÜZ: 30  SÛRE: 109

Mekke’de inmiştir; 6 ayettir.

İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir:
“Kim Kul Ya Eyyühe’l-Kâfirûn ve Kul
Huve’llahu Ehad Sûrelerini farz namazlarından
birinde okursa, Allah onu, anne ve
babasını ve çocuklarını bağışlar; eğer bedbahtlardan
ise, bedbahtlar kitabından ismi
silinir ve saadetliler defterinde ismi yazılır;
Allah onu saadet ehli olarak yaşatır ve şehit
olarak öldürür ve şehit olarak haşreder.”
(bk. Sevabu’l-A’mal.)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. De ki: Ey kâfirler!
2. Ben sizin tapmakta olduğunuza tapmam.
3. Siz de benim tapmakta olduğuma tapmazsınız.
4. Ben sizin tapmakta olduğunuza tapacak
değilim.
5. Siz de benim tapmak ta olduğuma tapacak
değilsiniz.
6. Sizin dininiz size; benim dinim de
bana.